Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23356
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
140707.01
 History Monuments List of 2010
Burgus-ul roman de la Brebi - Sub Citeră. Fortificaţia se găseşte la aproximativ 1 km sud de şoseaua DJ 108A.   fortificaţie   burgus   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Burgus   Epoca romană / sec. II - III   05.04.2022 (actualizată)   Map*  
142159.15 Valul şi şanţul de apărare romane de la Moigrad-Porolissum - Dealul Corniştea 2. Situl arheologic se găseşte la vest de localitatea Moigrad-Porolissum, la nord de vârful Cornişa.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Moigrad-Porolissum, com. Mirşid   Val şi şanţ de apărare   Epoca romană / secolul al II-lea-al III-lea p. Chr.   05.04.2022 (creată)   Map*  
45469.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Scăeni - Poduri. Situl este localizat la SV de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Scăeni, com. Bozioru   Aşezare   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor   05.04.2022 (actualizată)   Map  
45511.01 Necropola eneolitică de la Mitropolia - Movila Mitropolia. Necropola este localizată la 0,3 km S de sat.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Mitropolia, com. Brădeanu   Necropolă   Eneolitic   05.04.2022 (verificată)   Map  
46046.02 Aşezarea din epoca fierului de la Băeşti. Situl este localizat la cca. 200 m SV de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Băeşti, com. Cernăteşti   Aşezare   Hallstatt, Latène   05.04.2022 (actualizată)   Map  
45398.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru. Situl este localizat în centrul satului, în spatele şcolii.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Necropolă, Aşezare   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   05.04.2022 (actualizată)   Map  
45450.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul schiturilor rupestre din M-ţii Bozioru - Nucu   structură de cult/religioasă   schit   Buzău   Nucu, com. Bozioru   locuire rupestră, Schit rupestru   Epoca medievală / sec. XVI - XIX, sec. XVI - XVIII p. Chr.   05.04.2022 (actualizată)   Map*  
169128.03 Turnul roman de la Câinenii Mici - Pons Vetus / La Turnuleţe. Situl se află in intravilanul localităţii Câinenii Mici, în partea de nord-est, la cca 300 de metri nord-est de malul stâng al Oltului, la cca 0,33 km nord de DN7D, la poalele Muntelui Pleaşa.   locuire   sistem defensiv   Vâlcea   Câinenii Mici, com. Câineni   Turn   Epoca romană / secolele II-III p. Chr.   05.04.2022 (creată)   Map*  
45931.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Monteoru de la Şuchea - Valea Largă. Aşezarea este localizată pe locul lui Al. Tănase.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Şuchea, com. Căneşti   Aşezare   Epoca bronzului / mileniile III-II a. Chr.   05.04.2022 (actualizată)   Map  
139713.11
 History Monuments List of 2010
Turnul roman de la Zalău - Dealul Măgurice. Turnul roman se găseşte la est de localitatea Zalău, la 500 m nord-vest de vârful „Măguriţa”.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Zalău, com. Municipiul Zalău   Turn   Epoca romană / sec. II - III   05.04.2022 (actualizată)   Map*  
45227.01 Situl arheologic de la Valea Nucului. Situl este localizat pe platoul înalt de la E de sat, în dreptul bisericii.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Valea Nucului, com. Berca   Aşezare   Epoca migraţiilor, Latène   05.04.2022 (verificată)   Map  
45398.03
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Voievozi” de la Bozioru. Biserica se află la 114m de Muzeul Formelor.   structură de cult/religioasă   biserică   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Biserică de lemn, Turn clopotniţă   Epoca medievală, Epoca modernă / 1821, 1800   05.04.2022 (actualizată)   Map*  
45469.04 Situl arheologic de la Scăeni - Dealul Tocitorilor. Situl este localizat pe drumul care urcă din sat spre şeaua dealului prin care se trece peste acesta.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Scăeni, com. Bozioru   Aşezare   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / mil. I   05.04.2022 (actualizată)   Map  
45469.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Scăeni - Izvorul Murătoarea   locuire civilă   aşezare   Buzău   Scăeni, com. Bozioru   Aşezare   Epoca bronzului, Epoca medievală, Latène / sec. XVIII, sec. V a. Chr. - I p. Chr.   05.04.2022 (actualizată)   Map  
46046.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Boian de la Băeşti. Aşezarea se află la 0,8 km V de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Băeşti, com. Cernăteşti   Aşezare   Neolitic / mileniul V a. Chr.   05.04.2022 (verificată)   Map  
45398.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru - La Biserică. Situl este localizat la biserică şi cimitir, în vatra veche a satului.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Necropolă, Aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XIII-XVIII   05.04.2022 (actualizată)   Map*  
45469.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Scăeni - La Sălişte. Aşezarea se află pe dreapta pârâului Murătoarea.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Scăeni, com. Bozioru   Aşezare   Epoca bronzului   05.04.2022 (actualizată)   Map  
139713.48 Turnul roman de la Zalău - Dealul Măgurice 2. Turnul se găseşte la est de localitatea Zalău, la nord-est de dealul Coasta Roşie.   locuire   sistem defensiv   Sălaj   Zalău, com. Municipiul Zalău   Turn   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   05.04.2022 (actualizată)   Map*  
45995.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii cu hramul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” de la Valea Cătinei   structură de cult/religioasă   biserică   Buzău   Valea Cătinei, com. Cătina   biserică, Turn clopotniţă   Epoca medievală / sec. XVI, cca. 1600   05.04.2022 (actualizată)   Map  
169164.02 Turnul roman de la Râu Vadului - RO219. Turnul roman se află pe partea dreaptă a Oltului, la est de localitatea Râu Vadului.   locuire   sistem defensiv   Vâlcea   Râu Vadului, com. Câineni   Turn   Epoca romană / secolele II-III p. Chr.   05.04.2022 (creată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 Next pages
Scroll