Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20344
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1018  Number of records per page:
Previous pages 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County (descending) City/Town/Village/Commune (descending) Chronology Last update (descending) Display map
38474.02 Situl arheologic de la Dacia - La Şanţ. Situl se află în extravilan, la S de sat, pe partea dreaptă a văii Pădurii, la 1900 m NE de Movila din Dealul Contea.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Dacia, com. Nicşeni   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV - V, sec. XV - XVI   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
39676.02 Movila din Dealul Cuza Vodă de la Cuza Vodă. Movila este situată extravilan, la 1700 m sud-sud-vest de şcoala din sat şi la 4000 m nord-vest de Movila din Dealul Bodeasa.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Cuza Vodă, com. Viişoara   Necunoscută   03.04.2012 (creată)   Display map*  
35768.03 Aşezarea medievală de la Curteşti - Dealul Ghirului. Aşezarea se găseşte în extravilan, la 700 m NV de sat şi la 800 m SE de iazul Hudum   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Curteşti, com. Curteşti   Epoca medievală / sec. XIV - XV   20.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38134.01 Situl arheologic de la Cucorani - În Sălişte. Situl se află extravilan, la SE de sat şi la NV de pădurea Ursachi, la 400 m NE de drumul comunal Cucorăni-Ipoteşti.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cucorăni, com. Mihai Eminescu   Epoca bronzului, Epoca medievală / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. XVI   31.10.2012 (actualizată)   Display map*  
38134.05 Situl arheologic de la Cucorani - Medeleni. Situl se află în extravilan, la 1400 m E-NE de sat, pe malul stâng al pârâului Loeşti, la 400 m SV de şoseaua naţională Botoşani-Dorohoi.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Cucorăni, com. Mihai Eminescu   Epoca migraţiilor, Eneolitic, Hallstatt, Latène, Epoca medievală / sec.IV-V, aprox. 1.200-800 ani, aprox. 450-300 ani, sec. II a. Chr. - sec. II p. Chr, sec. II-III, sec. VI-VII   20.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38474.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Dacia - Ursoaia. Situl se află în extravilan, la 800-900 m N de sat, pe pantele nordice ale Dealului Mălăişte şi cele sudice ale Dealului Vulturul, pe de o parte şi de a alta a pârâului Puturosul.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Dacia, com. Nicşeni   Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. IV - V, aprox. 4.500- 3.500 ani   19.03.2012 (actualizată)   Display map*  
35768.02 Situl arheologic medieval de la Curteşti-Dealul Hudumului. Situl este situat în extravilan, la 1200 m N de sat, pe partea dreaptă a pârâului Dresleuca şi la 400 m sud de şoseaua naţională Botoşani-Suceava.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Curteşti, com. Curteşti   Epoca medievală / sec. XIV-XV, sec. XIII-XIV   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
35768.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Curteşti - Vatra satului. Sit în intravilan, aflat în centrul satului, la N de Biserică, pe partea dreaptă a unui mic pârâu, afluent pe dreapta al pârâului Dresleuca.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Curteşti, com. Curteşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. V - VI, sec. VI-VII, sec. IV - V   19.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38134.04 Movila Cerviceşti de la Cucorani. Movila este situată extravilan, în pădurea Găvanului de pe dealul Cerviceşti, la 2150 m vest de Şcoala din Cucorăni şi la 780 m nord-vest de şoseaua naţională Botoşani-Suceava.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Cucorăni, com. Mihai Eminescu   Necunoscută   28.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36961.08 Movila de la Cristineşti din Dealul Dămileni. Movila se află în extravilan, la est de satul Cristineşti, la 800 m SE de biserică, în apropriere de izvorul pârâului Degerat.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Cristineşti, com. Cristineşti   Necunoscută   20.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38517.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Cuzlău - La Făgădău. Movila este situată extravilan, la E de sat, la NE de biserică, la 800 m S-SE de Prut.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cuzlău, com. Păltiniş   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
35768.04 Movila Prisaca de la Curteşti. Movila se află în extravilan, la 1000 m N-NV de satul Băiceni, pe partea stângă a drumului judeţean Băiceni-Curteşti.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Curteşti, com. Curteşti   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37262.01 Movila de la Cucuteni - la Sud-Vest de Sat. Movila este situată în extravilan, la 1800 m V-SV de biserica satului şi la 500 m SE de şoseaua naţională Botoşani-Ştefăneşti.   depozit/tezaur   tumul   Botoşani   Cucuteni, com. Durneşti   Necunoscută   30.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38134.02 Situl arheologic de la Cucorani - Vatra satului. Situl arheologic este situat atât intravilan cât şi extravilan, la NE de sat. Intravilan, situl se află pe fostul lot experimental al şcolii generale, la V de valea Bivolarilor.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cucorăni, com. Mihai Eminescu   Epoca migraţiilor, Eneolitic, Latène / sec. IV - V, aprox. 4.500- 3.500 ani, sec. II - III   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36961.04 Situl arheologic de la Cristineşti-Fânaţul Popii. Sit în extravilan plasat la marginea de sud-est a satului, pe culmea dealului Mândreasca, pe partea stângă a pârâului Podul Popii.   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Botoşani   Cristineşti, com. Cristineşti   Hallstatt / aprox. 650-450/300 ani, aprox. 1500/1400-1150   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38474.03 Movila Mălăiştea de la Dacia. Movila este situată extravilan, la 1500 m NV de satul Dacia şi la 2150 m S-SE de Movila Vulturului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Dacia, com. Nicşeni   Necunoscută   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39676.01 Situl arheologic de la Cuza Vodă- Dealul Bisericii. Situl se află extravilan, la nord de sat, pe platoul estic al unui deal aflat la vest de valea Odgoanelor .   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cuza Vodă, com. Viişoara   Eneolitic, Epoca medievală / aprox. 4.500- 3.500 ani   02.11.2012 (actualizată)   Display map*  
35768.05 Situl arheologic de la Curteşti-Iazul Hudumului. Situl se află în extravilan, pe partea dreaptă a iazului Hudum şi a văii Cărămidăriei, la 300 m SE de satul Hudum, comuna M. Eminescu.   locuire   aşezare   Botoşani   Curteşti, com. Curteşti   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. IV-V, sec. XI-XII   21.03.2012 (creată)   Display map*  
37262.02 Movila din Ţarna Veche Cucuteni de la Cucuteni. Movila este situată în extravilan, la 1360 m NV de biserica satului şi la 400 m N de şoseaua Botoşani-Ştefăneşti.   depozit/tezaur   tumul   Botoşani   Cucuteni, com. Durneşti   Necunoscută   27.03.2012 (creată)   Display map*  
38134.03 Situl arheologic de la Cucorani - Ceir. Situl se află în extravilan, la NV de sat, în zona fostului Punct experimental agricol pe un platou dominant cu pante abrupte spre satul Cerviceşti.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cucorăni, com. Mihai Eminescu   Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală / aprox. 1500/1400-1150 ani, aprox. 650-450/300 ani, sec. VI-VII   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
  / 1018  Number of records per page:
Previous pages 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code