Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 21669
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 1084  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (ascendent) Afişare hartă
152911.38 Tumulul de la Drăgăneşti Vlaşca - DrVl T 003. Tumulul este aflat pe terasa de nord-vest a Văii Albe, cca. 900 m SE de DE 70 (DN 6), 630 m SV de calea ferată Videle-Giurgiu, respectiv 560 m NV de Valea Albă.   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Drăgăneşti-Vlaşca, com. Drăgăneşti-Vlaşca   Necunoscută   15.03.2021 (creată)   Afişează*  
159972.303 Situl arheologic de la Casimcea - Sit15. Situl se află în zona de est a teritoriului administrativ al comunei Casimcea, la 4700 m est de localitatea Casimcea, la 100 m nord de DJ 222E.   locuire   aşezare   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Latène, Epoca medievală   16.03.2021 (creată)   Afişează*  
159990.192 Situl arheologic de la Corugea. Situl se află în zona centrală a teritoriului administrativ al comunei Casimcea, la 1000 m vest de localitatea Corugea, la sud-est de un afluent al pârâului Mahomencea.   locuire   aşezare   Tulcea   Corugea, com. Casimcea   Eneolitic, Latène, Epoca romană   16.03.2021 (creată)   Afişează*  
6770.15 Aşezarea romană de la Alburnus Maior- Perimetrul I şi II. Aşezarea se află între Valea Seliştei şi Valea Nanului, considerând ca punct de reper lacul artificial Tăul Ţapului.   locuire   aşezare şi necropolă   Alba   Roşia Montană, com. Roşia Montană   Epoca romană   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
102491.02 Aşezarea Dridu din vatra satului Creaţa. Aşezarea se află în satul Creaţa (fost Leşile), înfiinţat de paharnicul Petrache Caribolu, pe malul apei şi în curţile gospodăriilor, pe malul stâng al văii Mostiştea   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Creaţa, com. Dascălu   Epoca medievală / sec. IX - X   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
6770.19 Situl arheologic de la Roşia Montană - Hăbad-Brădoaia. Situl se află pe un platou de tip pinten.   structură de cult/religioasă   complex de cult   Alba   Roşia Montană, com. Roşia Montană   Epoca romană / II-III p.Chr.   16.03.2021 (creată)   Afişează  
159972.304 Cimitirul musulman de la Casimcea. Cimitirul se află în zona de nord-est a teritoriului administrativ al comunei Casimcea, la 4500 m nord-est de localitatea Casimcea.   descoperire funerară   cimitir   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca modernă / sec. XVIII-XIX   16.03.2021 (creată)   Afişează*  
160001.70 Aşezarea romană de la Haidar. Tumulul se află în zona centrală a teritoriului administrativ al comunei Casimcea, la 1700 m est de localitatea Haidar, între pârâul Topolog şi dealul Capadina.   locuire   aşezare   Tulcea   Haidar, com. Casimcea   Epoca romană   16.03.2021 (creată)   Afişează*  
102222.05 Situl arheologic de la Cornetu - Punctul nr. 2. Situl se află lângă Lacul de Acumulare, pe un mic grind de formă ovală, orientat nord-vest - sud-est, din stânga Argeşului.   locuire   aşezare   Ilfov   Cornetu, com. Cornetu   Epoca modernă, Latène / secolul al XIX-lea   16.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
102491.03 Aşezarea geto-dacică de la Creaţa. Situl se află la 200 m NV de satul .Creaţa, pe malul stâng al văii Mostiştea   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Creaţa, com. Dascălu   Latène / sec. II - I a.Chr   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
158742.25 Movila de epocă necunoscută de la Sânpetru Mare - Höne Hügel. Movila se află în hotarul localităţii.   descoperire funerară   movilă   Timiş   Sânpetru Mare, com. Sânpetru Mare   Necunoscută   15.03.2021 (actualizată)   Afişează  
101920.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Izvorani. Situl se află la V de sat, pe malul vestic al văii lacului Ciurii.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Izvorani, com. Ciolpani   Epoca medievală, Epoca bronzului, Latène, Epoca migraţiilor / sec.XV-XVIII, sec. II - I a. Chr., sec. VI - VII   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
159981.52 Aşezarea de epocă romană de la Cişmeaua Nouă. Aşezarea se află în zona centrală a teritoriului administrativ al comunei Casimcea, la 1400 m est de localitatea Cişmeaua Nouă, pe Valea Osâmbei.   locuire   aşezare   Tulcea   Cişmeaua Nouă, com. Casimcea   Epoca romană   16.03.2021 (creată)   Afişează*  
102151.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea de la Vlad Ţepeş - Buturugile. Aşezarea se află la NV de sat, la S de pârâul Gurbanu.   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Vlad Ţepeş, com. Comana   Hallstatt, Latène, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. III - I a. Chr., sec. VIII - IX p. Chr., sec. IV p. Chr.   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
102491.01 Situl arheologic de la Creaţa. Situl este localizat vis-a-vis de sat, pe malul drept al văii Mostiştea.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Creaţa, com. Dascălu   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. IX - XI, sec. al IV-lea   16.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
6770.14 Situl arheologic de la Roşia Montană - Hop - proprietatea familiei Botar. Zona investigată se află la N de drumul forestier ce coboară din masivul cetate şi se îndreaptă, prin Hăbad (proprietatea Oprişa), spre Abrud; la S de acest drum a fost cercetată necropola de incineraţie de epocă romană de către colectivul de arheologi de   locuire   aşezare   Alba   Roşia Montană, com. Roşia Montană   Epoca romană   16.03.2021 (creată)   Afişează  
102044.02 Situl arheologic de la Clinceni. Situl se află pe ambele maluri ale Sabarului, la V de şoseaua spre aeroport.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Clinceni, com. Clinceni   Neolitic, Epoca migraţiilor, Latène, Epoca bronzului   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
102044.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Clinceni - Biserica lui Ramadan Paleologul. Situl se află pe malul nordic al Sabarului.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Clinceni, com. Clinceni   Epoca medievală, Epoca romană / sec. XVI-XVIII, sec. III - IV p. Chr., sec. IX - XI   16.03.2021 (actualizată)   Afişează*  
102222.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea geto-dacică de la Cornetu. Aşezarea se află pe malul de S al Sabarului, la V de şoseaua spre aeroportul Clinceni.   locuire   aşezare   Ilfov   Cornetu, com. Cornetu   Latène   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
102491.04 Siliştea medievală situată lângă satul Creaţa. Silistea se află pe malul stâng al văii Mostiştea, la 500 m NV de satul Leşile, pe stânga drumului Leşile-Gagu, vizavi de grajdurile din satul Creaţa, la cca. 150 m N de râu.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Creaţa, com. Dascălu   Epoca medievală / sec. XVI - XVII   16.03.2021 (actualizată)   Afişează  
  / 1084  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI