Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 20698
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 1035  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
155537.30 Situl arheologic de la Sânnicolau Mare - Jara/ Staţie TRAFO/ Obiectiv 21. Situl se află la est de localitate, pe suprafaţa plană din cadrul unei terase fluviale mai largi, mărginită spre nord de cursul râului Aranca, aflat la 200 m distanţă.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Epoca medievală, Preistorie   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.27 Aşezarea medievală de la Sânnicolau Mare - Lânărie/ Obiectiv 18. Aşezarea se află la nord-est de localitate, pe marginea sudică a unui platou înalt, delimitat la sud de cursul râului Aranca, deasupra căruia se înalţă cu circa 5 m.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Epoca medievală   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
104760.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
15 Număr fotografii: 15
Situl arheologic de la Radovanu - Valea Coadelor. Situl se află pe partea stângă a "Văii Coadelor", la circa 2 km vest de satul Radovanu, pe panta terasei, la poalele promontoriului "La Muscalu", până la Valea Neguleasa.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Radovanu, com. Radovanu   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. VIII - XI, sec. VI-VII   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
105400.03 Aşezarea eneolitică de la Negoeşti - Valea Rasa. Aşezarea se află pe partea stângă a văii Rasa, la 1,5 km nord de sat, pe terasa joasă, în colţul de vest al pădurii Negoeşti şi la aproximativ 250 de m sud de Puţul lui Dima.   locuire   aşezare   Călăraşi   Negoeşti, com. Şoldanu   Eneolitic   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.04
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Sânnicolau Mare - Viile Promotor/ Via lui Fullajtár/ Obiectiv 3. Situl se află la 950 m S-SE de biserica catolică din Sânnicolau Mare, la 680 m S de stadionul oraşului, la 1,1 km V de DN 6 Sânnicolau Mare - Lovrin şi la 615 m SE de versantul stâng al Pârâului Aranca.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Neolitic, Latène, Epoca bronzului / mileniul II a.Chr., secolele II-IV p.Chr.   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
104760.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 7
Situl arheologic de la Radovanu - Gorgana I. Situl se află în partea de vest a satului Radovanu (cătunul Coadele), pe terasa înaltă a râului Argeş.   locuire civilă, funerar   aşezare fortificată, necropolă   Călăraşi   Radovanu, com. Radovanu   Latène, Epoca bronzului, Eneolitic / sec.II-I a.Chr.   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
104760.05
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Latene de la Radovanu - Jidovescu. Aşezarea se află pe partea stângă a şoselei care merge spre comuna Crivăţ, la 1 km nord de comuna Radovanu, în dreptul bălţii numită de localnici Giroaia   locuire civilă   aşezare fortificată   Călăraşi   Radovanu, com. Radovanu   Latène / sec. II - I a. Chr., sec. II-I a. Chr.   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
105400.06 Aşezarea din epoca bronzului de la Negoieşti. Aşezarea se află pe partea dreaptă a văii Rasa, la marginea de est a satului Negoeşti, pe un bot de terasă.   locuire   aşezare   Călăraşi   Negoeşti, com. Şoldanu   Epoca bronzului   02.04.2021 (creată)   Afişează  
105400.02 Aşezarea Glina de la Negoeşti-Vala Rasa. Aşezarea se află pe terasa de pe malul stâng al văii Rasa, imediat după ce se trece calea ferată Olteniţa-Bucureşti.   locuire   aşezare   Călăraşi   Negoeşti, com. Şoldanu   Epoca bronzului   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.16
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Sânnicolau Mare - Fabrica de cărămizi/ Obiectiv 1. Situl se află la sud-est de localitate, pe suprafaţa plană a unei terase ce coboară spre est, către întinsa zonă de băltire de aici. Către vest, actualul peisaj nu mai are un aspect natural, fiind profund afectat de exploatările de lut ale fabricii de căr   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Epoca romană, Preistorie, Epoca medievală / secolele II-III   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
155537.31 Aşezarea preistorică de la Sânnicolau Mare - Promontor S/ Obiectiv 22. Obiectivul este amplasat în sud-estul localităţii, pe platoul înalt numit Promontoriu, înconjurat la N şi V de foste braţe ale Arancăi care în trecut a erodat zona, lăsând acest martor (promontoriu) mai înalt cu 6-8 m, cel puţin faţă de zona nordică, spre   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Preistorie   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.28 Aşezarea preistorică de la Sânnicolau Mare - Lânărie E/ Obiectiv 19. Aşezarea se află la nord-est de localitate, pe marginea sudică a unui platou înalt, delimitat la sud de cursul râului Aranca, deasupra căruia se înalţă cu circa 5 m.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Preistorie   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
104760.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Radovanu - La Muscalu. Situl se află la capătul Văii Coadelor, la o distanţă de aproximativ 1,5 km de marginea de sud-vest a satului.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Radovanu, com. Radovanu   Eneolitic, Neolitic   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
105400.04 Aşezarea geto-dacică de la Negoeşti-Valea Rasa. Aşezarea se află pe partea stângă a văii Rasa, la 2 km nord de sat, pe terasa văii, la 200 m vest de Puţişorul de la grădină.   locuire   aşezare   Călăraşi   Negoeşti, com. Şoldanu   Latène / sec. II-I a. Chr, sec. II-I a. Chr.   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.21 Aşezarea preistorică de la Sânnicolau Mare - Groapa de gunoi Est/ Obiectiv 8. Situl arheologic se află la 1,35 km SSE de catedrala catolică din Sânnicolau Mare, la 200 m E de groapa de gunoi a oraşului, la 920 m S de stadionul oraşului şi la 900 m SSE de versantul stâng al Pârâului Aranca.   locuire   Aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Preistorie   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
155537.29 Aşezarea medievală de la Sânnicolau Mare - Lânărie V/ Obiectiv 20. Aşezarea se află la nord-est de localitate, pe suprafaţa unei terase fluviale care coboară lin spre vest, cu până la 2 m, acolo unde o mărgineşte un fost braţ de divagare al râului Aranca.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare     02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.26 Situl arheologic de la Sânnicolau Mare - Viile Promotor E/ Obiectiv 13. Situl arheologic se află la 740 SE de stadionul oraşului, la 560 m NE de extremitatea sudică a Străzii Cuza Vodă, la 730 m V de DN 6 Lovrin - Sânnicolau Mare şi la 870 m SE de versantul stâng al Pârâului Aranca.   locuire   Aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Preistorie / secolele II-IV p.Chr.   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
105400.05 Aşezarea Dridu de la Negoeşti-Valea Rasa. Aşezarea se află pe partea stângă a văii Rasa, la 2 km nord de satul Şoldanu, vizavi de satul Negoeşti, aproape de drumul de pâmânt ce merge spre satul Negoieşti, la cca 150 m SE de Puţul La Ulei.   locuire   aşezare   Călăraşi   Negoeşti, com. Şoldanu   Epoca medievală   02.04.2021 (creată)   Afişează*  
155537.20 Situl arheologic de la Sânnicolau Mare - Sânnicolau Mare S/ Obiectiv 7. Situl arheologic se află la la 1,78 km SV de catedrala catolică din Sânnicolau Mare, la 600 m SV de extremitatea sudică a Străzii Comorii, la 430 m E de DN 59 C Sânnicolau Mare - Nerău şi la 370 m E de versantul stâng al Pârâului Aranca.   locuire   Aşezare   Timiş   Sânnicolau Mare, com. Oraş Sânnicolau Mare   Epoca medievală, Preistorie / secolele II-IV p.Chr.   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
105400.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Mânăstirea Negoeşti. Mănăstirea se află la marginea de est a satului, pe partea dreaptă a şoselei Olteniţa-Bucureşti, în lunca râului Argeş, la 100 m distanţă de DN 4.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Călăraşi   Negoeşti, com. Şoldanu   Epoca medievală, Epoca modernă / 1649, refăcute în 1777, 1850, 1649, 1777   02.04.2021 (actualizată)   Afişează*  
  / 1035  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI