Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 21151
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
161160.06 Grup de movile de la Peceneaga. Movilele se află la cca. 0,5-1 km e de localitate şi la V de Dealul Nisip, de o parte şi de alta a drumului Peceneaga - Traianu.   descoperire funerară   necropolă   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca bizantină, Epoca elenistică / sec. IV-III a. Chr   26.05.2021 (creată)   Display map*  
161160.14 Descoperirea izolată de la Peceneaga. Descoperirea a fost realizată la nord de Situl de la Peceneaga - la nord de staţia de pompare, cod RAN 161160.13.   descoperire izolată   obiect izolat   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca elenistică / sec. IV-III a. Chr.   26.05.2021 (creată)   Display map*  
159348.03 Aşezarea daco-romană de la Voiteg. Pe o terasă aflată peste drum de moară şi de staţia CFR, spre est   locuire   Aşezare   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Epoca romană   25.05.2021 (creată)   Display map  
158662.22 Situl arheologic de la Sânandrei - Sânandrei 21. Situl se află poziţionat la sud de localitatea Sânandrei, aflându-se la 0,95 km sud faţă de Biserica Ortodoxă din localitate, la 0,5 km est faţă de DJ692 şi la 0,1 km nord faţă de talvegul Pârâului Niarad; la cca. 0,3 km vest de situl cu codul RAN 158662   Locuire   Aşezare deschisă   Timiş   Sânandrei, com. Sânandrei   Epoca migraţiilor   25.05.2021 (actualizată)   Display map*  
158706.01 Movila de epocă necunoscută de la Sânmihaiu Român - Gomilă. Movila se află la circa 2 km SV de sat şi la 1,5 km NV de staţia de cale ferată Parţa, traversată de un drum agricol.   descoperire funerară   movilă   Timiş   Sânmihaiu Român, com. Sânmihaiu Român   Necunoscută   25.05.2021 (actualizată)   Display map  
161160.18 Aşezarea de la Peceneaga - Valea Tătarului. Aşezarea se află la coada lacului de acumulare Peceneaga, spre şoseaua Peceneaga-Ostrov.   locuire   aşezare   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca modernă / sec. XVIII-XIX   26.05.2021 (creată)   Display map*  
161160.16 Situl arheologic de la Peceneaga. Situl se află în amonte de punctul "Piscul sărat" pe un promontoriu.   locuire   aşezare   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca romană, Epoca medievală, Epoca elenistică, Eneolitic, Hallstatt   26.05.2021 (creată)   Display map*  
159348.06 Situl arheologic de la Voiteg - Liuba. Situl se află la cca 1,17 km N-NV de Primăria comunei Voiteg, la cca 100 m V de E70 şi la cca 170 m S-SE de hala Tehnica Schweiss Impex, la cca 420 m E de malul estic al pârâului Lanca Birda.   locuire civilă   aşezare deschisă   Timiş   Voiteg, com. Voiteg   Epoca bronzului, Epoca medievală / secolele IX-XII, secolele XV-XVII   25.05.2021 (creată)   Display map*  
158662.14 Situl arheologic de la Sânandrei - Sânandrei 10. Situl se află poziţionat în colţul de sud-est a localităţii Sânandrei, la 1,4 km E de biserica din localitate şi la aceeaşi distanţă faţă de DN69.   Locuire   Aşezare   Timiş   Sânandrei, com. Sânandrei   Preistorie / sec. II-V   25.05.2021 (actualizată)   Display map*  
158706.03 Situl arheologic de la Sânmihaiu Român - Islaz. Situl se află la cca 213 m S de DJ 591 A în interiorul localităţii Sânmihaiu Român, la cca 3,27 km V-SV de biserica ortodoxă din Utvin şi la cca. 8,46 km E-NE de biserica ortodoxă sârbească din Diniaş, la cca 1 km S de canalul Bega.   locuire civilă   aşezare deschisă   Timiş   Sânmihaiu Român, com. Sânmihaiu Român   Neolitic   25.05.2021 (creată)   Display map*  
93860.10 Aşezarea din sec. IV. p. Chr. (4) de la Lehliu. Aşezarea se află la 1000 m nord de ferma agroturistică pe malul stâng al văii Vănâta, între două diguri, pe panta terasei.   locuire   aşezare   Călăraşi   Lehliu, com. Lehliu   Epoca migraţiilor / sec. IV   26.05.2021 (actualizată)   Display map*  
161160.17 Necropola de la Peceneaga - La ziduri. Necropola se află la sud de localitate.   descoperire funeraă   necropolă   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Neprecizată   26.05.2021 (creată)   Display map*  
161160.13 Situl de la Peceneaga - la nord de staţia de pompare. Situl se află la sud de localitate, pe un promontoriu ce domină Dunărea, la nord de o staţie de pompare.   locuire   aşezare   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca medievală / sec. XI-XII p. Chr.   26.05.2021 (creată)   Display map*  
156543.01 Construcţia de epoca daco-romană de la Criciova - Tramnic. Situl este imprecis localizat în hotarele localităţii.   construcţie   villa rustica   Timiş   Criciova, com. Criciova   Latène / sec. III p.Chr.   25.05.2021 (verificată)   Display map  
158190.18 Aşezarea postromană de la Pişchia - Pădurea Pişchia Sud-Vest 1. Situl se află la cca 1,42 km NE de primăria comunei Pişchia, la cca 250 m S de DJ 691 Pişchia-Fibiş şi la cca 6,28 km V-NV de biserica Sfântul Nicolae din Bencecu de Jos, la cca 225 m N de pârâul Beregsău.   locuire civilă   aşezare deschisă   Timiş   Pişchia, com. Pişchia   secolele III-IV   25.05.2021 (creată)   Display map*  
161160.08 Aşezarea de la Peceneaga - La Ceardace. Aşezarea se află la limita de SE a teritoriului administrativ al comunei Peceneaga, la graniţa cu comunele Dorobanţu şi Ostrov.   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca elenistică   26.05.2021 (creată)   Display map*  
161160.15 Situl arheologic de la Peceneaga. Situl se află la nord de Staţia de pompare.   locuire   aşezare   Tulcea   Peceneaga, com. Peceneaga   Epoca elenistică, Epoca medievală   26.05.2021 (creată)   Display map*  
156543.03 Aşezarea La Tène de la Criciova - Obiectiv 2. Situl se află la cca 2,1 km V de Primăria comunei Criciova, la cca 2,82 km N-NE de biserica din Găvojdia şi la cca 2 km V-NV de DJ 681 Criciova-Găvojdia, la cca 860 m E de malul estic al râului Timiş.   locuire civilă   aşezare deschisă   Timiş   Criciova, com. Criciova   Latène   25.05.2021 (verificată)   Display map*  
158662.18 Situl arheologic de la Sânandrei - Sânandrei 17. Situl se află poziţionat la est de localitatea Sânandrei, aflându-se la 1,7 km est faţă de Biserica Ortodoxă din localitate, la 0,97 km vest, în linie dreaptă, faţă de DN69 şi la 0,33 km nord-vest faţă de talvegul văii fără nume care mărgineşte terasa pe   Locuire   Aşezare deschisă   Timiş   Sânandrei, com. Sânandrei   Epoca bronzului / sec. II-V p.Chr.   25.05.2021 (actualizată)   Display map*  
158706.02 Situl arheologic de la Sânmihaiu Român - Deal. Situl se află în partea de SV a localităţii, la ieşirea spre Diniaş.   locuire   tell   Timiş   Sânmihaiu Român, com. Sânmihaiu Român   Neolitic, Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. III-IV   25.05.2021 (actualizată)   Display map  
  / 1058  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code