Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23081
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type (descending) County (descending) City/Town/Village/Commune (descending) Site components Chronology Last update (descending) Map
22861.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Muncelu - Valea Glodului. Situl se află la cca 2 km nord-vest de sat şi la cca 1 km est de drumul judeţean 241A.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Muncelu, com. Glăvăneşti   Aşezare   Neolitic, Epoca bronzului, Latène / secolele II-I a.Chr.   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
20368.03 Situl arheologic de la Letea Veche - Sit 7/ Km 10+250- 10+320 - Obiectiv 1. Situl arheologic se află pe direcţia variantei ocolitoare a municipiului Bacău, între Km 10+250 - 10+320.   Locuire   aşezare   Bacău   Letea Veche, com. Letea Veche   Aşezare   Epoca bronzului   16.03.2020 (actualizată)   Map*  
23136.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Izvoru Berheciului - Dealul Gălăneţ. Situl se află la marginea de sud-est a satului, pe partea stângă a drumului judeţean 241A spre Antoheşti.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Izvoru Berheciului, com. Izvoru Berheciului   Aşezare   Hallstatt, Epoca bronzului   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
22843.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Glăvăneşti - Cociuba-Dărmăcuşa. Situl se află la cca 2,5 km sud-est de sat, pe drumul comunal spre Căbeşti.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Glăvăneşti, com. Glăvăneşti   aşezare   Epoca romană / secolele II-III   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
22674.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Găiceana - Pietroasa. Situl se află la cca 300 m sud de sat, pe culme.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Găiceana, com. Găiceana   Aşezare   Eneolitic   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
23092.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Ocheni - La Mănăstire. Situl se află la cca 1,5 km nord-est de sat şi la cca 900 m est faţă de DJ252.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Ocheni, com. Huruieşti   Aşezare   Eneolitic   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
20368.02 Situl arheologic de la Letea Veche - Sit 6/ Km 9+140-9+200 - Obiectiv 1. Situl arheologic se află pe direcţia variantei ocolitoare a municipiului Bacău, între Km 9+140-9+200.   Locuire   aşezare   Bacău   Letea Veche, com. Letea Veche   Aşezare   Neolitic   16.03.2020 (actualizată)   Map*  
21114.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Leontineşti - Podiş. Aşezarea, de dimensiuni modeste, este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la jumătatea distanţei dintre satele Leontineşti şi Măgireşti, pe partea dreaptă a şoselei naţionale DN2G Bacău-Moineşti, pe calea de acces ce lega încă din antichitate Mo   locuire civilă   aşezare   Bacău   Leontineşti, com. Ardeoani   Aşezare   Neolitic   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
20714.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gutinaş - La Silişte. Situl se află la cca 1,5 km nord de sat, pe partea dreaptă a drumului comunal 121 spre drumul naţional 11A, pe malul stâng al râului Gutinaş.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Gutinaş, com. Ştefan Cel Mare   Aşezare   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / secolele II-III, secolele IV-VII, secolele XVI-XVII   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
22674.01 Aşezarea Cucuteni de la Găiceana - Pietroasa. Situl se află la 500 m SV de sat, pe platou   locuire civilă   aşezare   Bacău   Găiceana, com. Găiceana   aşezare   Eneolitic   21.11.2017 (creată)   Map*  
22656.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Onişcani - Valea Mitocului. Situl se află la cca 2 km vest de sat şi de DN2, pe valea Mitocului. La sud se află pârâul Turbata.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Onişcani, com. Filipeşti   Aşezare   Latène, Neolitic, Epoca medievală / secolele VIII-IX   19.03.2020 (actualizată)   Map*  
23369.01 Situl arheologic de la Sărata - Bahna Sărăţii/ Sit 1 - km 2+500-3+070 - Obiectiv 3. Aşezarea este amplasată pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, între km. 2+500 - 3+070.   locuire   Aşezare   Bacău   Luizi-Călugăra, com. Luizi-Călugăra   Aşezare   Neolitic, Epoca bronzului, Latène / sec. I a.Chr. - I p.Chr.   16.03.2020 (creată)   Map*  
22816.01 Aşezarea paleolitică de la Lespezi-Lutărie. Pe malul stâng al Bistriţei, în punctul numit Lutărie, la 15 m de râu   locuire   aşezare   Bacău   Lespezi, com. Gârleni   Aşezare   Paleolitic   04.12.2014 (creată)   Map*  
21310.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de epoca bronzului de la Iteşti - Parcela I şi Parcela II. Situl se află la marginea de sud a satului, pe malul stâng al Bistriţei - Lac Lilieci.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Iteşti, com. Iteşti   Aşezare   Epoca bronzului   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
22344.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ghionoaia - Dealul Ghionoaia. Situl se află pe panta de sud-est a Dealului Gura Ghionoaiei, pe malul vestic al râului Berheci, la cca 600 de m sud-est de fostul sat Ghionoaia.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Ghionoaia, com. Dealu Morii   Aşezare   Hallstatt, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. III   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
23877.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală timpurie de la Onceşti - Poarta Ţarinei/ Dâmbul lui Gologan. Aşezarea este localizată la vest de sat, pe malul drept al Berheciului, pe terasa inferioară.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Onceşti, com. Onceşti   Aşezare   Epoca medievală / secolele VIII-IX   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
26127.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Lichitişeni - Pe Tablă. Situl este localizat la marginea de sud-vest a satului, la cca 300 m distanţă de drumul judeţean 241A.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Lichitişeni, com. Vultureni   Aşezare   Epoca medievală, Epoca romană, Eneolitic, Epoca bronzului / secolele IX-X, secolele III-IV   18.03.2020 (actualizată)   Map*  
21114.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Leontineşti - Dealul Chetrei. Aşezarea este situată pe terasa mijlocie a Tazlăului Sărat, la nord-vest de satul Leontineşti, pe partea dreaptă a şoselei naţionale DN2G Bacău-Moineşti.   locuire   aşezare   Bacău   Leontineşti, com. Ardeoani   aşezare   Eneolitic   18.03.2020 (creată)   Map*  
20322.01 Situl arheologic de la Hemeiuş - La cimitir. Se află la est de cimitirul din localitate, pe malul drept al râului Bistriţa.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Hemeiuş, com. Hemeiuş   aşezare   Epoca medievală, Neolitic / mil. IV a.Chr.   09.05.2019 (creată)   Map*  
22807.01 Aşezarea paleolitică de la Gârleni - Lutărie. Aşezarea se află situată între satele Buda şi Lespezi, pe versantul drept al Bistriţei, pe o terasă a acestui râu, dar coborâtă la nivelul luncii sale; locuirea se află pe un promontoriu care se evidenţiază în cadrul albiei majore a Bistriţei.   locuire   aşezare   Bacău   Gârleni, com. Gârleni   aşezare   Paleolitic / 25.000-15.000   04.05.2012 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 Next pages
Scroll