Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   64210.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CV-II-a-A-13121
Name   Biserica reformată de la Albiş
County   Covasna
Commune   Cernat
City/Town/Village   Albiş
Place   Biserica Reformată
Landmark   Biserica se găseşte în centrul localităţii, pe partea dreaptă a drumului comunal DC12 spre DN11.
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Monumentul este de tip biserică sală cu absida poligonală căreia i s-a adosat pe partea sudică un portic de mari dimensiuni. Biserica este înconjurată cu un zid oval din piatră şistoasă, înalt de 2-2,5 m, având un turn de poartă - folosit ca şi clopotniţă - construit în stil baroc. În prima fază a fost construită o biserică sală cu absida semicirculară cu lungimea de cca. 14,5-15 m şi lăţimea de 5,2 m. La execuţia fundaţiei şi a zidurilor s-a folosit piatră şistoasă, exploatată din apropierea localităţii, legată cu un mortar având un conţinut mare de nisip. Fundaţiile, puţin adânci, au impus construirea unui contrafort de sprijin lângă peretele absidei, într-un unghi de 12° spre nord. De zidul nordic al navei a fost adosată o sacristie de formă pătrată, de mici dimensiuni.
State of preservation   precară / 30.12.2021
Human risk   Afectare parţială: 4 / 30.12.2021
Last record update   10.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (sec. XIII - XIV) neprecizată  

Biserica refromată este realizată în sti romanic.

CV-II-m-A-13121.02 
Biserică  Epoca medievală (a doua jumătate a sec. al XV-lea)    

Biserica în stil gotic târziu construită ca urmare a demolării celei în stil romanic, anterioare, probabil ca urmare a creşterii populaţiei. Noua biserică a fost alungită spre vest şi est cu câte 5 metri, lăţimea rămânând neschimbată. Noua absidă poligonală a fost construită având aceeaşi lăţime cu nava. Lângă zidul nordic s-a construit o sacristie trapezoidală cu două încăperi, care refolosea parţial fundaţiile sacristiei romanice, în această fază biserica a fost prevăzută cu două intrări: una spre vest, cealaltă pe latura sudică. Din această fază de construcţie se mai păstrează ancadramentul ogival al intrării vestice, ferestrele gotice modificate ale absidei şi uşa sacristiei zidită într-o fază ulterioară.

 
Biserică  Epoca medievală (sfârşitul sec. al XVI-lea - începutul sec. al XVII-lea)    

În urma Reformei din cadrul Bisericii Catolice la sfârşitul sec. al XVI-lea - începutul sec. al XVII-lea, a avut loc o nouă transformare a bisericii. Pe latura sudică a navei a fost ridicat un portic având suprafaţa de 3 x 3,4 m. Paralel a avut loc demolarea sacristiei, pe fundaţiile căreia au fost ridicate trei contraforturi, totodată au fost transformate şi ferestrele navei.

 
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Ultima transformare a bisericii s-a limitat la mărirea porticului sudic, biserica primind forma actuală. Cea mai importantă descoperire cu ocazia cercetărilor a constat în descoperirea unei cristelniţă de botez, prevăzută cu suport. A fost realizată din andezit roşu de Racoş sau de Herculian, în formă de clepsidră, cu secţiune octogonală. La jumătatea înălţimii este prevăzută cu o nervură profilată, laturile fiind decorate cu motivul "dinţilor de lup". A fost descoperită într-o groapă săpată în nivelul de călcare a fazei a lll-a de construcţie. Suportul, este dreptunghiular, cu colţurile rotunjite, fiind tot din andezit, având suprafaţa decorată cu o bandă adâncită, care în colţuri formează unghiuri secţionate de semicercuri, întregul ansamblu poate fi datat în secolele XIII-XIV.

 
Zid de incintă cu turn clopotniţă  Epoca medievală (sec.XV-XVI) neprecizată     CV-II-m-A-13121.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 1998

* BARTOK Botond
MNS Sfântu Gheorghe * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.1006, poz.175, 176, 177 [Ordin MCC] (site record source)
2. Bartók Botond, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Insitutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1543 [Publicaţie] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 1163, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-CV.pdf [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll