Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 24246
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1213  Number of records per page:
Previous pages 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Site components Chronology Last update (ascending) Map
166878.01
 History Monuments List of 2010
Biserica de lemn cu hramul "Sf. Cuvioasa Paraschiva" de la Voineşti. Biserica este situată în centrul satului în cimitir.   structură de cult   edificiu religios   Vaslui   Voineşti, com. Voineşti   Biserică de lemn   Epoca medievală / sec. al XVIII-lea   10.01.2022 (actualizată)   Map*  
54671.01
 History Monuments List of 2010
Castrul roman de la Voislova - Gara CFR. Situl se află pe valea Bistrei, pe o terasă joasă, abruptă, la sud de drumul naţional, la cca 100 m sud-est de clădirea gării Voislova de pe fosta linie de cale ferată Caransebeş - Bouţari.   locuire   aşezare militară   Caraş-Severin   Voislova, com. Zăvoi   Movilă, Castru   Necunoscută, Epoca romană / Secolele al II-lea - al III-lea   02.03.2023 (actualizată)   Map*  
159348.03 Aşezarea daco-romană de la Voiteg. Pe o terasă aflată peste drum de moară şi de staţia CFR, spre est   locuire   aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Aşezare   Epoca romană   25.05.2021 (creată)   Map  
159348.01
 History Monuments List of 2010
Tell-ul de epoca bronzului de la Voiteg - La Vii SV. Situl se află la 2,14 km Vest de biserica ortodoxă din Voiteg, la 5,63 km Est de biserica ortodoxă din Ghilad, la 1,22 km SV de gara din Voiteg şi la 2,7 km Est de versantul stâng al canalului Lanca-Birda.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Tell fortificat   Epoca bronzului   12.08.2022 (actualizată)   Map*  
141072.01 Fortificaţiile de la Voivodeni - Bunghart. promontoriu la 2 km NE de sat   locuire   fortificaţie   Sălaj   Voivodeni, com. Dragu   Fortificaţie   Preistorie, Hallstatt, Latène   07.05.2009 (verificată)   Map  
16935.01
 History Monuments List of 2010
40 Picture count: 40
Castrul de pământ şi termele de la Voineşti - Măilătoaia/ Malul lui Cocoş. Malul lui Cocoş se află în partea de est a satului Voineşti (comuna Lereşti), la circa 600 m nord-est de ieşirea din oraşul Câmpulung-Muscel.   locuire   aşezare militară   Argeş   Voineşti, com. Lereşti   Castru de pământ, Terme   Epoca romană / secolul al II-lea   20.07.2022 (actualizată)   Map*  
54671.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Voislova. Pe teritoriul satului Voislova, în zona unde se află castrul roman, se presupune ar fi existat şi o aşezare civilă.   locuire   aşezare civilă   Caraş-Severin   Voislova, com. Zăvoi   Aşezare   Epoca romană / Secolele al II-lea - al III-lea p. Chr.   02.03.2023 (actualizată)   Map  
159348.06 Situl arheologic de la Voiteg - Liuba. Situl se află la cca 1,17 km N-NV de Primăria comunei Voiteg, la cca 100 m V de E70 şi la cca 170 m S-SE de hala Tehnica Schweiss Impex, la cca 420 m E de malul estic al pârâului Lanca Birda.   locuire   aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   aşezare   Epoca bronzului, Epoca medievală / secolele XV-XVII, secolele IX-XII   25.05.2021 (creată)   Map*  
78757.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica de lemn Sfinţii Voievozi de la Voiteştii de Vale. Se află în centrul localităţii Voiteştii de Vale, la intersecţia dintre drumul judeţean DJ665A şi drumul comunal DC15.   structură de cult   edificiu religios   Gorj   Voiteştii De Vale, com. Bălăneşti   Biserică de lemn   Epoca modernă / 1795   19.07.2021 (actualizată)   Map*  
42389.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 8
Biserica ortodoxă Adormirea Maicii Domnului de la Voivodeni. în centrul satului   structură de cult   mănăstire   Braşov   Voivodeni, com. Voila   Biserică, necropola   Epoca medievală / sec.XIII - XVI   10.12.2014 (actualizată)   Map  
166878.05 Situl arheologic de la Voineşti - Dealul Bulbuceni. Situl se află pe panta sud-vestică a dealului Bulbuceni, pe partea dreaptă a drumului judeţean DJ 243. Bîrlad-Dragomireşti.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Vaslui   Voineşti, com. Voineşti   Locuire, necropolă   Neolitic, Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IX-X p. Chr.   10.01.2022 (creată)   Map*  
116037.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Voiniceni. Aşezarea este situată în vatra satului.   locuire   aşezare   Mureş   Voiniceni, com. Ceuaşu De Câmpie   Aşezare rurală   Epoca romană   20.07.2012 (verificată)   Map  
159348.04 Necropola medievală de la Voiteg   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Necropolă   Epoca medievală / sec. X   16.02.2012 (creată)   Map  
159348.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Voiteg - Groapa cu Vulpi. Situl se află la 3,09 km NV de biserica ortodoxă din Voiteg, la 5,42 km NE de biserica ortodoxă din Ghilad, la 6,73 km SE de biserica ortodoxă sârbă din Ciacova şi la 570 m SE de versantul stâng al Canalului Lanca – Birda.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Aşezare deschisă, Necropolă   Epoca bronzului, Epoca medievală / mil. II a. Chr., sec. X   22.12.2021 (actualizată)   Map*  
148907.01 Situl arheologic de la Slatina Voitinel-Poiana Slatinei. în apropierea Slatinei Voitinel   locuire   aşezare   Suceava   Voitinel, com. Voitinel   Locuire   Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală, Neolitic / sec. VII-IX, sec. XIII-XIV   10.02.2009 (actualizată)   Map  
116037.02 Aşezări eneolitice de la Voiniceni- Harsas, Harmadláb , Kapusiteto   locuire   aşezare   Mureş   Voiniceni, com. Ceuaşu De Câmpie   Locuire   Eneolitic   19.12.2008 (actualizată)   Map  
71046.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea dacică de la Voita - La Cetate. Cetatea se află la est de sat.   locuire   aşezare civilă   Dolj   Voita, com. Brabova   Val de apărare, Cetate   Latène / sec. IV-I a. Chr.   25.07.2022 (actualizată)   Map*  
159348.05 Situl arheologic de la Voiteg - La Vii. Situl arheologic se află la 1,62 km VNV de biserica ortodoxă din Voiteg, la 6,14 km E de biserica din Ghilad; la 460 m V de gara CFR Voiteg şi la 620 m S de versantul stâng al Pârâului Valea Seacă.   locuire   aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Aşezare     21.12.2021 (actualizată)   Map*  
78819.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica de lemn cu hramul "Sfântul Dumitru" de la Voiteştii din Deal. Se află în partea de nord a satului, la circa 62 de metri vest de locul în care drumul comunal DC5 coteşte spre satul Muşeteşti.   structură de cult   edificiu religios   Gorj   Voiteştii Din Deal, com. Bălăneşti   Biserică de lemn   Epoca modernă / 1818   19.07.2021 (actualizată)   Map*  
120325.05 Drumul roman de la Voivodeni. Pe teritoriul localităţii.   cale de comunicaţie   drum   Mureş   Voivodeni, com. Voivodeni   Drum   Epoca romană   29.08.2019 (creată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1213  Number of records per page:
Previous pages 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Next pages
Scroll