Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   56675.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CJ-I-s-B-06996
Name   Situl arheologic de la Căşeiu - Cetăţele (Samum)
County   Cluj
Commune   Căşeiu
City/Town/Village   Căşeiu
Place   Cetăţele
Landmark   Urmele castrului coh. I Britannica miliaria equitata pot fi identificate la 1,5 km est de sat, la 300 m de râul Someş, pe malul drept al râului Someş, la confluenţa cu pârâul Sălătruc. Vicus Samum se află situat la nord-est de castru.
Hydrographic landmark - name   Someş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire militară
Site Type   castru
Site Surface   4245 mp
State of preservation   foarte bună / 23.06.2009
Ownership   privată
Owner   Primăria Tureni, declarată rezervaţie
Last record update   27.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată  

 
CJ-I-m-B-06996.03 
Castru  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.) romană  

Castrul a fost dezgropat prin săpăturile din 1926-1929, conduse de Em. Panaitescu.


CJ-I-m-B-06996.01 
vicus  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.) romană  

Vicus Samum se află situat la N şi mai ales E de castrul coh. I Britannica miliaria equitata. Primele sondaje în vicus au fost executate în anul 1989 la E de castru, ocazie cu care a fost identificat drumul principal din porta principalis dextra care străbate întreaga aşezare. Săpăturile sistematice din anii 1995-1998 în zona de NE a sitului au adus importante elemente ale organizării vicusului, fiind descoperite numeroase gropi menajere, semibordeie cu vatră de foc exterioară, fântâni, cuptoare, un mormânt de copil precum şi clădiri din lemn de tipul Streifenhauser. În 1998 şi 2000, pe baza unei fotografii aeriene, a fost identificat în săpătură şanţul unui castru timpuriu ce pare să fi fost abandonat de romani din cauza inundaţiilor. În anul 2004 au fost reluate săpăturile sistematice în vicus, fiind cercetată o zonă la E de porta principalis dextra a castrului, lângă drumul principal ce ieşea din poartă. A fost identificată o zonă cu o intensă activitate menajeră şi artizanală şi s-au făcut precizări cu privire la fazele de locuire, corelate cu cele ale amenajării drumului principal prin aşezare.


CJ-I-m-B-06996.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2016 * ISACU Adriana
* MÁTYÁS Bajusz
* COCIȘ Horațiu
* CHIOREAN Paul
MNIT * *
UBB Cluj * *
2. cercetare sistematică 2014 * ISACU Adriana
MNIT * *
3. cercetare sistematică 2013 * ISACU Adriana
MNIT Cluj * *
4. 2012 * ISACU Dan
* ISACU Adriana
* SOCOL Ionuț
UBB Cluj * *
MNIT * *
5. cercetare sistematică 2005 * ISAC Dan
UBB Cluj * *
MNIT * *
6. cercetare sistematică 2001 * ISAC A.
* ISAC D.
UBB Cluj * *
MNIT * *
7. cercetare sistematică 1999 * ISAC Dan
* ISAC Adriana
IAIA Cluj * *
8. cercetare sistematică 1997 * ISAC Adriana
* ISAC Dan
* MARCU Felix
* ȚENTEA Ovidiu
UBB Cluj * *
MNIT * *
9. cercetare sistematică 1994 * ISAC Adriana
* ISAC Dan
UBB Cluj * *
MNIT * *

Bibliography
1. Isac, Dan, Praetoria in dakischen Militäranlagen, SaalburgJhr, 47, 1994, 40-64 [Publicaţie]
2. Isac, Dan; Cociş, Sorin, Fibule din castrele romane de la Gilău şi Căşeiu. O analiză în context stratigrafic, EphmNap, 5, 1995, 105-138 [Publicaţie]
3. Isac, Dan, Căşeiu - Cetăţele, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Isac, Dan, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Castrul roman | Anul: 2000, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 61, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1031 [Publicaţie] (site record source)
5. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1999, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 27-28, 34, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=922 [Publicaţie] (site record source)
6. Isac, Dan, Căşeiu, jud. Cluj - Samum, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
7. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2005, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3350 [Publicaţie] (site record source)
8. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2006, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3626 [Publicaţie] (site record source)
9. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2004, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3091 [Publicaţie] (site record source)
10. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Castrul roman | Anul: 2003, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2197 [Publicaţie] (site record source)
11. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1994, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=29 [Publicaţie] (site record source)
12. Isac, Dan, Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1995, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=212 [Publicaţie] (site record source)
13. Isac, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2013, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2014, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5143&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2013 [Publicaţie] (site record source)
14. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, București, 2004, 829-830, 191-194 [Ordin MCC] (site record source)
15. Isac, Dan, Isac, Adriana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3854 [Publicaţie]
16. Isac, Dan, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Cetăţele | Anul: 2008, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4223&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2008 [Publicaţie]
17. Crişan, I. H.; Bărbulescu, M.; Chirilă, E.; Vasiliev, V.; Winkler, I., Repertoriul arheologic al județului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis V, Cluj-Napoca, 1992, 88-92 [Repertoriu] (site record source)
18. Isacu, Adriana, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Căşeiu-SAMVM | Anul: 2014, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 52-53, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5332&d=Caseiu-Cluj-Caseiu-SAMVM-2014 [Publicaţie]
19. Isacu, Dan et all, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Vicus Samum | Anul: 1997, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1998, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=487&d=Caseiu-Cluj-Vicus-Samum-1997 [Publicaţie]
20. Isacu, Adriana, Punct: Cetăţele, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4925&d=Caseiu-Cluj-Cetatele-2012 [Publicaţie]
21. Isac, Adriana et all, Căşeiu | Judeţ: Cluj | Punct: Castrul roman şi vicusul militar Căşeiu | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5701&d=Caseiu-Cluj-Castrul-roman-si-vicusul-militar-Caseiu-2016 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll