Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161277.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05924
Nume   Situl arheologic de la Slava Rusă - La Donca
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Slava Cercheză
Localitate   Slava Rusă
Punct   La Donca
Reper   Aşezarea se află în partea de sud a satului Slava Rusă, la sud de Mănăstirea Vovidenia, pe dealul „La Donca”, la cca. 2 km de incinta Cetăţii (L)Ibida.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; lutărie
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Limita de vest a aşezării coincide cu altitudinea maximă, adică cu un mic val natural, orientat nord-sud. La nord, aşezarea se întinde cel puţin până la limita pădurii, iar la sud şi est avem de-a face cu marginile promontoriului.
Observații   În primăvara anului 2010 au fost efectuate lucrări de terasare în zona lutăriei de pe Dealul Donca. Lucrările au afectat partea de sud a aşezării. Din pământul deranjat au fost recuperate numeroase materiale arheologice greceşti (în special amfore de Thassos, Heracleea şi Cos) şi getice (ceramică lucrată la mână), la care se adaugă resturi de chirpic din dărâmătura unei locuinţe.
Data descoperirii   2001
Stare de conservare   grav afectat / 30.09.2020
Riscuri antropice   Vandalism: 3 / 30.09.2020; Agricultură intensivă: 3 / 30.09.2020
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Preistorie Neprecizat  

Au fost descoperite câteva fragmente ceramice preistorice.

 
aşezare  Elenistică (sec. V-III a. Chr.)    

Cercetările arheologice au fost efectuate în pantă, în funcţie de orientarea terenului. Au fost descoperite şi cercetate mai multe gropi menajere, iar în interiorul acestora a fost descoperită o mare cantitate de materiale arheologice; amfore (Thasos, Chios, Mende, Sinope, Chersones, Heracleea. tip Murighiol), ceramică cenuşie lucrată la roată, ceramică getică lucrată la mână, o fusaiolă etc.
Totodată, au apărut trei gropi de stâlpi, cu diametrul de 0,25 m, orientate aproximativ nord – sud; ultima dintre acestea e în profil, în colţul de sud-vest al secţiunii. Distanţa dintre gropi e de 1,75 m, respectiv 2,75 m. Prima groapă a fost surprinsă la -1,10 m, a doua la -1,00 m, iar a treia la -0,50 m faţă de profilul de vest; bazele acestora se găsesc la -1,23, -1,10, respectiv 0,80 m.

 
aşezare  Epoca romană timpurie    

Au fost descoperite în timpul pereghiezei câteva fragmente ceramice speficice acestei perioade.

 
aşezare  Epoca modernă (secolele XIX-XX)    

Pe o proprietate situată la cca 1,5 km SE de cetatea Ibida, în stratul de pământ negru cu cenuşă, au fost descoperite mai multe fragmente de străchini smălţuite produse în Transilvania în a doua jumătate a sec. XIX sau la începutul sec. XX şi o patină din os.

 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. documentare aerofotografică 2017

* FARRE Claudio
* GANGA Salvatore
* IBBA Antonio
* IACOB Mihaela
* TEATINI alessandro
* PARASCHIV Dorel
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
l’Università degli Studi di Sassari, Sardegna, Italia * *
2. sondaj 2016

* FORMANCIUC Andrian
* SÂRBU Livia
* MATEEVICI-CULAI Natalia
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei Chişinău * *
Institutul Naţional al Patrimoniului, Chişinău * *
Muzeul Ţinutului Cahul * *
3. sondaj 2015

* CHERMAN Florin
* INCULEȚ Ion
* PROCA Ion
* MATEEVICI Natalia
* IACOB Mihaela
* PARASCHIV Dorel
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Muzeul de Istorie Națională a Moldovei Chișinău * *
Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova * *
4. sondaj 2014

* PETCU Radu
* MORARU Sergiu
* MATEEVICI Natalia
* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
Muzeul de Istorie Națională a Moldovei Chișinău * *
Universitatea Pedagogică "Ion Creangă", Republica Moldova * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
5. sondaj 2013

* PARASCHIV Dorel
* MATEEVICI Natalia
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea * *
6. cercetare de salvare 2011

* PARASCHIV Dorel
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea * *
7. neprecizat 2010

* PARASCHIV Dorel
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea * *
8. sondaj 2005

* SUHAROVSCHI Alexandru
* MUNTEANU Lucian
9. periegheză 2002

     

Bibliografie
1. Paraschiv, Dorel, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2100&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-2002 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Suharovschi, Alexandru; Munteanu, Lucian, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2005, cIMeC - Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3511&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-proprietatea-Demidov-2005 [Publicaţie]
3. Paraschiv, Dorel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2010, Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4599&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-La-Donca-2010 [Publicaţie]
4. Paraschiv, Dorel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4786&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-La-Donca-2011 [Publicaţie]
5. Paraschiv, Dorel; Mateevici, Natalia, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5179&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2013 [Publicaţie]
6. Paraschiv, Dorel, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5392&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Donca-2014 [Publicaţie]
7. Iacob, Mihaela, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5508&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei-2015 [Publicaţie]
8. Mateevici-Culai, Natalia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5706&d=Slava-Rusa-Slava-Chercheza-Tulcea-Cetatea-Fetei--L-Ibida-2016 [Publicaţie]
9. Paraschiv, Dorel, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5993&d=Slava-Rusa-Slava-Cercheza-Tulcea-2017 [Publicaţie]
10. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 bis/15.II.2016, 2015, 2542, nr. 402, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-TL.pdf [Ordin MCC]
 
 
Scroll