Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23173
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1159  Number of records per page:
Previous pages 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
149487.02
 History Monuments List of 2010
Biserica medievală de la Vornicenii Mari - La Mănăstire. Biserica se află la cca. 200 m de grajdurile CAP, în aval pe malul stâng al pârâului Drăgoiasca.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Vornicenii Mari, com. Moara   Biserică   Epoca medievală / sec. XIV   16.03.2022 (actualizată)   Map  
146272.14
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul " Învierea Domnului" de la Suceava. Biserica se află în partea de est a oraşului, pe strada Ipătescu Ana, nr. 14.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică   Epoca medievală / sec. al XVI-lea   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
156268.15 Aşezarea de epocă medievală de la Cenad - Obiectiv 2. Situl se află la cca 7,4 km SV de biserica greco-catolică din Cenad, la cca 9,48 km VNV de Primăria oraşului Sânnicolau Mare şi la cca 3 km E de drumul 682 dintre Dudeştii Vechi şi Cheglevici, la 1,67 km V de malul vestic al pârâului Ţiganca.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Cenad, com. Cenad   aşezare   Epoca medievală / secolele IX-XII   16.03.2022 (creată)   Map*  
104528.04 Situl arheologic de la Oinacu - Fermă. Situl este amplasat la 1,4 km sud-est de satul Oinacu, la 1,6 km sud-vest de biserica din satul Comasca, lângă clădirile fermei abandonate. El ocupă un colţ al terasei mărginite la est de Valea Hagiului şi la vest de Valea Coada Cherestelelor.   locuire   aşezare   Giurgiu   Oinacu, com. Oinacu   aşezare   Epoca bronzului   16.03.2022 (creată)   Map*  
90672.02
13 Picture count: 13
Aşezarea romană de la Rapoltu Mare - La Vie. Situl de află la vest de satul Rapoltu Mare, în apropierea carierei romane de la Măgura Uroiului   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Rapoltu Mare, com. Rapoltu Mare   Locuire, locuinta, construcţie, Aşezare   Epoca bronzului, Epoca romană, Neolitic, Eneolitic / sec.II   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
151139.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Volovăţ - Silişte. Situl se află la cca. 100 m sud-est de biserică, cca. 25 m est de drumul comunal ce vine de la Rădăuţi, pe malul drept al pârâului Volovăţ.   locuire   locuire   Suceava   Volovăţ, com. Volovăţ   Biserică, Curte boierească   Epoca medievală / sec. XIV - XV   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
146272.15
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" de la Suceava. Biserica se află în partea denord-est a oraşului, pe strada Nicolae Labiş.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Cimitir   Epoca medievală / sec. XIV, sec. XIV-XV, 1601/1639-1700, 1501-1600   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
156268.14 Aşezarea de epocă post-romană de la Cenad - Obiectiv 1. Situl se află la cca 5,25 km VNV de biserica greco-catolică din Cenad, la cca 900 m N de DN 6 între Cenad şi vama cu Ungaria şi la 2,64 km S de Rezervaţia Naturală Pădurea Cenad, la 4,6 km S de malul sudic al râului Mureş.   locuire   aşezare civilă   Timiş   Cenad, com. Cenad   aşezare   secolele III-IV   16.03.2022 (creată)   Map*  
103390.08
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Mironeşti- Ruinele curţii lui Radu Şerban. Situl se află în vatra satului, pe terasa înaltă a râului Argeş, la est de biserica satului.   locuire   aşezare civilă   Giurgiu   Mironeşti, com. Gostinari   Curte domnească, aşezare   Epoca medievală, Latène / secolul al XVI-lea, sec. XVII, sec. II - I a. Chr.   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
146272.08
 History Monuments List of 2010
Situl Mănăstirii Zamca cu hramul "Sf. Oxen" de la Suceava. Situl se află pe un platou, în partea de vest a oraşului.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, constructie, Cimitir, Val de pământ, Turn clopotniţă, Zid de incintă, fortificaţie   Epoca medievală / 1551, a doua jum. a sec. XVI, 1606, 1691, sec. XVII, sec.al XVII-lea   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
146272.19
 History Monuments List of 2010
Picture count: 5
Biserica cu hramul "Sf. Nicolae - Prăjescu" de la Suceava. Biserica "Sfântul Nicolae" este amplasată în zona centrală a oraşului, în apropierea Colegiului Naţional "Ştefan cel Mare", pe strada Mihai Viteazul, nr. 2.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Necropolă   Epoca medievală / sec. XVI, sec.al XV-lea - al XVII-lea   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
179132.19
 History Monuments List of 2010
Picture count: 5
Situl arheologic de la Bucureşti - Lacul Tei. Situl se află pe malul de S-V al lacului Tei, cartier Tei, suprapus de str. Caroieni, Tuzla, Glodeni şi Olteţului.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă de incineraţie, Aşezare, Necropolă   Latène, Epoca bronzului, Epoca post-romană, Epoca migraţiilor, Epoca romană / Sec. III p. Chr., Sec. X, Sec. VI p. Chr., sec. II - IV p. Chr.   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
156268.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic Cetatea Morisena de la Cenad - În centrul localităţii. Situl arheologic se află intravilan şi se circumscrie, în bună parte, localităţii moderne, nucleul fiind, cel mai probabil, în jurul actualei Biserici Catolice. Situl este localizat şi la 1,4 km S de versantul stâng al râului Mureş.   locuire civilă   aşezare urbană fortificată şi centru ecleziastic   Timiş   Cenad, com. Cenad   Aşezare urbană, Cetate, Aşezare, Aşezare fortificată, necropolă, necropolă de inhumaţie, sarcofag, Biserică   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. X - XVII, sec. XVI, secolele III-IV, sec. XIII, secolul XI p.Chr., secolul XI, sec. VIII-IX, X-XI şi XVII p.Chr.   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
146272.11
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul "Sf. Ioan Botezătorul" din Suceava. Biserica se află în centrul oraşului, în apropierea Curţii Domneaşti, pe strada Ştefăniţă Vodă, nr. 3.   construcţie   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Beci, Biserică   Epoca medievală / sec. al XVII-lea   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
87870.01
 History Monuments List of 2010
38 Picture count: 38
Situl arheologic de la Ardeu - Cetăţuie. Dealul "Cetăţeaua" se află amplasat intravilan (în partea de sud-vest), fiind mărginit de drumul judeţean 705 Geoagiu - Balşa şi are o suprafaţă de 34.530 mp, conform C.F. nr. 1/localitatea Ardeu, Nr. topo 1568.   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Ardeu, com. Balşa   Aşezare fortificată, Aşezare, Fortificaţie   Latène, Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca post-romană, Epoca medievală / sec. II a. Chr. - sec. I p. Chr., sec. XIV-XVIII   17.03.2022 (actualizată)   Map*  
146272.20
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul "Sf. Dumitru" de la Suceava. Biserica se află în partea de est a oraşului, pe strada Ştefan cel Mare.   structură de cult   biserică   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   Biserică, Cimitir, Clopotniţă   Epoca medievală / sec. XVI, sec. XIV, sec. XV-XVIII, 1535, sec.XVI   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
146272.18
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii cu hramul "Sf. Gheorghe Mirăuţi" din Suceava. Situl se află în apropierea Curţii Domneşti din Suceava, cartierul Mirăuţi.   construcţie de cult   biserică şi necropolă   Suceava   Suceava, com. Municipiul Suceava   biserică, necropola, Biserică şi turn-clopotniţă   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVII, 1375-1391 - sec. XVII, sec. XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX   16.03.2022 (actualizată)   Map*  
61853.05 Tumulul de la Ghindăreşti - Ghindăreşti Sud-Est. Movila se află la S de satul Ghindăreşti.   descoperire funerară   tumul   Constanţa   Ghindăreşti, com. Ghindăreşti   Tumul     16.03.2022 (creată)   Map*  
180082.01 Situl arheologic de la Comasca Sud. Situl este amplasat la 600 m sud de satul Comasca, la 1,4 km sud faţă de biserica din sat, la 1 km nord-est de punctul Malu Roşu, ocupând un grind, care la începutul secolului XX era înconjurat de ape.   locuire   aşezare   Giurgiu   Comasca, com. Oinacu   aşezare   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Neolitic / secolul al IV-lea p. Chr., secolele IX-X   16.03.2022 (creată)   Map*  
1026.12
 History Monuments List of 2010
175 Picture count: 175
Situl arheologic de la Alba Iulia - Sediul guvernatorului consular. Situl se află la cca. 100 m sud de Primăria mun. Alba Iulia, în oraşul de jos.   locuire civilă   aşezare urbană   Alba   Alba Iulia, com. Municipiul Alba Iulia   aşezare urbană, Aşezare   Epoca romană, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală / sec. I-III, prima jumătate/secolul III e.n., sec.XVI   17.03.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1159  Number of records per page:
Previous pages 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 Next pages
Scroll