Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 19464
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 974  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
148710.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Măneuţi - La Mâlitură. pe terasa inferioară a râului Suceava   locuire civilă   aşezare   Suceava   Măneuţi, com. Frătăuţii Vechi   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
149110.02
 History Monuments List of 2010
Mănăstirea medievală de la Horodnic de Jos - La Călugăriţa. la cca. 150 m de biserica de lemn   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Horodnic De Jos, com. Horodnic De Jos   Epoca medievală / sec. XIV - XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
148391.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Drăguşeni - La Cetăţuie. dealul Bocăneţ, la cca. 2 km E de sat   locuire civilă   aşezare   Suceava   Drăguşeni, com. Drăguşeni   Eneolitic   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
147973.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de la Călineşti - Dealul Zamca. la cca. 500 m E de sat   fortificaţie   fortificaţie de pământ   Suceava   Călineşti, com. Dărmăneşti   Epoca medievală / sec. XIII-XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
147170.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Botoşana - Sălişte. la cca. 300 m SV de satul Comăneşti   locuire civilă   aşezare   Suceava   Botoşana, com. Botoşana   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. XV - XVI, sec. IV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
149236.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Liteni - La Humărie. în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Suceava   Liteni, com. Oraş Liteni   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
146593.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia medievală de la Gura Humorului - Pădurea Bogdăneasa. la E de oraş, cca. 300 m în dreptul şoselei Gura Humorului - Câmpulung   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Gura Humorului, com. Oraş Gura Humorului   Epoca medievală / sec. XVIII   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
148364.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic medieval de la Drăgoieşti - În luncă. la 200 m N de grajdurile C.A.P., pe pârâul Ciuciulea   locuire   locuire   Suceava   Drăgoieşti, com. Drăgoieşti   Epoca medievală / 1512   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
151148.01
 History Monuments List of 2010
Necropola hallstattiană de la Burla - Dealul Burlei. la marginea de NE a satului   descoperire funerară   necropolă tumulară   Suceava   Burla, com. Burla   Hallstatt / sec. XI - X a. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
147170.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Botoşana - Sălişte. la 500 m N de grajdurile CAP   locuire civilă   aşezare   Suceava   Botoşana, com. Botoşana   Epoca romano-bizantină, Latène, Epoca medievală / sec. VI, sec. IV - II a. Chr., sec. XIV - XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
151200.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţiile de la Mereşti - Dealul Cetate. la S de sat   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Mereşti, com. Vultureşti   Hallstatt / sec. IV a. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
149129.03
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de pământ de la Horodnic de Sus. la cca. 2 km SE spre Suceviţa   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Horodnic De Sus, com. Horodnic De Sus   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
150828.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic medieval de la Fântâna Mare - La Temelie. la DN 20, la km 405, la intersecţia drumului spre Piatra Neamţ   locuire   locuire   Suceava   Fântâna Mare, com. Fântâna Mare   Epoca medievală / sec. XV - XVI   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
148104.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca migraţiilor de la Dolheştii Mari - La Todoreasa. la marginea de V a satului   descoperire funerară   necropolă   Suceava   Dolheştii-Mari, com. Dolheşti   Epoca romană / sec. IV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
148408.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Broşteni - Valea Morii. pe drumul Broşteni - Tătăraşi   descoperire funerară   necropolă   Suceava   Broşteni, com. Drăguşeni   Epoca bronzului   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
149012.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de la Iacobeşti - Dealul Ocup. la cca. 3 km de Iacobeşti   fortificaţie   fortificaţie   Suceava   Iacobeşti, com. Grăniceşti   Epoca medievală / sec. XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
147107.01
 History Monuments List of 2010
Biserica medievală de la Giuleşti. la limita judeţului între râul Moldova şi loc. Roca   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Giuleşti, com. Boroaia   Epoca medievală / sec. XIV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
148104.02
 History Monuments List of 2010
Ruinele curţii boiereşti de la Dolheştii Mari-Lângă Şcoală. la cca. 100 m de biserică, lângă şcoală   locuire civilă   curte boierească   Suceava   Dolheştii-Mari, com. Dolheşti   Epoca medievală / 1481   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
148024.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Budeni - La Canton. la cca. 200 - 250 m de cantonul silvic   locuire civilă   aşezare   Suceava   Budeni, com. Oraş Dolhasca   Epoca romano-bizantină, Neolitic, Latène / sec. VI - VII, sec. III - II a. Chr., sec. IV a. Chr., sec. I   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
147143.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bosanci - La pod la Rediu. pe şoseaua Suceava - Paşcani, la 5 km de sat, de o parte şi de alta a şoselei   locuire   aşezare şi necropolă   Suceava   Bosanci, com. Bosanci   Neolitic, Latène / sec. IV - III a. Chr.   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
  / 974  Number of records per page:
Previous pages 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code