Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 19626
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 982  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip (descendent) Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
50978.13 Aşezarea Coţofeni de la Bocşa- Bocşa română   loc de luptă   aşezare   Caraş-Severin   Bocşa, com. Oraş Bocşa   Epoca bronzului   29.05.2009 (creată)   Afişează  
50424.03 Aşezarea medievală de la Fundeni. în centrul satului, cca. 50 m în faţa Primăriei, în gospodăriile de pe malul stâng al pârâului Cîlnău   locuire civilă   aşezare   Buzău   Fundeni, com. Zărneşti   Epoca medievală   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
50166.02 Aşezarea Monteoru de la Nenciu. în partea nordică a dealului Nenciu, în apropierea văii Nenciului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nenciu, com. Verneşti   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
50031.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Valea Râmnicului. în marginea de N a satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Valea Râmnicului, com. Valea Râmnicului   Latène / sec. IV - III a. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
49901.09 Aşezarea Latene de la Ulmeni. în latura de V a satului, în zona secţiei de tâmplărie, pe ambele maluri ale pârâului Sărata, în aval şi amonte de podul peste D. N. 1 B   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Latène   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
50497.01 Situl arheologic de la Costieni. pe movila de lângă izvor, la 1 km NE de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Costieni, com. Ziduri   Latène, Eneolitic / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
50344.01 Aşezarea Monteoru de la Muscel. la N de sat pe dealul Muchia Chiliei, în şeaua pe unde se trece pe Valea Ghimpelui, la V de faţa stâncoasă a dealului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Muscel, com. Vipereşti   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
50148.02 Aşezarea Latene de la Cârlomăneşti. la poalele cetăţii spre E, S şi SV, pe o rază de 200 m   locuire civilă   aşezare   Buzău   Cârlomăneşti, com. Verneşti   Latène / sec. II - I a. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
49992.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Gura Câlnăului - Movila Tăbăcarului. pe terasa înaltă de deasupra cimitirului ortodox, la N de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Gura Câlnăului, com. Vadu Paşii   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
49901.08 Situl arheologic de la Ulmeni. în confluenţa Gîrlei Dării cu Sărata,pe platoul dintre cursurile celor 2 pâraie   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Epoca bronzului, Latène   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
50460.01 Situl arheologic de la Zărneşti. la E de sat pe terasa înaltă a Cîlnăului, la V de şoseaua spre DN 1 B, pe movila aplatisată din dreptul grajdurilor fostului CAP   locuire civilă   aşezare   Buzău   Zărneşti, com. Zărneşti   Neolitic, Epoca migraţiilor   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
50184.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Săsenii Noi. la VNV de "Izvorul Oarba" şi pe drumul Bălăşoiului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Săsenii Noi, com. Verneşti   Latène / sec. V a. Chr. - I p. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
50040.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Sântana de Mureş de la Oreavul. pe terasa înaltă a Râmnicului Sărat, în marginea de NE a satului, la S de şoseaua naţională   locuire civilă   aşezare   Buzău   Oreavul, com. Valea Râmnicului   Epoca migraţiilor / sec. IV- V p. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
49947.01 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Vâlcele. la N de sat, în via de sub dealul Cerchez, cca. 400 m N de puţul Dealului pe firul văiogii care urcă spre dealul Cerchez   locuire civilă   aşezare   Buzău   Vâlcele, com. Ulmeni   Epoca migraţiilor / sec. IV - VI   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
49670.02 Aşezarea Monteoru de la Grăjdana. în marginea de S a satului, la E de şcoala generală, pe terenurile de pe malul stâng al Nişcovului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Grăjdana, com. Tisău   Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
125631.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca migratiilor de la Drăgăneşti-Olt - Sălişte. în N oraşului, la 500 m V de staţia de pompare   locuire civilă   aşezare   Olt   Drăgăneşti-Olt, com. Oraş Drăgăneşti-Olt   Epoca romană / sec. II - IV.   09.06.2009 (actualizată)   Afişează  
50424.02 Aşezarea neolitică de la Fundeni - Movila aplatisatată de la Grajduri. în marginea de E a satului pe terasa înaltă la S de şosea   locuire civilă   aşezare   Buzău   Fundeni, com. Zărneşti   Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
50175.03 Situl arheologic de la Nişcov. în marginea de SV a satului, la V de drumul spre Săsenii Noi, în viile de pe panta dealului Bălaşu   locuire civilă   aşezare   Buzău   Nişcov, com. Verneşti   Latène, Epoca bronzului / sec. II - I a. Chr.   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
50031.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Valea Râmnicului - în marginea de sud a satului. în marginea de S a satului, peste calea ferată, la 270 m E de şoseaua Valea Râmnicului - Rubla   locuire civilă   aşezare   Buzău   Valea Râmnicului, com. Valea Râmnicului   Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca migraţiilor / sec.XII - V a. Chr., sec. III - V   26.05.2009 (verificată)   Afişează  
49901.01 Situl arheologic de la Ulmeni. la 2 - 2,4 km N de Primăria din Ulmeni, la E de drumul Ulmeni, Sărăţeanca   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Latène, Neolitic / sec. III-IV   26.05.2009 (actualizată)   Afişează  
  / 982  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI