Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23356
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Next pages

RAN Code Name Site Class (ascending) Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
54984.226 Aşezarea şi necropola tumulară de la începutul epocii bronzului de la Cluj- Napoca – Pădurea Cocinii. Situl se află în Pădurea Cocinii, la sud-vest de oraşul Cluj-Napoca.   locuire şi necropolă   locuire de înălţime şi necropolă tumulară   Cluj   Cluj-Napoca, com. Municipiul Cluj-Napoca   Necropolă tumulară, Aşezare   Epoca bronzului   05.05.2021 (creată)   Map*  
145426.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic din epoca romană de la Caşolţ - Pepiniera. Situl se află între râul Valea Bradului şi şoseaua Bradu - Casolt, ca şi pe Dealul lui Dan, de o parte şi de alta a pârâul Highiului.   locuire şi necropolă   aşezare şi necropolă   Sibiu   Caşolţ, com. Roşia   Aşezare, Necropolă, Locuire   Epoca romană, Neolitic / sec. II - III d.Hr.   07.03.2016 (actualizată)   Map  
179132.152 Centrul Cartierului Evreiesc din Bucureşti - Cartierul Evreiesc. Centrul Cartierul Evreiesc se află localizat pe străzile Sfânta Vineri la sud şi vest, Bulevardul Corneliu Coposu la nord-vest, strada Matei Basarab la nord şi Bulevardul Mircea Vodă la est.   locuire urbană   ansamblu urban   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Ansamblu clădiri   sec. XVIII-XIX   13.03.2020 (actualizată)   Map  
161473.01
 History Monuments List of 2010
16 Picture count: 16
Situl arheologic de la Turcoaia (Troesmis) - Cetatea de Est. Situl se află în extravilan, în colţul de nord - vest al Dobrogei, la cca. 2,5 km N de limita nordică a satului Turcoaia, pe malul drept al braţului Măcin, la 15 km sud de oraşul Măcin – Arrubium şi la 4 km nord de comuna Turcoaia, lăngă balta şi fostul   locuire, funerar   aşezare şi necropolă   Tulcea   Turcoaia, com. Turcoaia   Necropolă tumulară, cetate, Necropolă plană   Epoca romană, Epoca post-romană / secolele XI-XIII   10.11.2020 (actualizată)   Map*  
32401.06
 History Monuments List of 2010
Locuirea medievală de la Bistriţa - Centrul Istoric   locuire, structură de cult/religioasă   aşezare, biserică   Bistriţa-Năsăud   Bistriţa, com. Municipiul Bistriţa   Biserica, Locuire   Epoca modernă, Epoca medievală / sec. XIV-XVI   30.03.2020 (actualizată)   Map*  
128837.01 Situl arheologic de la Rusciori. Situl se află la nord-nord-vest de sat, între drumul Scorniceşti-Proboru, râul Plapcea Mică şi Platoul Teiuşului.   locuire şi necropolă   aşezare şi necropolă   Olt   Rusciori, com. Oraş Scorniceşti   aşezare, Necropolă   Eneolitic, Epoca medievală, Epoca romană, Latène / secolele XIV-XVI, secolele II-III p. Chr., secolele II-I a. Chr.   28.01.2021 (creată)   Map  
89874.01
Picture count: 5
Situl arheologic de la Bacea - Autostrada Lugoj–Deva, lot 4 - La Sărături (Sit 1, km 80+750–80+950). la o distanţă de 550 m de limita actuală a localităţii Bacea, pe direcţia SE. Distanţele din partea centrală a sitului, faţă de principalele căi de acces, sunt de 220 m până în dreptul şoselei Sârbi – Ilia (Est) şi de 800 m până la marginea drumului judeţ   locuire şi necropolă   aşezare şi mormânt   Hunedoara   Bacea, com. Ilia   Aşezare, Necropolă   Epoca medievală, Hallstatt   26.01.2016 (creată)   Map  
60446.07
Picture count: 5
Situl arheologic de la Palazu Mare - Bd. Tomis 401–Centrul Comercial. Situl este amplasat în partea de Sud a zonei Palazu Mare, în jurul centrului comercial Tom şi pe terenurile agricole de la NE de bulevardul Tomis. Este delimitat la N şi NE de străzile Henri Coandă, Mihail Drumeş şi Marin Preda, iar la Sud şi SV de străzi   locuire, descoperire funerară   aşezare, necropolă   Constanţa   Palazu Mare, com. Municipiul Constanţa   Aşezare, Necropolă, Locuire, Drum   Neolitic, Epoca romană / sec. II-III p. Chr.   24.11.2021 (creată)   Map*  
77411.03 Aşezarea Sântana de Mureş de la Umbrãreşti. Situl este localizat pe versantul vestic al vãii Chineja   locuire, funerar   aşezare, necropolă   Galaţi   Umbrăreşti, com. Umbrăreşti   aşezare, Necropolă     22.08.2019 (creată)   Map  
143931.06
Picture count: 3
Aşezarea rurală de la Apoldu de Jos - km 53+930 - 54+150. Situl arheologic se află pe ductul autostrăzii Orăştie-Sibiu, între km 53+930 şi 54+150, la aproximativ 350-400 m nord de comuna Apoldu de Jos, de o parte şi de alta a drumului judeţean Apoldu de Jos – Sângătin.   locuire; complex manufacturier   aşezare rurlă; cărămidării   Sibiu   Apoldu De Jos, com. Apoldu De Jos   aşezare rurală, Cărămidării     14.01.2022 (creată)   Map  
72542.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 9
Situl arheologic de la Giurgiţa - Portăreşti. Situl se află la 2,6 km nord-vest de satul Portăreşti, comuna Giurgiţa, în vecinătatea fostei ferme zootehnice nr. 3 a IAS Segarcea şi a necropolei hallstattiene. Este situat la distanţa de 2569m, faţă de Biserica Portăreşti.   locuire şi necropolă   aşezare fortificată şi necropolă   Dolj   Giurgiţa, com. Giurgiţa   şanţ, Necropolă plană, Val de apărare, Aşezare fortificată, Necropolă tumulară   Hallstatt, Epoca medievală / secolul al XIV-lea   28.09.2021 (actualizată)   Map*  
78766.02
Picture count: 1
Situl arheologic de la Bălăneşti - Dealul Mare. Situl se află la sud-vest de localitate, în extravilan, într-o zona înaltă, pe culmea unui deal a cărui elevaţie creşte progresiv spre nord şi nord-est. Un reper hidrografic important este valea Amaradiei aflată la cca. 1,3 km est de acest punct.   locuire şi necropolă   Aşezare şi necropolă   Gorj   Bălăneşti, com. Bălăneşti   Aşezare, Necropolă   Epoca medievală, Latène, Neprecizată / datare incertă, sec. II-I a. Chr, sec. II-I a. Chr., epoca medievală, sec. XV-XVI, sec. II-I a.Chr.   07.03.2019 (actualizată)   Map  
102222.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cornetu - La bisericuţă/ Punctul nr. 1. Situl se află în partea sud-estică a satului Cornetu, pe terasa (puţin înaltă) de pe malul stâng al fostului curs al râului Argeş.   locuire şi structură de cult/religioasă   aşezare şi biserică   Ilfov   Cornetu, com. Cornetu   Biserică şi cimitir, aşezare   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII, secolele XVIII-XIX   18.02.2020 (verificată)   Map*  
60785.31 Situl arheologic de la Cernavodă - Dealul Hinog. Situl se află pe platoul sudic al "Dealului Hinog", la vest de "Gura Hinogului", braţ al Dunării şi la circa 350 m nord de "Movila Cochirleni" şi la 3,3 kilometri nord-nord-est de satul Cochirleni şi 650 metri vest de drumul judeţean DJ 223 care face legă   locuire, funerar   aşezare şi necropolă   Constanţa   Cernavodă, com. Oraş Cernavodă   aşezare deschisă, Necropolă   Epoca medievală, Epoca elenistică, Epoca romană / secolele VI - XI p. Chr., secolele IV-VI p. Chr.   15.06.2021 (creată)   Map*  
103023.06 Situl arheologic de la Fundenii. Situl este localizat pe terasa de pe partea dreaptă a râului Dâmboviţa, la 1 km nord de satul Piţigaia.   locuire, structură de cult/religioasă   aşezare, biserică   Călăraşi   Fundeni, com. Fundeni   aşezare, Biserică   Epoca bronzului   30.09.2021 (creată)   Map*  
139786.04 Situl arheologic de la Nadiş - Buia Mitrului. Situl este amplasat pe partea dreapta a şoselei de la Sălăţig spre Cehu Silvaniei.   locuire şi necropolă   aşezare şi necropolă   Sălaj   Nadiş, com. Oraş Cehu Silvaniei   aşezare, Necropolă   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XIII-XIV, sec. XI-XII   27.09.2019 (creată)   Map*  
20331.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Fântânele - Livada Curţii. Situl se află în partea de nord-est a satului, la 200 m de biserica Sf. Voievozi.   locuire şi structură de cult/religioasă   biserică, cimitir şi aşezare   Bacău   Fântânele, com. Hemeiuş   aşezare, Cimitir, Biserică   Eneolitic, Epoca medievală / mil. IV a.Chr., sec. XV-XVIII   15.12.2021 (actualizată)   Map*  
50451.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Vadu Soreşti - La Bisericuţă. Situl se află în luncă, pe drumul spre Petrişoru (comuna Racoviţeni), în marginea de NE a satului, pe malul drept al râului Câlnău.   locuire, descoperire funerară, structură de cult   aşezare, necropolă, biserică   Buzău   Vadu Soreşti, com. Zărneşti   Aşezare, Necropolă, lăcaş de cult   Neolitic, Eneolitic, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / mil. IV - V a. Chr., mil. V a. Chr., sec. IV p. Chr., Sec. VIII-XI p. Chr., Sec. XV-XVI   22.11.2021 (actualizată)   Map*  
76683.02 Situl arheologic de la Lieşti. Situl este localizat în partea de vest a intravilanului existent de-a lungul râului Bârlad.   locuire, funerar   aşezare şi necropolă   Galaţi   Lieşti, com. Lieşti   Necropolă, aşezare     21.08.2019 (creată)   Map  
55268.21 Situl arheologic de la Turda - Dealul Şuia. Situl se află în marginea de sud-vest a oraşului Turda, între valea Pordeiului (Pardei) şi Arieş.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Cluj   Turda, com. Municipiul Turda   Necropolă, Aşezare, Cella vinaria   Epoca romană, Epoca bronzului / Sec. II - III p. Chr.   11.08.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Next pages
Scroll