Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 24542
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1228  Number of records per page:
Previous pages 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 Next pages

RAN Code Name Site Class (descending) Site Type (descending) County City/Town/Village/Commune (ascending) Site components Chronology Last update (descending) Map
49607.02 Necropola de la Udaţi-Lucieni - Movila Udaţi. Movila este localizată în stânga şoselei dintre Udaţi şi Udaţii Noi, în marginea de vest a satului, în intravilan, pe malul drept al râului Călmăţui.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Udaţi-Lucieni, com. Smeeni   movilă funerară, Necropolă   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / Mil. III a. Chr., sec. IV, sec. IX-XI   31.01.2022 (actualizată)   Map*  
39541.01 Necropola din epoca migraţiilor de la Unţeni - Vatra satului. Necropola este situată intravilan, la 670 m nord-nord-est de biserica satului, pe un teren aflat între iazul Unţeni şi valea Stuhoasa.   descoperire funerară   necropolă   Botoşani   Unţeni, com. Unţeni   Necropolă plană   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   09.04.2012 (actualizată)   Map*  
133321.28 Situl arheologic de la Vadu Săpat - Budureasca 22 - La Vrecea. Situl se află pe partea vestică a Pârâului Budureasca.   descoperire funerară   necropolă   Prahova   Vadu Săpat, com. Vadu Săpat   necropola, Necropolă   Latène, Hallstatt / IV-II a.Chr.   19.08.2020 (creată)   Map*  
119983.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca migraţiilor de la Valea Largă - Capul satului. Cariera de argilă, la 2,5 km NV de vatra comunei.   descoperire funerară   necropolă   Mureş   Valea Largă, com. Valea Largă   Necropolă   Epoca migraţiilor / sec. VII d.Hr.   01.08.2012 (actualizată)   Map*  
47569.07 Necropola medievală de la Valea Puţului - Dealul Zavedoia. la NE de sat, peste culme, pe vârful dealului Zavedoia, pe hartă Oizon   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Valea Puţului Merei, com. Merei   Necropolă de inhumaţie   Epoca medievală / mil. I   10.12.2014 (verificată)   Map  
49901.05 Necropola de la Ulmeni - Movila Ulmeni. Necropola este localizată la 0,4 km SE de gara Ulmeni.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Necropolă   Eneolitic, Epoca migraţiilor / sec. III - VI   09.03.2022 (actualizată)   Map*  
131639.11 Necropola medievală de la Urlaţi - La Biserică. Necropala este situată intravilan, în centrul oraşului, peste drum de Primărie.   descoperire funerară   necropolă   Prahova   Urlaţi, com. Oraş Urlaţi   Necropolă   Epoca modernă   08.05.2012 (creată)   Map*  
50451.02
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca migraţiilor de la Vadu Soreşti - Dealul Şumurdoaia. Situl de află la NE de sat, peste pârâu.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Vadu Soreşti, com. Zărneşti   Necropolă   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   22.11.2021 (verificată)   Map  
69152.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Valea Lungă Ogrea - Poiana Dracilor. Situl se află la 2 km S de sat, pe partea stângă a Văii lui Nat.   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Valea Lungă Ogrea, com. Valea Lungă   Necropolă   Epoca bronzului / circa 3.500-2.200 î.Hr.   10.10.2022 (actualizată)   Map  
47569.09 Necropola Monteoru de la Valea Puţului - La Tanţa lui Morminte. pe un pinten al dealului Vîrful Plaiului, spre E, între izvoarele torenţilor Valea Calului şi Valea Uncheş Petru   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Valea Puţului Merei, com. Merei   Necropolă   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Map  
49858.03 Necropola preistorică de la Ţinteşti - Movila cu cruce. Necropola se află la cca. 0,35 km nord-est de drumul de Ţinteşti spre crama Garoflid şi la cca. 2 knm sud-est de ieşirea din sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ţinteşti, com. Ţinteşti   Tumul, Necropolă   Epoca bronzului, Latène / mil. III a.Chr., mil. I a. Chr.   30.03.2020 (actualizată)   Map*  
158519.04 Necropola preistorică de la Unip   descoperire funerară   necropolă   Timiş   Unip, com. Sacoşu Turcesc   Necropolă plană de incineraţie   Preistorie   15.02.2012 (creată)   Map  
133321.30 Situl arheologic de la Vadu Săpat - Budureasca 24 - La Stănescu. Situl se află pe partea estică a văii pârâului Budureasca.   descoperire funerară   necropolă   Prahova   Vadu Săpat, com. Vadu Săpat   necropola   Epoca bronzului   19.08.2020 (creată)   Map*  
53318.01 Necropola medievală de la Valea Bolvaşniţa   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Valea Bolvaşniţa, com. Mehadia   necropola   Epoca medievală   05.10.2009 (creată)   Map  
47569.08 Necropola de la Valea Puţului - Plaiul Gugeasca. pe panta de S a dealului Plaiul Gugeasca   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Valea Puţului Merei, com. Merei   Necropolă   Epoca bronzului, Latène   10.12.2014 (verificată)   Map  
49901.04 Situl arheologic de la Ulmeni. Situl se află la 1,7 km N - NV de Primăria Ulmeni între drumul spre Sărăţeanca şi pârâul Sărata, pe culmea paralelă cu pârâul.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Necropolă   Neolitic, Latène / sec. III-IV   24.03.2021 (actualizată)   Map  
69438.01
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca bronzului de la Urseiu - Vârful Sultanu. la 3 km NE de sat, cota 848,7 m   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Urseiu, com. Vişineşti   Necropolă   Epoca bronzului   18.01.2010 (actualizată)   Map  
53318.04 Necropola medievală de la Valea Bolvaşniţa. La circa 3 km de Mehadia   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Valea Bolvaşniţa, com. Mehadia   Necropolă   Epoca medievală   15.02.2012 (creată)   Map  
150908.01
 History Monuments List of 2010
Necropola de la Valea Moldovei - Imaş. Necropola se află la cca. 50 m de Căminul Cultural, fostul sediu al primăriei.   descoperire funerară   necropolă   Suceava   Valea Moldovei, com. Valea Moldovei   Necropolă tumulară   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   11.01.2021 (actualizată)   Map  
26092.01
 History Monuments List of 2010
Necropola de epoca bronzului de la Valea Seacă - La Ţintirim. Situl se află la 1,5 km nord-est de sat, la 200 m de DN2 dintre Adjud şi Bacău şi la cca 2 km de malul drept al Siretului.   descoperire funerară   necropolă   Bacău   Valea Seacă, com. Valea Seacă   Necropolă   Epoca bronzului   23.05.2023 (verificată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1228  Number of records per page:
Previous pages 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 Next pages
Scroll