Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 18411
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 921  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Cronologie Ultima modificare (descendent) Afişare hartă
152555.05 Descoperirea izolată de la Ciolăneştii Din Vale - CIOL 042. Descperirea se află pe terasa de vest a Pârâului Teleormănel, la sud de pădurea cu acelaşi nume, la est de satul Ciolăneştii din Vale, la cca. 3,2 km sud-est de DJ 701 şi 4,8 km nord-est de biserica din Ciolăneştii din Vale.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Ciolăneştii Din Vale, com. Ciolăneşti   Preistorie   04.03.2020 (creată)   Afişează*  
105428.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Ştefăneştii de Jos. Situl a fost identificat pe malul sudic al râului Pasărea, în marginea nord-estică a satului, între şoseaua Tunari - Baloteşti (la V) şi marginea vestică a satului Afumaţi (spre E).   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Ştefăneştii De Jos, com. Ştefăneştii De Jos   Epoca medievală, Epoca bronzului, Latène, Epoca migraţiilor / sec.IX-X   04.03.2020 (actualizată)   Afişează*  
152537.20 Descoperirea izolată de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 041. Descoperirea se află la 160 m est de punctul "Urlători" (Cod RAN - 152537.19).   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Epoca medievală, Preistorie   04.03.2020 (creată)   Afişează*  
152537.19 Aşezarea Hallstatt de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 040-Urlători. Aşezarea este amplasată pe malul de sud-est al unui crov, respectiv pe partea dreaptă a unei văioage adiacentă Pârâului Câinelui, aflată la marginea de est a satului Ciolăneştii din Deal, la cca. 1,3 km sud-est de DJ 701 (ieşirea spre Tătărăştii de Jos),   locuire   aşezare   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Hallstatt   04.03.2020 (creată)   Afişează*  
152537.18 Situl de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 039-Valea lui Gaiţă. Aşezarea este amplasată pe terasa înaltă, de est a Pârâului Câinelui, respectiv pe partea stângă a văii lui Gaiţă, în marginea de nord-est a satului Ciolăneştii din Deal, la cca. 220 m de aşezarea de tip tell "Măgura Ţui", la 960 m nord-est de biserica di   locuire   aşezare   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Eneolitic   04.03.2020 (creată)   Afişează*  
152537.17 Aşezarea de epoca bronzului de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 038. Aşezarea este amplasată pe terasa înaltă, de est a Pârâului Câinelui, la marginea de nord-vest a satului Ciolăneştii din Deal, la cca. 500 m vest de DJ 703 şi 1,2 km nord-vest de biserica din Ciolăneştii din Deal ("Sf. Mihail şi Gavril").   locuire   aşezare   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Epoca bronzului   04.03.2020 (creată)   Afişează*  
152537.16 Aşezarea Hallstatt de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 037. Aşezarea este amplasată la est de Pârâul Câinelui, pe partea dreaptă, de vest a văii din Luncă, în vecinătatea de vest a DJ 703 (cca. 15 m), 1,9 km sud-est de biserica din Baldovineşti şi 1,7 km nord-nord-vest de biserica din Ciolăneştii din Deal ("Sf. Mi   locuire   aşezare   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Hallstatt   04.03.2020 (creată)   Afişează*  
152537.15 Descoperirea izolată de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 036. Descoperirea se află la est de Pârâul Câinelui, pe partea dreaptă, de vest a văii din Luncă, în vecinătatea de vest a DJ 703 (cca. 20 m), 1,5 km sud-est de biserica din Baldovineşti şi 2 km nord-nord-vest de biserica din Ciolăneştii din Deal ("Sf. Mihail   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Epoca bronzului   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
159749.07 Descoperirile de fragmente ceramice de la Carcaliu - Carcaliu 24. Descoperirile au fost înregistrate pe platoul aflat la nord-vest de localitatea Carcaliu, în imediata apropiere a DJ222L   locuire   descoperire de fragmente ceramice   Tulcea   Măcin, com. Oraş Măcin   Epoca romană, Epoca medievală   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
152537.14 Descoperirea izolată de la Ciolăneştii Din Deal - CIOL 035. Descoperirea se află pe malul stâng al Pârâului Câinelui, la cca. 1,3 km vest de DJ 703, 2,2 km sud-sud-est de biserica din Baldovineşti şi 1,3 km nord-vest de biserica din Ciolăneştii din Deal ("Sf. Mihail şi Gavril").   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Ciolăneştii Din Deal, com. Ciolăneşti   Preistorie   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.18 Situl de la Baldovineşti - CIOL 034. Aşezarea este amplasată pe malul stâng al Pârâului Câinelui, pe panta lină a terasei de est şi în luncă, pe malul stâng al pârâului, la cca. 1,2 km vest-sud-vest de DJ 703 (podeţul de pe valea din Luncă), 1,6 km sud-sud-est de biserica din Baldovineşti şi   locuire   aşezare   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   Epoca medievală / sec. VIII-X, sec. II-I a. Chr., sec. II-III p. Chr.   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.17 Descoperirea izolată de la Baldovineşti - CIOL 033. Descoperirea se află pe malul stâng al Pârâului Câinelui, pe un rest de terasă din lunca pârâului, la cca. 1,5 km vest de DJ 703 (podeţul de pe valea din Luncă), 1,4 km sud de biserica din Baldovineşti şi 2,3 km nord-vest de biserica din Ciolăneştii din D   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   sec. II-III p. Chr.   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.16 Descoperirea izolată de la Baldovineşti - CIOL 032. Descoperirea se află pe malul stâng al Pârâului Câinelui, pe un rest de terasă din lunca pârâului, la cca. 1,3 km vest de DJ 703 (podeţul de pe valea din Luncă), 1,4 km sud de biserica din Baldovineşti şi 2,4 km nord-vest de biserica din Ciolăneştii din D   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   sec. II-III p. Chr.   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
160449.32 Aşezarea deschisă de la Greci - Carcaliu 9/12. Situl este localizat la aproximativ 3,50 km sud-est de localitatea Carcaliu, pe platoul aflat în imediata apropiere a fostei bălţi Igliţa; ]n apropierea DN 22 D.   locuire   aşezare deschisă   Tulcea   Greci, com. Greci   Epoca romană, Epoca elenistică / sec. II d.Hr., sec. IV-III d. Hr.   03.03.2020 (actualizată)   Afişează*  
152546.15 Descoperirea izolată preistorică de la Baldovineşti - CIOL 031. Descoperirea se află pe ambele pante ale văii din Luncă, la cca. 290 m nord-est de DJ 703 şi 790 m est de biserica din Baldovineşti.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   Preistorie   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.14 Situl arheologic Baldovineşti - CIOL 030. Aşezarea este amplasată în zona "Mănăstirii Baldovineşti", la cca. 130 m sud-vest de capătul de vest al str. Principale din Baldovineşti.   locuire   aşezare   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   Neolitic   03.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.13 Situl arheologic Baldovineşti - CIOL 029. Aşezarea este amplasată pe un rest de terasă din lunca Pârâului Câinelui, pe malul stâng al acestuia, la cca. 370 m nord-vest de capătul de Vvest al str. Principală din Baldovineşti, respectiv la 830 m sud-vest de biserica din sat.   locuire   aşezare   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   Epoca bronzului, Epoca medievală   02.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.12 Descoperirea izolată neo-eneolitică de la Baldovineşti - CIOL 028. Descoperirea se află pe malul stâng al Pârâului Câinelui, pe terasa de est, la cca. 190 m sud-vest de DJ 703 şi 690 m NNVnord-nord-vest de biserica din Baldovineşti.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   Neolitic   02.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.11 Situl de la Baldovineşti - CIOL 027. Aşezarea este amplasată pe malul stâng al Pârâului Câinelui, pe terasa de est, la cca. 1,1 km nord-nord-vest de biserica din Baldovineşti, traversat de DJ 703.   locuire   aşezare   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti   Epoca bronzului / sec. II-III p. Chr.   02.03.2020 (creată)   Afişează*  
152546.10 Descoperirea izolată geto-dacică de la Baldovineşti - CIOL 026. Descoperirea izolată se află pe malul stâng al Pârâului Câinelui, pe terasa de est, la cca. 770 m sud-vest de DJ 703, 1,6 km nord-vest de biserica din Baldovineşti şi 3,4 km sud-sud-est de intersecţia dintre DJ 703 şi DJ 679 E.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Baldovineşti, com. Ciolăneşti     02.03.2020 (creată)   Afişează*  
  / 921  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI