Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20698
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (ascending) Display map
101387.06
Picture count: 9
Aşezarea Gumelniţa de la Bucşani - Tanti Puica. Staţiunea, unistratificată, este amplasată la cca. 150 m vest de intrarea sudică în satul Bucşani, în luncă, pe malul stâng al Neajlovului, la nu mai mult de 250 m nord faţă de tell-ul de La Pod.   locuire   aşezare   Giurgiu   Bucşani, com. Bucşani   Eneolitic   18.03.2021 (creată)   Display map*  
51029.07
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Caransebeş - Balta Sărat-Câmpul lui Poşta. Situl este situat în zona de est a Banatului montan, 4 km SV de Caransebeş, pe terasa a doua a Timişului, deasupra unui braţ mort al râului   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Neolitic, Eneolitic, Epoca medievală, Epoca bronzului   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
157013.23 Situl arheologic de la Foeni - Gropile de cărămizi/ Obiectiv 10. Situl se află la 400 m nord de conacul familiei Mocioni, pe o fostă movilă ce mărginea un fost braţ al Timişaţului.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Foeni, com. Foeni   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor   18.03.2021 (creată)   Display map*  
151807.08
Picture count: 4
Situl arheologic de la Alexandria - Limonagiul / Valea Vedei 07. Aşezarea este amplasată la est de Alexandria, pe terasa înaltă, estică a râului Vedea, în zona din aval a vechiului baraj de pe râu, aproximativ în dreptul străzilor Fraţii Goleşti şi Nicolae Bălcescu, la aproximativ 590 m sud-est de DN 6 şi de podul de p   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Epoca medievală, Eneolitic, Epoca migraţiilor, Hallstatt / 4500-4300 a.Chr., secolele V-VII p.Chr   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
152920.05 Tumulul de la Comoara - Com T 001/Măgura Brii. Tumulul aflat la cca. 200 m N de DC 18, 220 sud de valea Brii, respectiv 1,8 km N de Valea Leşilor.   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Comoara, com. Drăgăneşti-Vlaşca   Necunoscută   18.03.2021 (creată)   Display map*  
101387.07
Picture count: 9
Tell-ul Gumelniţa de la Bucşani - Zgârci. Tell-ul Gumelniţa este situat la 200 m sud-vest faţă de intrarea sudică în satul Dealu (com. Crevedia), la 25 m sud-vest de podeţul peste Neajlov, în luncă, pe malul drept al râului, la 1,24 km nord de tell-ul de la Pepinieră.   locuire   tell   Giurgiu   Bucşani, com. Bucşani   Eneolitic   18.03.2021 (creată)   Display map*  
101733.04
 History Monuments List of 2010
19 Picture count: 19
Situl arheologic de la Căscioarele - D-aia parte. Situl se află la 500 m nord de Mănăstirea Cătălui, pe malul de est al lacului Cătălui, vizavi de satul Căscioarele.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Neolitic, Latène, Epoca bronzului, Eneolitic / sec.IV-III a. Chr.   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
179445.03 Situl arheologic de la Pruni - Cariera de Pietriş. Cariera cu pădurea îngropată este situată pe malul stâng al Argeşului, la E de baraj, pe traseul canalului Dunăre - Bucureşti.   locuire   locuire   Ilfov   Pruni, com. Oraş Măgurele   Paleolitic   18.03.2021 (verificată)   Display map*  
151807.21 Aşezarea geto-dacică de la Alexandria - VN 09/"Balta Lazăr 2". Aşezarea se află pe panta lină a terasei estice a pârâului Nanov, în dreapta drumului de exploatare ce coboară spre "Balta Lazăr", la cca. 50 m N de stăvilarul din avalul bălţii, 4,7 km ESE de podul de la "Izvorul Rece", respectiv DN 52 şi 2,2 km SV de ca   locuire   aşezare   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Latène   18.03.2021 (creată)   Display map*  
152939.01 Tumulul de la Văceni - Vac T 001/Măgura Leşilor. Tumulul este aflat pe terasa dreaptă (sud-vestică) a Văii Leşilor, la cca. 730 m NV de DE 70 (DN 6), la cca. 930 m NNE de biserica din Văceni, 1 km SSV de confluenţa cu Valea Maniţa.   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Văceni, com. Drăgăneşti-Vlaşca   Necunoscută   18.03.2021 (creată)   Display map*  
104644.02 Cimitirul de secolul al XIX-lea de la Plătăreşti. Cimitirul se află la margina de nord-vest a comunei Plătăreşti, la 100 m vest de mânăstire şi la 100 m depărtare de albia râului Dâmboviţa.   funerar   cimitir   Călăraşi   Plătăreşti, com. Plătăreşti   secolul al XIX-lea   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
179132.62
Picture count: 3
Aşezare din epoca medievală de la Bucureşti - Loteria Română   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Epoca medievală / sec. XV-XVI, sec. XVI-XIX   18.03.2021 (actualizată)   Display map  
62994.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Târguşor - Ester. Situl este localizat de-a lungul căii ferate Tîrguşor - Cogealac, la 4 km NE de Halta CFR Târguşor.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Constanţa   Târguşor, com. Târguşor   Epoca medievală, Latène / sec. VII - VIII, sec. XIII -XVIII, sec. VI - VIII   18.03.2021 (actualizată)   Display map  
61728.05 Situl arheologic de la Şipotele. Situl arheologic de la Adamclisi este localizat la circa 7 km SE de Adamclisi, la capătul de E al Văii Ghiolpunar.   construcţie   apeduct şi necropolă   Constanţa   Şipotele, com. Deleni   Epoca romană / sec. IV, sec. IV e. n   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
151807.33 Tumulul de la Alexandria - TVV 06. Tumulul este situat pe zona de interfluviu Vedea-Teleorman, la cca. 790 m est de DJ 504 şi 2,1 km nord-vest de DN 6 (E 70).   descoperire funerară   mormânt tumular   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Necunoscută   18.03.2021 (creată)   Display map*  
102990.05 Aşezarea getică de la Piţigaia - Lacul Tătaru. Aşezarea se află pe marginea terasei de pe partea dreaptă a râului Dâmboviţa, la sud-vest de satul Piţigaia, pe malul vestic al lacului Tătaru.   locuire   aşezare   Călăraşi   Piţigaia, com. Frumuşani   Latène / sec. II - I a. Chr.   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
114328.03
 History Monuments List of 2010
49 Picture count: 49
Situl arheologic medieval de la Târgu Mureş - Cetate. Situl se află pe dealul cetăţii, pe partea stângă a râului Mureş.   fortificaţie   fortificaţie   Mureş   Târgu Mureş, com. Municipiul Târgu Mureş   Epoca modernă, Neolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană, Epoca medievală / sec. XVII, sec. XVIII-XIX, sec. XV - XVII d.Hr., sec. XII - XIII d.Hr.   18.03.2021 (actualizată)   Display map*  
108231.15 Movilele de epocă necunoscută de la Lăpuş - Vârful feţii. În dreapta râului Lăpuş, la sud-vest de localitate, în apropierea culmii unui deal cu poziţie dominantă.   descoperire funerară   movilă   Maramureş   Lăpuş, com. Lăpuş   Neprecizată   18.03.2021 (creată)   Display map  
151807.22 Situl arheologic de la de la - VN 10/"Balta Lazăr". Situl se află pe malul drept al eleşteului cunoscut sub numele de "Balta Lazăr", în dreptul digului din aval de aceasta, pe panta lină a terasei de vest a văii Nanovului, la cca. 4,4 km ESE de podul de la "Izvorul Rece", respectiv DN 52 şi 2,6 km SV de ca   locuire   aşezare   Teleorman   Alexandria, com. Municipiul Alexandria   Hallstatt, Latène, Epoca medievală, Eneolitic / sec. II-I î.Hr., sec. VIII-X   18.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.13
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T9. Tumulul se află la 3050 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   19.03.2021 (creată)   Display map*  
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code