Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   41676.11
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BV-II-m-A-11750
Name   Situl Bisericii cu hramul "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" din Prejmer
County   Braşov
Commune   Prejmer
City/Town/Village   Prejmer
Address   str. Mitropolit Andrei Şaguna
Place   (Tartlau)
Landmark   Biserica este localizată în depresiunea Bârsei, la cca. 10 km N de Munţii Întorsurii, în partea de S-E a localităţii Prejmer.
Hydrographic landmark - name   Râul Negru, Târlung
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   promontoriu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
State of preservation   foarte bună / 01.01.1996
Ownership   privat
Owner   Parohia ortodoxă Prejmer
Last record update   01.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
cristelniţă       Cristelniţă de aramă, cu inscripţia în chirilică Stef. Wolff „S-au făcut această baie de la Ştefan Monah 1787 Sept 10”;  
pisanie / pisanie       „Cu ajutorul lui Dumnezeu , s-a zidit din temelie de dum. Ioan Vlad: Nicolae, Dimitrie, Vasile, Brat, ajutând şi satu la materiale în zilele împărătesei Marii Terezii şi Iosef II , fiind episcop neunit Sofronie ANNO 1769 apr. 24”.

Pisanie in chirilică.
 
mormânt        Mormintele au fost descoperite sub pavimentul de sec. XVI care se suprapune şi le acoperă în întregime  
biserică  Epoca medievală târzie (1769)    

Biserica a fost ridicată în 1769, pe locul unei biserici mai vechi, din lemn, ce exista în 1601. Conform pisania scrise cu litere chirilice, ctitori au fost Nicolae, Dimitrie, Vasile, Brat în timpul împărătesei Maria Tereza şi Iosif al II-lea.Biserica a avut initial un plan treflat, abside semicirculare în exterior şi interior şi pe acces pe V. Noi lucrări au avut loc în 1799, când a fost adăugată încăperea de pe V, surmontată de turn clopotniţă.
Acoperişul este împărţit în cel ce acoperă absida altarului, naosul şi pronaosul, celalalt acoperiş acoperind absidele laterale. A fost realizată pictura mural ape interior si exterior, la sfarsitul sec. al XVIII-lea, in conca altarului si in pronaos. Restul picturii murale a fost realizată în 1950 de către I. Vasu.

BV-II-m-A-11750.01 
Turn clopotniţă  Epoca modernă (1799)    

Turnul clopotniţă de la 1799 are patru niveluri, ultimul – galerie cu stâlpi de lemn şi arcade semicirculare. Nivelurile sunt separate de plafoane drepte şi comunică printr-o scară interioară.

BV-II-m-A-11750.02 
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1601)    

Biserica veche de lemn

BV-II-m-A-11750.03 
Cimitir          BV-II-m-A-11750.04 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 418, poz. 725 [Ordin MCC]
2. Stroe, Adriana, Stroe, Aurelian, Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, 1996, numarul 1-2, anul VII, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, 1-2, VII, Bucureşti, 1996, 72-91, https://patrimoniu.ro/images/BCMI/BCMI_1996_nr.1-2.pdf [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos

>
Scroll