Alegeţi criteriul Alegeţi termenii de selecţie
Numărul total de situri: 23857
      Condiţii

|<< < > >>|
  / 1193  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Componente sit Cronologie Ultima modificare (descendent) Hartă
99110.02
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Sireţel - Sărături. Situl se află pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe panta nord-vestică a Dealului Lanul Harbuzăriei, după confluenţa cu pârâul Sărăturilor, la cca 2 km SE de biserica satului.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare, Aşezare deschisă   Latène, Epoca medievală / sec. III - II a. Chr., sec. VIII - IX   08.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
99110.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic din epoca medievală de la Sireţel - Bulgărie. Situl se află pe partea dreaptă a pârâului Sireţel, la 50 m vest de iazul Stuhărie.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare rurală, Necropolă plană, Aşezare   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XIV - XV, XVI - XVII, sec. IV p. Chr.   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
99129.01 Situl arheologic de la Berezlogi - Vatra Satului. Situl se află în vatra satului, în prelungirea sud-estică a platorului Dealului Porcului, spre Porcăria şi izvoarele pârâului Valea Sipotul Hatman.   locuire   aşezare   Iaşi   Berezlogi, com. Sireţel   aşezare deschisă   Epoca romană / sec. II-IV p. Chr.   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
179132.150
Număr fotografii: 8
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Hanul Greci. Cercetarea arheologică în acest sit a cuprins jumătatea sudică a străzii Lipscani - partea dreaptă a străzii, respectiv numerele cu soţ.   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Biserică, Han, Necropolă, Stradă, Casă   Epoca medievală, Epoca modernă / 1564-1565, încep. sec al XVIII-lea - 1863, sf. sec. XVI - sec. XVII, Epoca modernă, Sec. XVI   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.162
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 3
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Biserica cu hramul Sf. Dumitru. Biserica este situată pe terasa superioară a cursului inferior al râului Dâmboviţa, pe malul stâng, între străzile Sf. Dumitru (nord), Franceză (sud), Pictor Nicolae Tonitza (est) şi Poştei (vest).   structură de cult   edificiu religios   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Aşezare, Biserică, Necropolă   Epoca medievală / Sec. XVI-XVII, sec. XVII, Sec. XVI-XVIII   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.216
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Strada Lipscani nr. 30   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Casă, Aşezare   Epoca modernă, Epoca medievală / Sec. XIX - XX, Sec. XVI, Sec. XIX   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.147
Număr fotografii: 3
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Strada Lipscani nr. 32-34   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Conductă, Fântână, Aşezare, Casă   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVII-XVIII, Sec. XVI, sec. XIX   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
179132.174
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Biserica şi Hanul Zlătari. Biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului şi Sfinţii Mucenici Ciprian şi Iustina - Zlătari se află pe calea Victoriei, între strada Lipscani la nord şi Stavropoleos la sud.   structură de cult   edificiu religios   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Necropolă, Biserică, Han, Casă egumenească   Epoca modernă, Epoca medievală / Sec. XVI - XIX, Sec. XVI, Sec. XVIII   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
1026.05
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
25 Număr fotografii: 25
Situl arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă. Situl se află în zona de nord-est a oraşului Alba Iulia, ocupând a doua terasă a Mureşului. Limita vestică este poziţionată în apropierea şoselei Alba Iulia-Zlatna (DN 74), străjuită de dealuri împădurite, spre nord, aşezarea extinzându-se spre localitatea suburbană Miceşti; extremitatea estică este considerată buza terasei spre Ampoi, deasupra complexului studenţesc, iar marginea de sud este delimitată de albia secată a unui vechi curs de apă, zona fiind aplatizată actualmente datorită lucrărilor agricole intensive. Centrul staţiunii pare să fie în preajma fermei Arhiepiscopiei romano-catolice (fostul restaurant de vară), cu ramificaţii pe cele două fragmente de terasă dinspre Ampoi şi Mureş.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Alba   Alba Iulia, com. Municipiul Alba Iulia   Aşezare, necropola   Eneolitic, Neolitic, Epoca romană, Epoca fierului, Epoca migraţiilor   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
160181.14 Descoperirea monetară de la Chilia Veche - Gârla Tatanir I. Locul descoperirii se află la vest de localitate.   descoperire izolată   Descoperire monetară   Tulcea   Chilia Veche, com. Chilia Veche   Descoperire monetară   Epoca medievală / sec. XII   07.11.2022 (verificată)   Afişează  
160163.10 Tumulul de la Traian - T6. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
160163.09 Tumulul de la Traian - T5. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea dreaptă a drumului Peceaneaga-Traian.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
160163.05 Tumulul de la Traian - T1. Tumulul se află la sud-vest de localitatea Traian, pe partea stângă a drumului Peceaneaga-Traian   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
160163.04 Tumulul de la Traian - Movilă. Movila este situată la vest de „Movila Breazului”, la cca. 500 m de cealaltă parte a şoselei.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Traian, com. Cerna   Tumul   Neprecizată   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
180082.01 Situl arheologic de la Comasca Sud. Situl este amplasat la 600 m sud de satul Comasca, la 1,4 km sud faţă de biserica din sat, la 1 km nord-est de punctul Malu Roşu, ocupând un grind, care la începutul secolului XX era înconjurat de ape.   locuire   aşezare   Giurgiu   Comasca, com. Oinacu   aşezare   Epoca bronzului, Neolitic, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / secolul al IV-lea p. Chr., secolele IX-X   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
128150.01
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Număr fotografii: 1
Castrul şi aşezarea romană Acidava de la Enoşeşti. Situl se află în zona Culei, pe terasa dreaptă a pârâului Oltişor, la sud de calea ferată, la sud-est de localitatea Enoşeni, nord de localitatea Piatra şi la vest de localităţile Criva de Sus şi Criva de Jos.   locuire   aşezare militară   Olt   Enoşeşti, com. Oraş Piatra-Olt   Aşezare civilă, Castru   Epoca romană / secolele al II-lea-al III-lea, secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.   07.11.2022 (actualizată)   Afişează*  
1026.03
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
13 Număr fotografii: 13
Necropola romană de la Alba Iulia - Podei. Necropola se află la sud de cetate, deasupra cimitirului ortodox, pe Dealul Furcilor.   descoperire funerară   necropolă   Alba   Alba Iulia, com. Municipiul Alba Iulia   Necropolă   Epoca romană / secolele II -IV   07.11.2022 (actualizată)   Afişează  
179542.09
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Popeşti Leordeni - Abator. Aşezarea din epoca bronzului se află pe malul sudic al fostei bălţi Leordeni (acum groapă de gunoi), la vest de Abator.   locuire   aşezare   Ilfov   Popeşti Leordeni, com. Oraş Popeşti Leordeni   Aşezare   Epoca bronzului   07.11.2022 (creată)   Afişează*  
160920.07
 Lista Monumentelor Istorice din 2010
Necropola tumulară de la Murighiol. Tumulii se află pe întreg teritoriul comunei.   descoperire funerară   necropolă   Tulcea   Murighiol, com. Murighiol   Necropolă tumulară   Latène / secolul II a.Chr.   04.11.2022 (verificată)   Afişează*  
179560.02 Situl arheologic de la Voluntari - Pipera/ str. Emil Racoviţă nr. 8. Situl se află pe malul stâng al bălţii Pipera, aproape de podul care uneşte cele două maluri.   locuire   aşezare   Ilfov   Voluntari, com. Oraş Voluntari   aşezare   Epoca romană, Epoca bronzului / sec. II-IV   04.11.2022 (creată)   Afişează*  

|<< < > >>|
  / 1193  Număr de înregistrări pe pagină:
Paginile anterioare 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Paginile următoare
Scroll