Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.155
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Str. General Constantin Budişteanu, nr. 7
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. G-ral C-tin Budişteanu, nr. 7
Place   Str. General Constantin Budişteanu, nr. 7
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   construcţie
Site Type   casă
Description   Pe strada General Budişteanu la nr. 7, în apropiere de intersecţia dintre Calea Griviţei cu prelungirea Bulevardului Dacia şi strada Mircea Vulcănescu, au fost descoperite în anul 2015 fundaţiile a două case ridicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Strada General Budişteanu, cunoscută în secolul al XIX-lea drept Manea Brutarul, a primit actuala denumire după anul 1911. Importanţa edificiilor aflate pe acest traseu, oarecum paralel cu Podul Mogoşoaiei, este subliniată de existenţa unor case boiereşti precum Kretzulescu, Ghica, Raletti, Ştirbei, Romaniti, Cantacuzino, Manu şi altele, menţionate în Planul Borrokzyn din 1847 şi din 1852, precum şi în Planul Jung din 1856. Numele vechi al străzii provenea de la biserica Manea Brutarul cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Gheorghe şi Sfântul Ierarh Nicola.
Zona cuprinsă între străzile Fântânei-Manea Brutarul–Banului şi Podul Mogoşoaiei, azi Calea Victoriei, constituie un perimetru semnificativ pentru Bucureşti, fapt datorat pe de o parte apropierii de palatul domnesc şi statutul social al proprietarilor, iar pe de alta construirea lăcaşului de cult al episcopatului catolic, pe terenul achiziţionat de la paharnicului Ghiţă Cantacuzino, catedrala Sf. Iosif (1870-1884).
Strada General Budişteanu constituie modelul unei străzi istorice din categoria celor minore, stradă de legătură între două trasee de importanţă majoră strada Fântânii/G-ral Berthelot şi Calea Târgoviştei/Calea Griviţei. Strada şi-a păstrat traseul iniţial, puţin modificat şi în cea mai mare parte şi parcelarul tradiţional, ceea ce-i conferă valoare istorică, fiind reprezentativă pentru tipul de locuire din secolul al XIX-lea. Aşa cum arată parcelările din 1911 existau aici proprietăţile lui Emil Dan şi Ion Martinescu.
Site Surface   500 mp
State of preservation   grav afectat / 07.11.2016
Human risk   Demolare: 4 / 07.11.2016
Ownership   privat
Last record update   26.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Casă  Epoca modernă (sec. XIX)    

Pe suprafaţa destinată cercetării arheologice a fost trasată o secţiune de sondaj orientată SV-NE. După decaparea stratului de beton şi asfalt, la -0,50 m au apărut primele asize de cărămidă din componenţa zidurilor. Astfel, zona a fost decapată aproape în întregime (spaţiul foarte restrâns a determinat o decapare parţială a suprafeţei supuse cercetării) fiind puse în evidenţă o serie de ziduri care compuneau fundaţiile a două locuinţe, numite CASA 1 şi CASA 2. În zona aflată între cele două fundaţii de locuinţe au fost descoperite două gropi menajere situate, din punct de vedere stratigrafic, în pământul galben nisipos în care au fost construite fundaţiile, numite convenţional Cx.1 şi Cx.2. Cx.1 este o groapă de formă ovală, cu dimensiunile 1,80 x 0,60m, fără material arheologic. Cx.2 este o groapă menajeră de formă ovală cu dimensiunile: 2,10x1,70m, situată la est de Cx. 1, secţionată de traseul unei ţevi contemporane. Materialul ceramic şi osteologic este anterior construcţiilor din cărămidă, similar celui descoperit sub fundaţiile CASEI 1 şi databil în secolul al XIX-lea.

Această cercetare arheologică a fost completată de: un releveu de arhitectură realizat de arh. Ileana Lăzărescu, fotografie aeriană şi ortofotoplan la care au contribuit Marius Amariei, Mihai Bozgan şi Mihai Florea, precum şi de analize chimice procesate de dr. Gheorghe Niculescu.

B-II-m-B-18237.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. diagnoză 2015

MNIR DIMACHE Mădălina
HILĂ Tudor
DUMITRAȘCU Emil
BOCAN Ionuț
VLEJA Decebal
CLEȘIU Sorin

Bibliography
1. Ene, Irina, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, București, 2016, 125-126, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5566&d=Bucuresti-Str-G-ral-C-tin-Budisteanu-nr-7-nr-Cadastral-236272-2015 [Publicaţie] (site record source)
2. Mucenic, Cezara, Bucureşti. Un veac de arhitectură civilă. Secolul XIX, Silex, București, 1997 [Publicaţie]
3. Lascu, Nicolae, Teză de doctorat: Legislaţie şi dezvoltare urbană. Bucureşti 1831-1952., Institutul de Arhitectura "I. Mincu", București, 1997 [Publicaţie]
4. Vintilă, Camelia Mirela, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
 
Site Photos

Scroll