Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN90397.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010HD-I-s-A-03190
NumeSitul arheologic de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia
JudețHunedoara
Unitate administrativăOrăştioara De Sus
LocalitateGrădiştea De Munte
PunctSarmizegetusa Regia (Grădiştea Muncelului, Dealul Grădiştii)
ReperSitul se află la 1 km dreapta după al patrulea pod pe Valea Albă, pe culmea şi versantul sudic al Dealului Grădiştii, 9 km sud de biserica din Grădiştea de Munte, între Valea Godeanului şi Valea Albă, 42 km în amonte pe Apa Oraşului, afluent al Mureşului.
Forma de reliefmunte
Categorielocuire civilă
Tipaşezare
DescriereCapitala regatului dac se prezintă sub forma unui complex de construcţii dispuse sub forma unui complex de construcţii dispuse pe mai mulţi munţi. Incinta a fost construită în tehnica opus Dacicum şi a fost refăcută de romani. Aşezarea civilă grupează o serie de terase locuite. Amenajate pentru construcţii gospodăreşti sau ateliere meşteşugăreşti. Există şi un complex sacru format din mai multe sanctuare de epocă dacică. Ansamblul de construcţii civile este constituit din ateliere de prelucrare a metalului, ceramicii, locuinţe şi cisterne
ObservațiiSpecialiştii consideră că aici se afla o aşezare protourbană sau un oraş.

Sit arheologic localizat aproximativ prin compararea Hartii topografice a Romaniei 1:25 000 cu hărţile din Luca S. 2008, pg 125.
Data descoperirii1923
Suprafața sitului 50.000 mp
Stare de conservaremedie / 24.06.2009
Regim de proprietatestat
Proprietarstatul român prin Ocolul silvic Grădişte-Orăştie
Data ultimei modificări a fişei20.1.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
cetate  La Tène târziu (sec. I a. Chr - II p. Chr) geto-dacică   HD-I-m-A-03190.05 
Aşezare  La Tène dacică   HD-I-m-A-03190.04 
Sanctuar  La Tène dacică   HD-I-m-A-03190.03 
hambar  Epoca romană     HD-I-m-A-03190.02 
Aşezare  Epoca romană     HD-I-m-A-03190.01 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2018
Nume Prenume Rol
CIOATĂ Daniel 4
BODÓ Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
HENŢ Alin 1
VASILACHE Ştefan 1
MÎNDRUŢĂU Marius 1
ANDREICA Gabriel 1
EDMOND Nogy 1
FLOREA Gelu 1
MATEESCU-SUCIU Liliana 1
Instituţia Rol
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 3
Muzeul Judeţean Mureş 4
2. cercetare sistematică 2017
Nume Prenume Rol
BODO Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
FLOREA Gelu 1
MATEESCU Liliana 1
HENȚ Alin 1
Instituţia Rol
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 3
Muzeul Judeţean Mureş 4
3. cercetare sistematică 2016
Nume Prenume Rol
FLOREA Gelu responsabil
SUCIU Liliana membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PAUL Pupeză membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
CRISTESCU Cătălin membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
HENȚ Alin membru colectiv
CIOATĂ Daniel membru colectiv
Instituţia Rol
Muzeul Judeţean Mureș 1
Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane, Deva 2
UBB Cluj 3
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 4
4. cercetare sistematică 2014
Nume Prenume Rol
BODÓ Cristina 3
CRISTESCU Cătălin 3
GHEORGHIU Gabriela 2
IAROSLAVSCHI Eugen 2
MATEESCU Răzvan 2
PUPEZĂ Luca Paul 2
FLOREA Gelu 1
SUCIU Liliana 1
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 3
5. cercetare sistematică 2013 Cercetările arheologice de la Grădiştea de Munte - Sarmizegetusa Regia din anul 2013 s-au desfăşurat în două puncte, primul situat pe terasa a IV-a, în interiorul fortifi caţiei, al doilea în exteriorul fortifi caţiei, în apropierea porţii de sud.
Nume Prenume Rol
FLOREA Gelu responsabil științific
SUCIU Lisa membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PUPEZĂ Paul membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
CRISTESCU Cătălin membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
Instituţia Rol
UBB Cluj 2
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 2
MNIT 4
6. cercetare sistematică 2012 Anul 2012 a fost primul din desfăşurarea Programului Multianual de Cercetări în Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, fi nanţat de Ministerul Culturii şi implementat de MNIT. Obiectivul general al acestui proiect, care se va desfăşura pe durata a 4 ani consecutivi, este intensifi carea cercetărilor arheologice (săpături şi investigaţii pluridisciplinare) pentru îmbogăţirea şi rafi narea informaţiei ştiinţifi ce privind monumentele şi arheologia siturilor din Munţii Orăştiei. Sunt vizate Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Cetăţuie, Costeşti-Blidaru şi Luncani-Piatra Roşie.
Nume Prenume Rol
FLOREA Gelu responsabil științific
SUCIU Liliana membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PUPEZĂ Paul membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
CRISTESCU Cătălin membru colectiv
Instituţia Rol
MCDR Deva 1
UBB Cluj 2
MNIT 4
7. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
FLOREA Gelu 3
SUCIU Liliana 3
IAROSLAVSCHI Eugen 2
GHEORGHIU Gabriela 2
PUPEZĂ Paul 2
MATEESCU Răzvan 2
BODO Cristina 1
Instituţia Rol
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 1
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca 2
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 3
8. cercetare sistematică 2005
Nume Prenume Rol
GLODARIU Ioan
IAROSLAVSCHI Eugen
PESCARU Adriana
FLOREA Gelu
GHEORGHIU Gabriela
SUCIU Liliana
BODO Cristina
STĂNESCU Florin
MÂRZA Ioan
CRIŞAN Radu
SIMA Darius
MATEESCU Răzvan
TOMAN Corina
PUPEZĂ Paul
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
9. cercetare sistematică 2004
Nume Prenume Rol
GLODARIU Ioan
IAROSLAVSCHI Eugen
PESCARU Adriana
FLOREA Gelu
GHEORGHIU Gabriela
SUCIU Liliana
BODO Cristina
STĂNESCU Florin
MÂRZA Ioan
CRIŞAN Radu
SIMA Darius
MATEESCU Răzvan
TOMAN Corina
PUPEZĂ Paul
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
10. cercetare sistematică 2001
Nume Prenume Rol
FLOREA Gelu responsabil sector
GHEORGHIU Gabriela responsabil sector
IAROSLAVSCHI Eugen responsabil resctor
GLODARIU Ioan responsabil
SUCIU Liliana membru colectiv
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
11. cercetare sistematică 2000
Nume Prenume Rol
FLOREA Gelu responsabil sector
IAROSLAVSCHI Eugen responsabil sector
GHEORGHIU Gabriela responsabil sector
GLODARIU Ioan responsabil
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
SUCIU Liliana membru colectiv
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
12. cercetare sistematică 1999
Nume Prenume Rol
GLODARIU Ioan responsabil
FLOREA Gelu membru colectiv
SUCIU Liliana membru colectiv
IAROSLAVSCHI Eugen membru colectiv
GHEORGHIU Gabriela membru colectiv
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2
13. cercetare sistematică 1924
Nume Prenume Rol
IAROSLAVSCHI Eugen responsabil sector
GHEORGHIU Gabriela responsabil sector
FLOREA Gelu responsabil sector
GLODARIU Ioan responsabil
SUCIU Liliana membru colectiv
SIMA Darius membru colectiv
MATEESCU Răzvan membru colectiv
TOMANI Corina membru colectiv
CIOATĂ Daniela membru colectiv
SACALÂŞ Mariana membru colectiv
CRIŞAN Radu membru colectiv
PESCARU Adriana membru colectiv
BODO Cristina membru colectiv
Instituţia Rol
UBB Cluj 1
MNIT 2
MCDR Deva 2

Bibliografie
1. Glodariu, Ion, Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăştie", ActaMN, 32/1, 1995, 103-118 [Publicaţie]
2. Glodariu, Ion; Iaroslavschi, E., Sarmizegetusa Regia - capitala Daciei preromane, Deva, 1996 [Publicaţie]
3. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1961 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1962 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=926 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=87 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=254 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2235 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3388 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3665 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3135 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Daicoviciu, Hadrian, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=730 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=417 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=550 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1691 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1368-1369, 72-77 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
17. Glodariu, Ion, Grădiştea de Munte [Sarmizegetusa Regia], 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
18. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 149-150, 108, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1383 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 94-95, 77, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1121 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 133-136, 86, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1961 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
22. Glodariu, Ion, Grădiştea de munte, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
23. Glodariu, Ion, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2009/cd/index.htm [Publicaţie]
24. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2008, 83 [Publicaţie]
25. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-dacica-de-la-sarmizegetusa-regia-jud-hunedoara [site web]
26. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4307&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-Piciorul-Muncelului-2009 [Publicaţie]
27. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4530&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2010 [Publicaţie]
28. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4722&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Dealul-Gradistii-2011 [Publicaţie]
29. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 126-127, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5325&d=Gradistea-de-Munte-Orastioara-de-Sus-Hunedoara-Poarta-de-Sud-2014 [Publicaţie]
30. Florea, Gelu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 63-65 [Publicaţie]