Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21834
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1092  Number of records per page:
Previous pages 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 Next pages
RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type (ascending) County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
27187.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată de epoca bronzului de la Crestur - Cetăţuia. la 1 km V de limita localităţii, pe malul drept al Văii Vrăjii   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Crestur, com. Abrămuţ   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
64835.07 Situl arheologic de la Sânzieni - Coama Cetăţii. la 17 km N de sat, pe Valea Cetăţii, între "Pârâul Coşul Caprei"   locuire civilă   aşezare fortificată   Covasna   Sânzieni, com. Sânzieni   Neprecizată, Latène, Epoca bronzului   15.04.2014 (verificată)   Display map  
84273.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Dealu - Cetatea Macului. Situl se află la 4 km N-NE de sat, pe marginea platoului Deskö.   locuire civilă   aşezare fortificată   Harghita   Dealu, com. Dealu   Epoca bronzului   20.06.2013 (actualizată)   Display map  
59372.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Liteni - Piatra Mare. Situl se află la aproximativ 1,5 km V-SV de centrul localităţii, în vârful unuei stânci golaşe, dominante, de calcar, denumită "Piatra Mare".   locuire civilă   aşezare fortificată   Cluj   Liteni, com. Săvădisla   Latène, Epoca bronzului   08.08.2012 (actualizată)   Display map*  
115539.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Batoş - La Cetate. Situl se află în dreapta drumului ce duce spre Bistriţa, la 4 km de comună.   locuire civilă   aşezare fortificată   Mureş   Batoş, com. Batoş   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XIII   18.07.2012 (verificată)   Display map*  
1099.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea dacică Zidava de la Drâmbar - Dealul Gruieţ. la 4 km de Alba Iulia, deasupra "Râpii Roşii" şi a satului Teleac, pe malul stâng al Mureşului   locuire civilă   aşezare fortificată   Alba   Drâmbar, com. Ciugud   Latène   10.12.2014 (verificată)   Display map*  
143003.01 Situl arheologic de la Sub Cetate - Cetate. la capătul de V al satului sau la S de sat, la V de râul Barcău, la ieşirea cestuia din Munţii Plopiş   locuire civilă   aşezare fortificată   Sălaj   Sub Cetate, com. Valcău De Jos   Latène, Hallstatt   30.01.2014 (actualizată)   Display map*  
83188.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea hallstattiană de la Satu Mare - Vârful Cetăţii. Aşezarea se află la N de sat, la terminaţia platoului vulcanic al Munţilor Harghita.   locuire civilă   aşezare fortificată   Harghita   Satu Mare, com. Satu Mare   Epoca bronzului, Hallstatt   19.06.2013 (actualizată)   Display map*  
57911.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată din epoca bronzului de la Gilău - Groapa lui Puri   locuire civilă   aşezare fortificată   Cluj   Gilău, com. Gilău   Epoca bronzului   08.08.2012 (actualizată)   Display map*  
107412.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Bogdan Vodă - Grădina lui Cârlig. pe marginea terasei înalte de 25-30 m din stânga Izei, în perimetrul localităţii   locuire civilă   aşezare fortificată   Maramureş   Bogdan Vodă, com. Bogdan Vodă   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   21.03.2012 (actualizată)   Display map  
27445.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Biharia - Cetatea de pământ. Pe terasa stângă a a pârâului Ceşmeu, în partea de nord-est a satului, în dreapta şoselei Oradea-Satu Mare   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Biharia, com. Biharia   Epoca medievală, Epoca romană, Hallstatt, Neolitic, Epoca bronzului / sec.VIII-IX- înc. sec. X, sec. XI, sec. IV-II, sec. XII-XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
64880.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Turia - Cetatea Turia. la 5 km NV de extremitatea nordică a satului Turia, între comunele Turia şi Băile Bálványos   locuire civilă   aşezare fortificată   Covasna   Turia, com. Turia   Hallstatt, Epoca bronzului   06.05.2014 (verificată)   Display map*  
64201.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cernat - Vârful Ascuţit. la NV intravilanului, la cca. 2 km de sat   locuire civilă   aşezare fortificată   Covasna   Cernat, com. Cernat   Latène, Eneolitic, Hallstatt / sec.I ă.Chr - I d.Chr., sec.III -II Î.Chr   10.12.2013 (verificată)   Display map  
35964.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bajura - La Izunie. Situl se află în extravilan, la 1000 m V de sat, la 1000 m de cel mai apropiat meandru al Prutului şi pe un pinten de deal aflat pe stânga văii Fundoaia.   locuire civilă   aşezare fortificată   Botoşani   Bajura, com. Oraş Darabani   Latène, Eneolitic / aprox. 450-300 ani   30.10.2012 (actualizată)   Display map*  
55482.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea dacică de la Aghireşu - La Stoguri. Aşezarea se află la 5 km nord de Aghireşu-Fabrici şi la 4 km de satul Ruginoasa, pe un mic bot de deal împădurit.   locuire civilă   aşezare fortificată   Cluj   Aghireşu, com. Aghireşu   Latène / sec. I î.Hr. - I d.Hr., sec. I a.Chr - I. p. Chr.   01.08.2012 (actualizată)   Display map  
64960.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată eneolitică de la Ariuşd - Dealul Tyiszk. la 300 de m NV de sat   locuire civilă   aşezare fortificată   Covasna   Ariuşd, com. Vâlcele   Eneolitic, Epoca bronzului   02.12.2014 (verificată)   Display map*  
64489.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Wietenberg de la Lutoasa - Dealul Cetăţii. pe malul drept al pârâului Lemnia Mică (Várpataka)   locuire civilă   aşezare fortificată   Covasna   Lutoasa, com. Mereni   Epoca bronzului   15.01.2014 (verificată)   Display map  
39480.02 Aşezarea Cucuteni de la Mândreşti - Podul lui Anton. Aşezarea este situată extravilan, la 800 m est de sat, pe partea dreaptă a căii ferate Dorohoi-Iaşi, pe un promontoriu care domină valea Jijiei.   locuire civilă   aşezare fortificată   Botoşani   Mândreşti, com. Ungureni   Eneolitic   02.11.2012 (actualizată)   Display map*  
55393.09 Situl arheologic de la Gherla - Dealul Coasta Gherlii. Situl se află la vest de oraş, pe o terasă a Someşului Mic, înaltă de 42 m.   locuire civilă   aşezare fortificată   Cluj   Gherla, com. Municipiul Gherla   Hallstatt, Neolitic   07.08.2012 (actualizată)   Display map*  
86785.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată Latene de la Cozia - Vârful Piatra Coziei. între satele Cozia şi Herepeia   locuire civilă   aşezare fortificată   Hunedoara   Cozia, com. Cârjiţi   Latène / sec. II î.Chr. - I d.Chr.   21.02.2012 (actualizată)   Display map*  
  / 1092  Number of records per page:
Previous pages 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code