Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   41676.11
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-II-m-A-11750
Nume   Situl Bisericii cu hramul "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" din Prejmer
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Prejmer
Localitate   Prejmer
Adresa   str. Mitropolit Andrei Şaguna
Punct   (Tartlau)
Reper   Biserica este localizată în depresiunea Bârsei, la cca. 10 km N de Munţii Întorsurii, în partea de S-E a localităţii Prejmer.
Reper hidrografic - nume   Râul Negru, Târlung
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   promontoriu
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Stare de conservare   foarte bună / 01.01.1996
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Parohia ortodoxă Prejmer
Data ultimei modificări a fişei   01.02.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
cristelniţă       Cristelniţă de aramă, cu inscripţia în chirilică Stef. Wolff „S-au făcut această baie de la Ştefan Monah 1787 Sept 10”;  
pisanie / pisanie       „Cu ajutorul lui Dumnezeu , s-a zidit din temelie de dum. Ioan Vlad: Nicolae, Dimitrie, Vasile, Brat, ajutând şi satu la materiale în zilele împărătesei Marii Terezii şi Iosef II , fiind episcop neunit Sofronie ANNO 1769 apr. 24”.

Pisanie in chirilică.
 
mormânt        Mormintele au fost descoperite sub pavimentul de sec. XVI care se suprapune şi le acoperă în întregime  
biserică  Epoca medievală târzie (1769)    

Biserica a fost ridicată în 1769, pe locul unei biserici mai vechi, din lemn, ce exista în 1601. Conform pisania scrise cu litere chirilice, ctitori au fost Nicolae, Dimitrie, Vasile, Brat în timpul împărătesei Maria Tereza şi Iosif al II-lea.Biserica a avut initial un plan treflat, abside semicirculare în exterior şi interior şi pe acces pe V. Noi lucrări au avut loc în 1799, când a fost adăugată încăperea de pe V, surmontată de turn clopotniţă.
Acoperişul este împărţit în cel ce acoperă absida altarului, naosul şi pronaosul, celalalt acoperiş acoperind absidele laterale. A fost realizată pictura mural ape interior si exterior, la sfarsitul sec. al XVIII-lea, in conca altarului si in pronaos. Restul picturii murale a fost realizată în 1950 de către I. Vasu.

BV-II-m-A-11750.01 
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1799)    

Turnul clopotniţă de la 1799 are patru niveluri, ultimul – galerie cu stâlpi de lemn şi arcade semicirculare. Nivelurile sunt separate de plafoane drepte şi comunică printr-o scară interioară.

BV-II-m-A-11750.02 
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1601)    

Biserica veche de lemn

BV-II-m-A-11750.03 
Cimitir          BV-II-m-A-11750.04 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 418, poz. 725 [Ordin MCC]
2. Stroe, Adriana, Stroe, Aurelian, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1996, numarul 1-2, anul VII, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, 1-2, VII, Bucureşti, 1996, 72-91, https://patrimoniu.ro/images/BCMI/BCMI_1996_nr.1-2.pdf [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

>
Scroll