Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18411
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 185  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County (ascending) City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
29895.01 Unelte neolitice de la Miheleu   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Miheleu, com. Lăzăreni   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28576.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Mişca - Fântâna Sasului. la 500 m E de limita localităţii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Mişca, com. Chişlaz   Neolitic, Epoca medievală, Epoca romană / sec. VIII - IX, sec. II - IV   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30158.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic din epoca medievală de la Nojorid - Turceana. la limita de V a localităţii, pe malul Văii Alceului   locuire   biserică şi necropolă   Bihor   Nojorid, com. Nojorid   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30960.01 Unelte neolitice la Olosig   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Olosig, com. Oraş Săcueni   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
26573.56 Necropolă medievală timpurie de la fosta cazarmă de cavalerie. Necropola se află pe prima terasă a răului Crişul Repede.   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.01.2020 (creată)   Display map*  
26573.45 Mănăstirea Paulină Sf. Ieronim din Fughiu de la Oradea. Mănăstirea se află sub Dealul Omlás.   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca bronzului, Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.07 Aşezarea neolitică de la Oradea - Parcul Petofi. Aşezarea se află pe terasa fostului pârâu Paris, acum intubat.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Neolitic / 6100-5500 B.C   06.11.2019 (verificată)   Display map*  
26573.06 Aşezarea geto-dacică de la Oradea - Dealul Viilor. Situl se află la 100 m nord-est de mănăstirea ortodoxă, pe malul drept al Crişului Repede.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca bronzului, Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr   06.11.2019 (verificată)   Display map*  
26573.03 Situl arheologic de la Oradea - Sere. Situl este amplasat la 6-7 km de centrul oraşului Oradea pe partea stângă a şoselei Oradea-Borş. pe un braţ mort al Crişului Repede   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Latène, Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca post-romană, Epoca medievală, Epoca romană / sec. V - VI, sec. XI - XII, sec. II-III   06.11.2019 (actualizată)   Display map*  
26573.02
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală Oradea. În partea de sud a oraşului actual, pe malul stâng al Crişului Repede   locuire civilă   cetate   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. XVIII, sec. XIII-XIV, 1770, 1569-1618, sec.XII - XVIII, 1574-1598/1599   06.11.2019 (actualizată)   Display map*  
26573.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea Oradea - Palatul Princiar. Cetatea medivală se află în interiorul oraşului Oradea, într-o fostă insulă, aflată între un braţ al Crişului Repede şi pârâul Peţa.   locuire civilă   cetate   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / 1618 - 1650   06.11.2019 (actualizată)   Display map  
26573.55 Situl arheologic de la Oradea - Mănăstirea Premostratensă. Situl se află între strada Piatra Craiului şi strada Cantonului.   construcţie de cult   mănăstire   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.54 Situl arheologic de la Oradea - Fântâna lui Bone. Situl se întinde de la cimitirul municipal până în faţa intrării în cimitirul evreiesc, pe terasa aflată la sud de şoseaua de centură.   locuire   aşezare deschisă şi necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca bronzului   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.52 Situl arheologic de la Oradea - Ruinele unei biserici sau mănăstiri medievale. Situl se află în cartierul Velenţa, pe str. Miron Costin, în dreptul Morii Lederer.   locuire   mănăstire   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. XVI-XVII   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.51 Situl arheologic de la Oradea - Mănăstirea franciscană conventuală. Situl se află în Cartierul Velenţa, pe amplasamentul Spitalului de maternitate. Str. Clujului, pe fosta str. Mărţişorului.   construcţie de cult   mănăstire   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. XIII-XVI, sec. XVII   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.50 Situl arheologic de la Oradea - Cimitir medieval Olosig. Situl se află în zona de intersecţie dintre Bd. Magheru - str. G. Enescu (inclusiv str. Pitagora), pe o rază de 100 m în jurul intersecţiei   locuire   sit arheologic   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.49 Situl arheologic de la Oradea - Cartierul Tărgul de Vineri. Situl se află la est de şanţul vestic al cetăţii, ocupată de catedrala ortodoxă aflată în construcţie.   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.48 Situl arheologic din Oradea - Zidul de incintă. Cimitirul se află la limita vestică a Parcului 1 Decembrie, între str. T. Moşoiu şi str. Independenţei (inclusiv fundaţii medivale identificate pe parcela palatului Füchsl).   locuire   zid   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.47 Cimitirul medieval de la Oradea - Seleuş. Situl se află în Piaţa Nucetului.   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.46 Aşezarea paleolitică de la Oradea - Dealul Viilor - Podgoria. Aşezarea se află la punctul topo cu cota de 284 m de pe Dealul Viilor, la sud de pădurea " Balasko erdo " sau " Râpa roşie " şi nord-est de cartierul Podgoria.   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Paleolitic   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.23 Situl arheologic de la Oradea - Seleuş. Situl se află în cartierul Nufărul, lângă strada Iancu de Hunedoara.   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.18 Situl arheologic de la Oradea - Mănăstirea Paulină Sf. Fecioară de la Căpâlna. Situl se află în marginea nord-vestică a cartierului Oncea, la nord de Calea Bihorului, lângă izvorul Csurgo.   construcţie de cult   aşezare şi biserică   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală, Preistorie   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.20 Situl arheologic de la Oradea - Fosta cărămidărie KÖBLÖS (cartierul Rogerius). Situl se află în zona pieţei Rogerius, pe prima terasa a Crisului Repede   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Hallstatt   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.35 Situl arheologic de la Oradea - Fosta cărămidărie Rimanoczy. Situl se află în cartierul Eminescu.   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea     06.11.2019 (creată)   Display map  
26573.57 Aşezarea medievală de la Oradea-Parc Industrial lot 11. Situl se află pe o terasă joasă inundabilă a Crişului în stânga DN 1 (E 60), pe teritoriul fostei ferme pomicole nr 5, la NV de oraş.   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.53 Situl arheologic de la Oradea Ioşia - Pusta Iclod. Situl se află în zona: Canalul Peţei - Calea Aradului, Calea Sântandrei, Str. Ovid Densuşanu   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală, Neolitic / sec XII-XIII   06.11.2019 (creată)   Display map*  
26573.38
 History Monuments List of 2010
Necropola din secolul II p. Chr. de la Oradea-Salca. Necropola este amplsată pe platoul Salca şi este delimitată de terasa Crişului între canalul Peţei, cimitirul Rulikovszky şi strada Atelierelor.   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Necunoscută / sec. II p. Chr   15.05.2019 (verificată)   Display map  
26573.36
 History Monuments List of 2010
Necropola medievală de la Oradea-Salca. Necropola este amplsată pe terasa estică a Crişului.   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. XI-XIII   15.05.2019 (verificată)   Display map  
26573.39
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca medievală timpurie de la Oradea- Salca. Aşezarea este amplsată la 300 de metri sud de strada Vavilov si pe amplasamentul fostei fabrici de Bere, actualul complex comercial Lotus.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală / sec. X-XI   15.05.2019 (verificată)   Display map  
26573.08 Aşezarea pluristratificată de la Oradea - Salca I. Aşezarea este amplasată în dreapta drumului Oradea-Deva, str. Nufărului.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Neolitic, Eneolitic   15.05.2019 (verificată)   Display map  
26573.05
Picture count: 5
Situl arheologic de la Oradea - Salca - Pepinieră, Biserică. în spatele depoului de tramvaie al oraşului şi la cca. 100 de metri SE de pârâul Peţa   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca romană, Latène, Epoca medievală, Hallstatt, Neolitic, Epoca bronzului / sec. I-II, sec. IX-X, sec. XVI-XVII, XI-XII, sec. XIV-XV   04.04.2016 (actualizată)   Display map  
26573.04
 History Monuments List of 2010
Situl medieval de la Oradea - Salca - Fabrica de bere. În partea sud-estică a oraşului Oradea pe terasa înaltă a Crişului Repede, pe malul stâng al pârâului Peţa   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Neolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. XI-XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
26573.13
Picture count: 1
Situl arheologic de la Oradea- Salca- Gheţărie   locuire   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca bronzului, Neolitic, Epoca medievală, Eneolitic, Epoca romană, Hallstatt / sec. VIII - XIX, sec. III-IV   09.08.2013 (actualizată)   Display map  
26573.10 Situl arheologic de la Oradea- Salca (Lotus Market)   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Neolitic, Epoca medievală / sec. XI-XII   09.08.2013 (creată)   Display map  
26573.42
 History Monuments List of 2010
Situl bisericii de lemn reformate de la Oradea-În Deal. cartier Episcopia Bihorului   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca medievală, Epoca modernă / sf. sec. XVII-1732, 1600-1613, sec. XVIII, sec. XVII   19.01.2011 (actualizată)   Display map  
26573.11 Posibilul sit de epoca bronzului de la Oradea - La Livadă. la jumătatea distanţei dintre oraşul Oradea şi localitatea Borş, pe malul drept al Crişului Repede, la cca. 500 de m de râu   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca bronzului   06.04.2009 (verificată)   Display map  
26573.37
 History Monuments List of 2010
Necropola de epoca migraţiilor de la Oradea-Salca   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Epoca migraţiilor / sec. III-IV   06.04.2009 (verificată)   Display map  
26573.09 Aşezarea eneolitică de la Oradea - Cărămidăria Szlafkay   locuire civilă   aşezare   Bihor   Oradea, com. Municipiul Oradea   Eneolitic   02.04.2009 (verificată)   Display map  
31002.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată de epoca bronzului de la Otomani - Cetatea de pământ. pe un grind în zona mlăştinoasă a rîului Er   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Otomani, com. Sălacea   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31002.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Otomani - Dealul Cetăţii. la limita de S a localităţii   locuire civilă   aşezare fortificată   Bihor   Otomani, com. Sălacea   Epoca bronzului, Neolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
31002.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din perioada de tranziţie la epoca bronzului de la Otomani- Înainte de insulă. 1 km NE de limita localităţii, pe malul stâng al Ierului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Otomani, com. Sălacea   Epoca bronzului   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
26788.01 Situl arheologic de la Peştera - Peştera Igriţa   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Peştere, com. Aştileu   Epoca bronzului, Hallstatt   11.06.2012 (actualizată)   Display map  
26724.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele cetăţii medievale Şinteu de la Peştiş - Cetatea Şoimilor. la 4,5 km NV de centrul satului, pe malul stâng al Văii Secătura   locuire civilă   cetate   Bihor   Peştiş, com. Oraş Aleşd   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26724.02 Aşezarea neo-eneolitică de la Peştiş- Peştera Piatra Jurcoaiei   locuire civilă   aşezare în peşteră   Bihor   Peştiş, com. Oraş Aleşd   Eneolitic, Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
30443.01 Aşezarea neolitică de la Petrani- Piatra Petranilor   locuire civilă   aşezare   Bihor   Petrani, com. Pocola   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
27203.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de pământ din epoca bronzului de la Petreu - Zongora. la 1 km NV de limita localităţii   fortificaţie   fortificaţie de pământ   Bihor   Petreu, com. Abrămuţ   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27203.02
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia medievală timpurie de la Petreu - Cetatea dinăuntru. la limita de S a localităţii, pe malul drept al Barcăului   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Petreu, com. Abrămuţ   Epoca medievală, Preistorie   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27203.03
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de la Petreu - Cetatea din afară. la 1 km E de limita localităţii   locuire militară   fortificaţie   Bihor   Petreu, com. Abrămuţ   Necunoscută / datare incertă   10.12.2014 (verificată)   Display map  
27203.04 Aşezarea fortificată din epoca bronzului de la Petreu - Cetatea de pămînt. în apropierea gării, în drepta şoselei spre Marghita   construcţie defensivă   aşezare fortificată   Bihor   Petreu, com. Abrămuţ   Epoca bronzului   11.06.2012 (creată)   Display map  
30425.01 Topor eneolitic din cupru de la Pocola   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Pocola, com. Pocola   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31707.02 Aşezarea neolitică de la Poiana - Lângă Calea Ferată. la 50 de m vest de terasa superioară a râului Bistra, între drumul comunal Poiana - Chiribis şi la 1 Km sud de şoseaua Marghita - Suplacu de Barcău   locuire civilă   aşezare   Bihor   Poiana, com. Tăuteu   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31707.01
Picture count: 2
Situl arheologic de la Poiana - La Pădure. la 200 de m de calea ferată, pe terasa superioară a râului Bistra, la cca. 1,5 km E de cursul său actual   locuire civilă   aşezare   Bihor   Poiana, com. Tăuteu   Epoca bronzului, Eneolitic, Neolitic   02.04.2009 (actualizată)   Display map  
30489.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele cetăţii medievale de la Pomezeu - Dealul Morilor. la limita de E a localităţii, pe malul stâng al Holodului   locuire civilă   cetate   Bihor   Pomezeu, com. Pomezeu   Epoca medievală / sec. XV - XVI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30657.01 Aşezarea neolitică de la Răbăgani- Izvoarele termale. în apropierea izvoarelor termale, pe terasa mijlocie a luncii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Răbăgani, com. Răbăgani   Neolitic   11.06.2012 (actualizată)   Display map  
31832.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Râpa - Dealul Morilor. în stânga şoselei Râpa - Tinca, la 2 km N de limita satului, pe malul drept al Crişului Repede, la 200m distanţă   locuire civilă   aşezare   Bihor   Râpa, com. Tinca   Epoca medievală, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană / sec. VIII-X, sec. II - IV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
31832.02 Situl arheolohic de la Râpa- Sub pădure. în dreapta şoselei Rîpa - Tinca   locuire civilă   aşezare   Bihor   Râpa, com. Tinca   Epoca medievală, Neolitic / sec. VII - VIII   11.06.2012 (actualizată)   Display map  
28166.01 Aşezarea daco-romană de la Rohani - Peste Criş. pe malul stânf al Crişului Negru   locuire   aşezare   Bihor   Rohani, com. Căpâlna   Epoca romană / sec. III   11.06.2012 (creată)   Display map  
28317.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele bisericii medievale de la Roit - Tămaşeu. în stângă şoselei Roit - Chereşig, la 1 km N de limita localităţii, pe terenul Fermei legumicole nr. 2   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Roit, com. Sănnicolau Romăn   Epoca medievală / sec. XIV   10.12.2014 (creată)   Display map  
28317.02 Nucleu din obsidian neo-eneolitic de la Roit   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Roit, com. Sănnicolau Romăn   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
29136.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Roşiori - La Sere. la 200 m V de limita localităţii   locuire civilă   aşezare fortificată şi necropolă   Bihor   Roşiori, com. Roşiori   Epoca bronzului   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
29136.02 Aşezarea eneolitică de la Roşiori - Pusta Gepiu   locuire civilă   aşezare   Bihor   Roşiori, com. Roşiori   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
29065.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia Latene de la Sacalaşău Nou - Dealul cu bani. la 500 m SSE de limita localităţii, pe un pinten de deal; Valea Lupului la S, Valea Cherecheşului la V   locuire   fortificaţie   Bihor   Sacalasău, com. Derna   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
29065.02 Aşezarea neolitică de la Sacalasău   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sacalasău, com. Derna   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
26984.02
 History Monuments List of 2010
Necropola medievală de la Salonta - Pusta Pata. la limita de SV a localităţii, între calea ferată şi şoseaua spre Arad   descoperire funerară   necropolă   Bihor   Salonta, com. Municipiul Salonta   Epoca medievală / sec. XI - XII   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26984.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Salonta - Movila Trupului. la 5 km NV de limita localităţii, pe malul stâng al canalului Corhana   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Salonta, com. Municipiul Salonta   Epoca medievală, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. X   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
27141.01
Picture count: 3
Aşezarea sezonieră de epoca bronzului din Satu Barbă- Groapa de animale   locuire civilă   aşezare   Bihor   Satu Barbă, com. Abram   Epoca bronzului / Epoca bronzului timpuriu   02.04.2009 (actualizată)   Display map  
30924.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Săcueni - Cetatea Boului. la 2 km N de limita localităţii, în partea stângă a Ierului   locuire civilă   aşezare   Bihor   Săcueni, com. Oraş Săcueni   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
30924.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Săcueni - Horo. la 2,5 km N de limita localităţii, pe malul drept al pârâului Moca, afluent al Ierului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Săcueni, com. Oraş Săcueni   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Neolitic / sec. VI-VII, sec. VIII-IX   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30997.04
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Sălacea - Varboţ. la 500 m SV de limita localităţii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sălacea, com. Sălacea   Neolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30997.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sălacea - Dealul Vida. la 1,5 km E de centrul localităţii, pe un promontoriu al dealurilor Barcăului, la limita cu câmpia Ierului   locuire civilă   aşezare fortificată şi necropolă   Bihor   Sălacea, com. Sălacea   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. X - XI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
30997.02
 History Monuments List of 2010
Situl preistoric de la Sălacea - Dealul Cetăţii   locuire   aşezare şi necropolă   Bihor   Sălacea, com. Sălacea   Epoca medievală, Eneolitic, Epoca bronzului, Neolitic / sec. XI-XII   05.12.2012 (actualizată)   Display map  
30997.01 Aşezarea eneolitică de la Sălacea - Movila Vinerii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sălacea, com. Sălacea   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31020.06
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Sălard - Adrian. Pe malul stâng al râului Barcău, la N de confluenta cu pârâul Donţa   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sălard, com. Sălard   Epoca medievală / sec. X - XV   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
31020.01
Picture count: 3
Situl arheologic de la Sălard - Autostrada Borş-Braşov-km 49+000 şi 050+100. Pe terasa inferioară stânga a Barcăului, pe prelungirea muntelui Şes, între km 049+000 şi 050+100 ai autostrăzii Borş-Braşov   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sălard, com. Sălard   Eneolitic, Epoca bronzului, Latène   24.07.2012 (actualizată)   Display map  
31020.02
18 Picture count: 18
Aşezarea neolitică de la Sălard - ,,Valea Şisterea Sud. Pe versantul sud-vestic al văii Pârâului Femeii Frumoase, între km 047+450 şi 047=600 ai viitoarei autostrăzi Borş-Braşov   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sălard, com. Sălard   Neolitic   24.07.2012 (verificată)   Display map  
31020.03 Necropola medievală de la Sălard - Madaraszkert. la 300 m V de sat, pe malul stâng al Barcăului   descoperire funerară   necropolă de inhumaţie   Bihor   Sălard, com. Sălard   Epoca medievală / sec.XIV   12.07.2012 (actualizată)   Display map  
31020.10
Picture count: 3
Şanţurile de la Sălard - Valea Fărcaşului-Autostrada Braşov-Borş-km 54+150-54+350. Pe malul stâng al Văii Fărcaşului, în zona extravilană a satului Sălard, între km 54+150-54+350 a autostrăzii Braşov-Borş   construcţie   şanţ   Bihor   Sălard, com. Sălard   Necunoscută   12.07.2012 (creată)   Display map  
31020.11 Topor eneolitic de la Sălard - Colonia Bodolya   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Sălard, com. Sălard   Eneolitic   10.07.2012 (verificată)   Display map  
31020.08
 History Monuments List of 2010
Ruinele Cetăţii Adrian de la Sălard   fortificaţie   cetate   Bihor   Sălard, com. Sălard   Epoca medievală / sec. XIII   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28647.02 Aşezarea neolitică de la Sâniob- Kolyiut   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sâniob, com. Ciuhoi   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
26591.01 Aşezarea din epoca bronzului de la Sânmartin - Dealul Corhan. la 500 m S de limita localităţii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânmartin, com. Sânmartin   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26591.02 Aşezarea neolitică de la Sânmartin- Sediul Fostului CAP. în apropierea sediului C.A.P., în zona inundabilă a pîrîului Peţa   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânmartin, com. Sânmartin   Neolitic   11.06.2012 (actualizată)   Display map  
30461.01
Picture count: 3
Aşezarea medievală de la Sânmartin de Beiuş - La Piatră. La jumătatea distanţei dintre Pocola şI Beiuş, partea dreaptă a râului Crişul Negru   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânmartin De Beiuş, com. Pocola   Epoca medievală / sec. X-XVI   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
31486.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sânnicolau de Beiuş - Dealul Boţocana. la limita de E a localităţii, pe malul drept al Crişului Negru   locuire civilă   cetate   Bihor   Sânnicolau De Beiuş, com. Şoimi   Epoca medievală, Eneolitic / sec. XI - XIII, sec. XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
30979.01 Aşezarea neolitică de la Sânnicolau de Munte- Coada Măturii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânnicolau De Munte, com. Oraş Săcueni   Neolitic   11.06.2012 (verificată)   Display map  
28326.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sânnicolau Român - Bereac. la 1 km V de limita localităţii. lângă frontiera de stat   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânnicolau Român, com. Sănnicolau Romăn   Epoca medievală, Neolitic, Latène, Epoca romană, Epoca migraţiilor / sec. XI-XIII, sec. VIII-IX, sec. IV - III a. Chr., sec. II-III p. Chr., sec. V-VI   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28326.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Sânnicolau Român - Coştei. la 500 m N de limita localităţii, între Sânncolau şi Roit, în stângă Canalului Crişurilor, la 250 m distanţă   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânnicolau Român, com. Sănnicolau Romăn   Epoca medievală / sec. XI - XVI   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28326.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sânnicolau Român - Ier. la limita de SE a localităţii, de o parte şi de alta a DJ 797   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sânnicolau Român, com. Sănnicolau Romăn   Epoca medievală, Latène, Epoca romană, Neolitic / sec. XI-XIII, sec. III - II a. Chr., sec. II-III p. Chr., sec. VIII-X, sec. XIV-XVI   10.12.2014 (verificată)   Display map  
28326.04
 History Monuments List of 2010
Ruinele castelului familiei Toldy de la Sânnicolau Român   construcţie   castel   Bihor   Sânnicolau Român, com. Sănnicolau Romăn   Epoca medievală / sec. XV-XVI   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
26662.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Coţofeni de la Sântandrei - Podul Morii. la 100 m de marginea de N a intravilanului, pe malul drept al pârâului Peţa   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sântandrei, com. Sântandrei   Epoca bronzului   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26662.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sântandrei - Grădina de legume. la 600 m E de centrul comunei, pe malul drept al pârâului Peta   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sântandrei, com. Sântandrei   Epoca bronzului, Hallstatt   10.12.2014 (verificată)   Display map  
26662.03 Aşezări neo-eneolitice la Sântandrei   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sântandrei, com. Sântandrei   Neolitic, Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
27677.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 2
Situl arheologic de la Sântion - Movila Mănăstirii. la 1 km S de limita localităţii, pe malul drept al Crişului Repede,   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bihor   Sântion, com. Borş   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. XI-XIII, sec. X I- XVI, 1215-1567   07.03.2017 (actualizată)   Display map  
31137.01 Topor preistoric de la Sârbi - Cimitirul Satului   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Sârbi, com. Sârbi   Preistorie   06.04.2009 (verificată)   Display map  
29984.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele bisericii ortodoxe de la Seghişte- La Cimitir. la 1 km E de şoseaua Oradea - Deva, la 1 km E de oraşul Ştei, pe malul stâng al Crişului Negru   structură de cult/religioasă   biserică   Bihor   Seghişte, com. Lunca   Epoca medievală / sec. XV - XVII   02.04.2009 (actualizată)   Display map  
28656.01 Topoare eneolitice la Sfârnaş   descoperire izolată   obiect izolat   Bihor   Sfârnaş, com. Ciuhoi   Eneolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
28745.02 Aşezarea Coţofeni de la Sigiştel - Peştera Măgura. în peştera Măgura   locuire   aşezare în peşteră   Bihor   Sighiştel, com. Câmpani   Epoca bronzului   11.06.2012 (creată)   Display map  
28745.01 Posibilă aşezare Bodrokeresztur la Sighiştel   locuire civilă   aşezare   Bihor   Sighiştel, com. Câmpani   Epoca bronzului   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31903.01 Aşezarea neolitică de la Subpiatră - Peşteră   locuire civilă   aşezare   Bihor   Subpiatră, com. Ţeţchea   Neolitic   06.04.2009 (verificată)   Display map  
31271.01
32 Picture count: 32
Situl arheologic de la Suplacu de Barcău - Corău I, II III, IV. La 100 m E de limita dintre judeţele Bihor şi Sălaj, pe malul drept al Barcăului.   locuire civilă   aşezare   Bihor   Suplacu De Barcău, com. Suplacu De Barcău   Paleolitic, Neolitic, Epoca bronzului   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
  / 185  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code