Alegeţi criteriul Alegeţi termenii de selecţie
Numărul total de situri: 23064
      Condiţii

|<< < > >>|
  / 1154  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Componente sit Cronologie Ultima modificare (descendent) Hartă
69278.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Brăteştii de Jos - Biserică. Situl arheologic se află în cătunul Bărbuleşti, imediat la sud de biserică, pe stânga pârâului Gîrliţa, între malul pârâului şi o arteră secundară a drumului DJ722.   locuire   aşezare civilă   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Aşezare civilă   Epoca migraţiilor / secolul al IV-lea p. Chr.   09.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
105543.03
Număr fotografii: 2
Situl arheologic Siliştea medievală de la Tărtăşeşti - La Bărăcina. Siliştea se află în extravilanul localităţii, pe Valea Călugărului, la sud de biserica Călugărul şi cimitirului care ţine de această biserică, la sud-vest de Strada Profesor Lungu Alexandru.   locuire   aşezare civilă   Dâmboviţa   Tărtăşeşti, com. Tărtăşeşti   Silişte   Epoca medievală / sec. XVII   09.04.2022 (creată)   Afişează*  
68137.02 Aşezarea geto-dacică de la Mogoşani- Păneşti. Situl arheologic de află la nord-vest de satul Ţetcoiu şi la nord-est de satul Mogoşani, pe teritoriul fostului sat Păneşti.   locuire   aşezare civilă   Dâmboviţa   Mogoşani, com. Mogoşani   Aşezare civilă   Latène / secolele II a. Chr. - I p. Chr.   08.04.2022 (creată)   Afişează*  
141553.01 Turnul de epocă romană de la Hurez - Şanţ   fortificaţie   sistem defensiv   Sălaj   Hurez, com. Horoatu Crasnei   Turn   Epoca romană   08.04.2022 (actualizată)   Afişează  
141660.09 Turnul roman de la Negreni - Dealul Hoancelor. Turnul se află la sud-vest de localitatea Negreni, pe Dealul Nucului   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Negreni, com. Ileanda       08.04.2022 (creată)   Afişează*  
105552.02 Situl arheologic ruinele fostului schit cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. Gheorghe" şi "Sf. Nicolae". Ruinele se află la vest de malul drept al pârâului Ilfov, la marginea drumului DC153, la cca 140 de metri de intersecţia DC153 cu DN7.   structură de cult   edificiu religios   Dâmboviţa   Bâldana, com. Tărtăşeşti   Schit   Epoca modernă / secolul al XIX-lea   09.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
105543.02 Situl arheologic Biserica "Sfântul Nicolae-Bujoreanca" de la Tărtăreşti. Situl se află în partea de vest-nord-vest a localităţii, pe DN71 (Strada Independenţei), pe partea dreaptă dinspre Gulia, vis-a-vis de Şcoala Gimnazială nr. 1 din Tărtăreşti, pe teritoriul fostului cătun Bujoreanca.   structură de cult   edificiu religios   Dâmboviţa   Tărtăşeşti, com. Tărtăşeşti   biserică, Cimitir   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVIII, secolul al XVIII-lea   09.04.2022 (creată)   Afişează*  
68057.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Teţcoiu - Vatra satului. Situl arheologic se află pe malul stâng al pârâului Tinoasa şi la 0,5 km V de sat.   locuire   aşezare; necropolă   Dâmboviţa   Teţcoiu, com. Mătăsaru   Aşezare civilă, Necropolă, Aşezare   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului, Epoca fierului, Latène, Hallstatt / sec. XVII - XVIII, secolele II-III p. Chr., sec. III-II a.Chr., sec. II - III p. Chr   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
141704.10 Turnul roman de la Rogna - La Bontauă 2. Turnul roman se găseşte la vest-nord-vest de localitatea Rogna, la sud de râul Someş şi la sud-vest de turnul roman cu codul de sit 141704.06.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Rogna, com. Ileanda   Turn   Epoca romană / sec. II-III   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
141928.04 Turnul roman de la Valea Leşului - Piciorul Andreichii 1. La aproximativ 400 m sud de terminaţia coamei dealului Ţiclăului, între Ţiclău şi Faţa Prisăcii în Spate.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Valea Leşului, com. Lozna   Turn   Epoca romană / sec. II-III   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
69278.04
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Brăteştii de Jos - Delniţa. Situl arheologic se află la 0,25 km vest de halta Cazaci, până la hotarul cu comuna Nucet (Cazaci), pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa, la cca 180 de metri vest de calea ferată care face legătura între Cazaci şi Nucet.   locuire   aşezare civilă   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Aşezare, Ruină zid incintă, Silişte   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / secolul al IV-lea p. Chr., secolele XV - XVIII   09.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
105543.04 Situl arheologic - Schitul de la Tărtăreşti. Situl se află în extravilanul localităţii, la vest, în Valea Călugăra, în capătul străzii Profesor Alexandru Lungu.   structură de cult   edificiu religios   Dâmboviţa   Tărtăşeşti, com. Tărtăşeşti   Schit   secolul al XVIII-lea   09.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
68397.01
20 Număr fotografii: 20
Situl arheologic de la Zidurile - Măgura lui Păun Ciobanul. Situl se află pe partea stângă a DJ 401A, care leagă satul Zidurile de localitatea Potlogi, la cca. 165 m de drum, pe malul pârâului Răstoaca, actuamente regularizat, pe o îngustare a terasei care se formează în zonă, identificată pe planurile Directoare   locuire   aşezare civilă   Dâmboviţa   Zidurile, com. Odobeşti   aşezare   Epoca migraţiilor / secolul al IV-lea p. Chr., secolul al IV-lea p. Chr, secolul al IV-lea   08.04.2022 (creată)   Afişează*  
141553.13 Valul şi şanţul romane de la Hurez - Sub Cornet-Păstăiasa 2. Fortificaţia liniară se găseşte la limita pădurii Osoiu, la est de vârful Ragului, la peste 5 km est de localitatea Hurez.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Hurez, com. Horoatu Crasnei   şanţ de apărare, Val   Epoca romană / sec. II-III   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
141900.06 Turnul roman de la Cormeniş - Picioarele Andreichii 2. Turnul se află pe dealul Piciorul Andreichii, la sud de localitatea Cormeniş.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Cormeniş, com. Lozna   Turn   Epoca romană / sec. Ii-III d. Hr.   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
105552.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic Biserica cu hramul "Sfântul Nicolae" de la Bâldana. Biserica se află în partea de nord-nord-vest a satului, pe şoseaua principală, DN 71, pe partea dreaptă dinspre Tărtăreşti, la intersecţia dintre DN71 şi DC156.   structură de cult   edificiu religios   Dâmboviţa   Bâldana, com. Tărtăşeşti   Biserică   Epoca modernă / secolele XVIII   09.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
105543.01
Număr fotografii: 5
Situl arheologic de la Tărtăşeşti- Vâlceaua. Situl arheologic se află pe partea de NE a satului, pe ambele maluri ale pârâului Vâlceaua.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Tărtăşeşti, com. Tărtăşeşti   aşezare   Epoca bronzului, Latène, Neprecizată / mileniul I p.Chr.   09.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
141553.20 Valul şi şanţul romane de la Hurez - Sub Cornet-Păstăiasa 3. Valul se află la est de localitatea Hurez, la est de turnurile din punctul Sub Cornet.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Hurez, com. Horoatu Crasnei   Val, şanţ de apărare   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   08.04.2022 (creată)   Afişează*  
141599.07 Turnul roman de la Ileanda - Dealul Ciuha. Turnul roman se află la est de localitate, pe un pisc secundar al dealului Ciuha, la nord de acesta.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Ileanda, com. Ileanda   Turn   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  
141688.09 Burgusul roman de la Podişu - Şcoală. Fortificaţia se află în partea estică a satului, aproape de şcoala din localitate.   locuire   aşezare militară   Sălaj   Podişu, com. Ileanda   Burgus   Epoca romană / sec. II-III   08.04.2022 (actualizată)   Afişează*  

|<< < > >>|
  / 1154  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Scroll