Alegeţi criteriul Alegeţi termenii de selecţie
Numărul total de situri: 23181
      Condiţii

|<< < > >>|
  / 1160  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Componente sit Cronologie Ultima modificare (descendent) Hartă
179132.49 Situl arheologic medieval - Cărămidarii de Jos de la Bucureşti. Situl se află în partea de SV a oraşului Bucureşti, pe malul drept al Dâmboviţei, în vechea mahala Cărămidarii de Jos.   construcţie de cult   biserică şi necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă de inhumaţie, Biserică de lemn   Epoca medievală   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.88 Situl arheologic din Bucureşti - Biserica Căldărenii Vechi. Situl se află lângă Biserica Căldărenii Vechi, pe malul drept al Dâmboviţei, în cartierul Grozăveşti.   descoperire funerară   necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă   Epoca modernă / sec. XIX   01.07.2022 (creată)   Afişează*  
179132.82
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Bucureşti - Vatra satului Cotroceni. Situl se află la limita dintre terasa malului drept al Dâmboviţei şi lunca acesteia, având fostul Bd. Vasile Milea - actual Doina Cornea la vest, Bd. Iuliu Maniu la sud şi Şos. Grozăveşti la est.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă, Aşezare   Epoca medievală, Epoca modernă, Epoca bronzului, Epoca contemporană / Sec. XVI, Sec. XIX, Sec. XX   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
179365.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Căţelu. Situl se află la nord-vest de satul Glina, la sud de râul Dâmboviţa, fiind mărginit la vest de Şoseaua de Centură Bucureşti şi străbătut de linia de centură feroviară a Bucureştiului.   locuire   aşezare   Ilfov   Căţelu, com. Glina   Aşezare   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IX-XI   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
65351.28
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 6
Ansamblul mănăstirii Stelea de la Târgovişte - Mănăstirea Stelea. Mănăstirea se află în partea centrală a oraşului modern Târgovişte, la intersecţia dintre străzile Calea Domnească şi Strada Stelea, pe strada Stelea, la nr. 6, vis-a-vis de Biserica Sf. Nicolae - Geartoglu şi imediat lângă Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehn   construcţie de cult   mănăstire   Dâmboviţa   Târgovişte, com. Municipiul Târgovişte   Mănăstire, Beci, corp de poartă, Biserică, Casă, ziduri de incintă, Turn clopotniţă, corp de chilii, Locuinţă, Locuinţe   Epoca medievală / sec. XV - XVI, sf sec XVI, sec. XVII, sec. XV, 1644 - 1645, reconstituiri de sec. XX pe ruine de sec. XV-XVII, sec. XVI, sec. XVII, pe fundaţii de sec. XV, refaceri sec. XIX, jum. sec. XIV-prima jum. A sec. XV, jum. Sec. XV   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
65351.06
Număr fotografii: 9
Situl arheologic medieval de la Târgovişte - Biserica Grecilor. Situl se află în spatele clădirii Primăriei Târgovişte, şa intersecţia străzilor Poet Grigore Alexandrescu nr 7 cu Strada Revoluţiei nr 1-3.   locuire; structură de cult   aşezare civilă; biserică; necropolă   Dâmboviţa   Târgovişte, com. Municipiul Târgovişte   Biserică, Necropolă de inhumaţie, Han   Epoca medievală / secolul al XVI-lea, sec. XVI-XVII, secolelele XVIII-XIX   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
65351.10
Număr fotografii: 1
Biserica Roşie din Târgovişte. Biserica se afla în partea de SE a vetrei oraşului medieval Târgovişte, în prezent zona centrală a oraşului modern, pe Calea Domnească, nr. 261, la intersecţia străzilor Calea Domnească şi Nicolae Radian, în curtea şi spaţiul ocupat de actualul sediu al C   structură de cult   biserică; necropolă   Dâmboviţa   Târgovişte, com. Municipiul Târgovişte   necropola, biserică   Epoca medievală / secolele XVI-XX   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
65351.19
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
49 Număr fotografii: 49
Ansamblul medieval de la Târgovişte - Curtea Domnească din Calea Domnească. Curtea Domnească, este aşezată pe o câmpie înaltă (Câmpia Înaltă a Târgoviştii), la poalele Subcarpaţilor, în interfluviul Ialomiţa - Dâmboviţa, În interiorul oraşului, pe vechea arteră a urbei numită Uliţa Domnească, azi Calea Domnească, la numărul 181.   locuire   ansamblu urban   Dâmboviţa   Târgovişte, com. Municipiul Târgovişte   Turn, amenajare, Fortificaţii, Biserică, Baie publică, Palat, Cimitir   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XV, sec. XVII, 1803, sf sec XVII, sec. XIV, sec. XVI-XVII, 1656, sf. sec. XVI, 1583 - 1585; transf. sec. XVII, 1583 - 1585   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
105151.01 Tumulul de la Slobozia Moară - Matca. Tumulul se află la marginea de sud-est a satului, pe malul drept al pârâului Matca.   descoperire funerară   tumul   Dâmboviţa   Slobozia Moară, com. Slobozia Moară   Tumul   Epoca bronzului   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
69376.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Brazda lui Novac de Nord-Pădurea Răscăieţi. Situl se află în partea de nord a comunei, la cca 2,1 km nord de satul Răscăeţi, respectiv 1,34 km nord-est de satul Vultureanca. Traseul este orientat NV-SE, începând cu graniţa dintre comunele Răscăeţi - Morteni şi până în partea de sud-est a Pădurii Tâ   locuire   sistem defensiv   Dâmboviţa   Răscăeţi, com. Răscăeţi   şanţ de apărare, Val de apărare   Epoca migraţiilor / secolul al IV-lea p. Chr., sec. IV p.Chr.   01.07.2022 (verificată)   Afişează*  
68510.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola din epoca bronzului de la Vlăsceni - Puţul lui Boteanu. Necropola tumulară se află pe locul unei păduri tăiate, acum islaz, la cca 300 de metri E de localitate, la 200 de metri nord-est de Puţul lui Boteanu, respectiv la cca 450 de metri sud de cimitirul din Vlăsceni.   descoperire funerară   necropolă   Dâmboviţa   Vlăsceni, com. Potlogi   Necropolă tumulară   Epoca bronzului   01.07.2022 (actualizată)   Afişează*  
94410.09 Aşezarea Dridu de la Platoneşti - La Haltă. Situl se află la circa 500 m nord de Halta C. F. R. Platoneşti.   locuire   aşezare   Ialomiţa   Platoneşti, com. Platoneşti   aşezare   Epoca medievală   30.06.2022 (creată)   Afişează*  
53238.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Castrul roman de la Vama Marga - Voislova (Pons Augusti). Situl arheologic se află aproape de dealul Dâlmele, la nord-vest de localitatea Vama Marga şi între râul Bistra si pârâul Marga.   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Vama Marga, com. Marga   Castru, Aşezare   Epoca romană / sec. II - III   30.06.2022 (creată)   Afişează*  
52892.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Surducu Mare - Rovină. Castrul se află la 1,5 km spre Nord-Eest de sat, pe o terasă joasă numită "Rovină".   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Surducu Mare, com. Forotic   Aşezare, Castru   Neolitic, Epoca romană / sec. II - III   30.06.2022 (actualizată)   Afişează*  
52810.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Castrul roman de la Duleu - Odăi. Situl se află la 1 km Nord-Vest de sat, pe terasa mijlocie a pârâului Pogăniş, în zona Spilaşului.   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Duleu, com. Fârliug   Aşezare civilă, Castru de piatră   Epoca romană / sec. II - III   30.06.2022 (verificată)   Afişează  
52810.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Castrul roman de la Duleu - Cornet Cetate. Situl se află la 2 km Nord-Est de satul Duleu.   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Duleu, com. Fârliug   Castru de pământ, Necropolă   Epoca romană / sec. II - IV   30.06.2022 (verificată)   Afişează  
52730.08
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Castrul roman Ad Pannonios şi drumul roman de la Domaşnea   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Domaşnea, com. Domaşnea   Castru, Drum   Epoca romană   30.06.2022 (verificată)   Afişează  
51635.11
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Castrul roman de la Brebu - Caput Bubali. Castrul se află la 1 km SV de gara C.F.R. şi la 500 m N de şoseaua Reşiţa - Caransebeş, în Pădurea Puiu.   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Castru, Aşezare civilă, Depozit   Epoca romană, Hallstatt / sec. II - III   30.06.2022 (actualizată)   Afişează*  
44122.03 Castrul legionar de la Surdila-Găiseanca. Castrul se află la aproximativ 1 km nord-est de localitate.   fortificaţie   castru   Brăila   Surdila-Găiseanca, com. Surdila-Găiseanca   castru de marş   Epoca romană / sec. II p. Chr.   30.06.2022 (creată)   Afişează*  
94802.25 Tumulul de epoca fierului e la Vlădeni - Tumulul T XXI. Tumulul se află la 4 km Nord-Vest de comună, la sud de râul Ialomiţa, pe terasa Platoului Hagieni.   descoperire funerară   movila funerară   Ialomiţa   Vlădeni, com. Vlădeni   movilă funerară   Epoca fierului   29.06.2022 (creată)   Afişează*  

|<< < > >>|
  / 1160  Număr de înregistrări pe pagină:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Paginile următoare
Scroll