Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23356
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
84399.02
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii unitariene fortificate de la Dârjiu. Biserica se găseşte în centrul localităţii, pe partea stângă a Străzii Principale (DJ133) către Ulieş.   structură de cult/religioasă   biserică   Harghita   Dârjiu, com. Dârjiu   Biserică, Incinta fortificată   Epoca medievală / sec. XIV - XV, sec. XV   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
84932.07
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii unitariene de la Mărtiniş. Biserica se găseşte pe partea stângă a drumului DJ131 spre localitatea Rareş.   structură de cult   edificiu religios   Harghita   Mărtiniş, com. Mărtiniş   biserică unitariană, incintă fortificată   Epoca modernă, Epoca medievală / 1889, secolul al XV-lea   15.04.2022 (creată)   Map*  
90397.43 Castrul de la Grădiştea de Munte - Comărnicel III. Castrul se găseşte la cca. 20 km în linie dreaptă spre sud-est de Dealul Grădiştii; pe coama lată a Comărnicelului.   fortificaţie   castru de marş   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   castru de marş   Epoca romană / sec. II-III   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
90397.39 Castrul de marş de la Grădiştea de Munte - Vărtoape - Cornul Petrii. Castrul de marş se găseşte între Valea Mică şi Valea Rea, pe Platoul Vârtoape, la nord-est de localitatea Grădiştea de Munte.   locuire   aşezare militară   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   castru de marş   Epoca romană / sec. II-III   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
57715.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Floreşti - Cetatea Fetei. Situl se află pe malul drept al Someşului Mic, la sud de satul Floreşti, pe vârful dealului cu acelaşi nume.   locuire   aşezare   Cluj   Floreşti, com. Floreşti   Aşezare, Cetate   Epoca migraţiilor, Latène, Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca medievală / Sec. I a. Chr. - I p. Chr., Sec. XIII - XV   18.04.2022 (actualizată)   Map*  
84601.02
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii romano-catolice „ A Tuturor Sfinţilor” Lăzarea. Biserica se află în mijlocul satului, partea de sud-est a dealului Szarmany, pe malul drept al pârăului Csinod (Cianod), lângă cimitir.   structură de cult   edificiu religios   Harghita   Lăzarea, com. Lăzarea   Zid de incintă, necropolă, Biserică romano-catolică, aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / 1558, sec. XVII-XVIII, sec. XVIII, 1235, sec. XV-XVIII   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
85010.04
 History Monuments List of 2010
Biserica unitariană de la Orăşeni. Biserica se află în partea estică a localităţii Orăşeni, lângă cimitir.   structură de cult   edificiu religios   Harghita   Orăşeni, com. Mărtiniş   Biserică   Epoca modernă / 1783 - 1785   15.04.2022 (creată)   Map*  
90397.37 Castrul roman de la Grădiştea de Munte - Comărnicel I. Castrul se găseşte la cca. 20 km în linie dreaptă spre sud-est de Dealul Grădiştii; pe coama lată a Comărnicelului.   locuire   aşezare militară   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   castru de marş   Epoca romană / sec. II-III   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
88537.06 Situl arheologic de la Târsa - Platoul Târsa. Castrul se găseşte în spatele Şcolii generale din Luncani, în apropierea bisericii, pe o ridicătură de teren.   locuire   aşezare   Hunedoara   Târsa, com. Boşorod   Castru de pământ, Aşezare   Epoca romană, Latène   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
57715.06
Picture count: 6
Situl arheologic de la Floreşti - Şapca Verde. Situl se află la 100 m, la sud de DN1-E60 şi la 85 m vest de Valea Gârbăului. Este mărginit la est de Valea Gârbăului, iar la sud de Dealul Razoarele care continuă, de-a lungul Văii Boşorului, spre sud, sub numele de Dealul Gârboului.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Cluj   Floreşti, com. Floreşti   Necropolă de inhumaţie, Aşezare, Necropolă de incineraţie, Necropolă   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Neolitic, Epoca romană, Latène, Hallstatt / 1300-1100 î.Hr., Sec. V-VI d.Hr., 450–550 d.Hr., Sec. III - II a. Chr., Sec. VII-VIII d.Hr.   18.04.2022 (actualizată)   Map*  
84353.03
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii romano-catolice „Sfânta Ecaterina” de la Ditrău. Biserica se găseşte în partea de centru-sud a satului, pe partea stângă a drumului DN12 săre localitatea Lăzăreţ.   structură de cult   edificiu religios   Harghita   Ditrău, com. Ditrău   Biserică   Epoca medievală, Epoca modernă / 1500, 1747, înc. sec. XX, 1771, 1760   15.04.2022 (creată)   Map*  
84601.06
 History Monuments List of 2010
Mănăstirea franciscană de la Lăzarea - Dealul Szarmany. În mijlocul satului pe dealului Szarmany, pe malul drept al pârăului Csinod.   structură de cult   mănăstire   Harghita   Lăzarea, com. Lăzarea   Caustru, Biserică franciscană   Epoca medievală / 1558, sec. XVII, 1558, sec. XVI-XVII   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
85029.02
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii unitariene de la Petreni. Biserica se află în centrul localităţii, pe partea dreaptă a drumului DJ133 spre localitatea Sâmpaul.   structură de cult   edificiu religios   Harghita   Petreni, com. Mărtiniş   biserică unitariană, Incintă fortificată   Epoca medievală / sec. XVI - XIX, 1526   15.04.2022 (creată)   Map*  
90397.06
 History Monuments List of 2010
Castrul de marş de la Grădiştea de Munte - Vârful Muncel. Situl arheologic se găseşte la est de localitatea Grădiştea de Munte, aproape de Culmea Muncelului.   locuire   aşezare militară   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   castru de marş, Fortificaţie de pământ   Epoca romană, Latène / sf. sec. I p. Chr.   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
98211.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Fortificaţia La Tène de la Moşna - Cetăţuia. Situl se află la 1 km nord-vest de sat, pe o înălţime dominantă din zona estică a Podişului Central Moldovenesc.   locuire   cetate   Iaşi   Moşna, com. Moşna   Val şi şanţ de apărare, Cetate   Latène / sec. III - II a. Chr.   18.04.2022 (actualizată)   Map*  
84601.05
 History Monuments List of 2010
Capela romano-catolică „Sfântul Anton” de la Lăzarea. Capela se găseşte pe dealul Szármány, la nord de localitate.   structură de cult   edificiu religios   Harghita   Lăzarea, com. Lăzarea   Capelă   Epoca medievală / sec. XV   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
85065.06
 History Monuments List of 2010
Biserica unitariană de la Mereşti. Biserica se găseşte în centrul satului, pe partea stângă a drumului DJ132 spre localitatea Lueta.   structură de cult   Edificiu religios şi necropolă   Harghita   Mereşti, com. Mereşti   Cimitir, Biserică   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XIII-XIV, 1786-1793   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
90397.42 Castrul roman de la Grădiştea de Munte - Comărnicel II. Castrul se găseşte la cca. 20 km în linie dreaptă spre sud-est de Dealul Grădiştii; pe coama lată a Comărnicelului.   locuire   aşezare militară   Hunedoara   Grădiştea De Munte, com. Orăştioara De Sus   castru de marş   Epoca romană / sec. II-III   15.04.2022 (creată)   Map*  
87255.02
 History Monuments List of 2010
Castrul roman de la Băniţa - Jigoru Mare. Castrul se află pe platoul „Jigoru Mare”, la sud de Valea Pietrosu.   locuire   aşezare militară   Hunedoara   Băniţa, com. Băniţa   castru de marş   Epoca romană / 101-102 p. Chr.; 105-106 p. Chr.   15.04.2022 (actualizată)   Map*  
98694.03
12 Picture count: 12
Situl arheologic de la Răducăneni - Bâzga. Situl se află în partea de sud a satului.   locuire   cetate   Iaşi   Răducăneni, com. Răducăneni   Aşezare, Cetate, Val cu şanţ de apărare   Eneolitic, Epoca bronzului, Latène / sec. IV-II a. Chr.   18.04.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1168  Number of records per page:
Previous pages 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 Next pages
Scroll