Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23064
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
151914.58 Descoperirea izolată de la Videle - VID 070. Situl se află pe malul stâng al pârâului Sericu, în vecinătatea de sud-est a pădurii de la Blejeşti, la sud-est de cartierul Fotăcheşti, la aprox. 800 m sud-est de calea ferată Bucureşti-Timişoara, punctul de intersecţie cu drumul de exploatare aflat în p   descoperire funerară   artefact   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   fragment ceramic   Antichitate   15.03.2022 (creată)   Map*  
47168.02
 History Monuments List of 2010
Necropola sarmatică de la Largu - Malul Cornului. Situl este localizat în dunele de nisip situate la 150 m V de calea ferată Făurei-Urziceni, la 600 m NE de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Necropolă de inhumaţie   Latène / sec. III - IV   15.03.2022 (actualizată)   Map  
47168.04 Aşezarea Latene de la Largu - Ochiul Bolbocelului. Aşezarea se află la NV de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare   Latène / sec. III - IV   15.03.2022 (verificată)   Map  
45628.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Breaza - La fântâna lui Carpen. Situl este localizat pe Dealul Istriţa, sub vârf şi în vecinătatea releului TV.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Aşezare   Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. V a. Chr. - I p. Chr., sec. IX - X   15.03.2022 (actualizată)   Map*  
104528.01 Tumulul de la Oinacu - Nord. Movila se află la cca 700 de metri de limita de nord a satului şi la DC94 şi la 1,4 km nord-nord-vest de Şoseaua Oinac-Brăniştea şi la 790 de metri sud de Valea Vîrtopului.   descoperire funerară   necropolă   Giurgiu   Oinacu, com. Oinacu   Tumul   Epoca bronzului   15.03.2022 (creată)   Map*  
151914.59 Tumulul de la Videle - Măgura Cartojanca. Tumulul este amplasat la sud de Videle, la cca. 340 m vest de calea ferată Videle-Giurgiu şi 760 m est de DJ 503.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   Tumul   Necunoscută   15.03.2022 (creată)   Map*  
47168.08 Situl arheologic de la Lungu - Lăngă Popină. Situl arheologic se află la 500 m spre nord de dunele de nisip de la "Cornul Malului", pe terasa inferioară a Călmăţuiului.   locuire   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   aşezare   Epoca migraţiilor   15.03.2022 (creată)   Map  
47168.07 Situl arheologic de la Largu - Movila Popina. Situl arheologic este localizat la cca. 1 km E de sat, pe terasa inferioară a Călmăţuiului,în jurul Movilei Popina.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare   Latène, Epoca bronzului / sec. III - IV   15.03.2022 (actualizată)   Map  
94009.01 Situl arheologic de la Mihail Kogălniceanu - Crucea Movila înaltă. Situl arheologic se află la 3 km SV de Oraşul de Floci.   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Ialomiţa   Mihail Kogălniceanu, com. Mihail Kogălniceanu   Necropolă, Biserică, Mormânt de inhumaţie   Epoca medievală, Latène / sec.XVI, sec.II-IV   15.03.2022 (actualizată)   Map*  
104528.02 Situl arheologic de la Oinacu - Nord. Situl este amplasat la 1,5km est de DN5, la 900m nord-est de intrarea în fosta fermă (CAP Remuş), respectiv la 300 m nord de satul Oinacu.   locuire   aşezare   Giurgiu   Oinacu, com. Oinacu   aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / secolele IX-X p. Chr., secolul al IV-lea p. Chr.   15.03.2022 (creată)   Map*  
151914.60 Tumulul de la Videle - La Măgură. Tumulul este amplasat la sud de Videle, la cca. 1,4 km vest de DJ 503 şi 1,4 km sud-vest de calea ferată Bucureşti-Timişoara.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   Tumul   Necunoscută   15.03.2022 (creată)   Map*  
47168.05 Aşezarea din epoca fierului de la Largu - Pogoanele satului. Aşezarea este localizată în partea de nord-vest a comunei Largu, pe ogorul lui Toader Iordache.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare   Latène, Hallstatt / sec. III - IV   15.03.2022 (actualizată)   Map  
47168.06 Situl arheologic de la Largu. Situl arheologic se află în marginea de a satului, în gospodăriile Dragomir C. Voicu, Neculai M. Radu, Radu Mircea, Petrea Mircea se afflă o popină.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Necropolă   Neolitic, Eneolitic, Epoca migraţiilor   15.03.2022 (actualizată)   Map  
60810.16 Situl arheologic de la Hârşova - Punct "Celea Mică". Situl arheologic se află pe Dealul Celea Mică.   aşezare   aşezare   Constanţa   Hârşova, com. Oraş Hârşova   moară, descoperiri ceramice   Epoca modernă, Epoca romană, Eneolitic, Epoca bronzului / prima jumătate a secolului al XIX-lea   15.03.2022 (creată)   Map*  
104528.03 Situl arheologic de la Oinacu - Gropana. Situl este amplasat la 600 de metri sud de satul Comasca, la 1,4 km sud faţă de biserica din sat, la 1 km nord-est de punctul Malu Roşu, la cca 2 km sud de satul Oinacu şi la cca 620 de metri nord de malul Dunării, ocupând un grind, care la începutul seco   locuire   aşezare   Giurgiu   Oinacu, com. Oinacu   aşezare   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca medievală, Neolitic / secolul al IV-lea p. Chr., secolele IX-X p. Chr.   15.03.2022 (creată)   Map*  
49055.06 Necropola de la Ruşeţu - Movilele Gemene. Necropola se află în spatele hergheliei.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ruşeţu, com. Ruşeţu   Necropolă   Neolitic, Epoca migraţiilor   15.03.2022 (actualizată)   Map*  
47168.03 Necropola de la Largu - Movila Mare. Movila se află la 2 km S de sat, la N de Movila Pădurea Lărgeanca.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Necropolă   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. III - IV   15.03.2022 (actualizată)   Map*  
47168.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Largu - pe movila La Popină III. Situl arheologic se află la 1 km E de sat, în marginea de N a satului, la NV de sat şi la NE de sat.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Buzău   Largu, com. Largu   Aşezare, Necropolă   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. III - IV, sec. IV   15.03.2022 (actualizată)   Map  
44346.02 Tumulul de la Jugureanu - Movila Ţuţuianului. Movila se află la S de localitate.   descoperire funerară   tumul   Brăila   Jugureanu, com. Ulmu   Tumul   Necunoscută   15.03.2022 (actualizată)   Map*  
104537.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Braniştea - Măgura Mare. Situl se află pe o buză de terasă înaltă, pe malul pârâului Comascan la cca 1,8 kilometri est de biserica din satul Comasca, respectiv 2,7 km est de biserica din satul Braniştea şi la 2 kilometri est de ieşirea din acest sat.   locuire   locuire   Giurgiu   Braniştea, com. Oinacu   Aşezare, necropolă de inhumaţie, Necropolă birituală   Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca bronzului, Eneolitic / secolelele III-IV p. Chr., secolul al III-lea p. Chr, secolul al IV-lea p. Chr.   15.03.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1154  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages
Scroll