Alegeţi criteriul Alegeţi termenii de selecţie
Numărul total de situri: 23064
      Condiţii

|<< < > >>|
  / 1154  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Paginile următoare

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Componente sit Cronologie Ultima modificare (ascendent) Hartă
40447.15 Situl arheologic de la Săcele - Dealul Ceocheanu. Aşezarea se află la sud de oraş, la baza Dealului Higiş (Hehyeshegy), pe un piemont situat la nord-vest de acesta, denumit pe hărţile vechi drept Dealul Ceocheanu.   locuire   aşezare   Braşov   Săcele, com. Municipiul Săcele   aşezare   Epoca bronzului   08.03.2022 (creată)   Afişează  
67023.09 Descoperirea monetară izolată de la Corneşti - Vatra satului. Localizarea descoperirii este inexactă.   Descoperire izolată   Artefact   Dâmboviţa   Corneşti, com. Corneşti   Monede   Epoca elenistică / secolul- I a.Chr   08.03.2022 (creată)   Afişează  
50488.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola de epoca migraţiilor de la Ziduri - Movila Mare. Situl arheologic se găseşte la cca. 1,5 km sud de sat şi la est de drumul spre satul Heliade Rădulescu.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ziduri, com. Ziduri   Necropolă   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
100816.02
29 Număr fotografii: 29
Situl arheologic de la Mogoşeşti - La Cimitir. Situl este localizat la V de satul Mogoşeşti, fiind flancat la S de DJ 412 A, la E de gospodăriile sătenilor şi o râpă mai puţin pronunţată, la N de Lunca Argeşului, iar la V de o râpă adâncă ce separă acest promontoriu al terasei înalte (cca. 28 m) din d   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Mogoşeşti, com. Adunaţii-Copăceni   Aşezare   Epoca bronzului, Hallstatt   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
49000.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Săpată. Movila se află la 700 m E de intersecţia spre Ştiubei.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Aşezare, Necropolă   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. X - XI   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
151914.46 Situl arheologic de la Videle - VID 058. Aşezarea se află pe malul drept al pârâului Sericu, aproape pe punctul de întâlnire cu valea Muscalului, pe terasa şi pe panta lină ce coboară spre nord, la cca. 120 m vest de calea ferată Videle-Giurgiu şi 170 m est de calea ferată Bucureşti-Timişoara.   locuire   aşezare   Teleorman   Videle, com. Oraş Videle   aşezare   Latène   08.03.2022 (creată)   Afişează*  
67023.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea medievală de la Corneşti - Între gârle. Aşezarea se află la 1 km sud-est de sat, pe malul stâng al pârâului Cricov.   Locuire   Aşezare civilă   Dâmboviţa   Corneşti, com. Corneşti   Aşezare   Epoca medievală / secolele VIII-XI   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67023.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Corneşti - Siliştea Corneşti. Situl arheologic se află imediat la vest şi nord-vest de localitate, pe ambele laturi ale drumului comunal Corneşti-Ibrianu.   locuire; descoperire funerară   Aşezare; Necropolă   Dâmboviţa   Corneşti, com. Corneşti   Aşezare, Necropolă, Biserică   Epoca medievală, Epoca bronzului / secolele XV-XVIII   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67023.04 Tell-ul de epoca bronzului de la Corneşti - Movila lui Ion Dâlvaru. Aşezarea este localizată la ieşirea din sat către localitatea Păstârnacu, pe partea stângă a DN 1A, spre Ploieşti.   Locuire   Aşezare civilă   Dâmboviţa   Corneşti, com. Corneşti   Aşezare   Epoca bronzului   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
100816.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Mogoşeşti - La Case. Aşezarea se află la marginea de V a satului, între primele case şi malul Argeşului.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Mogoşeşti, com. Adunaţii-Copăceni   Aşezare   Latène, Hallstatt, Epoca bronzului / sec. II - I a. Chr.   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
88083.03 Situl arheologic de la Totia. Situl arheologic se găseşte de o parte şi alta a şoselei Simeria Veche-Totia, înainte de intrarea în sat, din malul drept al Streiului şi până la pârâul de la Totia Mică şi sub pădure.   locuire   aşezare   Hunedoara   Totia, com. Băcia   aşezare   Epoca romană, Epoca bronzului, Neolitic   08.03.2022 (creată)   Afişează*  
47328.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea Sântana de Mureş de la Caragele - Movila Lungă   locuire civilă   aşezare   Buzău   Caragele, com. Luciu   Aşezare   Epoca migraţiilor / sec. III - IV p. Chr.   08.03.2022 (actualizată)   Afişează  
48995.06 Necropola eneolitică de la Fotin - Movila Mică Fotinu. Movila se află la 1,450 km N de sat spre Balta Voctinu.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Fotin, com. Râmnicelu   Necropolă   Eneolitic   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
44854.02
10 Număr fotografii: 10
Situl arheologic preistoric de la Colibaşi - Movila Ţigăncii. Movila se află la 2,5 km NV de satul Colibaşi, la V de şoseaua Colibaşi - Voctinu.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Râmnicu Sărat, com. Municipiul Râmnicu Sărat   Aşezare, Necropolă   Eneolitic, Neolitic   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
88109.03 Aşezarea minieră de la Băiţa - Între Măguri. Situl se află în Munţi Metaliferi, pe şaua dintre Dealurile Ghergheleului, Dealurile Măgurii Vânătariei şi Măgurile Băiţei (Dealul Sfredel şi Cornet).   exploatarea resurselor   aşezare   Hunedoara   Băiţa, com. Băiţa   instalaţii, aşezare minieră   Epoca romană   08.03.2022 (creată)   Afişează*  
100825.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Varlaam - Terasa Argeşului. Aşezarea se află la marginea de NE a satului, pe malul drept şi înalt al râului Argeş, pe un bot de terasă situat la ieşirea din satul Varlaam spre Mogoşeşti,   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Varlaam, com. Adunaţii-Copăceni   Aşezare   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca romană / sec. IV p. Chr., sec. III - IV p. Chr.   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
41097.03 Situl arheologic de la Hărman- Dealul Lempeş. Situl arheologic este localizat pe Dealul Lempeş.   locuire   aşezare   Braşov   Hărman, com. Hărman   Aşezare, Fortificaţie   Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic, Epoca medievală   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
50521.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Lanurile - Movila Bătrână. Movila este localizată la NE de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Lanurile, com. Ziduri   Necropolă   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. III - IV   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
67023.03 Tell-ul neolitic de la Corneşti - Movila Corneasca. Aşezarea este situată la circa 250 m vest de sat, pe partea stângă a drumului către localitatea Ibrianu.   Locuire   Aşezare civilă   Dâmboviţa   Corneşti, com. Corneşti   Tell   Eneolitic   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  
49000.05 Situl arheologic de la Ştiubei - Movila Băşicată. Movila se află la S de şoseaua Rm. Sărat - Băile, în dreptul intersecţiei spre Ştiubei, la 2,725 km S de marginea satului.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Ştiubei, com. Râmnicelu   Aşezare   Neolitic, Latène, Eneolitic / mil. I a. Chr.   08.03.2022 (actualizată)   Afişează*  

|<< < > >>|
  / 1154  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Paginile următoare
Scroll