Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160920.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-A-05844
Nume   Situl arheologic Halmyris de la Murighiol - La Cetate
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Murighiol
Localitate   Murighiol
Punct   La Cetate (Bataraia)
Reper   Situl se află la capătul dinspre est al peninsulei Dunăvăţ, la 1,5 kilometri sud de actualul braţ Sfântul Gheorghe, la 2 kilometri sud-est de satul Murighiol şi la 200 metri nord de şoseaua Murighiol – Dunăvăţu de Sus (DJ299L).
Reper hidrografic - nume   Dunare - Sf. Gheorghe
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Situl cuprinde o aşezare civilă elenistică urmată de o aşezare romană timpurie şi o cetate romano-bizantină. Cetatea se afla pe un promontoriu stâncos, cu 5 metri mai înalt decât terenul înconjurător. În antichitate, aşezarea era situată pe malul fluviului Dunărea. Situl a fost ocupat în mod continu din prima jumătate a mileniului întâi a. Chr şi până în secolul al VII-lea p. Chr.
Descoperitor   Grigore Tocilescu
Data descoperirii   1904
Suprafața sitului   3 ha
Stare de conservare   bună / 21.02.2017
Riscuri naturale   Cutremur: 2 / 17.12.2009; Inundaţii: 3 / 17.12.2009; Foc natural: 2 / 17.12.2009; Incendii: 3 / 17.12.2009; Animale: 3 / 17.12.2009; Exces de apă în sol: 3 / 17.12.2009
Riscuri antropice   Demolare: 2 / 17.12.2009; Afectare parţială: 4 / 17.12.2009; Vandalism: 4 / 17.12.2009; Furturi: 3 / 17.12.2009; Incendii provocate: 4 / 17.12.2009
Regim de proprietate   public
Proprietar   Consiliul Judeţean Tulcea
Data ultimei modificări a fişei   10.03.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  Epoca romano-bizantină (sec. II-VII p. Chr.) neprecizată  

Cetatea romano-bizantina de la Hamlyris, are 13 turnuri, o basilica paleocrestina cu cripta, unde au fost descoperite moastele martirilor crestini Epictet si Astion; terme; pana acum a fost cercetata partial latura de nord; a fost identificat portul cetatii, aflat pe latura de est (intre T1-T6).

TL-I-m-A-05844.01 
Fortificaţie  Epoca greacă (sec. IV a. Chr. - sec. I d. Chr.) elenistică     TL-I-m-A-05844.01 
Aşezare civilă  Epoca romană romană     TL-I-m-A-05844.02 
Necropolă  Epoca greco-romană (sec. IV a. Chr. - sec. VII p. Chr.) greco-romană     TL-I-m-A-05844.03 
Basilica paleocreştină  Epoca romano-bizantină (sec. IV-VII p. Chr) romano-bizantină  

Edificiul era o basilică cu trei nave şi criptă cu martyrion. Cripta era pictată şi avea în interior moaştele martirilor Epictet şi Astyon.

criptă conservata; se impun lucrări de restaurare

 
terme  Epoca romano-bizantină (sfârşitul secolului al IV-lea - sfârşitul secolului al VI-lea) romano-bizantină  

Edificiul avea un plan în formă de L, cu fundaţia formată din hypocaust şi compartimentat cu trei încăperi: caldarium, trepidarium şi frigidarium. Legătura cu bazinele de apă se făcea prin conducte de lut şi plumb.

termele, stare buna de conservare; necesita restaurare

 
Domus  Epoca romano-bizantină romano-bizantină      
Domus  Epoca romano-bizantină romano-bizantină      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2019

* TOPOLEANU Florin
* NUȚU George
* MUREȘAN Ioana
* MUREȘAN Lucian
* KARAVAS John
* ZAHARIADE Mihail
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
2. cercetare sistematică 2017

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* ZAHARIADE Mihail
* MUREȘAN Lucian
* MUREȘAN Ioana
IAB * *
ICEM Tulcea * *
3. cercetare sistematică 2016

S-au continuat cercetările în cele două secțiuni din turnul 11 trasate în anul 2012 cu scopul de a se identifica paramentul interior al turnului. S-a continuat cercetarea și zona blocului de clădiri de la latura de nord-est obținându-se o secvență importantă din planul zonei estice a cetății.

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* ZAHARIADE Mihail
* MUREȘAN Lucian
* MUREȘAN Ioana
IAB * *
ICEM Tulcea * *
4. cercetare sistematică 2015

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* ZAHARIADE Mihail
* LUCIAN Mureșan
* CREȚULESCU Ioana
IAB * *
ICEM Tulcea * *
5. cercetare sistematică 2014

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* OLARIU Cristian
* MUREȘAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
IAB * *
FIB * *
ICEM Tulcea * *
6. cercetare preventivă 2014

* ZAHARIADE Mihail
* NUȚU George
ICEM Tulcea * *
7. cercetare sistematică 2013

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* OLARIU Cristian
* MUREȚAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
ICEM Tulcea * *
IAB * *
FIB * *
8. cercetare sistematică 2012

S-au realizat cercetări sistematice ăn sectorul Port deschizându-se două secțiuni care urmărea relația dintre fortificație și instalația portuară. Au continuat cercetările în sectorul Turnul 11.

* KARAVAS John
* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* OLARIU Cristian
* MUREȘAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
IAB * *
FIB * *
ICEM Tulcea * *
American School of Athens * *
9. cercetare sistematică 2011

S-au desfășurat cercetări arheologice sistematice în sectoarele turnul 11 și strada SP care oferea accesul spre Dunăre. S-au trasat șapte secțiuni între edificiile din interior şi accesul spre poarta de nord-est şi turnul nr. 2.

* BOUNEGRU Ceorge
* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* OLARIU Cristian
* MUREȘAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
* DVORSKI Traian
IAB * *
FIB * *
ICEM Tulcea * *
MNUAI * *
10. cercetare sistematică 2010

S-a realizat cartarea tumulilor din Peninsula Dunăvățului. În punctul Ghiolul Petrii a fost înregistrată o aşezare medievală timpurie (GP1-3), aflată în proximitatea unei foste ferme, astăzi într-o stare avansată de degradare. Î n apropierea Movilei Duna, la stânga şoselei Murighiol-Mahmudia, a fost cartată una dintre carierele romane din care se extrăgea piatra folosită la construirea incintei cetăţii de la Halmyris2. Pe malul de V al Sărăturii Beibugeac, a fost identificată o aşezare romană târzie.

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* OLARIU Cristian
* MUREȘAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
IAB * *
FIB * *
ICEM Tulcea * *
11. cercetare sistematică 2009

S-a desfășurat o supraveghere arheologică în imediata zonă a fortificației romane, pe traseul unui cablu care pornește din zona cabanei de lână fortificație și merge 400 metri V, până la un promontoriu stâncos situat pe malul unui vechi canal de irigații. S-a cercetat locuirea extramurană descoperindu-se un material arheologic variat și numeros.

* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* BABA Daniela
* TĂNASE Claudiu
* OLARIU Cristian
* MUREȘAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
IAB * *
FIB * *
ICEM Tulcea * *
12. cercetare sistematică 2008

S-au cercetat turnul XII și curtina de nord a incintei romano-bizantine. Turnul este în formă de U, având axul central orientat E-V și latura de front orientată spre V. S-au identificat opt niveluri de călcare.

* BOUNEGRU Octavian
* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
* TOPOLEANU Florin
* NUŢU George
* OLARIU Cristian
* MUREȘAN Lucian
* CREȚULESCU Ioana
* ZAHARIADE Mihail
IAB * *
FIB * *
ICEM Tulcea * *
ISPAIM * *
UAIC Iaşi * *
13. cercetare sistematică 2007

* BOUNEGRU Octavian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
IRT * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
14. cercetare sistematică 2006

S-a continuat cercetarea celor trei cazărmi din sectorul de nord-vest al cetății.

* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
* BOUNEGRU Octavian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
* MĂRGINEANU-CÂRSTOIU Monica
IAB * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
ISPAIM * *
15. cercetare sistematică 2005

S-au cercetat un bloc de clădiri adosate incintei cât și complexului Domus 2, un grup de clădiri adosate basilicii episcopale spre est și termelor spre vest. S-a continuat cercetarea celor trei cazărmi din sectorul de nord-vest al cetății.

* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
* BOUNEGRU Octavian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
* MĂRGINEANU-CÂRSTOIU Monica
IAB * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
ISPAIM * *
*** * *
16. cercetare sistematică 2004

* BOUNEGRU Octavian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
IAB-Tracologie * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
17. cercetare sistematică 2003

Cercetările s-au desfășurat în sectoarele Poarta de Vest, sectorul cazărmi de pe latura de vest, sectorul Domus, Thermae I și basilica episcopală. În sectorul Poarta de Vest s-au realizat secțiuni transversale de adâncime fectuate în arealul zwingerului rotund al porţii au străpuns drumul de limes care pătrunde în cetate şi care, în acest loc, marchează în acelaşi timp şi începutul arterei orientate EV (decumanus maximus). În sectorul cazărmi de pe latura de nord-vest au fost identificate două clădiri din piatră legată cu pământ galben, adosate zidului de incintă, considerate cu titlu provizoriu barăci militare. Clădirile au fost notate convenţional B 1 şi B 2. Investigarea edificiului denumit convenţional Domus Nord, situat în spatele porţii de N a fortificaţiei, a început în campania 2001. Destinaţia cea mai probabilă a acestui edificiu (care include şi poarta de N), ridicat la sfârşitul secolului al III-lea, este cea de corp de gardă. În secolul al VI-lea au fost adăugate anexele din partea de S şi a fost compartimentată încăperea cea mare printr-un zid orientat N - S. Blocarea accesului în termă tot în sec. al VI-lea sugerează modificarea funcţiei edificiului. Ultima fază a cercetărilor din sectorul Thermae I a avut ca scop evidenţierea sistemului de scurgere şi a extensiunii acestuia. Cum orientarea celor două bazine de apă caldă aparţinând de caldarium şi a celui de apă rece ţinând de frigidarium era cunoscută prin săpăturile din anii precedenţi, sistemul de drenaj a părut relativ uşor de localizat la cca. -0,25 -0,30 m sub solul antic. Au fost puse în evidenţă două tronsoane principale de drenaj, care prezintă asemănări frapante în tehnica de construcţie. Ambele tronsoane sunt late de cca. 0,60 m. Pigmentaţia cu cărămidă pisată apare ca o caracteristică în ambele cazuri. În sectorul basilica episcopală s-au deschis secțiuni în nava nordică, orientată N-S, în spațiul dintre altar și ambulatorium, orientată tot N-S, în exteriorul criptei, în naos și o secțiune de adâncime pentru sondarea arealului central. S-a constatat că, anterior construcţiei bisericii, terenul ocupat de structuri timpurii romane care aparţineau castrului de sec. II-III (aşa cum indică urmele de zid demantelat din T 4) a fost complet excavat şi nivelat apoi, prin aducerea unei cantităţi importante de pământ luat din gropi de împrumut din afara cetăţii, în care erau amestecate materiale arheologice greceşti şi getice autohtone. Au fost reluate cercetările și în marele edificiu II.

* ENE Daniel
* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
* BOUNEGRU Octavian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
IRT * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
ISPAIM * *
FIB * *
18. cercetare sistematică 2002

* BOUNEGRU Octavian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
IRT * *
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
19. cercetare sistematică 2001

Cercetarea s-a desfășurat în perimetrul unui mare edificiu situat în sfertul de NV al cetății, între praetorium și zidul de incintă. S-a degajat și latura de N și jumătatea laturii de V a bastionului nordic al Porții de Vest în vederea conservării și restaurării.

* BOUNEGRU Octavian
* BOUNEGRU George
* TOPOLEANU Florin
* OLARIU Cristian
* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
* ZAHARIADE Mihail
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară * *
Facultatea de Istorie-Universitatea București * *
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavril[ Simion" Tulcea * *
Muzeul Unirii Alba Iulia * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași * *
20. cercetare sistematică 2000

Cercetările s-audesfășurat în Insula I, mai exact extinderea spre nord a arealului investigat din cadrul Insulei I. Rezultatele campaniei din 2000 au dus la identificarea unei basilici de mari dimensiuni având în vedere lăţimea ei, identificată în întregime, împreună cu anexele şi în comparaţie cu suprafaţa fortificată. De asemenea au fost puse în evidenţă primele elemente ale reţelei stradale atât în legătură cu cardo maximus, cât şi cu bazilica. Aceasta se dovedeşte a fi fost înconjurată de străzi de o lăţime apreciabilă şi de cardo maximus şi prin aceasta apare ca un edificiu care trebuie să fi fost important prin funcţionalitatea şi monumentalitatea sa în cadrul comunităţii cetăţii.

* ZAHARIADE Mihail
* TOPOLEANU Florin
* DVORSKI Traian
* MADGEARU Alexandru
* BOUNEGRU Octavian
ICEM Tulcea * *
UAIC Iaşi * *
IRT * *
ISPAIM * *
21. cercetare sistematică 1998

* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
IRT * *
ICEM Tulcea * *
ISPAIM * *
22. cercetare sistematică 1997

* DVORSKI Traian
* MADGEARU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
* TOPOLEANU Florin
ISPAIM * *
ICEM Tulcea * *
MMN * *
23. cercetare sistematică 1995

* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
ICEM Tulcea * *
CSITM * *
24. cercetare sistematică 1994

* TOPOLEANU Florin
* ZAHARIADE Mihail
* MADGEARU Alexandru
* DVORSKI Traian
ICEM Tulcea * *
CSITM * *
25. cercetare sistematică 1991

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
ICEM Tulcea * *
MNM * *
IAB * *
26. cercetare sistematică 1990

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
ICEM Tulcea * *
MNM * *
IAB * *
27. cercetare sistematică 1989

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
28. cercetare sistematică 1988

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
29. cercetare sistematică 1987

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
ICEM Tulcea * *
MNM * *
IAB * *
30. cercetare sistematică 1986

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
31. cercetare sistematică 1985

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
32. cercetare sistematică 1984

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
33. cercetare sistematică 1983

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
34. cercetare sistematică 1982

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
MNM * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *
35. cercetare sistematică 1981

* OPAIŢ Andrei
* OPAIŢ Cristina
* SUCEVEANU Alexandru
* ZAHARIADE Mihail
Muzeul Național Militar * *
IAB * *
ICEM Tulcea * *

Bibliografie
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 2268, 251-254, https://patrimoniu.ro/en/articles/lista-monumentelor-istorice [ordin MC]
2. Suceveanu, Alexandru; Zahariade, M.; Topoleanu, Florin.; Poenaru-Bordea, F., Halmyris I. Monografie arheologică, Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=2513-halmyris-i-monografie-arheologica-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion-tulcea [Publicaţie]
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 12, 37 A 0140, https://patrimoniu.ro/en/articles/lista-monumentelor-istorice [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Topoleanu, Florin, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 211-213, https://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2002/rapoarte/printare/Cronica-Cercetarilor-Arheologice-2001.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Zahariade, Mihail et alii, Murighiol, corn. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris), Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, 154-157, 130, http://www.cimec.ro/Arheologie/CronicaCA2001/Cronica-Cercetarilor-Arheologice-2000.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Zahariade, Mihail, 2004 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
7. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVII, Constanţa, 1983, 50, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-16-1983/ [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Zahariade, Mihail, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://www.cimec.ro/arheologie/cronicaca2009/cd/cca2009.pdf [Publicaţie]
9. Zahariade, Mihail, Murighiol Hamlyris, jud. Tulcea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 1995, 58, https://cimec.ro/wp-content/uploads/2023/02/cronica-cercetarilor-arheologice-campania_1994.pdf [Publicaţie]
10. Zahariade, Mihail, Murighiol Hamlyris, Jud. Tulcea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, 80, https://cimec.ro/wp-content/uploads/2023/02/cronica-cercetarilor-arheologice-campania_1995.pdf [Publicaţie]
11. Zahariade, Mihail, Topoleanu, Florin, Madgearu, Alexandru, Dvorski, Traian, Halmyris, com. Murighiol, jud. Tulcea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, 25-27, https://cimec.ro/wp-content/uploads/2023/02/cronica-cercetarilor-arheologice-campania_1997.pdf [Publicaţie]
12. Zahariade, Mihail, Topoleanu, Florin, Madgearu, Alexandru, Dvorski, Traian, Murighiol - Halmyris, jud. Tulcea, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, 72-73, https://cimec.ro/wp-content/uploads/2023/02/cronica-cercetarilor-arheologice-campania_1998.pdf [Publicaţie]
13. Zahariade, Mihail, Topoleanu, Florin, Madgearu, Alexandru, Dvorski, Traian, Ene, Daniel, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2004/cd/index.htm [Publicaţie]
14. Zahariade, Mihail, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cimec.ro/pdf/cronica-cercetarilor-arheologice-campania-2004.pdf [Publicaţie]
15. Zahariade, Mihail, Murighiol, com. Murighiol, jud Tulcea [Halmyris], Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, 237-239, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2007/cd/cca2007.pdf [Publicaţie]
16. Zahariade, Mihail, Murighiol, com. Murighiol, jud Tulcea [Halmyris], Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2006, 235-237, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2006/cronica.pdf [Publicaţie]
17. Zahariade, Mihail et alii, Halmyris I, monografie, NereaMia Napocae, Cluj-Napoca, 2003 [Publicatie]
18. Olariu, Cristian, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, 128-129, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaChttp://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2010/cd/CCA2009.pdf [Publicaţie]
19. Zahariade, M. et alii, Murighiol. com. Murighiol, jud.Tulcea [Halmyris] Punct: La Cetate, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 87-89, http://cimec.ro/arheologie/cronicaca2012/cd/cronica-cercetarilor-arheologice-2011.pdf [Publicaţie]
20. Olariu, Cristian, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4746&d=Murighiol-Tulcea-La-Cetate-2011 [Publicaţie]
21. Zahariade, Mihai, 2017 [Fişă de sit]
22. Florescu, Radu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană, Pontica, XIX, Constanța, 1986, 173, https://revistapontica.wordpress.com/revista/nr-19-1986/ [Publicaţie]
23. Zahariade, Mihail, Murighiol | Judeţ: Tulcea | Punct: Halmyris, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 135-140, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2019/CronicaCercetarilorArheologice_2019.pdf [Publicaţie]
24. Ștefan, Al. S., Cetatea romană târzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic, Peuce, 9, 1984, 297-310, 663-674, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/09-Peuce-SV-IX-1984/19-Stefan-a.pdf [Publicaţie]
25. Madgaru, Al., A Buckle of Pápa Type found in the Early Byzantine Fortress Halmyris (Murighiol, Tulcea County), Peuce SN, 2, 2004, 169-176, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/02-Peuce-SN-II-2004/11-Madgearu.pdf [Publicaţie]
26. Opaiț, Andrei, Ceramica din aşezarea şi cetatea de la Independenţa (Murighiol), secolele V î.e.n. - VII e.n, Peuce, 10, 1991, 133-182, 165-216, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-veche/10-Peuce-SV-X-1991/18-Opait-A.pdf [Publicaţie]
27. Suceveanu, Alexandru; Zahariade, Mihail, Un nouveau 'vicus' sur le territoire de la Dobroudja romaine, Dacia NS, 30, 1986, 109-120, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107307-un-nouveau-vicus-sur-le-territorie-de-la-dobroudja-romaine--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--30-1986 [Publicaţie]
28. Topoleanu, Florin, Ceramica romană şi romano-bizantină de la Halmyris (sec. I-VII d.Ch.), Tulcea, 2002, https://www.academia.edu/1477702/Ceramica_romana_si_romano-bizantina_de_la_Halmyris_sec._I-VII_d.Ch._Roman_and_roman-byzantine_pottery_from_Halmyris_1st-7th_centuris_AD_ [Publicaţie]
29. Zahariade, Mihail, The Halmyris Episcopal Basilica and the Martyrs' Crypt, Il Mar Nero, 5, 2001-2003, 143-168 [Publicaţie]
30. Isvoranu, Theodor, Vîlcu, Aurel, Monede romane și bizantine descoperite la Halmyris, Pontica, 43, Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, Constanța, 2010, pp. 407-423, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCVGwyZlFMeThIdzA/view [Publicaţie]
31. Zahariade, Mihail, HALMYRIS - O așezare pe frontiera Imperiului roman de la gurile Dunării, Buletin Limes, 4, Mega, Cluj, 2018, pp. 34-36, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=70453-halmyris-o-asezare-pe-frontiera-imperiului-roman-de-la-gurile-dunarii [Publicaţie]
32. Zahariade, Mihail, The northern and western gates of the Halmyris fort, Limes XX, Mega, Cluj- Napoca, 2009, 77-78, https://www.academia.edu/39679422/THE_NORTHERN_AND_WESTERN_GATES_OF_THE_HALMYRIS_FORT_MIHAIL_ZAHARIADE [Publicaţie]
33. Zahariade, Mihail, The Halmyris episcopal basilica and the martyrs crypt, Halmyris, a settlement and fort near the mouth of the Danube: interim report, Journal of Roman Archaeology, Mega, Cluj- Napoca, 2002 [Publicaţie]
34. Zahariade, Mihail, Personal names at Halmyris, Thraco Dacica S.N, XXVII-XXVIII, IV-V, Academiei Române, Bucureşti, 2012-2013, 159-182, https://www.academia.edu/39679412/._Zahariade_Personal_names_at_Halmyris [Publicaţie]
35. Zahariade, Mihail, Karavas, John, A Fort of the Danubian Roman Frontier: Halmyris, ulti e religiosità nelle province danubiane Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013, Emil di Odoya, Bologna, 2013, 575-584, https://www.academia.edu/39679223/A_Fort_of_the_Danubian_Roman_Frontier_Halmyris [Publicaţie]
36. Romanescu, Gheorghe, Mihu-Pintilie, Alin, Carboni, Donatella, The City-Port of Halmyris- an integrated geoarchaeological and environmental approach to the last Roman bastion on the eastern flank of the Danubian limes, PESD, 12, 2, DeGruyter, 2018, https://www.researchgate.net/publication/329015627_The_City-Port_of_Halmyris_An_Integrated_Geoarchaeological_and_Environmental_Approach_to_the_Last_Roman_Bastion_on_the_Eastern_Flank_of_the_Danubian_Limes [Publicaţie]
37. Giaime, Matthieu, Morhange, Christophe, Magne, Gwenael, Bivolaru, Alexandra, Gandouin, Emmanuel, Marinner, Nick, Geoarchaeology of a fluvial harbour on the Danube Delta (Dobrogea, Romania), The Holocene, 29, 2, 2018, 313-327, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959683618810397 [Publicaţie]
38. Zahariade, Mihail, Karavas, John, Excavations at Halmyris: A Field Report of the 2014-2016 Seasons. Paper presented to the Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Toronto, 2017 [Publicaţie]
39. Cârstoiu, Monica, Apostol, Virgil, La Fortification D'Halmyris: Etude Architecture des Portes Ouest et Nord, Caiete ARA, 6, Editura Arhitectură, Restaurare și Arheologie, Bucureşti, 2015, 37-78 [Publicaţie]
40. Zahariade, Mihail, From dava to civitas: Halmyris, a Getic, Early and Late Roman Settlement on the Lower Danube, BAR International Series, 25, 17, BAR, 2009, 207-212 [Publicaţie]
41. Zahariade, Mihail, Alexandrescu, Cristina, Greek and Latin Inscriptions from Halmyris: Inscriptions on Stone, Signa and Instrumenta found between 1981 and 2010, BAR International Series, 2261, BAR, 2011 [Publicaţie]
42. Zahariade, Mihail, Epigraphica Halmyridensia, Thraco-Dacica N.S., 1-2, Academiei Române, Bucureşti, 107-123 [Publicaţie]
43. Zahariade, Mihail, Late Roman pieces of military equipment from Halmyris, Thraco-Dacica N.S., 1-2, Academiei Române, Bucureşti, 2009, 125-129, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=114480-late-roman-pieces-of-military-equipment-from-halmyris--thraco-dacica--1-2-xxiv-2009 [Publicaţie]
44. Zahariade, Ileana Ildiko, Roman bone skates from Halmyris, Thraco-Dacica N.S., 1-2, Academiei Române, Bucureşti, 2009, 183-188, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=114483-roman-bone-skates-from-halmyris--thraco-dacica--1-2-xxiv-2009 [Publicaţie]
45. Teodor, Eugen, Topoleanu, Florin, Hand-Made Pottery from Halmyris and its cultural context, Peuce S.N., 7, ICEM, Tulcea, 347-360, https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/06-Peuce-SN-VII-2009/17-Topoleanu-et-Teodor-Halmyris-Pottery.pdf [Publicaţie]
46. Țentea, Ovidiu, Opriș, Carol Ioan, Mate-Popescu, Florian, Băjenaru, Constantin, Rațiu, Alexandru, Călina, Vlad, Frontiera romană din Dobrogea. O trece în revistă și o actualizare, Cercetări arheologice, 36, Muzeul Național de Istorie a României, București, 2019, 65-66, https://www.researchgate.net/publication/343363805_Frontiera_romana_din_Dobrogea_O_trecere_in_revista_si_o_actualizare [Publicaţie]
47. Topoleanu, Florin; Madgearu, Alexandru; Dvorski, Traian, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica cercetărilor arheologice campania 2001, cIMeC, București, 2002, 211-213, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2002/rapoarte/printare/Cronica-Cercetarilor-Arheologice-2001.pdf [Publicaţie]
48. Zahariade, Mihail; Olariu, Cristian; Karavasâ, John, Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea [Halmyris], Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2013/cronica-cercetarilor-arheologice-2012.pdf [Publicaţie]
49. Zahariade, Mihail et alii, Murighiol | Judeţ: Tulcea | Punct: Murighiol - Halmyris - La cetate, la 2.5 km est de sat | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, 98-100, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2017/Cronica-Cercetarilor-Arheologice-campania-2016.pdf [Publicaţie]
50. Bottez, Valentin et all, Misiune de prospecțiuni geologice (foraje) în Delta Dunării, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, 240, http://www.cimec.ro/Arheologie/cronicaCA2018/CronicaCercetarilorArheologice_2018.pdf [Publicaţie]
51. Zahariade, M., Epigraphical finds in the Roman fort of Independența, Tulcea county, Dacia NS, 34, 1990, 262-263, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107434-new-epigraphical-finds-in-the-roman-fort-of-independenta-tulcea-country--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--34-1990 [Publicaţie]
52. Suceveanu, Al., Zahariade, M., Du nom antique de la cite romaine tardive d'Independenţa (dep. Tulcea), Dacia NS, 31, 1987, 87-96, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107624-du-nom-antique-de-la-cite-romaine-tardive-d-independenta-dep-de-tulcea--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--31-1987 [Publicaţie]
53. Zahariade, M., Suceveanu, Al., Opaiț, A., Opaiț, C., Topoleanu,F., Early and Late Roman Fortification at Independența, Tulcea county, Dacia N.S., 31, 1987, 97-106, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=107625-early-and-late-roman-fortification-at-independenta-tulcea-country--dacia-revue-d-archeologie-et-d-histoire-ancienne-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--31-1987 [Publicaţie]
54. Zahariade, M., The Halmyris Tetrarchic Inscription, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 119, 1997, 228-236, http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1997/119pdf/119228.pdf [Publicaţie]
55. Gudea, N., Der untermoesische Donaulimes und die Verteidigung der moesischen Nord-und Westküste des Schwarzen Meeres. Limes et Litus Moesiae inferioris (86-275 n.Chr.), Sonderdruck aus Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 52, 2005, 462-464, IV.55, https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jahrb-rgzm/article/view/18862 [Publicaţie]
56. Zahariade, M., Gudea, N., The Fortifications of Lower Moesia (AD 86-275), Hakkert, Amsterdam, 1997, 82-83, 55 [Publicaţie]
57. Zahariade, M., Alexandrescu, C.G., Halmyris II. Greek and Latin Inscriptions from Halmyris Inscriptions on stone, signa and instrumenta found between 1981 and 2010, BAR international Series, 2261, Archaeopress, 2011 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll