Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.77
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   B-I-s-B-17894
Nume   Situl arheologic din Bucureşti - Bd. I. C. Brătianu 1 - Ansamblul Mânăstirii Colţea
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Adresa   Bd. Brătianu I. C., Nr. 1, Sector 3
Reper   Situl se află în centrul oraşului Bucureşti, imediat la sud de Piaţa Universităţii.
Categorie   locuire; structură de cult; descoperire funerară
Tip   aşezare; edificiu religios; necropolă
Descriere   Situl include descoperirile arheologice din zona vechiului aşezământ al mânăstirii Colţea, aflate azi în zona Spitalului Colţea şi a Bisericii Trei Ierarhi.
Prima biserică situată pe locul complexului de clădiri de la Colţea a fost construită din lemn de Udrea slugerul (boier din Doiceşti, jud. Ialomiţa), probabil prin 1641-1642. După uciderea sa în 1655, de soldaţii seimeni răsculaţi, biserica şi casele au rămas în seama fratelui său Colţea Doicescu marele clucer. De la acest clucer şi-a luat numele apoi mahalaua şi biserica. Colţea Doicescu închină biserica Mitropoliei Ungrovlahiei, înainte de anul 1670, iar Mitropolia vinde locul pe care se afla biserica marelui spătar Mihail Cantacuzino, care construieşte aici, începând cu 1701, complexul de clădiri cuprinzând o biserică mare, cu hramul Trei Ierarhi, trei paraclise, un spital cu 24 de paturi, şcoală, case pentru doctor şi dascăl, casă pentru epitropul şi economul mânăstirii şi o casă pentru un arhiereu străin.
Data ultimei modificări a fişei   08.07.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (1702)    

Biserica a fost ctitorită de Mihail Cantacuzino în 1702, fiind un monument reprezentativ al epocii lui Constantin Brâncoveanul. La momentul acela, biserica se afla în mijlocul curţii. În 1770 logofătul Necula Măinescu a făcut un pridvor bisericii, care nu se mai păstrează azi. A fost reparată după cutremurul din 1838 când a fost rezugrăvită. Biserica a fost repictată în ulei de G. Tătărescu în 1871. În pridvor se păstrează fragmente din vechea pictură în frescă. De asemenea, se păstrează şi urme din fresca exterioară datorate pictorului Pârvu Mutul “Zugravu”. În 1949 s-a consolidat zidul bisericii avariat de bombardamente, iar între anii 1950-1955 s-a reconstruit turla de pe pronaos.

B-II-m-A-18220.01 
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală târzie (sec.XVII-XIX)    

În cadrul celor două campanii din 2006 şi 2008 au fost descoperite 127 de morminte medievale - sec. XVI-XIX. Două dintre ele prezintă indiciile unor morminte monahale. Au fost descoperite monede, obiecte de podoabă şi accesorii vestimentare.

B-I-m-B-17894.02 
Turn  Epoca medievală târzie (1714-1715)    

Turnul Colţea se afla la poarta de intrare în curtea mânăstirii. A fost zidit între 1714-1715 şi se consemnează în unele scrieri că la zidirea sa au contribuit soldaţi suedezi din armata regelui Carol al XII-lea, care a trecut prin Ţara Românească după înfrângerea de către Petru cel Mare, ţarul Rusiei.
Turnul Coltei a fost ridicat pe fundaţii din piatră de dimensiuni mari şi mijlocii. Planul fundaţiilor este patrulater, uşor dreptunghiular, cu zidurile de nord şi de sud late de 2,60 şi 2,86 m. Ele sunt legate prin alte două ziduri groase de numai 1,50 m. Era construit pe mai multe niveluri, cele superioare cuprinzând clopotniţa iar acoperişul era în stil baroc cu foişor deschis circular, flancat de patru turnuleţe. Etajul superior al turnului a căzut în timpul cutremurului din 1802. Reparat, refăcându-i-se apoi două etaje din lemn, a servit ca foişor de foc până în anul 1888, când a fost demolat pentru a se construi actualul bulevard Ion C. Brătianu, prin lărgirea fostei străzi Colţea.

B-I-m-B-17894.01 
Biserică  Epoca medievală (Sec. XVII)    

Cercetările arheologice din anul 1981 şi apoi din 2006 au evidenţiat cea mai mare parte a laturilor primei biserici. Aproximativ două treimi din vechea biserică (o parte din pronaos, naos şi altar) se află în curtea bisericii actuale, iar circa o treime în exterior (altă porţiune din pronaos şi un posibil pridvor) - dezvelită în porţiunea pavată cu lespezi prefabricate, paralelă cu latura de S a pridvorului bisericii actuale şi la V faţă de poarta de acces în curtea bisericii. Porţiunile lipsă se datorează unor lucrări mai vechi de sistematizare verticală a spaţiului bisericii actuale – aprox. sec. XIX-XX.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2008

Muzeul Municipiului Bucureşti MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
CIOCĂNEL Camelia Mirela
PÎRVULESCU Cosmin-Dan
IGNAT Theodor
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice IONESCU Dan D.
2. cercetare preventivă 2006

Muzeul Municipiului Bucureşti MĂNUCU-ADAMEŞTEANU Gheorghe
CIOCĂNEL Camelia Mirela
PÎRVULESCU Cosmin Dan
ZAMBORY Mihaly-Tibor
Muzeul Naţional de Istorie a României VASILE Sandu Gabriel
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti CIUCĂ Marcel
Institutul Naţional al Monumentelor Istorice IONESCU Dan D.

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 481, poz. 504 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3613 [Publicaţie]
3. Manucu-Adameşteanu, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4135&d=Bucuresti-Biserica-%84Trei-Ierarhi%93-Coltea-2008 [Publicaţie]
4. Ilieș, Aurora, Biserica Mănăstirii Colțea, Meridiane, 1969, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=735-biserica-manastirii-coltea [Publicaţie]
5. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, București, 2017, 277-287 [Publicaţie]
6. Panait, I. Panait, Cercetări privind Turnul Colței din București, Buletinul Monumentelor Istorice, 39, 3, 1970, 3-8, http://revistamonumenteloristorice.ro/?articol=56977-cercetari-privind-turnul-coltei-din-bucuresti [Publicaţie]
7. Ignat, Theodor et alii, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
 
Fotografii sit

Scroll