Alegeţi criteriul Alegeţi termenii de selecţie
Numărul total de situri: 23353
      Condiţii

|<< < > >>|
  / 1168  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 Paginile următoare

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Componente sit Cronologie Ultima modificare (ascendent) Hartă
146272.20
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica cu hramul „Sf. Dumitru” de la Suceava. Biserica se află în partea de est a oraşului, pe strada Ştefan cel Mare.   structură de cult   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Cimitir, Clopotniţă   Epoca medievală / sec. XVI, sec. XIV, 1535, sec. XV-XVIII, sec.XVI   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
146272.18
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii cu hramul „Sf. Gheorghe Mirăuţi” din Suceava. Situl se află în apropierea Curţii Domneşti din Suceava, cartierul Mirăuţi.   construcţie de cult   biserică şi necropolă   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   necropola, Biserică şi turn-clopotniţă, biserică   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVII, sec. XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 1375-1391 - sec. XVII   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
61853.05 Tumulul de la Ghindăreşti - Ghindăreşti Sud-Est. Movila se află la S de satul Ghindăreşti.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   Tumul     16.03.2022 (creată)   Afişează*  
180082.01 Situl arheologic de la Comasca Sud. Situl este amplasat la 600 m sud de satul Comasca, la 1,4 km sud faţă de biserica din sat, la 1 km nord-est de punctul Malu Roşu, ocupând un grind, care la începutul secolului XX era înconjurat de ape.   locuire   aşezare   Giurgiu   Comasca, com. Oinacu   aşezare   Neolitic, Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / secolele IX-X, secolul al IV-lea p. Chr.   16.03.2022 (creată)   Afişează*  
1026.12
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
175 Număr fotografii: 175
Situl arheologic de la Alba Iulia - Sediul guvernatorului consular. Situl se află la cca. 100 m sud de Primăria mun. Alba Iulia, în oraşul de jos.   locuire civilă   aşezare urbană   Alba   Alba Iulia, com. Municipiul Alba Iulia   aşezare urbană, Aşezare   Epoca romană, Epoca medievală, Epoca bronzului, Hallstatt / sec. I-III, sec.XVI, prima jumătate/secolul III e.n.   17.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
146272.19
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 5
Biserica cu hramul „Sf. Nicolae - Prăjescu” de la Suceava. Biserica „Sfântul Nicolae” este amplasată în zona centrală a oraşului, în apropierea Colegiului Naţional „Ştefan cel Mare”, pe strada Mihai Viteazul, nr. 2.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Necropolă   Epoca medievală / sec. XVI, sec.al XV-lea - al XVII-lea   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.19
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 5
Situl arheologic de la Bucureşti - Lacul Tei. Situl se află pe malul de S-V al lacului Tei, cartier Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Aşezare, Necropolă, Necropolă de incineraţie   Epoca romană, Epoca post-romană, Latène, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. II - IV p. Chr., Sec. III p. Chr., Sec. X, Sec. VI p. Chr.   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
156268.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic Cetatea Morisena de la Cenad - În centrul localităţii. Situl arheologic se află intravilan şi se circumscrie, în bună parte, localităţii moderne, nucleul fiind, cel mai probabil, în jurul actualei Biserici Catolice. Situl este localizat şi la 1,4 km S de versantul stâng al râului Mureş.   locuire civilă   aşezare urbană fortificată şi centru ecleziastic   Timiş   Cenad, com. Cenad   Aşezare, Cetate, Biserică, sarcofag, aşezare urbană, Aşezare fortificată, necropolă de inhumaţie, necropolă   Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca romană / sec. X - XVII, sec. VIII-IX, X-XI şi XVII p.Chr., secolul XI, sec. XVI, secolele III-IV, sec. XIII, secolul XI p.Chr.   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
146272.11
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul” din Suceava. Biserica se află în centrul oraşului, în apropierea Curţii Domneaşti, pe strada Ştefăniţă Vodă, nr. 3.   construcţie   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Beci   Epoca medievală / sec. al XVII-lea   17.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
87870.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
38 Număr fotografii: 38
Situl arheologic de la Ardeu - Cetăţuie. Dealul "Cetăţeaua" se află amplasat intravilan (în partea de sud-vest), fiind mărginit de drumul judeţean 705 Geoagiu - Balşa şi are o suprafaţă de 34.530 mp, conform C.F. nr. 1/localitatea Ardeu, Nr. topo 1568.   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Ardeu, com. Balşa   Aşezare fortificată, Aşezare, Fortificaţie   Latène, Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca post-romană, Eneolitic / sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., sec. XIV-XVIII   17.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
151139.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Volovăţ - Silişte. Situl se află la cca. 100 m sud-est de biserică, cca. 25 m est de drumul comunal ce vine de la Rădăuţi, pe malul drept al pârâului Volovăţ.   locuire   locuire   Suceava   Volovăţ, com. Volovăţ   Curte boierească, Biserică   Epoca medievală / sec. XIV - XV   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
146272.15
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” de la Suceava. Biserica se află în partea denord-est a oraşului, pe strada Nicolae Labiş.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Cimitir   Epoca medievală / sec. XIV, sec. XIV-XV, 1601/1639-1700, 1501-1600   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
156268.14 Aşezarea de epocă post-romană de la Cenad – Obiectiv 1. Situl se află la cca 5,25 km VNV de biserica greco-catolică din Cenad, la cca 900 m N de DN 6 între Cenad şi vama cu Ungaria şi la 2,64 km S de Rezervaţia Naturală Pădurea Cenad, la 4,6 km S de malul sudic al râului Mureş.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Cenad, com. Cenad   aşezare   secolele III-IV   16.03.2022 (creată)   Afişează*  
103390.08
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Mironeşti- Ruinele curţii lui Radu Şerban. Situl se află în vatra satului, pe terasa înaltă a râului Argeş, la est de biserica satului.   locuire   aşezare civilă   Giurgiu   Mironeşti, com. Gostinari   Curte domnească, aşezare   Epoca medievală, Latène / sec. XVII, secolul al XVI-lea, sec. II - I a. Chr.   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
146272.08
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl Mănăstirii Zamca cu hramul „Sf. Oxen” de la Suceava. Situl se află pe un platou, în partea de vest a oraşului.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   constructie, Biserică, Zid de incintă, fortificaţie, Turn clopotniţă, Val de pământ, Cimitir   Epoca medievală / sec. XVII, 1551, a doua jum. a sec. XVI, 1606, 1691, sec.al XVII-lea   17.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
149487.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica medievală de la Vornicenii Mari - La Mănăstire. Biserica se află la cca. 200 m de grajdurile CAP, în aval pe malul stâng al pârâului Drăgoiasca.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Vornicenii Mari, com. Moara   Biserică   Epoca medievală / sec. XIV   16.03.2022 (actualizată)   Afişează  
146272.14
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Biserica cu hramul „ Învierea Domnului” de la Suceava. Biserica se află în partea de est a oraşului, pe strada Ipătescu Ana, nr. 14.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică   Epoca medievală / sec. al XVI-lea   16.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
156268.15 Aşezarea de epocă medievală de la Cenad – Obiectiv 2. Situl se află la cca 7,4 km SV de biserica greco-catolică din Cenad, la cca 9,48 km VNV de Primăria oraşului Sânnicolau Mare şi la cca 3 km E de drumul 682 dintre Dudeştii Vechi şi Cheglevici, la 1,67 km V de malul vestic al pârâului Ţiganca.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Cenad, com. Cenad   aşezare   Epoca medievală / secolele IX-XII   16.03.2022 (creată)   Afişează*  
104528.04 Situl arheologic de la Oinacu - Fermă. Situl este amplasat la 1,4 km sud-est de satul Oinacu, la 1,6 km sud-vest de biserica din satul Comasca, lângă clădirile fermei abandonate. El ocupă un colţ al terasei mărginite la est de Valea Hagiului şi la vest de Valea Coada Cherestelelor.   locuire   aşezare   Giurgiu   Oinacu, com. Oinacu   aşezare   Epoca bronzului   16.03.2022 (creată)   Afişează*  
90672.02
13 Număr fotografii: 13
Aşezarea romană de la Rapoltu Mare - La Vie. Situl de află la vest de satul Rapoltu Mare, în apropierea carierei romane de la Măgura Uroiului   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare   locuinta, Locuire, construcţie, Aşezare   Epoca romană, Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului / sec.II   17.03.2022 (actualizată)   Afişează*  

|<< < > >>|
  / 1168  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 Paginile următoare
Scroll