Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20738
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1037  Number of records per page:
Previous pages 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County (descending) City/Town/Village/Commune (descending) Chronology Last update (descending) Display map
37743.05 Movila de lângă Valea lui Matei de la Hlipiceni. Movila este situată extravilan, la 7400 m SV de satul Hlipiceni şi la 1200 m S-SE de Movila Odaia Veche.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Hlipiceni, com. Hlipiceni   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37681.01 Necropola hallstattiana de la Hilişeu-Horia - Vatra satului. Necropola este situată intravilan, în centrul satului, la 100 m SE de biserică, în curtea Şcolii generale.   descoperire funerară   necropolă   Botoşani   Hilişeu-Horia, com. Hilişeu-Horia   Hallstatt   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37707.01 Movilă la Hilişeu-Cloşca - La Cruce. Movila este situată extravilan, la 1800 m E-SE de sat şi la 4250 m E-NE de Movila Pietrosului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Hilişeu-Cloşca, com. Hilişeu-Horia   Necunoscută   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.04 Necropola din perioada migraţiilor de la Hăneşti - Vatra satului. Necropola este situată intravilan, în curtea şi în preajma Primăriei Hăneşti.   descoperire funerară   necropolă   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.03 Situl arheologic de la Hăneşti - La Moviliţă. Movila este situată intravilan, în marginea de est a satului, pe malul drept al Başeului, pe un martor de eroziune de forma unei movile, la 230 m sud-est de podul de peste Başeu.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. XV - XVI, aprox.3.500-2.500 ani, sec. IV - V   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37681.05 Movila Pietrosul de la Hilişeu-Horia. Movila este situată intravilan, în marginea de V a cătunului Pietrosul, la 1700 m E-SE de biserica satului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Hilişeu-Horia, com. Hilişeu-Horia   Necunoscută   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37681.03 Situl arheologic de la Hilişeu-Horia - Dealul Pietrosul. Situl se află în extravilan, pe dealul din dreapta Jijiei, la N de cartierul Pietrosul şi la 2550 m E-NE de biserica satului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Hilişeu-Horia, com. Hilişeu-Horia   Paleolitic, Neolitic / aprox. 28.000/27.000-20.000 ani, aprox. 6.500-5.500 ani   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.07 Situl arheologic de la Hăneşti - La Iezătură. Situl se află extravilan, la SE de iazul Hăneşti, pe pintenul terasei inferioare a Başeului, în dreptul barajului iazului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVII - XVIII, sec. IV - V   20.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.09 Aşezarea medievală de la Hăneşti - La Hârtop. Movila este situată extravilan, la 1500 m sud de sat, pe pantele sud-estice ale Dealului Sărăturilor şi la 800 m nord-est de valea Dângeni.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Epoca medievală / sec. XVII - XVIII   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.02 Aşezarea paleolitică de la Hăneşti - La Başeu. Aşezarea se află extravilan, la SE de sat, pe un tăpşan din dreapta Başeului, între drumul spre Moara Jorii şi Başeu.   locuire   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Paleolitic   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37743.08 Movila din Dealul Cobicenilor de la Hlipiceni. Movila este situată extravilan, la 2600 m S-SE de biserica din sat şi la 2500 m SE de Movila Bătăii.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Hlipiceni, com. Hlipiceni   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37681.06 Movila din Pădurea Hilişeu de la Hilişeu-Horia. Movila este situată extravilan, în marginea de E a pădurii Hilişeu, la 2050 m SV de biserica satului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Hilişeu-Horia, com. Hilişeu-Horia   Necunoscută   03.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37707.02 Situl arheologic de la Hilişeu-Cloşca - Dealul Urlei. Situl se află extravilan.   locuire   aşezare   Botoşani   Hilişeu-Cloşca, com. Hilişeu-Horia   Eneolitic, Epoca bronzului / aprox. 1500/1400-1150 ani, aprox.3.500-2.500 ani   18.04.2012 (creată)   Display map*  
37627.10 Situl arheologic de la Hăneşti - La Biserică. Situl se află intravilan, în preajma bisericii satului, pe un teren aflat în partea de E a Dealului Marandei.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Hallstatt, Epoca medievală, Eneolitic / aprox. 1.200-800 ani, aprox. 4.500- 3.500 ani   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.05 Fortificaţia din perioada migraţiilor de la Hăneşti - Valul Moldovei de Sus. Aşezarea se află în extravilan şi intravilan, situată şi pe teritoriul comunei Hăneşti, venind dinspre zona Zahoreni, trecând pe la S de satul Borolea şi la E de Hăneşti, ajunge pe teritoriul comunei Dângeni, după ce traversează Başeul.   fortificaţii   fortificaţie   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Epoca migraţiilor / sec. IV-V   28.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37681.04 Movila Burtoasă de la Hilişeu-Horia. Movila este situată intravilan, în marginea de SV a cătunului Pietrosul, la 1870 m E-SE de biserica satului.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Hilişeu-Horia, com. Hilişeu-Horia   Necunoscută   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37681.02 Aşezarea medievală de la Hilişeu-Horia - Cătunul Galaţi. Aşezarea este situată extravilan, pe terasa inferioară de pe stânga Jijiei, în marginea cătunului Galaţi, la 1300 m NE de biserica satului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Hilişeu-Horia, com. Hilişeu-Horia   Epoca medievală / sec. XV - XVI   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.01 Situl arheologic de la Hăneşti - Râpa Ţurcanului. Situl se află extravilan, în marginea de V a satului, pe un teren aflat între şoseaua Hăneşti-Dângeni şi Râpa Ţurcanului.   locuire   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Hallstatt, Epoca bronzului / aprox. 1.200-800 ani, aprox. 1500/1400-1150 ani   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.08 Situl arheologic de la Hăneşti - Valea Hârtopului. Situl se află extravilan, la 500 m SV de sat, pe un platou aflat între pârâul Hârtopului la S şi un afluent de stânga al acestuia la N.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Eneolitic, Epoca migraţiilor / sec. IV-V   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37627.06 Aşezarea paleolitică de la Hăneşti - Ponoare Stoica. Aşezarea se află în extravilan, la SE de sat, pe un versant din dreapta Başeului, pe drumul spre Moara Jorii.   locuire   aşezare   Botoşani   Hăneşti, com. Hăneşti   Paleolitic   23.03.2012 (actualizată)   Display map*  
  / 1037  Number of records per page:
Previous pages 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code