Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 20698
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Chronology Last update (descending) Display map
161393.64
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T60. Tumulul se află la 2800 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
46812.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gherăseni. Situl se află în colţul de N al fostului sat Cremenea.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Epoca medievală, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. XV-XVII   24.03.2021 (actualizată)   Display map  
161393.62
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T58. Tumulul se află la 1200 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.58
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T54. Tumulul se află la 1400 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.54
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T50. Tumulul se află la 1500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.63
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T59. Tumulul se află la 3850 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
46812.05 Aşezarea medievală de la Gherăseni - La Anghelache. Aşezarea se află la VSV de sat.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Epoca medievală / sec. XVII - XIX   24.03.2021 (actualizată)   Display map  
161393.61
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T57. Tumulul se află la 1250 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.57
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T53. Tumulul se află la 1450 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
157022.10 Situl arheologic de la Cruceni - Staţia de apă II/ Obiectiv 2b. Situl se află la cca 1 km NV de biserica catolică din Cruceni, la cca 2,25 km SV de primăria comunei Foeni şi la 1,14 km V de drumul DN 59 B între Foeni şi Cruceni, la cca 90 m E de malul estic al râului Timişaţ.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Cruceni, com. Foeni   Epoca bronzului, Epoca medievală, Neolitic / secolul al XV-lea   23.03.2021 (creată)   Display map*  
49901.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ulmeni - Movila lui Reteşan. Situl se află la confluenţa Gârla Dării - Sărata, la N de sat, pe pârâul Sărata.   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Ulmeni, com. Ulmeni   Epoca migraţiilor, Eneolitic, Epoca bronzului, Hallstatt, Latène, Epoca medievală / sec. IV - VI, mil V, sec. XII - V a. Chr., sec. II - III p. Chr., sec. VIII - XI   24.03.2021 (actualizată)   Display map  
46812.04 Aşezarea medievală de la Gherăseni - Rotunda. Aşezarea medievală este localizată la S de sat, la cca. 7 km.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Epoca medievală / sec. XVI - XVIII   24.03.2021 (actualizată)   Display map  
46812.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 2
Situl arheologic de la Gherăseni - Movila Cremenea. Situl este localizat în colţul de N al satului, pe malul drept al pârâului Călmăţui, în apropierea de confluenţa cu pârâul Şăngărău.   funerar; aşezare deschisă   aşezare şi necropolă   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Epoca medievală, Eneolitic / sec. XVII - XVIII, prima jumătate a mileniului V a. Chr., A doaua jum. a mil. V a.Chr.   24.03.2021 (actualizată)   Display map*  
161393.59
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T55. Tumulul se află la 1350 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.55
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T51. Tumulul se află la 1500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
46812.07 Aşezarea gumelniţeană de la Gherăseni - În Luncă. Situl se află la nord de satul Gherăseni, aproape e limita cu UAT Costeşti, în lunca Călmăţuiului, pe malul drept al pârâului Ruşavăţ.   locuire   aşezare   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Eneolitic / A doua jum. a mil V a.Chr.   24.03.2021 (creată)   Display map*  
46812.06 Necropola medievală de la Gherăseni. Necropola se află în curtea şcolii generale şi în zona de la N de biserică.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Gherăseni, com. Gherăseni   Epoca medievală / sec. XVIII - XIX   24.03.2021 (actualizată)   Display map  
161393.60
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T56. Tumulul se află la 1300 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
161393.56
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Topolog - T52. Tumulul se află la 1500 m sud-vest de localitatea Topolog, la sud de DN 22A   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Topolog, com. Topolog   Neprecizată   24.03.2021 (creată)   Display map*  
157022.09 Situl arheologic de la Cruceni - Staţia de apă/ Obiectiv 2a. Situl se află la cca 1,48 km NV de biserica catolică din Cruceni, la cca 2,1 km SV de primăria comunei Foeni şi la cca 1,36 km V de drumul DN 59 B între Foeni şi Cruceni, la cca 45 m E de malul estic al râului Timişaţ.   locuire civilă   aşezare   Timiş   Cruceni, com. Foeni   Epoca medievală, Eneolitic, Neolitic, Hallstatt / secolele XIII-XIV, secolele II-III   23.03.2021 (creată)   Display map*  
  / 1035  Number of records per page:
Previous pages 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code