Alegeţi criteriul Alegeţi termenii de selecţie
Numărul total de situri: 23081
      Condiţii

|<< < > >>|
  / 1155  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Paginile următoare

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Componente sit Cronologie Ultima modificare (ascendent) Hartă
157576.12 Situl arheologic de la Vizejdia - Obiectiv 1. Situl se află la cca 5,3 km V de biserica ortodoxă din Gottlob, la cca 820 m SV de biserica catolică din Vizejdia şi la cca 5,15 km NE de DN 59 C Comloşu Mare - Teremia Mare, la 230 m E de pârâul Galaţca.   locuire; descoperire funerară   aşezare civilă; necropolă   Timiş   Vizejdia, com. Gottlob   aşezare, Tumul, Necropolă de inhumaţie   Epoca medievală, Necunoscută / secolele III-IV   22.03.2022 (creată)   Afişează*  
158555.10 Situl arheologic de la Hodoni - Călacea 2. Situl se află la cca 1,88 km N de biserica catolică din Hodoni, la cca 3,66 km V de DJ 692 Carani-Bărăteaz şi la cca 4,34 km SE de Primăria comunei Satchinez, la cca 65 m V de pârâul Iericici.   locuire   aşezare   Timiş   Hodoni, com. Satchinez   aşezare   Hallstatt, Epoca medievală   22.03.2022 (creată)   Afişează*  
67318.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Mărceşti - Pădurea Mărceşti. Aşezarea se află la 2 km nord-est de sat, între pârâul Piscov la vest şi Pădurea Mărceasca la est, respectiv la 1,7 km nord de cimitirul din Mărceşti.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Mărceşti, com. Dobra   Aşezare   Epoca migraţiilor / sec. IV   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67309.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Dobra -Izvorul Crevedia. Situl arheologic se află la 1 km SV de localitate, pe terasa dreaptă a pârâului.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Dobra, com. Dobra   Aşezare   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. IV   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67461.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica Cuvioasa Paraschiva de la Ungureni. Se află în centrul localităţii, pe marginea drumului judeţean 702B, în apropierea monumentului eroilor şi a Şcolii Generale din Ungureni.   structură de cult/religioasă   biserică   Dâmboviţa   Ungureni, com. Dragomireşti   Biserică   Epoca modernă / 1818   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
93192.01 Tumulul de la Poiana. Tumulul este localizat pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a râului Ialomiţa, în sud vestul satului Poiana, com. Ciulniţa, la 150 metri vest de DC51 şi la 160 metri sud de str. Primăverii.   descoperire funerară   tumul   Ialomiţa   Poiana, com. Ciulniţa   Tumul   Necunoscută   22.03.2022 (creată)   Afişează*  
158038.02 Situl arheologic de la Călacea - Obiectiv 2. Situl se află la cca 1,88 km N de biserica catolică din Hodoni, la cca 3,66 km V de DJ 692 Carani-Bărăteaz şi la cca 4,34 km SE de Primăria comunei Satchinez, la cca 65 m V de pârâul Iericici.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Călacea, com. Orţişoara   aşezare   Hallstatt, Epoca medievală   22.03.2022 (creată)   Afişează*  
167482.15
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 1
Situl arheologic de la Râmnicu-Vâlcea - Catedrala "Sfântul Nicolae. Situl se află la baza dealului Capela, la marginea de vest a oraşului, pe Strada Episcopiei nr. 1, la cca 1,7 kilometri vest de râul Olt, şi la 215 m în linie dreaptă, la vest faţă de Calea lui Traian, principala cale de transport a municipiului.   structură de cult/religioasă   biserică   Vâlcea   Râmnicu Vâlcea, com. Municipiul Râmnicu Vâlcea   Paraclis, Biserică-bolniţă, Construcţie, Turn clopotniţă, Chioşc, catedrală   Epoca modernă, Epoca medievală / 1715, 1656, 1745 - 1746, sec. XVI - XIX, secolul al XIX-lea   22.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67309.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola hallstattiană de la Dobra - Fântâna. Necropola se află la 1,5 km sud-est de localitate, pe marginea de nord-est a D.J. 711.   Descoperire funerară   Necropolă   Dâmboviţa   Dobra, com. Dobra   Necropolă tumulară   Hallstatt / mileniul I a.Chr.   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67416.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ruinele curţii domneşti de la Dragomireşti - Căminul Cultural. Ruinele curţii boiereşti se află în centrul localităţii, între biserică şi căminul cultural.   locuire civilă   curte domnească   Dâmboviţa   Dragomireşti, com. Dragomireşti   Curte domnească   Epoca medievală / sec. XV - XVIII   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
93192.02 Tumulul de la Poiana - T 3. Tumulul este localizat pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a râului Ialomiţa, în sud estul fostului sat Ghimpaţi, com. Ciulniţa.   descoperire funerară   tumul   Ialomiţa   Poiana, com. Ciulniţa   tumul   Necunoscută   22.03.2022 (creată)   Afişează*  
112058.05 Basilica paleocreştină de la Izvoarele - km fluvial 860,5. Situl se află la aproximativ 4,6 kilometri vest de localitate, pe malul stâng al Dunării în zona kilometrului fluvial 860,5.   construcţie de cult   basilică   Mehedinţi   Izvoarele, com. Gruia   basilică   Epoca migraţiilor / secolele IV-V p. Chr.   22.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67309.04
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Dobra - Leşi. Situl arheologic este situat la 0,5 km sud-est de localitate, pe marginea nord-estică a D.J. Târgovişte - Bujoreanca; pe malul stâng al râului Ialomiţa.   Locuire   Aşezare civilă   Dâmboviţa   Dobra, com. Dobra   Aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolele XVII - XIX, mileniul II a.Chr.   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67309.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Dobra - La capul satului. Situl arheologic este amplasat la circa 1,7 km sud de sat, pe marginea drumului DJ701, spre Cornăţelu.   Locuire   Aşezare civilă   Dâmboviţa   Dobra, com. Dobra   Aşezare   Epoca migraţiilor, Epoca romană, Epoca bronzului / secolul IV p.Chr., secolele III - IV   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
158038.03 Situl arheologic de la Călacea - Obiectiv 3. Situl se află la cca 1,44 km V de DJ 692 Carani - Bărăteaz, la cca 4,7 km E-SE de Primăria comunei Satchinez şi la cca 3,5 km N-NE de biserica catolică din Hodoni, la cca 120 m E de pârâul Iericici.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Călacea, com. Orţişoara   aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolele III-IV   23.03.2022 (creată)   Afişează*  
158038.01 Aşezarea de epocă neolitică de la Călacea - Ferma Avicolă. Situl se află la cca 270 m S de drumul dintre Băile Călacea - Satchinez, la cca 1,44 km SV de DJ 692 Carani - Bărăteaz şi la cca 3,12 km N-NE de biserica catolică din Hodoni, la cca 70 m NV de pârâul Iericici.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Călacea, com. Orţişoara   aşezare   Neolitic   22.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.61
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 3
Ansamblul Mânăstirii Plumbuita de la Bucureşti. Ansamblul Mănăstirii Plumbuita se află pe malul sudic al lacului Plumbuita, la capătul nordic al străzii cu acelaşi nume.   locuire; structură de cult   aşezare; edificiu religios   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Turn clopotniţă, Zid de incintă, Palat domnesc, Chilii, Tezaur monetar, Biserică, Necropolă   Epoca modernă, Epoca medievală, Latène / Sec. XVII, 1647, sec. XVI   22.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
121064.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 2
Cetatea medievală Neamţ - Dealul Cetăţii. Cetatea este localizată pe Dealul Cetăţii, pe stânca Timuş, parte a muntelui Pleşu, la 1.5 km nord-vest de Târgu Neamţ.   fortificaţie   cetate   Neamţ   Târgu Neamţ, com. Oraş Târgu Neamţ   Baie, Cetate, Tezaur, Curte exterioară, Curtea Interioară, Sală de judecată, temniţă, Paraclis, monetărie, închisoare, şanţ de apărare, Pod, locuinţă   Epoca medievală / sec. XV, sec. XIV - XVIII, sec. XVII, sec. XIV, XIV   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.60
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Străuleşti - Măicăneşti. Situl arheologic este localizat în partea de N-E a municipiului Bucureşti, pe malul stâng al râului Colentina, între malul nordic al lacului Griviţa şi şoseaua Gh. Ionescu Siseşti, la E de pârâul Mogoşoaia.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Aşezare, Necropolă, Aşezare rurală   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca medievală, Neolitic / sec. VI - VII p. Chr., sec. IX-XI, sec. XIV-XVI, sec. XIV - XVI, Sec. XV - XVI, sec. II - IV p. Chr.   23.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
158038.04 Aşezarea post-romană de la Călacea - Obiectiv 4. Situl se află la cca 1,1 km V de DJ 692 Bărăteaz - Carani, la cca 4,87 km E-SE de Primăria comunei Satchinez şi la cca 3,84 km NE de biserica catolică din Hodoni, la cca 100 m E de pârâul Iericici.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Călacea, com. Orţişoara   aşezare   secolele III-IV   23.03.2022 (creată)   Afişează*  

|<< < > >>|
  / 1155  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Paginile următoare
Scroll