Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Alegeţi criteriul    Alegeţi termenii de selecţie
Pentru înregistrarea unui sit nou sau actualizarea informaţiei pentru un sit existent: descărcaţi (), completaţi şi expediaţi-ne fişa de sit.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Numărul total de SITURI: 20698
 
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI 
 
  / 1035  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 Paginile următoare
Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate (ascendent) Cronologie Ultima modificare (ascendent) Afişare hartă
39337.15 Movila Puturosu de la Truşeşti. Movila este situată extravilan, în partea dreaptă a drumului comunal Truşeşti-Măşcăteni, la 900 m vest-sud-vest de Dealul Ţugueta.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Truşeşti, com. Truşeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
39337.06 Situl arheologic de la Truşeşti - La Grui. Situl se află extravilan, la 2100 m sud-sud-est de sat, în albia majoră a Jijiei, pe partea stângă a acesteia, pe partea dreaptă a şoselei Truşeşti-Albeşti.   locuire   aşezare   Botoşani   Truşeşti, com. Truşeşti   Eneolitic, Epoca bronzului / aprox. 1500/1400-1150 ani   02.11.2012 (creată)   Afişează*  
36195.04 Movila la Tudor Vladimirescu-Pădurea la Ciritei. Movilă situată în extravilan, situată la 1000 m nord-vest de sat şi 1200 m est de pârâul Văleanca   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36195.08 Movila de la Tudor Vladimirescu-Holteiasa. Movilă situată în extravilan, pe culmea dealului dintre văile Ulmului la vest şi Mihăiasa la est, la 1000 m nord-nord-vest de Movila Jumătăţeni.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36284.03 Situl arheologic de la Tudor Vladimirescu- La Izlaz. Sit aflat în extravilan la 1300 m sud-vest de sat, pe partea stângă a văii Avrămeni   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Epoca medievală   09.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
39337.16 Movila Ţugueta I de la Truşeşti. Movila este situată extravilan, în partea de sud-vest a Dealului Ţugueta.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Truşeşti, com. Truşeşti   Latène, Epoca bronzului   26.04.2012 (creată)   Afişează*  
36195.01 Situl arheologic de la Tudor Vladimirescu-Faţa Satului. Aşezarea aflată în extravilan, în marginea de est a satului, pe partea stângă a pârâului Tudor, spre confluenţa sa cu Pârâul Sărat, pe panta lină a culmii dintre aceste pâraie.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Epoca bronzului, Epoca medievală, Hallstatt, Eneolitic, Epoca migraţiilor, Latène / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. XVII, aprox. 1.200-800 ani, sec. IV - V, sec. XIV   09.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
36195.05 Movila la Tudor Vladimirescu-La Stâlp. Movilă situată în extravilan, la 900 m vest-sud-vest de biserica satului şi la 1400 m nord-vest de Movila din Podul de Lut (Prisacă)   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36195.09 Movila de la Tudor Vladimirescu-Faţa Satului. Movilă în extravilan, situată la 1250 m nord-nord-vest de biserica satului şi la 1400 m sud de Movila La Ponoară   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36284.04 Situl arheologic de la Tudor Vladimirescu-În Trenci. Movilă aflată în extravila, în marginea de nord-vest a satului, pe partea stângă a drumului comunal ce merge spre Avrămeni.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Eneolitic, Hallstatt   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
39337.14 Movila Gruiu de la Truşeşti. Movila este situată extravilan, la 2000 m sud de Movila În Ponoare, pe un grind din albia majoră a Jijiei, pe partea stângă a acestuia.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Truşeşti, com. Truşeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
39337.02 Aşezarea fortificată Cucuteni de la Truşeşti - Ţugueta. Situl se află extravilan, pe malul stâng al Jijiei, la 4750 m sud-sud-est de biserica satului Truşeşti şi la 1500 m nord de satul Măşcăteni (comuna Albeşti).   locuire   fortificaţie   Botoşani   Truşeşti, com. Truşeşti   Eneolitic   02.11.2012 (actualizată)   Afişează*  
36195.03 Movilă la Tudor Vladimirescu - Ponoară. Movilă situată în extravilan, la 1450 m nord-est de Movila din Pădurea La Ciritei şi la 1400 m nord de Movila din Faţa Satului   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36195.07 Movila de la Tudor Vladimirescu-Drumul Furilor. Movilă aflată în extravilan, la 1200 m nord de Movila Ciritei şi la 2500 m nord-vest de Movila La Stâlp.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36284.02 Movila Corb de la Tudor Vladimirescu. Movilă în extravilan, situată la 900 m est-nord-est de biserica satului, pe partea stângă a văii Borolea   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Necunoscută   09.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
39337.17 Movila Ţugueta II de la Truşeşti. Movila este situată extravilan, în partea de vest a Dealului Ţugueta, la vest de Movila Ţugueta I.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Truşeşti, com. Truşeşti   Necunoscută   26.04.2012 (creată)   Afişează*  
36195.02 Situl arheologic de la Tudor Vladimirescu-Cărămidărie. Aşezare situată în extravilan, la circa 100 m sud-est de grajdurile sectorului zootehnic al fostului CAP şi la 0,5 km sud-sud-est de punctul Faţa Satului, până aproape de Iazul lui Iancu   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Latène, Epoca migraţiilor / sec. II - III, sec.II a. Chr. - sec II p.Chr., sec. IV - V   09.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
36195.06 Movila la Tudor Vladimirescu-Podul de lut. Movilă situată în extravilan, la 1000 m sud de sat şi 2450 m est-nord-est de Movila Jumătăţeni   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Albeşti   Necunoscută   09.04.2012 (actualizată)   Afişează*  
36284.01 Necropola medievală de la Tudor Vladimirescu-Podul lui Mandache. Sit aflat în extravilan, la 1800 m sud-vest de sat, pe partea dreaptă a văii Avrămeni   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Epoca medievală   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
36284.05 Movila de la Tudor Vladimirescu-La cinci mii. Movilă în intravilan, situată la 1850 m nord-vest de biserica satului şi la 3750 m sud-est de Movila lui Şoric   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Tudor Vladimirescu, com. Avrămeni   Necunoscută   09.04.2012 (creată)   Afişează*  
  / 1035  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 Paginile următoare
Căutare după Cod RAN 
 
Căutare după Cod LMI