Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23356
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Next pages

RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
156543.01 Situl arheologic de la Criciova – Tramnic. Situl se află la cca 1,6 km V-NV de primăria Criciova, la cca 245 m V de DJ680 Criciova-Cireşu şi la cca 3,4 km NE de biserica catolică din Găvojdia, la cca 1,3 km E de malul estic al râului Timiş.   locuire militară; descoperire funerară   statio; necropolă inhumaţie   Timiş   Criciova, com. Criciova   Necropolă, statio   Epoca medievală, Epoca romană   12.07.2021 (actualizată)   Map*  
86892.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ghelari - Valea Caselor. Situl a fost identificat în partea de nord-vest a satului.   locuire şi construcţie   aşezare şi cuptor   Hunedoara   Ghelari, com. Ghelari   Cuptor, Aşezare   Epoca medievală, Preistorie / secolele IX-XI   11.08.2020 (actualizată)   Map  
72043.01
 History Monuments List of 2010
115 Picture count: 115
Situl arheologic de la Desa - Castraviţa. Situl se află la 7 km sud-vest de localitate, în dreptul ostrovului Acalia, borna fluvială 766.   locuire şi descoperire funerară   Aşezare, castru, necropolă   Dolj   Desa, com. Desa   vestigii, Castru de piatră, Mormânt de incineraţie, Aşezare, Necropolă tumulară   Epoca bronzului, Epoca romană, Hallstatt / sec. III, sec.VIII   14.07.2022 (actualizată)   Map*  
105437.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Creţuleasca. Situl se află pe malul drept al văii Pasărea, pe terasa inferioară a acestui curs de apă, de la est de hotarul cu comuna Tunari până în marginea vestica satului Creţuleasca.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Ilfov   Creţuleasca, com. Ştefăneştii De Jos   Aşezare, Necropolă plană de inhumaţie   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca romană, Latène, Epoca contemporană, Hallstatt / XVII-XVIII, sec. XVI–XVIII, sec.IX-XI, sec. IX–XI, sec. XVI-XVII, a doua treime a secolului al XVI-lea, în secolele XVI–XVII, SFI, carou 74, secolul al XVI-lea, sec. III-IV p. Chr., I a. Chr - I p. Chr   29.12.2021 (actualizată)   Map*  
60428.30
16 Picture count: 16
Situl arheologic de la Constanţa - Strada Mihai Viteazu/ Sediu OCPI Constanţa. Situl a fost identificat pe strada Mihai Viteazu, lângă Parcul Primăriei.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Constanţa   Constanţa, com. Municipiul Constanţa   necropolă, aşezare, mormânt   Epoca greacă, Epoca romană, Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Epoca modernă / secolele IV-I a.Chr., secolele II-III, secolele X-XI, secolele IV-VII, secolul al XIX-lea   03.12.2021 (verificată)   Map*  
41658.03 Aşezarea paleolitică de la Şinca Nouă - Şinca Nouă II. Aşezarea se află pe partea dreaptă a văii Strâmba, aproape de intersecţia cu valea Şercaia (Şinca).   locuire sezonieră   aşezare   Braşov   Şinca Nouă, com. Şinca Nouă   Aşezare   Paleolitic / mileniile 30-12 a. Chr.   15.03.2021 (creată)   Map  
77484.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Valea Mărului. Sectorul valului aflat pe teritoriul comunei Valea Mărului se află în vestul localităţii cu acelaşi nume, la nord de DJ 251.   locuire şi construcţie defensivă   aşezare şi val   Galaţi   Valea Mărului, com. Valea Mărului   Val, Aşezare   Epoca migraţiilor / sec. II - IV, sec. VI - VII   30.09.2019 (actualizată)   Map*  
48496.04
 History Monuments List of 2010
15 Picture count: 15
Situl arheologic de la Pietroasele - în vatra satului şi în zona Primăriei. Situl arheologic se află în vatra satului şi Primărie, până la proprietăţile Gogu Constantinescu, Nae Ionescu, M. Potec, Ion Jiganie, Fane Moldoveanu şi la magazin.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Buzău   Pietroasele, com. Pietroasele   Necropolă, Terme, Castru, Aşezare civilă   Epoca migraţiilor, Epoca romană / sec. IV - V p. Chr., sec. IV p. Chr., sec. IV p.Chr, sec. IV   26.05.2022 (actualizată)   Map*  
159348.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Voiteg - Groapa cu Vulpi. Situl se află la 3,09 km NV de biserica ortodoxă din Voiteg, la 5,42 km NE de biserica ortodoxă din Ghilad, la 6,73 km SE de biserica ortodoxă sârbă din Ciacova şi la 570 m SE de versantul stâng al Canalului Lanca – Birda.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Aşezare deschisă, Necropolă   Epoca bronzului, Epoca medievală / mil. II a. Chr., sec. X   22.12.2021 (actualizată)   Map*  
78917.01
35 Picture count: 35
Situl arheologic roman şi medieval de la Ciocadia - Codrişoare. Villa rustica şi necropola medievală se află amplasate pe un platou, la 150 m est de malul stâng al pârâului Ciocadia şi 50 m est de drumul naţional 67C.   locuire şi descoperire funerară   villa rustica şi necropolă medievală   Gorj   Ciocadia, com. Bengeşti-Ciocadia   Necropolă, Villa rustica   Epoca medievală, Epoca romană / sfârşitul secolului al XIII–lea, sec. II - III   26.11.2021 (actualizată)   Map*  
32928.01
 History Monuments List of 2010
Castrul roman şi aşezarea civilă de la Orheiu Bistriţei - Vatra satului. Castrul este amplasat pe o terasă joasă, în stânga văii Budacului, la marginea de vest a localităţii. Latura de est a castrului este acoperită de cimitirul actual, iar cea de vest de clădirea bisericii, şcolii şi mai multor case şi anexe gospodăreşti.   locuire militară şi civilă   castru şi aşezare civilă   Bistriţa-Năsăud   Orheiu Bistriţei, com. Cetate   Aşezare civilă (vicus), Castru   Eneolitic, Epoca romană / sec. II - III p. Chr.   01.04.2020 (verificată)   Map*  
122043.03 Situl arheologic de la Bistricioara - Lutărie III. Situl arheologic se află pe o terasă superioară a Bistriţei, cu înălţimea de 40 m.   locuire sezonieră   Aşezare   Neamţ   Bistricioara, com. Ceahlău   aşezare     11.09.2017 (creată)   Map*  
159749.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea romană Arrubium de la Măcin - La Cetate. Situl se află la marginea de sud-vest a oraşului, pe o terasă înaltă aflată pe malul drept al braţului Măcin.   locuire şi descoperire funerară   castru, aşezare şi necropolă   Tulcea   Măcin, com. Oraş Măcin   Aşezare, Cetate   Epoca medievală, Epoca romană / secolele X-XIII, secolele I-III, secolele I-VII p.Chr.   29.07.2022 (actualizată)   Map*  
166878.05 Situl arheologic de la Voineşti - Dealul Bulbuceni. Situl se află pe panta sud-vestică a dealului Bulbuceni, pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 243. Bîrlad-Dragomireşti.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Vaslui   Voineşti, com. Voineşti   Locuire, necropolă   Epoca medievală, Epoca bronzului, Neolitic, Hallstatt / sec. IX-X p. Chr.   10.01.2022 (creată)   Map*  
163262.04 Situl arheologic de la Dăneşti - La Tufari. Situl se află la aproximativ 700 m nord de sat, pe panta din stânga văiugii numite „Fundătura”, în marginea pădurii.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Vaslui   Dăneşti, com. Dăneşti   Necropolă, Locuire   Epoca romană, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. II-III p. Chr., sec. IV-V p. Chr., sec. IX-X p. Chr.   07.12.2021 (creată)   Map*  
121251.01 Situl arheologic de la Bălţăteşti - Slatina A. În marginea de sud a satului, în dreapta şoselei spre Piatra Neamţ, pe malul drept al pârâului Sarata.   locuire sezonieră   expoatare   Neamţ   Bălţăteşti, com. Bălţăteşti   Exploatare minieră   Neolitic / XIX-XX   10.07.2018 (creată)   Map*  
54984.10
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic Mănăştur-Calvaria. Urmele cetăţii medievale se observă în punctul Mănăştur, Dealul Calvaria şi zonele învecinate.   locuire şi construcţie religioasă   cetate de pământ şi biserică   Cluj   Cluj-Napoca, com. Municipiul Cluj-Napoca   Fortificaţie, Biserică, Cetate de pământ, Cetate de pământ şi lemn, Necropolă   Epoca medievală / sec. XIII-XIV, IX - X, sec. X-XI (1068), Sec. XI - XIII, sec. XIV - XIX, sec. XI-XIII   04.06.2021 (actualizată)   Map*  
151745.01
 History Monuments List of 2010
Castrul roman de la Islaz - Racoviţa. Castrul este situat la marginea de est a satului, lângă vechea biserică, la vest de fostul braţ Racoviţa, respectiv la est de DJ 642, în zona cimitirului vechi.   locuire şi descoperire funerară   aşezare militară şi necropolă   Teleorman   Islaz, com. Islaz   Castru, Cimitir   Epoca romană, Epoca modernă / sec. II - III, Sec. XIX - XX   19.05.2022 (actualizată)   Map*  
156366.06 Situl arheologic de la Ciacova - Groapa cu Vulpi. Situl se află la 3,09 km NV de biserica ortodoxă din Voiteg, la 5,42 km NE de biserica ortodoxă din Ghilad, la 6,73 km SE de biserica ortodoxă sârbă din Ciacova şi la 570 m SE de versantul stâng al Canalului Lanca - Birda.   locuire şi descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Timiş   Ciacova, com. Oraş Ciacova   Necropolă, aşezare deschisă   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolul al X-lea, mil. II a. Chr.   22.12.2021 (creată)   Map*  
160350.22 Aşezarea şi necropola de la Cârjelari - Vatră sat General Dragalina. Situl se află pe un platou, la aproximativ 1,8 km nord-vest de localitatea Cârjelari.   locuire şi descoperire funerară   aşezate şi necropolă   Tulcea   Cârjelari, com. Dorobanţu   necropolă, Aşezare   Epoca medievală   11.06.2021 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Next pages
Scroll