Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 24844
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1243  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
62976.11 Tumulul de la Ţepeş Vodă - T6. Tumulul se află la 4.1 km Est de Ţepeş Vodă, aproximativ 1,2 km SE de intersecţia DC 63 cu DN 2A (şi la 450 m Est de DN 2A), în extravilan.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Tumul   Necunoscută   31.08.2023 (creată)   Map*  
62976.10 Tumulul de la Ţepeş Vodă - T5. Tumulul se află la 4 km Est de Ţepeş Vodă, aproximativ 1,2 km SE de intersecţia DC 63 cu DN 2A (şi la 450 m Est de DN 2A), în extravilan.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Tumul   Necunoscută   31.08.2023 (creată)   Map*  
62976.06 Tumulul de la Ţepeş Vodă - T1. Tumulul se află la la 2,5 km Est de Ţepeş Vodă, 1,3 km SV de DC 63 şi 1 km Vest de DN 2A, în extravilan.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Tumul   Necunoscută   31.08.2023 (creată)   Map*  
62976.07 Tumulul de la Ţepeş Vodă - T2. Tumulul se află la la 2,3 km Est de Ţepeş Vodă, 1,3 km SV de DC 63 şi 1 km Vest de DN 2A, în extravilan.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Tumul   Necunoscută   31.08.2023 (creată)   Map*  
62976.09 Tumulul de la Ţepeş Vodă - T4. Tumulul se află la 3.2 km Est de Ţepeş Vodă, la aproximativ 1 km Sud de intersecţia DC 63 cu DN 2A, 300 m distanţă spre Vest de DN 2A, în extravilan.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Tumul   Epoca romană   31.08.2023 (creată)   Map*  
45012.01 Aşezarea de epoca bronzului de la Beceni - Valea Gărdoi 1. Aşezarea este amplasată la cca 3 km est de satul Beceni, în partea superioară a văii Gărdoi, în apropierea dealului Muchia Gărdoi.   locuire   aşezare   Buzău   Beceni, com. Beceni   aşezare   Epoca bronzului   30.08.2023 (creată)   Map*  
45030.02 Aşezarea de epoca fierului de la Cărpiniştea - Valea Puţului. Aşezarea este amplasată la nord de satul Cărpiniştea, pe un platou situat în dreapta Slănicului   locuire   aşezare   Buzău   Cărpiniştea, com. Beceni   aşezare   Epoca fierului / Secolele VI - V a.Chr.   30.08.2023 (creată)   Map*  
45030.01 Situl arheologic de la Cărpiniştea - Pe Pod. Aşezarea este amplasată la nord de satul Cărpiniştea, pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a Slănicului.   locuire   aşezare   Buzău   Cărpiniştea, com. Beceni   aşezare   Epoca bronzului, Epoca fierului / Secolele VI - V a. Chr.   30.08.2023 (creată)   Map*  
45076.03 Aşezarea eneolotică de la Izvoru Dulce - Dealul Balaurului. Aşezarea este amplasată pe panta de SE a dealului Balaurului, pe malul drept al Slănicului, la cca 0,5 km vest de albia acestuia.   locuire   aşezare   Buzău   Izvoru Dulce, com. Beceni   aşezare   Eneolitic   30.08.2023 (creată)   Map*  
45076.02 Situl arheologic de la Izvoru Dulce - La Biserică. Aşezarea este amplasată în vatra satului Izvorul Dulce, pe terasa înaltă de pe malul stâng al Slănicului, în imediata apropiere a intersecţiei drumului judeţean 203K cu drumul spre biserică.   locuire   aşezare   Buzău   Izvoru Dulce, com. Beceni   aşezare   Eneolitic / Secolul XVII p.Chr.   30.08.2023 (creată)   Map*  
91241.02
 History Monuments List of 2010
Castelul Kendeffy de la Sântămăria-Orlea. Castelul se găseşte în partea vestică a localităţii, între Râul Mare (Strei) şi pârâul Simişel.   locuire   aşezare civilă   Hunedoara   Sântămăria-Orlea, com. Sântămăria-Orlea   Ansamblu clădiri, Castel, Parc dendrologic   Epoca medievală / sf. sec. XVIII   30.08.2023 (actualizată)   Map*  
62976.08 Tumulul de la Ţepeş Vodă - T3. Tumulul se află la 3 km Est de Ţepeş Vodă, la aproximativ 1 km Sud de intersecţia DC 63 cu DN 2A, 300 m distanţă spre Vest de DN 2A, în extravilan.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Tumul   Epoca romană   30.08.2023 (creată)   Map*  
160699.42 Aşezarea gumelniţeană de la Luncaviţa - La Cioara. Situl se află în intravilan, în partea de est a localităţii.   locuire   aşezare   Tulcea   Luncaviţa, com. Luncaviţa   aşezare   Eneolitic   30.08.2023 (actualizată)   Map*  
127723.02
Picture count: 1
Situl arheologic de la Nicolae Titulescu - Pădurea Palanca Sit 2. Situl arheologic se află la nord este de localitatea Nicolae Titulescu, pe malul stâng al pârâului Dorofei şi respectiv pe malul drept al râului Vedea, la nord de confluenţa acestora, în partea de nord-est a pădurii Palanca.   locuire; descoperire izolată   aşezare; tezaur; artefact   Olt   Nicolae Titulescu, com. Nicolae Titulescu   tezaul monetar, aşezare civilă   Epoca modernă, Epoca medievală / secolul al XVIII-lea, secolele XVI - XVIII   29.08.2023 (creată)   Map*  
127723.01
Picture count: 1
Situl arheologic de la Nicolae Titulescu - Pădurea Palanca Sit 1. Situl arheologic se află în partea de nord-est a localităţii, pe partea stângă a pârâului Doroftei şi pe partea dreaptă a râului Vedea, la nord de confluenţa acestora, în partea de sud-vest a pădurii Palanca.   locuire; descoperire izolată   aşezare; tezaur   Olt   Nicolae Titulescu, com. Nicolae Titulescu   aşezare civilă, tezaul monetar   Epoca medievală / secolele XVI - XVIII   29.08.2023 (creată)   Map*  
125926.01 Situl arheologic este situat într-o zonă împădurită (pădure de stejar), în extravilanul localităţii Comăneşti, la limita cu localitatea Morunglav, pe o terasă înaltă, în partea de sud-vest a dealului Comăneşti, pe partea dreaptă a drumului forestier care   locuire   aşezare   Olt   Comăneşti, com. Bobiceşti   aşezare   Epoca bronzului   29.08.2023 (creată)   Map*  
127634.01
Picture count: 5
Situl arheologic de la Morunglav - Gura Iaşilor. Situl arheologic este situat într-o zonă împădurită (pădure de stejar), în extravilanul localităţii Morunglav, la limita cu localitatea Comăneşti, pe o terasă înaltă, în partea de sud-vest a dealului Comăneşti, pe partea dreaptă a drumului forestier care   locuire   aşezare   Olt   Morunglav, com. Morunglav   tezaul monetar, Descoperire izolată, aşezare   Latène, Epoca romană, Epoca bronzului, Epoca medievală / secolul al III-lea a. Chr., secolul al III-lea p. Chr., secolul al XI-lea   29.08.2023 (creată)   Map*  
62976.05 Necropola tumulară de la Ţepeş Vodă - Mezarlik Bair. Necropola tumulară se află la aproximativ 1,5 km E de centrul localităţii Ţepeş Vodă şi 600 m Sud de cimitirul turcesc, pe o înălţime situată între văile Siliştei şi Banului, cunoscută pe vechile Planuri Directoare de Tragere ca ”Mezarlik Bair”.   descoperire funerară   tumul; necropolă   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Necropolă tumulară   Necunoscută   29.08.2023 (creată)   Map*  
62976.04 Necropola tumulară de la Ţepeş Vodă - Meulten Tepe. Necropola se află la 1,3 km sud de intrarea în Ţepeş Vodă, la aproximativ 850 m SSE faţă de şoseaua care vine de la Siliştea.   descoperire funerară   necropolă; tumul   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   Necropolă tumulară   Necunoscută   29.08.2023 (creată)   Map*  
62976.03 Aşezarea eneolitică de la Ţepeş Vodă - Ferme NE. Aşezarea se află la 500 m N de intersecţia dintre DJ 224 şi DN 2A Constanţa-Hârşova (la V de acesta din urmă până spre canalul de irigaţii), în extravilan.   locuire   aşezare   Constanţa   Ţepeş Vodă, com. Siliştea   aşezare   Eneolitic   29.08.2023 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1243  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Scroll