Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   17414.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AG-I-s-A-13378
Name   Situl arheologic de la Surduleşti - Valea Bălăcelului
County   Argeş
Commune   Miroşi
City/Town/Village   Surduleşti
Place   Valea Bălăcelului
Landmark   Situl se află la 6 km vest de sat, în punctul ,,Bălăcel”, pe Valea Bălăcelului, de-o parte şi de alta a drumului de câmp ce leagă satul Surduleşti de comuna Tufeni, în lunca pârâului Bălăcel, pe prima terasă a acestuia.
Hydrographic landmark - name   Bălăcel
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură, păşune
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   La aproximativ 6 km de sat, în punctul Bălăcel, Mircea Petrescu-Dîmboviţa a descoperit în 1947 (semnalată anterior şi de către Ioan Spiru) prin cercetări de suprafaţă, mai multe piese preistorice (aşchii de silex, un percutor, un fragment dintr-un topor de piatră), câteva fragmente cermice cenuşii lucrate la roată din cea de-a doua epocă a fierului şi fragmente ceramice medievale timpurii decorate cu linii incizate în val. În toamna anului 1980 un sondaj arheologic a fost efectuat aici la cca. 10 m distanţă de drumul Surduleşti-Tufeni de către Teodor Cioflan în colaborare cu Ioan Spiru, prilej cu care au fost evidenţiate vestigii medievale timpurii (ceramică de tip Dridu, fragmente de chirpici de la locuinţe de suprafaţă, zgură, fragmente de cărămizi, râşniţe).
Notes   În cercetarea perieghetică întreprinsă de către colectivul MJA au rezultat doar materiale ceramice aparţinând epocii bronzului.
Site Surface   4000 mp
State of preservation   medie / 20.07.2021
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 20.07.2021; Animale: 1 / 20.07.2021; Exces de apă în sol: 2 / 20.07.2021; Exces de salinitate în sol: 1 / 20.07.2021; Exces de aciditate în sol: 1 / 20.07.2021
Human risk   Incendii provocate: 1 / 20.07.2021
Ownership   privat
Last record update   11.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X - XI) Dridu      
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  La Tène        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1980

* CIOFLAN Teodor
* SPIRU Ioan
2. periegheză 1947

* SPIRU Ioan
* PETRESCU-DÂMBOVIȚA Mircea

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 95, poz. 60 [Ordin MCC] (site record source)
3. Cioflan, Teodor, Arheologie Argeș. Revistă de cultură, XV, 123, 1980, 8 [Publicaţie]
4. Pițigoi , Ioan Andi, 2021 [Fişă de sit]
 
Site Photos

Scroll