Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18217
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 61  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
106504.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea paleolitică de la Buşag - Coasta Buşagului. În dreapta şoselei Baia Mare- Satu Mare (E58), în apropiere de km 11   locuire civilă   aşezare   Maramureş   Buşag, com. Oraş Tăuţii-Măgherăuş   Paleolitic   03.05.2012 (verificată)   Display map  
106504.03 Aşezarea din epoca bronzului de la Buşag. La 400 m vest de Coasta Buşagului, în grădina casei lui Vasile Zoicaş, pe o pantă de deal cu înclinaţie sud-vestică, în stânga pârâului Valea lui Taloş   locuire   aşezare   Maramureş   Buşag, com. Oraş Tăuţii-Măgherăuş   Epoca bronzului   11.04.2012 (creată)   Display map  
101573.10 Biserica de la Butimanu - Biserica de lemn II. Biserica se află în vatra satului.   Lăcaş de cult   biserică   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   sfărşitul secolului XVIII   23.03.2017 (creată)   Display map*  
101573.08 Aşezarea tip Ipoteşti - Cândeşti de la Butimanu. Aşezarea este menţionată ca fiind pe teritoriul satului.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca medievală   23.03.2017 (actualizată)   Display map  
101573.09 Tezaurul monetar de la Butimanu. Tezaurul a fost descoperit pe teritoriul satului.   descoperire monetară   tezaur monetar   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca imperială   23.03.2017 (creată)   Display map  
101573.07 Aşezarea medievală timpurie de la Butimanu - Cota 125. Situl arheologic se află la nord de sat şi la SE de satul Finta.   locuire civilă   aşezare rurală   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca medievală / sec. XI-XII   23.03.2017 (actualizată)   Display map*  
101573.06 Situl arheologic medieval de la Butimanu - Digul 3. Situl arheologic este situat în apropierea lacului Sterianu, la extremitatea estică a localităţii.   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca medievală / sec. XVII   23.03.2017 (actualizată)   Display map*  
101573.05 Aşezarea Latene de la Butimanu - punct Cota 121,6. Aşezarea se situează la extremitatea de est a localităţii, în locul de confluenţă a Văii Luciu cu Valea Ceauşului.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Latène   23.03.2017 (actualizată)   Display map*  
101573.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Butimanu - Biserica de lemn I. Situl arheologic se află în centrul cătunului Decindea.   locuire   locuire   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca medievală, Latène / 1791, sec. II - I a. Chr.   23.03.2017 (actualizată)   Display map*  
101573.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Butimanu - Movila Motoroiu. Aşezarea este situată la 200 m N de lacul Sterianu II (cota 133,7)   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic   22.03.2017 (actualizată)   Display map*  
101573.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Butimanu - Ferma avicolă nr. 1. Situl arheologic se află pe malul drept al lacului Sterianu.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca bronzului, Paleolitic   22.03.2017 (actualizată)   Display map*  
101573.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală timpurie de la Butimanu - Între gârle. la 2 km N de cartierul Linia, la confluenţa Snagovului cu Lunca Ciaur   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Butimanu, com. Butimanu   Epoca medievală / sec. VIII - IX   27.01.2014 (verificată)   Display map  
157120.01 Movila de epoca bronzului de la Butin. Movila este situată la 1 km de centrul satului, vizavi de cimitr.   tell   movilă   Timiş   Butin, com. Oraş Gătaia   Epoca bronzului / 2000-800 î.Hr.   17.11.2011 (creată)   Display map  
124288.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Butnăreşti - La Chinaru. pe drumul spre Secuieni, la cca. 1 km SE de sat   locuire   locuire   Neamţ   Butnăreşti, com. Secuieni   Latène, Hallstatt / sec. II - III   28.10.2008 (actualizată)   Display map*  
111015.01 Tezaurul monetar de la Butoieşti - La nucul lui Fănică. Situl arheologic se află pe malul stâng al râului Motru.   Descoperire întâmplătoare   tezaur monetar   Mehedinţi   Butoieşti, com. Butoieşti   Epoca romană / sec. II-III   26.07.2018 (creată)   Display map*  
67693.01
 History Monuments List of 2010
Mănăstirea Butoiu (Potoc) de la Butoiu de Jos. în vatra satului, la schit   structură de cult/religioasă   mănăstire   Dâmboviţa   Butoiu De Jos, com. Hulubeşti   Epoca medievală / sec. XV, reclădită 1648 - 1649 şi 1850 - 1853   19.01.2010 (actualizată)   Display map  
56336.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea de pământ hallstattiană de la Buza - Dealul Cetăţii. între Dealul Tăpieşului şi Feldioara   locuire   cetate de pământ   Cluj   Buza, com. Buza   Hallstatt   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
56336.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Buza - După Lab   locuire civilă   aşezare   Cluj   Buza, com. Buza   Latène, Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca romană   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
56336.04 Aşezarea romană de la Buza   locuire civilă   aşezare   Cluj   Buza, com. Buza   Epoca romană   06.12.2007 (verificată)   Display map  
56336.05 Urme preistorice la Buza   locuire civilă   aşezare   Cluj   Buza, com. Buza   Preistorie   06.12.2007 (verificată)   Display map  
56336.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Buza-Dosul Tăpieşului. în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Cluj   Buza, com. Buza   Epoca bronzului, Neolitic   31.10.2007 (actualizată)   Display map  
156062.07 Situl arheologic se află la 450 m ESE de biserica ortodoxă din Buzad; la 4,67 km SV de biserica ortodoxă din Bogda; la 5 km SE de biserica catolică din Charlottenburg şi la 100 m N de versantul drept al Pârâului Valea Săliştei.       Timiş   Buzad, com. Bogda   Epoca medievală, Hallstatt, Epoca post-romană / sec. XVII-XVIII, sec. XIV-XVI, sec. III-IV   18.01.2016 (creată)   Display map*  
156062.06 Situl arheologic de la Buzad - Buzad Cimitir. Situl arheologic se află la 440 m ENE de biserica ortodoxă din Buzad; la 5,12 km SV de biserica ortodoxă din Comeat; la 4,85 km SE de biserica din Charlottenburg şi la 300 m N de versantul drept al Pârâului Valea Sălişte.   locuire   aşezare   Timiş   Buzad, com. Bogda   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII, sec. XV-XVI   18.01.2016 (creată)   Display map*  
156062.05 Situl arheologic de la Buzad - Valea Săliştei-3. Situl arheologic se află la 1,27 km E de biserica ortodoxă din Buzad; la 4,5 km SV de biserica ortodoxă din Comeat; la 5,6 km Se de biserica ortodoxă din Charlottenburg; pe un promontoriu, format de două izvoare fără nume din versantul drept al Pârâului V   locuire   Aşezare   Timiş   Buzad, com. Bogda   Epoca medievală, Epoca post-romană / sec. XIV-XVI, sec. X-XII, sec. III-IV   18.01.2016 (creată)   Display map*  
156062.04 Situl arheologic de la Buzad - Valea Săliştei-2. Situl arheologic se află la 780 m E de biserica ortodoxă din Buzad; la 4,92 km SV de biserica ortodoxă din Comeat; la 5,2 km SE de biserica ortodoxă din Charlottenburg şi la 200 m N de versantul drept al Pârâului Valea Săliştei.   locuire   Aşezare   Timiş   Buzad, com. Bogda   Epoca post-romană, Epoca medievală / sec. III-IV, sec. X-XII, sec. XIV-XVI, sec. XVII-XVIII, sec. I a.Chr.-I p.Chr.   15.01.2016 (creată)   Display map*  
156062.02 Situl arheologic de la Buzad - Valea Săliştei-1. situl este amplasat la 800 m ESE faţă de biserica ortodoxă din Buzad; la 4,6 km SSV faţă de biserica ortodoxă din Bogda; la 6,8 km SE faţă de biserica ortodoxă din Remetea Mică şi la 140 m N faţă de versantul drept al Pârâului Valea Săliştei.   locuire   Aşezare   Timiş   Buzad, com. Bogda   Epoca post-romană, Epoca medievală / sec. III-IV, sec. X-XII, sec. XIV-XVI   15.01.2016 (creată)   Display map*  
156062.03 Situl arheologic de la Buzad - Valea Seliştei. Situl arheologic se află la 1,2 km ESE de biserica ortodoxă din Buzad; la 4,5 km S de biserica ortodoxă din Bogda; la 4,5 km SV de biserica ortodoxă din Comeat şi la 200 m N de firul principal al versantului drept al pârâului temporar Valea Săliştei   locuire   Aşezare   Timiş   Buzad, com. Bogda   Epoca medievală, Epoca post-romană / sec. XIV-XVI, sec. III-IV, sec. X-XII   15.01.2016 (creată)   Display map*  
156062.01 Movila de epocă neprecizată de la Buzad-Trei Gomili. Prezenţa acestui toponimic este semnalată în hotarul localităţii.   movilă de hotar   movilă   Timiş   Buzad, com. Bogda   Necunoscută   17.11.2011 (creată)   Display map  
142514.01 Aşezarea eneolitică de la Buzaş. aproape de Cetatea Pintii şi Gura Peşterii   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Buzaş, com. Rus   Eneolitic   07.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Buzău - Parcul Crâng. 1. zona Sere - Obelisc, spre poarta mare a parcului; 2. imediat între Sere şi Obelisc; 3. la cca. 0,4km VSV de Castelul de apă   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. VI - VII   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
44827.04 Aşezarea medievală de la Buzău - Platoul Drăgaica. la S de calea ferată şi la V de şoseaua spre zona industrială   locuire civilă   aşezare   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală / sec. V - VIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.05 Aşezarea medievală de la Buzău - str. Crizantemelor. în faţa clădirilor cu nr. 8 şi 18 - 20   locuire civilă   aşezare   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.12 Crucea concului Marghiloman de la Buzău- parcul Marghiloman   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală / 1777   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.07 Necropola medievală de la Războieni - str. Războieni. între intersecţiile cu străzile Păcii şi col. Buzoianu, 50 m lateral   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.08 Situl arheologic de la Buzău - Aleea Episcopiei 2-3. incinta Episcopiei Buzăului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Preistorie, Epoca medievală   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44827.09 Vatra oraşului medieval Buzău - Oraşul Vechi. între străzile: Ostrovului, Independenţei, Al. Marghiloman, Unirii, N. Bălcescu, considerate între intersecţiile lor   locuire civilă   aşezare   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală / sec. XIII - XIX   26.05.2009 (verificată)   Display map  
44827.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Buzău- Dispensar. în zona dispensarului nr. 3, până în incinta Centrului Militar şi a Liceului de muzică şi arte   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Latène / sec. IV p. Chr., sec. XVI - XVIII, sec. III - I a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44827.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Buzău. la cca. 1 km SE de cimitirul evreiesc, spre pădurea Frasinu şi la cca. 2 km S de gara Buzău Sud   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVII-XVIII, sec. IV - V   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44827.06 Situl arheologic de la Buzău - Fabrica de Utilaj Metalurgic - gara Buzău Sud. la SSE de Fabrica de Utilaj Metalurgic, până la gara Buzău Sud şi la Siloz   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca migraţiilor, Latène / sec. III - V, sec. II - I a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
44827.17 Situl arheologic de la Buzău- Bazar   locuire   aşezare   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVII, sec. XVIII-XIX   22.05.2009 (creată)   Display map  
44827.18 Biserica Greci de la Buzău   construcţie de cult   biserică şi necropolă   Buzău   Buzău, com. Municipiul Buzău   Epoca modernă / sec. XVII-XIX   22.05.2009 (creată)   Display map  
144367.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Buzd   fortificaţie   fortificaţie   Sibiu   Buzd, com. Brateiu   Epoca medievală / sf. sec. XVI, înc.sec. XV: fortificată înc. sec. XVI   28.01.2009 (actualizată)   Display map  
36337.07 Aşezarea medievală de la Buzeni-La Sandovici. Sit arheologic în extravilan, situat în partea de sud-est a satului, pe un platou în pantă de pe marginea stângă a văii Hârtop, în terenul cuprins între şoseaua Botoşani-Iaşi şi drumul comunal care urcă din şosea la Coşuleni   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Epoca medievală   24.10.2012 (actualizată)   Display map*  
36337.05 Situl arheologic de la Buzeni-După Huci. Aşezare în extravilan, situat în partea de sud a satului, pe un platou înalt, cuprins între valea Buzenilor, marginea satului şi şoseaua naţională Botoşani-Iaşi.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Epoca medievală, Latène, Eneolitic / aprox. 4.500- 3.500 ani   24.10.2012 (actualizată)   Display map*  
36337.01 Situl arheologic de la Buzeni-La Cârnitură. Sit arheologic în extravilan, situat la circa 1300 m sud-vest de sat, pe panta din partea stângă a şoselei Botoşani-Iaşi, la 150 m nord de Staţia de autobuz varianta Cristeşti.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Epoca fierului, Eneolitic, Epoca migraţiilor / aprox. 4.500- 3.500 ani, sec. IV - V   24.10.2012 (actualizată)   Display map*  
36337.03 Aşezarea Cucuteni de la Buzeni-Dealul Hârtop. Sit arheologic în extravila, situat între satele Coşuleni şi Buzeni, pe un platou înalt la sud-sud-vest de biserica satului   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Eneolitic / aprox. 4.500- 3.500 ani   04.04.2012 (creată)   Display map*  
36337.08 Movila de la Buzeni-Dealul Bârlădeanca. Movilă în extravilan, situată la 1000 m sud-est de sat şi la 60 m de şoseaua naţională Botoşani-Iaşi, pe partea stângă   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Necunoscută   02.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36337.02 Situl arheologic de la Buzeni-Gâtul Popii. Aşezare aflată în extravilan, pe un platou în pantă, la 1100 m vest-sud-vest de marginea satului, pe partea dreaptă a izvorului din faţa staţiei de autobuz varianta Cristeşti, între şoseaua Botoşani - Iaşi şi pădure   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / aprox. 450-300 ani, sec. II - III, sec. IV - V, sec. IX-XI   23.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36337.06 Aşezarea Cucuteni de la Buzeni-La Harbuzărie. Aşezare în extravilan, situat la 800 m vest de sat, pe platoul din Dealul Muntenilor, între Valea Ţarna Şesului şi Valea Porcului şi la 600 m nord-est de şoseaua Botoşani-Iaşi   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Buzeni, com. Băluşeni   Eneolitic / aprox. 4.500- 3.500 ani   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
152341.05 Necropola medievală de la Buzescu - Buz 6 - Centura ocolitoare a municipiului Alexandria. Necropola medievală de la Buzescu Sit 6 a fost reperată şi cercetată între km 10+520 - 10+680 ai Centurii ocolitoare a municipiului Alexandria.   morminte   necropolă   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu     20.12.2018 (actualizată)   Display map  
152341.01 Aşezarea pluristratificată de la Buzescu - Buz 1. Situl se află la circa 1 km nord de comuna Buzescu, între km 12+180 şi km 12+340 al Centurii ocolitoare a municipiului Alexandria   locuire   aşezare   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu   se. V-VII î.Hr., cca 1500-500 î.Hr.   20.12.2018 (actualizată)   Display map  
152341.02 Posibila aşezare plană de la Buzescu- BUZ 2 - Centura ocolitoare a municipiului Alexandria. Situl se afl a la nord de comuna Buzescu, între km 11 + 780 şi km 11 + 830.   locuire   aşezare plană   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu     20.12.2018 (actualizată)   Display map  
152341.03 Aşezarea plană pluristratificată de la Buzescu - BUZ 4 (Centura ocolitoare a municipiului Alexandria). Situl se află la nord de comuna Buzescu, între km 11 + 280 m şi km 11 + 420 m ai Centuii ocolitoare a municipiului Alexandria.   locuire   aşezare   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu   Epoca contemporană, Hallstatt / cca. 1200-500 î.Hr., 1200-500 î.Hr., epoca contemporană, preistorie   20.12.2018 (actualizată)   Display map  
152341.04 Aşezarea pluristratficată de la Buzescu - Buz 5 - Centura ocolitoare a municipiului Alexandria   locuire   aşezare   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu   Epoca fierului   20.12.2018 (actualizată)   Display map  
152341.06 Aşezarea pluristratificată de la Buzescu - Buz 7 (Centura ocolitoare a municipiului Alexandria). Situl se află la cca. 1 km nord de comuna Buzescu, între km 11 + 920 şi km 12 + 040.   locuire   aşezare   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu   Hallstatt / 1200-500 î.Hr   19.12.2018 (actualizată)   Display map  
152341.07 Aşezarea Gumelniţa de la Buzescu - Buz 3 (Centura ocolitoare a municipiului Alexandria). Situl arheologic se află la nord de localitatea Buzescu, între km 11+640 - 11+760.   locuire   aşezare   Teleorman   Buzescu, com. Buzescu   Eneolitic   19.12.2018 (creată)   Display map  
155412.08 Aşezarea preistorică de la Buziaş - Valea Pârpora III. Situl se află la 4,27 km E-NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 5,42 km SE de Primăria oraşului Buziaş, la circa 2,52 km S de drumul judeţean DJ592 şi la la circa 105 m E de malul stâng al pârâului Pârpora.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca bronzului, Eneolitic   14.05.2019 (creată)   Display map*  
155412.07 Aşezarea de epoca bronzului de la Buziaş - Valea Pârpora II. Situl se află la 4,44 km E-NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 5,3 km E-SE de Primăria oraşului Buziaş, la circa 2,16 km S de drumul judeţean DJ592 şi la circa 100 m E de malul stâng al pârâului Părpora.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca bronzului   14.05.2019 (creată)   Display map*  
155412.02 Aşezarea de epoca bronzului de la Buziaş - Valea Pârpora I. Situl se află la 4,56 km N-NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 4,94 km E-SE de primăria oraşului Buziaş, la circa 1,63 km S de drumul judeţean DJ592, la circa 65 m E de malul stâng al pârâului Pârpora.   locuire   aşezare   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca bronzului, Epoca medievală, Eneolitic, Hallstatt, Epoca post-romană / sec. III-IV   14.06.2017 (actualizată)   Display map*  
155412.01 Aşezarea neolitică de la Buziaş - Valea Secerii. Situl se află la 2,23 km N-NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 2,31 km SE de Primăria oraşului Buziaş, la circa 1,49 km E-NE de drumul judeţean DJ572 şi la circa 125 m N-NE de malul stâng al pârâului Secerii.   locuire   aşezare   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Neolitic   09.06.2017 (actualizată)   Display map*  
155412.03 Aşezarea post-romană de la Buziaş - Valea Salcei 15. Situl se află la 4,27 km NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 2,76 km E-SE de Primăria oraşului Buziaş, la circa 525 m S-SV de drumul judeţean DJ592 şi la circa 125 m N-NE de malul stâng al pârâului Secerii.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca post-romană / sec.III-IV d.Hr.   09.06.2017 (actualizată)   Display map*  
155412.06 Aşezarea post-romană de la Buziaş - Valea Gropănele 14. Situl se află la 3,98 km NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 3,44 km E-SE de Primăria oraşului Buziaş, la circa 1,16 km S-SV de drumul judeţean DJ592 şi la circa 0,5 km S de malul stâng al pârâulului Şurgani.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca post-romană / sec. III-IV   09.06.2017 (creată)   Display map*  
155412.05 Aşezarea post-romană de la Buziaş - Obiectiv 11. Situl se află la 3,23 km NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 3,72 km SE de Primăria oraşului Buziaş, la circa 2,01 km S-SV de drumul judeţean DJ592 şi la circa 1,36 km S-SV de malul stâng al pârâului Şurgani.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca post-romană / sec. III-IV   09.06.2017 (creată)   Display map*  
155412.04 Aşezarea preistorică de la Buziaş - Valea Şurgani 8. Situl se află la 2,37 km E-SE de biserica romano-catolică din Bacova, la 1,91 km NV de Primăria oraşului Buziaş, la circa 305 m NE de Gara oraşului Buziaş, la circa 293 m N de sensul giratoriu de la intrarea pe centura Buziaşului, pe drumul judeţean DJ592   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Buziaş, com. Oraş Buziaş   Epoca bronzului   09.06.2017 (creată)   Display map*  
95523.01
Picture count: 5
Situl arheologic de la Buznea - Silişte/ După Grădini. Situl se află pe un lob sudic al reversului de cuestă al dealului Buznea, în partea sudică a vetrei satului.   locuire   aşezare   Iaşi   Buznea, com. Ion Neculce   Eneolitic, Preistorie   27.01.2020 (creată)   Display map  
93904.01 Aşezarea de epoca bronzului de la Buzoineni. la N de satul Buzoieni, aproape de Autostrada Soarelui, pe malul drept al Văii Argova, la nord şi sud de un dig de eleşteu   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Buzoeni, com. Oraş Lehliu Gară   Epoca bronzului   04.02.2015 (actualizată)   Display map*  
45824.01 Necropola de la C. A. Rosetti - Movila Rosetti. la 8 km E de sat şi 0,5 km de şoseaua Buzău - Brăila   descoperire funerară   necropolă   Buzău   C.A. Rosetti, com. C.A. Rosetti   Epoca migraţiilor, Neolitic, Epoca bronzului / sec. X - XIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
147544.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Cucuteni de la Cacica - Salina Cacica. în curtea întreprinderii, latura de N   locuire civilă   aşezare   Suceava   Cacica, com. Cacica   Eneolitic   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
159053.02 Aşezarea fortificată de Cadar - Cadar Cimitir. Situl arheologic se află la 290 m NE de biserica ortodoxă din Cadar; la 1,28 km SV de biserica ortodoxă din Duboz; la 132 m NV de podul peste Râul Pogăniş al DJ 592 B Duboz - Cadar şi la 50 m V de versatul stâng al pârâu Pogăniş.   locuire   Aşezare   Timiş   Cadar, com. Tormac     18.01.2016 (creată)   Display map*  
159053.01 Movilele de epocă medievală de la Cadar. Movilele au fost identificate la graniţa dintre satele Doboz, Şanoviţa şi Cadar.   descoperire funerară   movilă de hotar   Timiş   Cadar, com. Tormac   Epoca medievală   17.11.2011 (creată)   Display map  
30933.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la cadea - Dealul Pleşuv. la 500 m E de localitate, pe malul stâng la râului Ier, la 3km distanţă   locuire   aşezare   Bihor   Cadea, com. Oraş Săcueni   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XIII - XIV   06.12.2012 (actualizată)   Display map  
30933.03 Aşezarea eneolitică de la Cadea- Câmpul Nisipos   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cadea, com. Oraş Săcueni   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
147642.01 Necropola tumulară hallstattiană de la Cajvana - Dealul lui Borodea. în vecinătatea cătunului Codru, malul drept al râului Suceava   descoperire funerară   necropolă tumulară   Suceava   Cajvana, com. Oraş Cajvana   Hallstatt / sec.VII-VI   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
40571.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Calbor - Făgetul Calborului. la cca. 3 km NV de sat   descoperire funerară   necropolă tumulară   Braşov   Calbor, com. Beclean   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. II   06.01.2015 (actualizată)   Display map  
40571.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Calbor - Piscul Cremenişului. la cca. 3,5 km NV de sat   locuire civilă   aşezare   Braşov   Calbor, com. Beclean   Neolitic, Latène   10.12.2014 (verificată)   Display map  
40571.03 Situl arheologic de la Calbor- Dealul Calborului   locuire civilă   aşezare   Braşov   Calbor, com. Beclean   Hallstatt, Eneolitic   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
161400.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Calfa-vatra satului. intravilan actual   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Calfa, com. Topolog   Epoca bronzului   21.09.2009 (verificată)   Display map  
52712.01 Fortificaţia de la Calina - Moghila''   locuire militară   fortificaţie   Caraş-Severin   Calina, com. Dognecea   Preistorie   16.10.2009 (verificată)   Display map  
64933.02 Moneda romană de la Calnic - Poteca fântânii   descoperire monetară   descoperire izolată   Covasna   Calnic, com. Valea Crişului   Epoca romană / Sec. IV   20.11.2014 (creată)   Display map  
64933.07 Descoperirile neolitic de la Calnic   descoperire de cult   obiect izolat   Covasna   Calnic, com. Valea Crişului   Neolitic   20.11.2014 (creată)   Display map  
64933.01 Celtul de la Câlnic   descoperire izolată   obiect izolat   Covasna   Calnic, com. Valea Crişului   Epoca bronzului, Hallstatt   25.11.2008 (verificată)   Display map  
45762.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Calvini - În loturi. la V de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Calvini, com. Calvini   Epoca migraţiilor   10.12.2014 (verificată)   Display map  
140459.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Camăr - Csonkás. la 700 - 800 m SE de sat   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Camăr, com. Camăr   Neolitic   03.12.2013 (actualizată)   Display map  
159801.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romano-bizantină de la Camena-la cca. 30 m E de sat. la cca. 30 m E de sat   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Camena, com. Baia   Epoca romano-bizantină, Epoca romană   21.09.2009 (verificată)   Display map  
53880.01 Fortificaţia de la Cameniţa - Dealul Moşului''   fortificaţie   fortificaţie de pământ   Caraş-Severin   Cameniţa, com. Sicheviţa   Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
62075.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Canlia - Gura Canliei. pe ambii versanţi ai promontoriilor dinspre Dunăre ai Dealului Uscat şi Ghivizlicul Mare   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Constanţa   Canlia, com. Lipniţa   Epoca romană, Epoca medievală, Latène, Hallstatt / sec. II - III, sec. I - II, sec. IV-III   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
62075.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Canlia - Dealul Dervent   locuire civilă   aşezare fortificată   Constanţa   Canlia, com. Lipniţa   Hallstatt, Epoca medievală, Neolitic, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. X-XI   11.07.2011 (verificată)   Display map  
133358.02
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Cap Roşu - La Câmp 2. La est de sat la 440 m nord vest de Biserica Călătorului şi 300 m vest de DN 1   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cap Roşu, com. Floreşti     18.04.2016 (creată)   Display map*  
133358.01 Tumulul de la Cap Roşu - La Câmp. La est de sat şi la 240 m vest de DN 1A   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cap Roşu, com. Floreşti   Epoca bronzului   18.04.2016 (creată)   Display map*  
63063.01
 History Monuments List of 2010
327 Picture count: 327
Situl arheologic de la Capidava - Cetate. Situl se află la marginea de sud-vest a satului.   locuire civilă   cetate   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Mezolitic, Epoca romană, Epoca bizantină, Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca romano-bizantină, Paleolitic / sec. II-XI, sec. VI   10.02.2020 (actualizată)   Display map*  
63063.07
47 Picture count: 47
Termele romane şi necropolele de la Capidava - sector X. Edificiul termal şi necropolele sunt situate la cca 300 est de intrarea în Cetate.   construcţie   terme   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Epoca romană, Hallstatt, Epoca bizantină / sec. X-XI, sec. I-II p. Chr., sec. III-IV   10.02.2020 (creată)   Display map  
63063.05
 History Monuments List of 2010
18 Picture count: 18
Villa rustica de la Capidava - Vlahcanara. la 1,5 km NE de cetatea Capidava   locuire civilă   villa rustica   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Epoca medievală, Epoca romană / sec. X - XIII, sec. IV - VIII, sec. II - III   02.03.2016 (actualizată)   Display map  
63063.10
163 Picture count: 163
Aşezarea romană târzie de la Capidava - sectorul X extramuros - terasa B. Locuirea se află la cca. 4-500 m E-NE de incinta cetăţii Capidava, pe platoul unui deal ce oferă o bună vizibilitate spre intrarea în cetate.   locuire   aşezare   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Epoca romană / sec. IV   29.02.2016 (creată)   Display map  
63063.04
 History Monuments List of 2010
78 Picture count: 78
Situl arheologic de la Capidava - La Bursuci. în partea de SE a cetăţii, peste zona termelor romane   locuire   aşezare şi necropolă   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Hallstatt, Epoca medievală / sec. X-IX î. Hr., sec. VIII, sec. X-XIII   29.02.2016 (actualizată)   Display map*  
63063.02
Picture count: 6
Necropola de la Capidava - La Grajduri. la 500 m ESE de cetatea Capidava   descoperire funerară   necropolă   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Epoca medievală / sec. IV - XI, sec. VII a. Chr. - XI p. Chr.   17.10.2013 (actualizată)   Display map*  
63063.11
Picture count: 6
Aşezarea Latene de la Capidava. la aproximativ 1,5 km NNV de castrul roman, în zona văii Albăneşti   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Latène   08.10.2012 (verificată)   Display map  
63063.03
 History Monuments List of 2010
Picture count: 6
Aşezarea civilă de la Capidava - sector XII. la V de cetate, în curbura traseului Dunării, sub malul înalt, în preajma staţiei de pompare - irigaţii   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Hallstatt, Latène / sec. V - II a. Chr.   13.07.2012 (verificată)   Display map  
63063.06
166 Picture count: 166
Situl arheologic de la Capidava - Sectorul VIII extra muros. între latura de SE a curtinei G şi sectorul X - terme.   locuire   aşezare   Constanţa   Capidava, com. Topalu   Epoca romană, Epoca bizantină, Epoca medievală / sec. VIII-IX, sec. X-XI   21.02.2012 (verificată)   Display map  
67960.02 Biserica de lemn de la Capu Coastei - Vatra satului. Biserica este menţionată pe teritoriul satului.   edificiu de cult   biserică   Dâmboviţa   Capu Coastei, com. Malu Cu Flori   sec. XIX   19.06.2017 (creată)   Display map  
67960.01 Topoarele de epoca bronzului de la Capu Coastei. Topoarele au fost descoperite pe teritoriul localităţii.   Descoperire întâmplătoare   unelte   Dâmboviţa   Capu Coastei, com. Malu Cu Flori   Epoca bronzului   19.06.2017 (creată)   Display map  
125481.04 Situl arheologic de la Caracal-Km. 0+890 la Km 1+200 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal. Situl se află la sud-est de Municipiul Caracal, de o parte si de alta a pârâului Gologan (Caracal). Terenul este uşor înclinat către pârâu, cu o pantă lină, de la Km. 0+890 la Km 1+200 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal.   locuire   aşezare   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca bronzului, Epoca modernă, Epoca romană / sec. XVIII-XIX, sec. II-III   23.11.2017 (creată)   Display map*  
125481.03 situl arheologic de la Caracal- km. 0+440-km 0+570 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal. Situl se află într-o zonă de interfluviu de la km. 0+440-km 0+570 ai DN6 - varianta Ocolitoare a Municipiului Caracal.   locuire   aşezare   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca romană / sec. II-III   22.11.2017 (creată)   Display map  
125481.02
Picture count: 1
Drumul roman de la Caracal- DN6 de la km 160+862 la km 160+872. Situl se află într-o zonă de interfluviu. El a fost surprins pe traseul DN6 de la Km 160+862 la Km 160+872.   locuire   drum   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca romană   22.11.2017 (creată)   Display map  
125481.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic medieval de la Caracal - str. Mihai Viteazu, nr. 3   locuire   curte domnească   Olt   Caracal, com. Municipiul Caracal   Epoca medievală / sec. XVI   10.11.2008 (actualizată)   Display map  
47328.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Sântana de Mureş de la Caragele - Movila Lungă   locuire civilă   aşezare   Buzău   Caragele, com. Luciu   Epoca migraţiilor / sec. III - IV p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
47328.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea hallstattiană de la Caragele. pe terasa de pe stânga Călmăţuiului, la N şi NE de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Caragele, com. Luciu   Hallstatt / sec. XII - V a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
47328.03 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Caragele - Măgura Catrinei. la E de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Caragele, com. Luciu   Epoca migraţiilor / sec. II - VI   26.05.2009 (verificată)   Display map  
38269.01 Situl arheologic de la Caraiman - La Est de sat. Situl se află în extravilan, la 700 m est de sat, pe un platou aflat la est de valea Lipoveanului.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Caraiman, com. Mihălăşeni   Paleolitic, Epoca migraţiilor / sec. IV - V   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38269.04 Movila La Vulpoi II de la Caraiman. Movila este situată extravilan, la 120 m sud-est de sat, la 470 m sud de Movila La Avion.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Caraiman, com. Mihălăşeni   Necunoscută   26.03.2012 (creată)   Display map*  
38269.03 Movila La Vulpoi I de la Caraiman. Movila este situată extravilan, la800 m sud-est de şcoala din sat, la 825 m sud-vest de Movila La Avion.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Caraiman, com. Mihălăşeni   Necunoscută   26.03.2012 (creată)   Display map*  
38269.02 Movila La Avion de la Caraiman. Movila este situată extravilan, la 800 m est de sat, la 1100 m sud-vest de Movila Badu din comuna Ripiceni.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Caraiman, com. Mihălăşeni   Necunoscută   23.03.2012 (actualizată)   Display map*  
158671.09 Situl arheologic de la Carani - Carani Nord-3. Situl arheologic este situat la 850 m NNE de biserica ortodoxă din Carani; la 4,06 km VNV de biserica ortodoxă din Corneşti; la 120 m V de calea ferată Sânandrei - Orţişoara şi la 50 m E de versantul stâng al unui afluent stânga, fără nume, al Pârâului Ca   locuire   Aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Epoca medievală   18.01.2016 (creată)   Display map*  
158671.08 Situl arheologic de la Carani - Carani NV. Situl arheologic se află la 2,25 km NV de biserica ortodoxă din Carani; la 3,2 km SV de biserica ortodoxă din Călacea; la 200 m SV de DJ 692 Carani - Băile Călacea şi la 150 m NV de versantul drept al unui afluent dreapta fără nume al Pârâului Caran.   locuire   aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei     18.01.2016 (creată)   Display map*  
158671.07 Situl arheologic de la Carani - Carani Nord-2. Situl arheologic se află la 630 m N de biserica ortodoxă din Carani; la 4,34 km NV de biserica din Corneşti; la 360 m V de calea ferată Sânandrei - Orţişoara şi la 420 m E de versantul drept al Pârâului Caran.   locuire   Aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Epoca medievală   18.01.2016 (creată)   Display map  
158671.06 Situl arheologic de la Carani - Carani Nord-1. Situl arheologic se află la 945 m N de biserica ortodoxă din Carani; la 4,35 km VNV de biserica ortodoxă din Corneşti; la 400 m V calea ferată Sânandrei - Orţişoara şi la 190 m E de versantul stâng al Prâului Caran.   locuire   Aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Epoca medievală   18.01.2016 (creată)   Display map*  
158671.05 Situl arheologic de la Carani - Movila Surduc NE. Situl arheologic este situat la 3,05 km S de biserica ortodoxă din Carani; la 5,38 km SV de biserica ortodoxă din Corneşti; la 3,24 km N de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 290 m N de versantul drept al Pârâului Surduc.   locuire   Aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei     18.01.2016 (creată)   Display map*  
158671.04 Situl arheologic de la Carani - Carani Sud. Situl arheologic se află la 3,3 km SSE de biserica ortodoxă din Carani; la 2,95 km N de biserica ortodoxă din Sânandrei, străbătut de DJ 692 Sânandrei - Carani şi la 300 m N de versantul drept al Pârâului Surduc.   locuire   Aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Epoca romană, Epoca medievală   18.01.2016 (creată)   Display map*  
158671.03 Situl arheologic de la Carani-Valea Gura Tomaşului I şi II. Descoperirile sunt plasate la 400m V şi, respectiv, 1.5km V de vatra satului.   locuire   aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Epoca romană, Epoca medievală / sec.II-IV d.Hr.   20.03.2012 (creată)   Display map  
158671.02 Substrucţiile de epoca daco-romană de la Carani. Situl se află în hotarul localităţii.   construcţie   construcţie   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Epoca romană / sec.II-IV d.Hr.   17.11.2011 (creată)   Display map  
158671.01 Aşezarea hallstattiană de la Carani. Situl a fost identificat în hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Timiş   Carani, com. Sânandrei   Hallstatt / sec XII-V î.Hr.   17.11.2011 (creată)   Display map  
51029.08
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Caransebeş. în curţile locuitorilor   locuire civilă   cetate   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală / sec. XIV - XV, sec. VIII-X d. Chr   15.01.2020 (verificată)   Display map  
51029.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologicde la Caransebeş - Mehala. Situl este amplasat la 400 m NE de un complex zootehnic, pe malul stâng al râului Sebeş, la 1,5 km de şoseaua de ocolire a municipiului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală, Hallstatt, Epoca romană / sec. XII-XIII, sec. XI-XIII, sec. XVII-XVII, sec. II - III   21.12.2018 (actualizată)   Display map*  
51029.19 Situl arheologic de la Caransebeş - Poalele Dealului Zlagniţa   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală, Eneolitic, Hallstatt, Epoca bronzului / sec. VII-IX d. Chr.   21.12.2018 (actualizată)   Display map  
51029.11 Situl arheologic de la Caransebeş - Cărbunari-Ţigăneşti. Punctul se află situat pe terasă înaltă a Timişului, la 400 m sud de drumul Caransebeş-Haţeg; între km 9+800 şi km 9+900 pe soşeaua varianta de ocolire a municipiului Caransebeş.   locuire   biserică şi necropolă   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală / sec. XIV   21.12.2018 (actualizată)   Display map  
51029.10
Picture count: 4
Situl arheologic de la Caransebeş - Poligon - Livadă. cartier Balta Sărată, la 4 km SV de oraşul Caransebeş, la 400 m NV de combinatul "Mocars" Caransebeş, pe terasa a treia din dreapta râului Timiş; la 300 m de pârâul Zlăgniţa   locuire   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Hallstatt, Eneolitic, Epoca bronzului, Neolitic   04.03.2016 (actualizată)   Display map*  
51029.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Caransebeş - Câmpul lui Andrei. cartier Balta Sărată, la cca. 150 m E de şoseaua Caransebeş - Orşova   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Hallstatt, Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
51029.05
 History Monuments List of 2010
Templul roman de la Caransebeş - Sat Bătrân. lângă linia CFR, pe partea dreaptă a drumului Iaz - Balastieră, la cca. 1 km V de localitatea Iaz   structură de cult/religioasă   templu   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca romană, Latène / sec. II - III, sec. IV-III   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
51029.07
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Caransebeş -Balta Sărat-Câmpul lui Poşta. Situl este situat în zona de est a Banatului montan, 4 km SV de Caransebeş, pe terasa a doua a Timişului, deasupra unui braţ mort al râului   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Neolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală, Eneolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
51029.09 Necropola de incineraţie din epoca fierului de la Caransebeş-Şuşară-Rovină. Situl se află la cca 400 m sud de drumul Caransebş-Haţeg şi la 2 km sud de Iaz, de-a lungul terasei a III-a de pe malul drept al râului Timiş   descoperire funerară   necropolă   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Hallstatt   24.01.2014 (actualizată)   Display map*  
51029.40 Situl arheologic de la Caransebeş - Sat Bătrân''. În cartierul Balta Sărată, la SE de oraş, pe coama dealului Zlagniţa, la 100 m SV de pârâul Zlagniţa   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Hallstatt, Preistorie, Epoca romană, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. VIII-IX, sec. XVII-XVIII   24.01.2014 (actualizată)   Display map*  
51029.02
 History Monuments List of 2010
27 Picture count: 27
Biserica medievală din Caransebeş. centrul urban, la 200 m faţă de biserica catolică   structură de cult/religioasă   biserică   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   24.01.2014 (verificată)   Display map  
51029.39
 History Monuments List of 2010
Clădirea medievală din Caransebeş   construcţie   clădire   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală / a doua jumătate a sec. al XVIII-lea   08.01.2014 (verificată)   Display map  
51029.04 Situl arheologic de la Caransebeş - Carbonifera Veche''. pe stânga şoselei Caransebeş-Orşova, la 250 m de cimitirul din Caransebeşul Nou; 100 m de pârâul Zlagniţa   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Paleolitic, Epoca medievală   08.01.2014 (actualizată)   Display map  
51029.06 Situl arheologic de la Caransebeş-Ţigăneşti. Situl se află la cca. 1km. sud de Tibiscum şi cca. 200 m. de Caromet S.A. Caransebeş, în imediata apropiere a drumului roman Tibiscum-Dierna.   locuire   aşezare şi necropolă   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Necunoscută   17.10.2012 (creată)   Display map  
51029.25 Mănăstirea ortodoxă cu hramul Sf. Ioan cel Nou de la Caransebeş. în incinta Seminarului Teologic.   structură de cult/religioasă   mănăstire   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Necunoscută   08.10.2009 (verificată)   Display map  
51029.23 Mănăstirea ortodoxă de la Caransebeş   structură de cult/religioasă   mănăstire   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală   08.10.2009 (verificată)   Display map  
51029.28
 History Monuments List of 2010
Catedrala Sf. Gheorghe de la Caransebeş. cartier Potoc   structură de cult/religioasă   biserică   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală / 1444; reconstruită 1739; modificări 1759   08.10.2009 (verificată)   Display map  
51029.18 Villa rustica şi aşezarea medievală de la Caransebeş - Câmpul lui Corneanu''. pe stânga şoselei Caransebeş-Orşova, prima terasă a Timişului   locuire civilă   villa rustica   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca romană, Epoca medievală / sec. II d. Chr, sec.VI-VII d. Chr.   08.10.2009 (actualizată)   Display map  
51029.13 Aşezarea neolitică de la Caransebeş - Valea Cenchii''. în vatra localităţii   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Neolitic   08.10.2009 (actualizată)   Display map  
51029.14 Situl arheologic de la Caransebeş - Şesul Roşu''. în zona de nord a oraşului, în spatele staţiei de PECO   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Hallstatt, Neolitic   08.10.2009 (actualizată)   Display map  
51029.16 Depozitul de bronzuri de la Caransebeş   depozit/tezaur   depozit de bronzuri   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Hallstatt   08.10.2009 (verificată)   Display map  
51029.17 Tumulii preistorici la Caransebeş   descoperire funerară   tumul   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca romană, Necunoscută, Hallstatt   08.10.2009 (actualizată)   Display map  
51029.20
 History Monuments List of 2010
Cetatea de la Caransebeş - Strada Romanilor''   locuire   cetate   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală / sec. XIII - XVIII, sec. VIII - X   08.10.2009 (actualizată)   Display map  
51029.22 Mănăstirea franciscană de la Caransebeş   structură de cult/religioasă   mănăstire   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală   08.10.2009 (verificată)   Display map  
51029.12 Aşezarea neolitică de la Caransebeş - Ţiglărie''. în perimetrul Şcolii Ajutătoare   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Neolitic   08.10.2009 (verificată)   Display map  
51029.21 Tezaurul monetar medieval de la Caransebeş. între străzile Potocului şi Muntele Mic   depozit/tezaur   tezaur monetar   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală   02.06.2009 (verificată)   Display map  
51029.24 Mănăstirea iezuită de la Caransebeş   structură de cult/religioasă   mănăstire   Caraş-Severin   Caransebeş, com. Municipiul Caransebeş   Epoca medievală   02.06.2009 (verificată)   Display map  
160289.01
 History Monuments List of 2010
Necropola Latene de la Caraorman-grindul Ivancea. pe grindul Ivancea   descoperire funerară   necropolă   Tulcea   Caraorman, com. Crişan   Latène   21.09.2009 (verificată)   Display map  
160289.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Caraorman-la V de sat. la V de sat   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Caraorman, com. Crişan   Epoca medievală   21.09.2009 (verificată)   Display map  
36694.03 Situl arheologic de la Carasa-Siliştea Veche. Sit în extravilan, situat în stânga şi dreapta văii Putreda, la 2000 m nord de Corlăteni şi la 1800 m est de Carasa   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Carasa, com. Corlăteni   Epoca medievală, Eneolitic / sec. XV - XVI   30.10.2012 (actualizată)   Display map*  
36694.01 Situl arheologic de la Carasa-Vatra satului. Sit în intravilan, situat în marginea de sud-vest a satului Carasa, la circa 150 m sud-vest de Şcoala generală, pe terasa din stânga Jijiei   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Carasa, com. Corlăteni   Epoca bronzului, Hallstatt / aprox. 1500/1400-1150 ani   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36694.05 Movila Muşchioasa III la Carasa. Movilă în extravilan, situată la 570 m nord-est de Valea Muşchioasa şi la 560 m sud-est de Movila Muşchioasa II.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Carasa, com. Corlăteni   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36694.04 Movila Muşchioasa II la Carasa. Movilă în extravilan, situată la 525 m nord-nord-est de grajdurile fostului CAP şi la 125 m sud-sud-vest de Movila Muşchioasa I.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Carasa, com. Corlăteni   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36694.02 Movila Muşchioasa I la Carasa. Movilă în extravilan, situată la 650 m nord de grajdurile fostului CAP şi la 125 m nord-nord-est de Movila Muşchioasa II   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Carasa, com. Corlăteni   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
140486.02 Aşezarea medievală de la Carastelec   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Carastelec, com. Carastelec   sec. XIII   03.12.2013 (creată)   Display map  
140486.01 Situl arheologic de la Carastelec   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Carastelec, com. Carastelec   Eneolitic, Neolitic   07.05.2009 (actualizată)   Display map  
51813.01 Cetatea medievală de la Caraşova - Grad. km 10 pe DN 58 Reşiţa - Anina; Cheile Caraşului   locuire civilă   cetate   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca medievală   10.12.2014 (verificată)   Display map*  
51813.11 Situl arheologic de la Caraşova - Peştera Vraska''. la aproximativ 50 m de talvegul Caraşului   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Paleolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.12 Obiecte medievale de la Caraşova - Peştera Deavoia''   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca medievală / sec. XIV-XVII d. Chr   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.13 Tezaurul monetar preroman de la Caraşova   depozit/tezaur   tezaur monetar   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Latène   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.14 Mănăstirea franciscană de la Caraşova   structură de cult/religioasă   mănăstire   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca medievală / sec. XVII   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.02 Situl arheologic de la Caraşova - Peştera Cerbului''. pe versantul din dreapta al Văii Caraşului   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca bronzului, Paleolitic, Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.10 Aşezarea Coţofeni de la Caraşova - Peştera Mărghitaş''. la circa 2,5-3 km de Lacul Mărghitaş, pe malul drept al Buhuiului   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.09 Situl arheologic de la Caraşova - Peştera Cuptorul Porcului''. pe versantul din dreapta Văii Caraşului, în apropierea Peşterii cu Oase   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca medievală, Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.08 Aşezarea hallstattiană de la Caraşova - Peştera de după Cârşe''. la intrarea dinspre sat în Valea Caraşului   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Hallstatt   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.06 Situl arheologic de la Caraşova - Peştera Fugarilor''. pe malul din stânga Văii Caraşului, pe partea din dreapta unei cârşii   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca modernă, Preistorie, Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.05 Situl arheologic de la Caraşova   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca modernă, Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.03 Aşezarea paleolitică de la Caraşova - Peştera Popovăţ''. pe versantul din dreapta al Văii Caraşului, la vest de muntele Popovăţ   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Paleolitic   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.04 Situl arheologic de la Caraşova - Peştera Liliecilor''. la mai puţin de 1 km de sat, pe dreapta râului Caraş   locuire civilă   locuire în peşteră   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca bronzului, Hallstatt, Latène, Epoca migraţiilor, Eneolitic, Neolitic / sec. IV - V; VIII d. Chr.   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51813.07 Aşezarea Coţofeni de la Caraşova - La Mori''. în capătul estic al Caraşovei   locuire   locuire   Caraş-Severin   Caraşova, com. Caraşova   Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
159954.99
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Carcaliu 45. Tumulul se află în extravilan, la sud-est de localitatea Carcaliu.   necropolă tumulară   tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Neprecizată   13.01.2020 (creată)   Display map*  
159954.62
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     13.01.2020 (creată)   Display map*  
159954.100
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Carcaliu 65. Tumulul se află în partea de nord a localităţii Carcaliu, în extravilan.   necropolă tumulară   tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Neprecizată   13.01.2020 (creată)   Display map*  
159954.65
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLIV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     03.07.2019 (creată)   Display map  
159954.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Carcaliu - la 5 km est de sat. Situl arheologic este situat în extravilanul localităţii, la aprox. 3 km E, pe ambele părţi ale DN22D.   locuire   aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Hallstatt, Latène, Epoca romană, Eneolitic   03.07.2019 (verificată)   Display map  
159954.04 Situl arheologic de la Carcaliu -Carcaliu 15. Situl arheologic se află în Podişul Dobrogei de Nord, în extravilanul localităţii Carcaliu, la limita UAT-ului, pe DN22D.   locuire   aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Eneolitic, Epoca romană / sec. II-IV   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.06 Situl arheologic de la Carcaliu - Vadul Mare / Carcaliu 18. Situl arheologic se află în Podişul Dobrogei de Nord, pe DN22D.   locuire   aşezare deschisă   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană, Eneolitic / sec. II p.Chr.   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.03 Situl arheologic de la Carcaliu - Carcaliu 14. Situl arheologic se află în Podişul Dobrogei de Nord, în extravilanul localităţii Carcaliu, la limita UAT-ului, pe DN22D.   locuire   aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.07 Aşezarea de la Carcaliu -Carcaliu 19. Situl arheologic se află în podişul Dobrogei de Nord la aproximativ 800 m sud-est de satul Carcaliu; pe DN22D.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.10 Aşezarea de la Carcaliu - Carcaliu 22. Situl arheologic se află în extravilan, pe platoul aflat la nord-vest de localitatea Carcaliu, în imediata apropiere a DJ222L.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Eneolitic   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.09 Aşezarea de la Carcaliu - Carcaliu 21. Situl arheologic este localizat în extravilanul satului, la aproximativ 700 m sud-est de localitatea Carcaliu.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.05 Aşezarea de la Carcaliu - Carcaliu 16. Situl arheologic se află în Podişul Dobrogei de Nord, în extravilanul localităţii Carcaliu, la limita UAT-ului, pe DN22D; în extravilan.   locuire   aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană   06.05.2019 (creată)   Display map  
159954.98 Aşezarea deschisă de la Carcaliu - Carcaliu 9/12. Situl este localizat la aproximativ 3,50 km sud-est de localitatea Carcaliu, pe platoul aflat în imediata apropiere a fostei bălţi Igliţa. Alt reper este DN22D   locuire   aşezare deschisă   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană, Epoca elenistică / sec. II d.Hr., sec. IV-III î.Hr.   06.05.2019 (creată)   Display map*  
159954.08 Aşezarea de la Carcaliu - Vadu Mic. Situl arheologic se află în podişul Dobrogei de Nord; pe DN22D.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Eneolitic   12.04.2019 (creată)   Display map  
159954.97
 History Monuments List of 2010
Mormântul tumular de la Carcaliu - Extravilan, pe Dealul Carcaliu II. Mormântul tumular este amplasat în extravilan, pe Dealul Carcaliu, în zona DN22D şi DJ222L; La cca. 500 m E de sat, espectiv cca. 2 km SE de sat.   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     05.12.2018 (creată)   Display map  
159954.96
 History Monuments List of 2010
Mormântul tumular de la Carcaliu - Extravilan, pe Dealul Carcaliu I. Mormântul tumular este amplasat în extravilan, pe Dealul Carcaliu, în zona DN22D şi DJ222L; La cca. 500 m E de sat, espectiv cca. 2 km SE de sat.   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     05.12.2018 (creată)   Display map  
159954.95
 History Monuments List of 2010
Mormântul tumular de la Carcaliu-Extravilan V. Mormântul tumular este amplasat în extravilan, în zona DN22D; La cca. 500 m E de sat, espectiv cca. 2 km SE de sat.   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     04.12.2018 (creată)   Display map  
159954.94
 History Monuments List of 2010
Mormântul tumular de la Carcaliu-Extravilan IV. Mormântul tumular este amplasat în extravilan, în zona DN22D; La cca. 500 m E de sat, espectiv cca. 2 km SE de sat.   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     04.12.2018 (creată)   Display map  
159954.93
 History Monuments List of 2010
Mormântul tumular de la Carcaliu-Extravilan III. Mormântul tumular este amplasat în extravilan, în zona DN22D; La cca. 500 m E de sat, espectiv cca. 2 km SE de sat.   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     04.12.2018 (creată)   Display map  
159954.92
 History Monuments List of 2010
Mormântul tumular de la Carcaliu-Extravilan II. Mormântul tumular este amplasat în extravilan, în zona DN22D; La cca. 500 m E de sat, espectiv cca. 2 km SE de sat.   mormânt tumular   necropolă tumulară   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     04.12.2018 (creată)   Display map  
159954.90
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XXII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.08.2018 (creată)   Display map  
159954.89
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XXI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.08.2018 (creată)   Display map  
159954.88
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.08.2018 (creată)   Display map  
159954.87
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XIX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.08.2018 (creată)   Display map  
159954.86
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XVIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.08.2018 (creată)   Display map  
159954.85
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XVII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.08.2018 (creată)   Display map  
159954.84
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XVI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.83
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.82
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XIV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.81
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.80
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.79
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu XI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.78
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu X. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.77
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu IX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.76
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu VIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.75
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de est UAT Carcaliu VII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     06.08.2018 (creată)   Display map  
159954.74
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de sud UAT Carcaliu VI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.73
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de sud UAT Carcaliu V. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.72
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de sud UAT Carcaliu IV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.71
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de sud UAT Carcaliu III. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.70
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de sud UAT Carcaliu II. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.69
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de sud UAT Carcaliu I. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.68
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLVII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.67
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLVI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.66
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.64
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.63
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XLII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.61
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XL. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.60
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXIX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.59
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXVIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     02.08.2018 (creată)   Display map  
159954.58
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXVII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.57
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXVI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.56
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.55
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXIV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.54
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.53
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.52
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXXI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.51
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.50
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXIX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.49
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXVIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.48
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXVII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.47
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXVI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.46
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXIV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.45
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.44
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.43
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XXI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     01.08.2018 (creată)   Display map  
159954.42
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.41
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XIX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.40
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XVIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.39
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XVII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.38
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XVI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.37
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.36
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XIV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.35
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu XIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     31.07.2018 (creată)   Display map  
159954.29
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - La est de Dealul Carcaliu. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.30
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu VIII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.31
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - partea de nord UAT Carcaliu IX. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.32
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - partea de nord UAT Carcaliu X. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.33
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - partea de nord UAT Carcaliu XI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.34
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - partea de nord UAT Carcaliu XII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.28
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu VII. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.27
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu VI. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.26
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu V. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.25
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu IV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.24
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Partea de nord UAT Carcaliu III. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     30.07.2018 (creată)   Display map  
159954.23
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Jumătatea de sud UAT Carcaliu. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   Necropolă tumulară   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.07.2018 (creată)   Display map  
159954.22
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Carcaliu - În marginea de nord-est a localităţii. Situl arheologic se află de o parte şi de alta a DJ 222L şi în apropierea DN22D.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană   09.07.2018 (creată)   Display map  
159954.02 Situl arheologic de la Carcaliu - la aproximativ 3,15 km sud-est de localitate. Situl arheologic se află în Podişul Dobrogei de Nord, în extravilanul localităţii Carcaliu, la aproximativ 3,15 km sud-est de aceasta; pe DN22D.   locuire   aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Eneolitic, Epoca elenistică, Epoca romană / sec. III-II a.Chr., sec. II-III p.Chr.   09.07.2018 (creată)   Display map  
159954.21
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - zona de nord-est a UAT Carcaliu IV. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     09.07.2018 (creată)   Display map  
159954.20
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - zona de nord-est a UAT Carcaliu III. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.19
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - zona de nord-est a UAT Carcaliu II. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.18
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - zona de nord-est a UAT Carcaliu I. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.17
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - Dealul Mic. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.14
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - la est de Dealul Carcaliu I. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.15
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - la est de Dealul Carcaliu II. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.16
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Carcaliu - la est de Dealul Carcaliu III. Tumulul se află în imediata apropiere a DJ 222L şi DN 22D.   necropolă   Tumul   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu     12.06.2018 (creată)   Display map  
159954.13 Situl arheologic de la Carcaliu-Dealul Mic. Situl arheologic se află în extravilan, în imediata apropiere a DJ222L şi DN22D.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Preistorie   06.06.2018 (creată)   Display map  
159954.12 Situl arheologic de la Carcaliu-Extravilan I. Situl arheologic se află în extravilan, în imediata apropiere a DJ222L şi DN22D.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca medievală   06.06.2018 (creată)   Display map  
159954.11 Situl arheologic de la Carcaliu-Extravilan. Situl arheologic se află în extravilan, pe platoul aflat la nord-vest de localitatea Carcaliu, în imediata apropiere a DJ222L.   Locuire   Aşezare   Tulcea   Carcaliu, com. Carcaliu   Epoca romană   06.06.2018 (creată)   Display map*  
136535.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Situl arheologic de la Carei - Bobald. Situl se află la 3 km sud-est de oraşul Carei, pe malul stâng al pârâului Merges.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Carei, com. Municipiul Carei   Epoca bronzului, Latène, Eneolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. I î.Chr., sec. XIV-XVI, sec. XIV-XVII, sec. XVI - XVII   15.01.2020 (actualizată)   Display map*  
136535.12 Situl arheologic de la Carei-Sit 2 (Varianta de ocolire a mun. Carei)   locuire   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Carei, com. Municipiul Carei   Epoca bronzului   09.10.2013 (creată)   Display map  
136535.05 Situl arheologic de la Carei-Bobald II   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Carei, com. Municipiul Carei   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. V   29.01.2009 (creată)   Display map  
136535.03 Situl arheologic de la Carei-Drumul Căminului. La marginea nordică a oraşului Carei, în partea dreaptă a drumului Carei-Cămin   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Carei, com. Municipiul Carei   Latène, Epoca bronzului   29.01.2009 (creată)   Display map  
136535.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Carei - Cozard. Lângă calea ferată Carei - Satu Mare, în hotarul satului Căpleni, în apropierea fostului canton CFR   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Carei, com. Municipiul Carei   Eneolitic, Epoca medievală, Neolitic, Epoca migraţiilor, Latène / sec. XIV-XV   29.01.2009 (actualizată)   Display map  
136535.04
 History Monuments List of 2010
Castelul Karoly de la Carei   construcţie   castel   Satu Mare   Carei, com. Municipiul Carei   Epoca modernă / 1794 (pe locul vechii cetăţi), transf. parţial 1894   26.01.2009 (verificată)   Display map  
78105.02
 History Monuments List of 2010
Casa Cartianu de la Cârţiu   construcţie   casă   Gorj   Cartiu, com. Turcineşti   Epoca modernă / sec. XVIII   23.10.2017 (verificată)   Display map  
104859.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Cartojani - La Troiţă. în vatra satului, la N râul Argeş   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Cartojani, com. Roata De Jos   Epoca bronzului   07.02.2008 (actualizată)   Display map*  
104859.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cartojani - La Carieră. la cca. 1 km N de sat, la N de râul Neajlov   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Cartojani, com. Roata De Jos   Epoca bronzului, Latène   07.02.2008 (actualizată)   Display map*  
63009.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Casian - Peştera Casian. Peştera se deschide în terasa calcaroasă dreapta a Casimcei, la cca. 75 m altitudine relativă; la aprox. 3 km sud-vest de satul Cheia şi la aprox. 4 km nord-vest de satul Casian.   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casian, com. Grădina   Epoca elenistică, Epoca medievală, Neolitic, Eneolitic, Latène, Epoca migraţiilor, Hallstatt / sec. IX - XII, sec. V-VI, sec. VII-XVIII   10.12.2014 (verificată)   Display map*  
63009.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Casian. pe malul stâng al Casimcei, la 600 m SE de podul de cale ferată de la Casian   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casian, com. Grădina   Neolitic / mil. IV a. Chr.   29.10.2010 (actualizată)   Display map  
63009.01
 History Monuments List of 2010
Amfiteatrul roman de la Casian. la 1,5 km SV de sat   construcţie   amfiteatru   Constanţa   Casian, com. Grădina   Epoca romană / sec. II - III   11.11.2009 (verificată)   Display map*  
63009.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea hallstattiană de la Casian. lângă terasa Casimcei, la 1 km de sat   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casian, com. Grădina   Hallstatt / sec. V - IV a. Chr.   11.11.2009 (actualizată)   Display map  
63009.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea elenistică de la Casian. pe malul stâng al Casimcei, la 2 km E-SE de satul Cheia   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casian, com. Grădina   Epoca elenistică / sec. III - I î. H.   11.11.2009 (actualizată)   Display map  
63009.06
Picture count: 4
Situl arheologic de la Casian - Gazoduct. între km 94,5 şi 95,2 dintre localităţile Cheia şi Casian, la S de drum   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casian, com. Grădina   Latène, Epoca romană / sec.IV-II, sec. IV p.Chr.   11.11.2009 (actualizată)   Display map  
62609.04
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romano-bizantină de la Casicea. în N satului, la cca. 2 km de sat, pe un deal   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casicea, com. Amzacea   Epoca romano-bizantină / sec. IV-VI   25.03.2015 (verificată)   Display map  
61470.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romano-bizantină de la Casicea. în N satului, la cca. 2 km de sat, pe un deal   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Casicea, com. Amzacea   Epoca romano-bizantină / sec. IV - VI   11.11.2009 (verificată)   Display map  
61470.02 Tezaurul de la Casicea. la marginea satului, la 4 km de cetatea romanăde la Plopeni   neprecizată   tezaur   Constanţa   Casicea, com. Amzacea   Epoca romană   11.11.2009 (verificată)   Display map  
159972.06
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Casimcea - Dealul Lexanului. Situl se află la cca 800 m est de sat   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană / sec. I - III   30.03.2015 (verificată)   Display map  
159972.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Casimcea - Colţarii Mari. Situl arheologic se află la nord de satul Casimcea   locuire   aşezare   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Neolitic, Epoca medievală, Epoca romană / mil. IV a. Chr., sec. XVIII   30.03.2015 (actualizată)   Display map  
159972.04
 History Monuments List of 2010
Tumuli (36) de la Casimcea. în perimetrul întregii localităţi   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană   30.03.2015 (verificată)   Display map  
159972.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Casimcea - la S de DJ Casimcea - Sarichioi. pe terasa de pe malul drept al pârâului Casimcea, la S de DJ Casimcea - Sarichioi de Deal, la 2,5 km S de sat   locuire   aşezare şi necropolă   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană   22.12.2009 (actualizată)   Display map  
159972.03 Mormântul cu ocru de la Casimcea   descoperire funerară   mormânt de inhumaţie   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca bronzului   21.09.2009 (verificată)   Display map  
159972.01
 History Monuments List of 2010
Villa rustica de la Casimcea-în Cotul Dulbenci. la 300 m N de pârâul Casimcea, în Cotul Dulbenci   locuire civilă   villa rustica   Tulcea   Casimcea, com. Casimcea   Epoca romană   21.09.2009 (verificată)   Display map  
85305.06 Aşezarea hallstattiană de la Caşinu Nou - Între două poduri. între cele două poduri de pe pârâul "Szetye", pe o pantă de cca. 3 km, la suprafaţă   locuire   aşezare   Harghita   Casinu Nou, com. Plăieşii De Jos   Hallstatt   25.07.2013 (creată)   Display map  
85305.05 Situl arheologic de la Caşinu Nou - Retpatak tove. pe terasa unui pârâiaş   locuire   aşezare   Harghita   Casinu Nou, com. Plăieşii De Jos   Hallstatt   25.07.2013 (creată)   Display map  
85305.04 Situl arheologic de la Caşinu Nou - Gura pârâului Szetye. de pe terasa pârâului   locuire   aşezare   Harghita   Casinu Nou, com. Plăieşii De Jos   Hallstatt, Latène / sec. I î. Hr - sec. I d. Hr.   25.07.2013 (creată)   Display map  
85305.03 Aşezarea Wietenberg de la Caşinu Nou - Pământul alb   locuire   aşezare   Harghita   Casinu Nou, com. Plăieşii De Jos   Epoca bronzului   25.07.2013 (creată)   Display map  
85305.02 Situl arheologic de la Caşinu Nou - Cetatea Szetye. pe terasă   locuire   aşezare   Harghita   Casinu Nou, com. Plăieşii De Jos   Neolitic, Epoca bronzului   25.07.2013 (creată)   Display map  
85305.01 Situl arheologic de la Caşinu Nou - Damofarka   locuire   aşezare   Harghita   Casinu Nou, com. Plăieşii De Jos   Neolitic, Epoca bronzului   25.07.2013 (creată)   Display map  
61130.04
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Castelu - Coada Malului. în partea de SE a comunei, pe terasa de N a Văii Carasu   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Castelu, com. Castelu   Epoca medievală / sec. IX-X   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
  / 61  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code