Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 19538
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 977  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (descending) Chronology Last update (descending) Display map
36328.01 Situl arheologic de la Băluşenii Noi - La Iaz la Georgeasca. Sit aflat în extravilan, la circa 1000 m vest-nord-vest de sat, pe partea" stângă a pârâului Sitna   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVII - XVIII, sec. IV -V   29.03.2012 (creată)   Display map*  
36328.04 Situl arheologic de la Băluşenii Noi-La Silişte. Sit arheologic aflat în extravilan, situat la circa 1000 m est-sud-est de sat, pe partea dreaptă a pârâului La Lipoveni şi la circa 550 m nord de coada Iazului Dracşani   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Epoca fierului, Mezolitic / sec. IV - V, aprox. 8.500-6.500 ani   28.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36319.01 Aşezarea Cucuteni de la Băluşeni-Pe Deal spre Draxini. Aşezare în extravilan, situată în marginea de est a satului, pe un platou aflat între pârâul Băluşenilor(Bârlădeanca) şi drumul comunal Băluşeni-Draxini   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Băluşeni, com. Băluşeni   Eneolitic / aprox. 4.500- 3.500 ani   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
95809.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bălţaţi - Zona cantoanelor CFR 38 - 39. între sat şi CF, între cantoanele CFR 38-39   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Bălţaţi, com. Bălţaţi   Epoca bronzului, Eneolitic, Neolitic, Epoca romană, Epoca medievală, Hallstatt / sec. IV, sec. VI-VII, sec. VIII - IX, sec. XI - XIII, sec. X - XI   23.10.2008 (verificată)   Display map  
134210.02 Tumulul de la Băltiţa - În Câmp. Tumulul se află la vest de sat, spre pădure, la cca. 160 m nord de drumul de exploatare.   descoperire funerară   tumul   Prahova   Băltiţa, com. Măneşti   Epoca bronzului   15.10.2020 (creată)   Display map*  
36328.07 Movilă la Băluşenii Noi-Dealul Siliştea. Movilă în extravilan, situată la 540 m nord-est de pârâul Sitna şi la 1000 m sud de movila la Beaua   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Necunoscută   29.03.2012 (creată)   Display map*  
36328.03 Aşezarea Cucuteni de la Băluşenii Noi - Podişul Mic. Aşezare în extravila, situată la 1000 m nord de biserica satului, la 500 m est de pârâul Puturosul şi la 1800 m vest de Movila din Podişul Mare (pe teritoriul comunei Blândeşti).   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Eneolitic / aprox. 4.500- 3.500 ani   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36319.05 Movilă la Băluşeni-Loturi. Movilă în extravilan, la 950 m est de biserica satului şi la 300 m sud de pârâul Bârlădeanca   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Băluşeni, com. Băluşeni   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
95809.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bălţaţi - Dealul Mândra. la 1,5 km NE de sat   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Bălţaţi, com. Bălţaţi   Epoca bronzului, Eneolitic   23.10.2008 (actualizată)   Display map  
160742.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Băltenii de Jos. în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Băltenii De Jos, com. Beştepe   Epoca romană / sec. II - IV   21.09.2009 (verificată)   Display map  
36328.08 Movilă la Băluşenii Noi-La Coşare. Movilă în extravilan, situată la 500m nord-vest de sat, pe culmea Dealului Coşare şi la 700 m est de situl arheologic La Iaz la Georgeasca   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Necunoscută   02.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36328.05 Movila de la Băluşenii Noi-Podişul Mare. Movilă în extravilan, situată la 1900 m nord-est de marginea satului, la 200 m nord de situl arheologic Podişul Mare (Catarg)   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Necunoscută   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36319.06 Movila Poiana la Băluşeni. Movilă în extravilan, situată la 850 m vest de sat şi la 1100 m sud-vest de Movila din Coasta Cier   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Băluşeni, com. Băluşeni   Necunoscută   02.04.2012 (actualizată)   Display map*  
95809.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bălţaţi - La Podeţ. la cca. 1 km S de sat, lângă podeţul de CF, pe terasa inferioară a râului Bahlueţ   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Bălţaţi, com. Bălţaţi   Epoca medievală, Epoca romană, Hallstatt, Epoca bronzului, Neolitic / sec. XVII - XVIII, sec. XV - XVI, sec. IV, sec. XII - XIII, sec. VIII - IX   23.10.2008 (verificată)   Display map  
134210.03 Tumulul de la Băltiţa - La Pădure. Aşezarea se află la vest de sat, spre pădure, la cca. 120 m est de pădure.   descoperire funerară   tumul   Prahova   Băltiţa, com. Măneşti   Epoca bronzului   15.10.2020 (creată)   Display map*  
36328.06 Movilă la Băluşenii Noi-La Beaua. Movilă în extravilan, situată la 850 m nord-est de sat şi 1800 nord-vest de coada Iazului Dracşani   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Băluşenii Noi, com. Băluşeni   Necunoscută   29.03.2012 (creată)   Display map*  
36319.07 Situl arheologic de la Băluşeni-Bârlădeanca. Sit arheologic în extravilan, situat la 1200 m nord de satul Draxini, pe partea dreaptă a pârâului Bârlădenca şi la vest de drumul comunal Draxini-Băluşenii Noi   locuire   aşezare   Botoşani   Băluşeni, com. Băluşeni   Epoca medievală, Latène, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. II-III, sec. IV-V, aprox. 4.500- 3.500 ani   02.04.2012 (creată)   Display map*  
121251.01 Situl arheologic de la Bălţăteşti - Slatina A. În marginea de sud a satului, în dreapta şoselei spre Piatra Neamţ, pe malul drept al pârâului Sarata.   locuire sezonieră   expoatare   Neamţ   Bălţăteşti, com. Bălţăteşti   Neolitic / XIX-XX   10.07.2018 (creată)   Display map*  
23733.01
Picture count: 3
Situl arheologic de la Ariuşd de la Bălţata- La moviliţă   locuire civilă   aşezare   Bacău   Bălţata, com. Sărata   Latène, Eneolitic / sec. Ia. Ch-I p.Ch   27.03.2009 (actualizată)   Display map  
45833.08 Movila 3 de la N de Bălteni. Tumulul este localizat în marginea de N a satului, la 480 m V de şoseaua C.A. Rosetti-Bălteni, la cca. 1 km NV de actualul curs al pârâului Bâlhacu.   funerar   movilă funerară   Buzău   Bălteni, com. C.A. Rosetti   Necunoscută   11.11.2020 (creată)   Display map*  
  / 977  Number of records per page:
Previous pages 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code