Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18123
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 61  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
145426.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Caşolţ - Poiana în Pisc. Situl se află la cca 500 m depărtare de necropola hallstattiană, între valea Cristianului şi pârâul Higiroşii, într-o depresiune înconjurată din toate părţile de înălţimi împădurite.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Caşolţ, com. Roşia   Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului   06.01.2015 (actualizată)   Display map  
145426.02
 History Monuments List of 2010
Necropola hallstattiană de la Caşolţ - Trei Morminte. Situl se află la cca 2 km vest de necropola mare, în locul numit "La Trei Morminţi".   descoperire funerară   necropolă   Sibiu   Caşolţ, com. Roşia   Hallstatt   06.01.2015 (actualizată)   Display map  
145426.04
 History Monuments List of 2010
Casă medievală din Caşolţ   construcţie   casă   Sibiu   Caşolţ, com. Roşia   Epoca medievală / sec. al XVIII-lea   28.01.2009 (actualizată)   Display map  
64149.04 Descoperirile de la Catalina. pe teritoriul satului   descoperire izolată   descoperire izolată   Covasna   Catalina, com. Catalina   Epoca bronzului, Neolitic   06.12.2013 (creată)   Display map  
64149.01 Aşezarea Cucuteni - Ariuşd de la Catalina. pe teritoriul satului   locuire civilă   aşezare   Covasna   Catalina, com. Catalina   Epoca bronzului, Eneolitic   06.12.2013 (actualizată)   Display map  
64149.02 Descoperirile geto-dacice de la Catalina - Eleşteu. la S de sat   locuire   locuire   Covasna   Catalina, com. Catalina   Latène / sec. I î.Chr - I d.Chr   25.11.2008 (verificată)   Display map*  
160403.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Cataloi-la cca. 500 m SE de limita satului. la cca. 500 m SE de limita satului, între DN 22 şi calea ferată Tulcea - Babadag   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Cataloi, com. Frecăţei   Epoca romană   21.09.2009 (verificată)   Display map  
160403.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cataloi-la 1,1 km V de sat. la 1,1 km V de sat, la mijlocul distanţei dintre Cataloi şi Frecăţei, pe terasa de N a pârâului Teliţa   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Cataloi, com. Frecăţei   Epoca medievală, Epoca romană / sec. X - XI   21.09.2009 (verificată)   Display map  
160403.04
 History Monuments List of 2010
Villa rustica de la Cataloi-la 600 m V de sat şi 600 m N de şoseaua Cataloi - Nalbant. la 600 m V de sat şi 600 m N de şoseaua Cataloi - Nalbant   locuire civilă   villa rustica   Tulcea   Cataloi, com. Frecăţei   Epoca romană   21.09.2009 (verificată)   Display map  
160403.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cataloi-la 200 m V de sat şi 500 m S de şoseaua Cataloi. la 200 m V de sat şi 500 m S de şoseaua Cataloi - Frecăţei; obiectivul 2 - suprapune obiectivul 1 spre E   locuire civilă   aşezare   Tulcea   Cataloi, com. Frecăţei   Epoca medievală, Epoca romană / sec. X - XI, sec. II - III   21.09.2009 (verificată)   Display map  
160403.01
 History Monuments List of 2010
Villa rustica de la Cataloi - Baia Romană. cca. 750 m E de sat şi 1,5 km S de Gara Cataloi   locuire civilă   villa rustica   Tulcea   Cataloi, com. Frecăţei   Epoca romană / sec. II   21.09.2009 (verificată)   Display map  
160403.06
 History Monuments List of 2010
Tumulii de la Cataloi- la SV si V de sat. între 1,5 - 2,5 km SV de sat - respectiv la cca. 1,2 km V de sat   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Cataloi, com. Frecăţei   Necunoscută   04.03.2009 (actualizată)   Display map  
40777.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Caţa - La Fermă. extravilan, pe o terasă în stânga pârâului Homorodul Mare   locuire civilă   aşezare rurală   Braşov   Caţa, com. Caţa   Hallstatt, Epoca romană, Epoca medievală / sec. XI - IX a. Chr., sec. II - III, sec. VIII-X   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
40777.03 Aşezarea hallstattiană de la Caţa   locuire civilă   aşezare   Braşov   Caţa, com. Caţa   Hallstatt   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40777.02 Aşezările eneolitice de la Caţa   locuire civilă   aşezare   Braşov   Caţa, com. Caţa   Eneolitic, Neolitic   11.05.2009 (verificată)   Display map  
27454.01 Aşezarea neo-eneolitică de la Cauaceu- Dealul cu Pietre   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cauaceu, com. Biharia   Neolitic, Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
75873.01
 History Monuments List of 2010
10 Picture count: 10
Situl arheologic de la Cavadineşti - Râpa Glodului. Situl se află la circa 4 Km sud-vest de primăria din Cavadineşti, la 4,5 Km vest de pârâul Horincea şi 8,5 Km vest de râul Prut.   locuire civilă   aşezare   Galaţi   Cavadineşti, com. Cavadineşti   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Latène / sec. XIII - XII a. Chr., sec. IV p. Chr., sec. VII-X, sec. IV-III a. Chr.   30.08.2019 (actualizată)   Display map*  
106791.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele Topitoriei pentru extragerea aurului de la Cavnic - La Roata. Situl se află la intersecţia drumurilor spre Băiuţ - Budeşti - Cavnic   construcţie   topitorie   Maramureş   Cavnic, com. Oraş Cavnic   Epoca modernă / sec. XVIII   23.12.2014 (actualizată)   Display map*  
106791.03 Instalaţia de preparare a vremii de la Cavnic - Logolda. în apropiere de drumul judeţean Baia Sprie-Cavnic   carieră/mine   construcţie   Maramureş   Cavnic, com. Oraş Cavnic   Epoca modernă / sec. XVIII   22.03.2012 (creată)   Display map  
106791.02 Galeria de epocă medievală de la Cavnic - Galeria Rainer   carieră/mine   mină   Maramureş   Cavnic, com. Oraş Cavnic   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   22.03.2012 (creată)   Display map  
68306.06 Aşezarea de epoa bronzului de la Cazaci - Islaz-Tarlaua lu'Îmbulzitu. Aşezarea este situată pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa, la limita nordică aflându-se hotarul comunei Văcăreşti.   locuire   Aşezare   Dâmboviţa   Cazaci, com. Nucet   Epoca bronzului / sec. XVII, sec. IV p.Chr.   24.08.2017 (creată)   Display map  
68306.04 Aşezarea Brăteşti de la Cazaci- Izlaz III. Pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa la 200 m de podeţul de beton al DC 565.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Cazaci, com. Nucet   Epoca bronzului   24.08.2017 (creată)   Display map  
68306.05 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Cazaci- Izlaz. Aţezarea este amplasată pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa, în direcţa bisericii din Cazaci, pe circa 200 m de-a lungul pârâului.   locuire   aşezare rurală   Dâmboviţa   Cazaci, com. Nucet   Epoca migraţiilor / sec. IV p.Chr.   24.08.2017 (creată)   Display map  
68306.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cazaci - Islaz - tarlaua lu'Îmbulzitu. Aşezarea se află la S de linia de înaltă tensiune Cazaci - Pirşinari, pe malul stâng al pârâului Gârliţa şi la 1 km V de localitate.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cazaci, com. Nucet   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. IV   24.08.2017 (actualizată)   Display map  
68306.02 Situl arheologic de la Cazaci - Islaz II. Aşezarea se află la V de localitate, pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa, la V de calea ferată Titu - Târgovişte şi la N de DC 565.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cazaci, com. Nucet   Epoca medievală, Hallstatt, Neolitic / sec. XIV - XVI   23.08.2017 (actualizată)   Display map  
68306.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Glina de la Cazaci - Islaz I. Aşezarea este situată pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa, la 0,2 km E de calea ferată şi la N de linia de înaltă tensiune Cazaci - Pierşinari.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cazaci, com. Nucet   Epoca bronzului   23.08.2017 (actualizată)   Display map  
44275.01 Tumulul de la Cazaşu - Movila Cazaşu. L-35-104-B (A45)   descoperire funerară   tumul   Brăila   Cazasu, com. Cazasu   Necunoscută   22.06.2010 (verificată)   Display map  
24551.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Noua de la Căbeşti - Râpa Bujanii. Situl se află la marginea de NV a satului, pe malul drept al pârâului Căbeşti.   locuire civilă   aşezare   Bacău   Căbeşti, com. Podu Turcului   Epoca bronzului   21.11.2017 (actualizată)   Display map*  
88582.01 Aşezarea neolitică de la Căbeşti- Ţuclă. Pe vârf   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Căbeşti, com. Brănişca   Neolitic   12.12.2011 (actualizată)   Display map  
88582.03 Villa rustica de la Căbeşti. în hotarul localităţii   construcţie   villa rustica   Hunedoara   Căbeşti, com. Brănişca   Epoca romană   07.04.2010 (creată)   Display map  
167927.01
 History Monuments List of 2010
Mănăstirea Cozia de la Căciulata. Pe malul drept al pârâului Olt, la ieşirea nordică din Căciulata   construcţie de cult   mănăstire   Vâlcea   Căciulata, com. Oraş Călimăneşti   Epoca medievală, Epoca modernă / 1583, sec.XIV-XVII, 1524-1543, 1710, 1387-1391; 1517; 1542-1543, sec. XIX   29.05.2009 (actualizată)   Display map  
167927.03
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Căciulata. Pe DN 7 la intrarea în localitate dinspre Călimăneşti   structură de cult/religioasă   cruce   Vâlcea   Căciulata, com. Oraş Călimăneşti   Epoca medievală / 1734   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
167927.04
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Căciulata   structură de cult/religioasă   cruce   Vâlcea   Căciulata, com. Oraş Călimăneşti   Epoca medievală / 1765   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
167927.05
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Căciulata. În faţa casei familiei Macavei   structură de cult/religioasă   cruce   Vâlcea   Căciulata, com. Oraş Călimăneşti   Epoca medievală / 1755   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
167927.06
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Căciulata. În faţa casei familiei Stârcu Gheorghe   structură de cult/religioasă   cruce   Vâlcea   Căciulata, com. Oraş Călimăneşti   Epoca medievală / 1741   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
104261.01 Situl arheologic de la Căciulaţi. între hotarul cu comuna Baloteşti la V şi calea ferată Bucureşti - Snagov la E, pe malul nordic al râului Cociovaliştea   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Căciulaţi, com. Moara Vlăsiei   Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca medievală / sec. II - III p. Chr., sec. IX - X   31.10.2008 (actualizată)   Display map*  
104261.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căciulaţi-malul stâng Cociovaliştea. pe malul stâng al pârâului Cociovaliştea, traversată de drumul care duce în pădurea paşcani.   locuire   aşezare   Ilfov   Căciulaţi, com. Moara Vlăsiei   Epoca bronzului, Epoca medievală, Latène / sec.X, sec. II-III p.Ch, sec. IX-X   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
104261.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căciulaţi-malul drept Cociovaliştea. pe malul drept al pârâului Cociovaliştea, spre hotarul cu com. Gruiu   locuire   aşezare   Ilfov   Căciulaţi, com. Moara Vlăsiei   Epoca romană, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. III-IV, sec.X   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
72114.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căciulăteşti - La Schitul Roaba. Situl arheologic se află pe un bot de deal, la 500 m nord de localitate.   locuire   aşezare   Dolj   Căciulăteşti, com. Dobreşti   Latène, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. IV - II a. Chr., sec. XV - XVI   04.03.2018 (actualizată)   Display map*  
72114.02 Situl arheologic de la Căciulăteşti- La gura izvoarelor   locuire   aşezare   Dolj   Căciulăteşti, com. Dobreşti   Neolitic, Hallstatt, Latène / sec. IV/III-II a. Chr.   04.12.2008 (creată)   Display map  
122748.01 Aşezarea Latene Târziu de la Căciuleşti-Livada Enăchescu. LA cca. 200 de m de Livada Enăchescu   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Căciuleşti, com. Girov   Latène / sec. II - III   06.11.2008 (creată)   Display map  
86017.08 Aşezarea preistorică de la Cădaciu Mare - Cireşar. malul stâng al pârâului Kozmad   locuire civilă   aşezare   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca bronzului   05.05.2008 (verificată)   Display map  
86017.06 Aşezarea preistorică de la Cădaciu Mare - Grădina Pallfi. pe marginea estică a locatităţii, între pâraiele Nyiko şi Kozmad   locuire civilă   aşezare   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor   05.05.2008 (verificată)   Display map*  
86017.07 Fragmente ceramice medievale la Cădaciu Mare - Grădina Gal. malul drept al pârâului Nyiko   descoperire izolată   obiect izolat   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca medievală / sec. XV - XVII   30.04.2008 (actualizată)   Display map  
86017.09 Cahlă medievală la Cădaciu Mare -Szered. lângă gura văii pârâului   descoperire izolată   obiect izolat   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca medievală   22.04.2008 (verificată)   Display map  
86017.05 Descoperiri preistorice la Cădaciu Mare - biserica unitariană. În grădina bisericii unitariene   neprecizată   neprecizat   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Preistorie, Epoca medievală / sec. XV - XVII   22.04.2008 (verificată)   Display map  
86017.04 Descoperiri preistorice la Cădaciu Mare - Vatra Satului. între clădirile fostului CAP şi pârâul Nyiko   neprecizată   neprecizat   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca medievală, Preistorie / sec. XIII - XVII, sec. XV - XVI   22.04.2008 (verificată)   Display map*  
86017.03 Biserica medievală de la Cădaciu Mare - Biserica Unitariană   structură de cult/religioasă   biserică   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca medievală   22.04.2008 (verificată)   Display map  
86017.02 Aşezarea medievală de la Cădaciu Mare - Vatra Satului   locuire civilă   aşezare   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca medievală   22.04.2008 (verificată)   Display map  
86017.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia medievală de la Cădaciu. pe un promontoriu la E de sat   fortificaţie   fortificaţie   Harghita   Cădaciu Mare, com. Şimoneşti   Epoca medievală   04.03.2008 (actualizată)   Display map  
86026.01 Obiecte romane şi medievale la Cădaciu Mic. în apropiere de Fedeles-hid, malul râului Nyikó Alb   descoperire izolată   obiect izolat   Harghita   Cădaciu Mic, com. Şimoneşti   Epoca romană, Epoca medievală / sec. XIV-XVII   31.07.2013 (verificată)   Display map  
86026.05 Fragmente ceramice medievale la Cădaciu Mic -Vatra satului. marginea nord-estică a satului, în grădina casei nr. 10   descoperire izolată   obiect izolat   Harghita   Cădaciu Mic, com. Şimoneşti   Epoca medievală / sec. XV-XVII   30.04.2008 (actualizată)   Display map  
86026.04 Aşezarea medievală de la Cădaciu Mic - Vatra satului   locuire civilă   aşezare   Harghita   Cădaciu Mic, com. Şimoneşti   Epoca medievală   25.04.2008 (verificată)   Display map  
86026.03 Bastionul de la Cădaciu Mic -Muntele lui Podhard   fortificaţie   bastion   Harghita   Cădaciu Mic, com. Şimoneşti   Epoca medievală   25.04.2008 (verificată)   Display map  
86026.02 Cetatea de la Cădaciu Mic -Cetatea Cădaciu. Pe dealul Cădaciu   locuire civilă   cetate   Harghita   Cădaciu Mic, com. Şimoneşti   Epoca medievală   25.04.2008 (verificată)   Display map  
56363.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea rurală romană de la Căianu - La Feredeu. Aşezarea se află la S de sat,pe dealul Feredeu ( sau Fegheului, Fedeu).   locuire civilă   aşezare rurală   Cluj   Căianu, com. Căianu   Epoca romană   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
56363.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căianu - Dijmaşi. Situl se află la cca. 50 m de hotarul Căianului Mic cu Suatu, în faţa ultimei case din Căian (la Ion Brumaru).   locuire civilă   aşezare   Cluj   Căianu, com. Căianu   Preistorie, Epoca romană, Epoca migraţiilor   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
56363.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căianu-Valea Căianului-Valea Largă. Situl arheologic se află în stânga Văii Căianului, la intersecţia cu Valea Largă.   locuire civilă   aşezare   Cluj   Căianu, com. Căianu   Epoca medievală, Eneolitic   02.08.2012 (actualizată)   Display map*  
32820.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căianu Mic - Pe poduri. terasa situată la V de sat   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Căianu Mic, com. Căianu Mic   Epoca medievală, Epoca migraţiilor, Epoca romană, Epoca bronzului / sec. VIII - IX, sec. V - VI, sec. II - III p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
32820.02 Obiecte neolitice descoperite la Căianu Mic - Săcăşag   descoperire izolată   obiect izolat   Bistriţa-Năsăud   Căianu Mic, com. Căianu Mic   Neolitic   13.04.2009 (verificată)   Display map  
177637.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căiata. la S de sat   locuire civilă   aşezare   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Hallstatt, Epoca medievală / sec. XVI   25.07.2007 (actualizată)   Display map  
177637.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Cucuteni de la Căiata - Movila Mică   locuire civilă   aşezare   Vrancea   Căiata, com. Sihlea   Eneolitic   25.07.2007 (actualizată)   Display map  
91394.01 Aşezarea de epocă romană de la Câinelu de Jos. În hotarul localităţii   locuire   aşezare   Hunedoara   Căinelu De Jos, com. Şoimuş   Epoca romană   07.11.2011 (creată)   Display map  
88127.02 Galeria 2 din epoca romană şi modernă de la Câinelu de Sus. Situl se află în Munţii Metaliferi, la nord-est de sat, pe drumul care urcă prin halda de steril.   carieră/mine   exploatare minieră   Hunedoara   Căinelu De Sus, com. Băiţa   Epoca romană, Epoca modernă   08.11.2019 (creată)   Display map*  
88127.01 Galeria 1 din epoca romană şi modernă de la Câinelu de Sus. Situl se află în Munţii Metaliferi, la nord-est de sat, pe drumul care urcă prin halda de steril.   carieră/mine   exploatare minieră   Hunedoara   Căinelu De Sus, com. Băiţa   Epoca romană   08.11.2019 (creată)   Display map*  
88127.06 Galeriile Galeria Josefi din epoca romană de la Câinelu de Sus. La marginea de nord-est a satului Câinelu de Sus, sub actuala haldă de steril.   carieră/mine   exploatare minieră   Hunedoara   Căinelu De Sus, com. Băiţa   Epoca romană   07.11.2019 (creată)   Display map*  
88127.05 Galeriile Gherghina din epoca romană de la Câinelu de Sus. La marginea de NE a satului Câinelu de Sus   carieră/mine   exploatare minieră   Hunedoara   Căinelu De Sus, com. Băiţa   Epoca romană   29.05.2015 (creată)   Display map*  
88127.04 Galeria 4 din epoca romană şi modernă de la Câinelu de Sus. Situl se află în Munţii Metaliferi, la SE de sat, pe partea stângă a Văii Căinelului.   carieră/mine   exploatare minieră   Hunedoara   Căinelu De Sus, com. Băiţa   Epoca modernă, Epoca romană   29.05.2015 (creată)   Display map*  
88127.03 Galeria 3 din epoca romană şi modernă de la Câinelu de Sus. Situl se află în Munţii Metaliferi, la NE de sat, pe drumul care urcă prin halda de steril, pe partea stângă a Văii Căinelului.   carieră/mine   exploatare minieră   Hunedoara   Căinelu De Sus, com. Băiţa   Epoca romană, Epoca modernă   29.05.2015 (creată)   Display map*  
158038.02 Situl arheologic de la Călacea - Ferma Avicolă 2. situl se află la 4,5 km sud-est de Primăria comunei Satchinez, 2 km nord de biserica ortodoxă din Hodoni, la 5,2 km NVV de biserica catolică din Carani şi la 150 m vest de pârâul Iercici.   locuire   aşezare deschisă   Timiş   Călacea, com. Orţişoara   Epoca bronzului, Epoca medievală   05.07.2017 (creată)   Display map*  
141269.04 Villa rustica de la Călacea. În hotarul localităŃii   locuire   villa rustica   Sălaj   Călacea, com. Gârbou   Epoca romană   03.12.2013 (creată)   Display map  
141269.03 Aşezarea romană de la Călacea - În lab   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Călacea, com. Gârbou   Epoca romană / sec. II-I   03.12.2013 (creată)   Display map  
141269.02 Aşezarea din epoca bronzului de la Călacea. în localitate   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Călacea, com. Gârbou   Epoca bronzului   03.12.2013 (creată)   Display map  
158038.01 Situl arheologic de epoca neolitică de la Călacea. Situl este plasat în stânga (lângă fosta ferma avicolă) şi, respectiv, în dreapta şoselei şoselei Carani - Băile Călacea.   locuire   aşezare   Timiş   Călacea, com. Orţişoara   Neolitic   21.11.2011 (creată)   Display map  
141269.01 Aşezarea neolitică de la Călacea   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Călacea, com. Gârbou   Neolitic   07.05.2009 (actualizată)   Display map  
87433.03 Situl arheologic de la Călan- Măgura Călanului. Pe abruptul Măgurii   locuire   aşezare minieră   Hunedoara   Călan, com. Oraş Călan   Latène, Epoca bronzului   21.02.2012 (actualizată)   Display map*  
87433.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic din epoca romană de la Călan - Aquae. la 3 km Nord de oraş, în cartierul Aquae, în lunca Streiului (anticul Sargetia), pe malul stâng al acestuia, era cuprinsă în teritorium Ulpiei Traiana Sarmizegetusa; pe drumul imperial principal care lega odinioară Ulpia Traiana de Apulum şi nordul Dacie   locuire   locuire   Hunedoara   Călan, com. Oraş Călan   Epoca romană / sec. II-III   21.02.2012 (actualizată)   Display map*  
87433.02 Situl arheologic de la Călan-La podină. se află în depresiunea Haţeg-Mureş, pe malul drept al pârâului Luncani (Boşorod), pe prima şi a doua terasă cu expunere sud sud-estică de la poalele dealului Măgura   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Călan, com. Oraş Călan   Neolitic   08.05.2008 (creată)   Display map  
87460.01 Tezaurul de la Călanu Mic- După Vii   descoperire monetară   tezaur   Hunedoara   Călanu Mic, com. Oraş Călan   Epoca medievală / Sec. XVI-XVII   07.11.2011 (creată)   Display map  
56489.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea eneolitică de la Călata - Vârful Glimeii. Aşezarea se află la aproximativ 1 km S-SE de sat, la confluenţa văilor Călata şi Vâlcăului.   locuire civilă   aşezare   Cluj   Călata, com. Călăţele   Eneolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
56489.02 Aşezări neolitice la Călata - Lunca. Aşezarea este situată la 100 m SE de cantonul CFR, spre Călăţele.   locuire civilă   aşezare   Cluj   Călata, com. Călăţele   Neolitic   02.08.2012 (actualizată)   Display map*  
56434.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Călăraşi - Bogat. Aşezarea se află la NV de sat.   locuire civilă   aşezare   Cluj   Călăraşi, com. Călăraşi   Epoca romană   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
36505.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Călăraşi - Dealul Pogoroaia. Sit arheologic aflat în extravilan, în partea de nord-vest a satului, la 400 est de valea pârâului Ciornohal   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Latène, Epoca medievală, Hallstatt, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. II - III, XVII - XVIII, sec. XIV - XV, 1500/1400-1150 ani, sec. IV - V, aprox. 4.500- 3.500 ani   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
92578.03 Aşezarea Coslogeni de la Călăraşi - Cartierul Măgureni. Aşezarea de suprafaţă este situată în zona de sud-est a municipiului Călăraşi, în cartierul Măgureni, pe malul Borcei, în dreptul fabricii de gheaţă.   locuire   aşezare   Călăraşi   Călăraşi, com. Municipiul Călăraşi   Epoca bronzului / sf. Mil. II î.Hr.   29.05.2012 (creată)   Display map*  
92578.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Călăraşi - Grădiştea Călăraşi. Situl se află la 2 km de oraş, pe martorul de eroziune din incinta bălţii Călăraşi. La N şi V înconjurat de lacul Călăraşi, la S de lacul Grădiştea şi la E de braţul Borcea.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Călăraşi, com. Municipiul Călăraşi   Latène / sec. IV - I a.Chr., sec. IV - I a. Chr.   29.05.2012 (actualizată)   Display map  
92578.02 Aşezarea Coslogeni de la Călăraşi - Cartierul Mircea Vodă. Aşezarea de suprafaţă este situată în municipiul Călăraşi, în zona cartierului Mircea Vodă, pe malul fostului lac Iezerul (zonă asanată în prezent), la sud de SIDERTRANS.   locuire   aşezare   Călăraşi   Călăraşi, com. Municipiul Călăraşi   Epoca bronzului / sf. Mil. II î.Hr.   29.05.2012 (creată)   Display map*  
36505.14 Movilă la Călăraşi-Podişul Curcanului I. Movilă în extravilan, situată la 1250 m sud de satul Dragalina (comuna Hlipiceni) şi la 4000 m vest-sud-vest de Movila Pogoroaia IV.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   20.04.2012 (creată)   Display map*  
36505.06 Movilă la Călăraşi-Movila Pogoroaia II. Movilă în extravilan, situată la circa 875 m vest-sud-vest de sat şi la 150 m sud-vest de Movila Pogoroaia I   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   05.04.2012 (creată)   Display map*  
36505.05 Movilă la Călăraşi-Pogoroaia I. Movilă în extravilan, situată la circa 700 m vest-sud-vest de sat, la 150 nord-vest-nord de drumul comunal Călăraşi-Răuseni   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   05.04.2012 (creată)   Display map*  
36505.03 Movilă la Călăraşi-La est de sat. Movilă în extravilan, situată pe partea dreaptă a drumului judeţean Călăraşi-Libertatea, la 1500 m sud-vest-sud de Movila Cristoaia II   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36505.16 Necropolă medievală la Călăraşi-La Primărie. Necropola se află în intravilan şi este situată la circa 100 m nord de Primăria comunei.   descoperire funerară   necropolă   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Epoca medievală / Sec. VIII-IX   28.03.2012 (creată)   Display map*  
36505.15 Movilă la Călăraşi-Podişul Curcanului II. Movilă în extravilan, situată la 1150 m sud de satul Dragalina, comuna Hlipiceni, şi la 100 m nord de Movila din Podişul Curcanului I   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   28.03.2012 (creată)   Display map*  
36505.13 Situl arheologic de la Călăraşi-Dealul Mihăiasa. Sit arheologic în extravilan, situat la 900 m est de satul Hlipiceni, pe partea stângă a albiei majore a râului Jijia   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. IV - V, 1500/1400-1150 ani   27.03.2012 (creată)   Display map*  
36505.12 Movila Dragalina de la Călăraşi. Movilă în extravilan, situată la 650 m est de satul Dragalina, c. Hlipiceni, şi la 3350 m vest-nord-vest de Movila Pogoroaia IV   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   27.03.2012 (creată)   Display map*  
36505.10 Movila Ciornohal de la Călăraşi. Movilă în extravilan, situată în pădure, la 2100 m nord-vest de sat şi la 3500 m vest-nord-vest de Movila Cristoaia II   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   27.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36505.02 Situl arheologic de la Călăraşi-Bulgăria lui Gâlcă. Sit arheologic în extravilan, situat în partea de est a satului, la 500 m nord de satul Pleşani, pe partea stângă a pârâului şi iazului Chişcata   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Eneolitic, Latène, Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / aprox. 4.500- 3.500 ani, sec. II-III, aprox. 1.200-800 ani, 1500/1400-1150 ani, sec. IV - V   26.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36505.11 Movila lui Gherman de la Călăraşi. Movilă aflată în extravilan, situată la 2250 m sud de sat şi la 1900 m vest de movila de lângă Valea Glăvăneşti   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36505.09 Situl arheologic de la Călăraşi-Pârâul Fortuna. Sit în extravilan, situat la 600 m sud de sat şi în partea stângă a văii Fortuna   loc de luptă   aşezare   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVII - XVIII, sec. IV - V   22.03.2012 (creată)   Display map*  
36505.04 Situl arheologic de la Călăraşi-Puturosu. Sit arheologic în extravilan, situat la 400 m est de sat şi în partea stângă a văii şi iazului Chişcata   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Eneolitic, Hallstatt, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV - V, sec. XIV - XVIII   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36505.08 Movilă la Călăraşi-Pogoroaia IV. Movilă în extravilan, situată la circa 900 m sud-vest de sat şi la 400 m sud-est de Movila Pogoroaia III   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   21.03.2012 (creată)   Display map*  
36505.07 Movila Pogoroaia III de la Călăraşi. Movilă în extravilan, situată la circa 1000 m vest-sud-vest de sat şi la 250 m sud-vest de Movila Pogoroaia II   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călăraşi, com. Călăraşi   Necunoscută   20.03.2012 (creată)   Display map*  
105473.04 Aşezarea din secolul IV (2) de la Călăreţi. Pe partea stângă a văii Călăreţi, la confluenţa cu Valea Vânătă   locuire   aşezare   Călăraşi   Călăreţi, com. Tămădău Mare   Epoca migraţiilor / sec. IV   06.02.2015 (creată)   Display map*  
105473.03 Aşezarea din secolul IV (1) de la Călăreţi. Pe partea stângă a văii Călăreţi, la un cot al apei, pe o terasă joasă   locuire   aşezare   Călăraşi   Călăreţi, com. Tămădău Mare   Epoca migraţiilor / sec. IV   06.02.2015 (creată)   Display map*  
105473.02 Tumulul de la Călăreţi. Pe partea dreaptă a văii Călăreţi, la 500 m vest de satul Călăreţi, la 800 m nord de şoseaua Bucureşti-Lehliu   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Călăreţi, com. Tămădău Mare   Epoca bronzului   05.02.2015 (creată)   Display map*  
105473.01 Aşezarea medievală târzie de la Călăreţi. Pe partea stângă a văii Călăreşti, la 500 m vest de satul Călăreţi, la 800 m nord de şoseaua Bucureşti-Lehliu   locuire   aşezare   Călăraşi   Călăreţi, com. Tămădău Mare   Epoca medievală / sec. XVIII   05.02.2015 (creată)   Display map*  
101779.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căldăraru - Mănăstirea Iezărul. pe malul vestic al lacului Cernica, la cca. 500 m N de sat   locuire   locuire   Ilfov   Căldăraru, com. Cernica   Epoca medievală, Latène, Neolitic, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. XVI-XVIII, sec.XVI-XVIII, sec. IV-III a Ch, sec. XVI - XVIII, sec.II-III, sec. V - VI   09.04.2015 (verificată)   Display map*  
101779.01 Aşezarea din epoca bronzului de la Căldăraru - Colţul Pădurii Căldăraru. pe malul vestic al lacului Cernica, vis-à-vis de ştrandul Cernica   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Căldăraru, com. Cernica   Epoca bronzului   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
101779.03 Aşezarea Latene de la Căldăraru - Gara Căţelu. pe malul vestic al lacului Pantelimon   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Căldăraru, com. Cernica   Latène   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
101779.04 Aşezarea postromană de la Căldăraru. pe malul vestic al lacului Pantelimon, la V de şoseaua de centură   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Căldăraru, com. Cernica   Epoca romană   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
48762.02 Necropola preistorică de la Căldărăşti - Movila Băneasca. la 2,3 km S de sat   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldărăşti, com. Oraş Pogoanele   Eneolitic, Neolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
48762.01 Necropola din epoca migraţiilor de la Căldărăşti - La Movilă. la 6,3 km S de sat, lângă calea ferată   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldărăşti, com. Oraş Pogoanele   Epoca migraţiilor   26.05.2009 (verificată)   Display map  
46885.01 Necropola preistorică de la Căldăruşanca - Movila Căldăruşanca. la N de sat, 1,2 km lângă intersecţia şoselei Bucureşti - Buzău cu drumul spre Florica   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Căldăruşeanca, com. Glodeanu Sărat   Hallstatt, Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
167918.02
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii Sf. Voievozi, biserica din Deal de la Călimăneşti   structură de cult/religioasă   biserică   Vâlcea   Călimăneşti, com. Oraş Călimăneşti   Epoca modernă / 1711 - 1715   08.01.2009 (verificată)   Display map  
167918.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Călimăneşti - Cozia Veche. la V de DN 7, între pârâul Valea Paştei şi Tabăra de Copiii   locuire civilă   aşezare   Vâlcea   Călimăneşti, com. Oraş Călimăneşti   Latène   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
172484.01 Situl arheologic de la Călina-Dealul Proteşti. Pe malul stâng al pârâului Grosarea, la aproximativ 500 m vest de DN 64   locuire   aşezare   Vâlcea   Călina, com. Prundeni   Epoca bronzului   11.12.2013 (creată)   Display map*  
23671.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Călineşti - La Biserică. În marginea de SE a satului, la cca 170 m S de cimitirul satului şi 1,3 km E faţă de Siret   locuire civilă   aşezare   Bacău   Călineşti, com. Negri   Epoca medievală, Epoca romană / sec. VIII - X, sec. III - IV   21.11.2017 (actualizată)   Display map*  
133367.02 Necropola de la Călineşti - La Biserică. Necropola se află la cca 120 m NE de biserica monument istoric Adormirea Maicii Domnului, în partea de SE a satului Caălineşti   descoperie funerară   necropolă   Prahova   Călineşti, com. Floreşti   Epoca medievală / sec. XVII-XIX   21.06.2016 (creată)   Display map*  
152369.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Călineşti - Grădina lui Avram. la marginea de NV a satului   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Călineşti, com. Călineşti   Latène / sec. II-I a.Ch   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
152369.02
 History Monuments List of 2010
Tell-ul de la Călineşti - Măgura Zamfirei. la marginea pădurii Tinoasa   locuire civilă   tell   Teleorman   Călineşti, com. Călineşti   Neolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
107555.05 Aşezarea Suciu de Sus de la Călineşti - Mănăstirea. în dreapta drumului dintre Călineşti şi Corneşti, pe o pantă de deal   locuire   aşezare   Maramureş   Călineşti, com. Călineşti   Epoca bronzului   08.05.2012 (creată)   Display map  
38189.01 Movilă la Călineşti-Dealul Pietrişului. Movilă în extravilan, situată la sud-est de sat, la 2800 m nord-est de Movila Dumnichia   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călineşti, com. Cândeşti   Necunoscută   03.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36480.03 Movilă la Călineşti-La Găinărie. Movilă în extravilan, situată la 600 m sud-est de sat şi la 670 m nord-est de drumul comunal Călineşti-Mândreşti   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călineşti, com. Oraş Bucecea   Necunoscută   03.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36480.02 Aşezarea medievală de la Călineşti-La Helemei. Aşezare în extravilan, situat la 1500 m nord-est de sat, pe partea stângă a şoselei Bucecea-Botoşani, la 1500 m vest de Cucorăni   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Călineşti, com. Oraş Bucecea   Epoca medievală / sec. XVIII   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
107555.06 Aşezarea Suciu de Sus de la Călineşti - Cetăţeaua. Pe un bot de deal aflat în stânga drumului dintre Călineşti şi Văleni   locuire   aşezare   Maramureş   Călineşti, com. Călineşti   Epoca bronzului   23.03.2012 (creată)   Display map  
107555.04 Aşezarea Suciu de Sus de la Călineşti. la cca 200 m de Grajdurile CAP, pe terasa râului Cosău, în dreapta drumului dintre Călineşti şi Corneşti.   locuire   aşezare   Maramureş   Călineşti, com. Călineşti   Epoca bronzului   23.03.2012 (creată)   Display map  
107555.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Călineşti - Rogoaze. la cca 1 km est de localitate, într-o mică depresiune străbătută de Valea Rogoazelor, afluent dinspre răsărit al Cosăului, la 700 m E de ultima casă din sat, spre Văleni   locuire civilă   aşezare   Maramureş   Călineşti, com. Călineşti   Epoca bronzului, Epoca romană / sec.III   23.03.2012 (verificată)   Display map  
36480.01
Picture count: 4
Conacul Miclescu de la Călineşti   construcţie   clădire   Botoşani   Călineşti, com. Oraş Bucecea   Epoca medievală / sec. XVIII   13.03.2012 (verificată)   Display map  
15126.01
 History Monuments List of 2010
Biserica şi necropola de la Călineşti - Dealul Bisericii   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Argeş   Călineşti, com. Călineşti   Epoca medievală / sec. XVIII   25.03.2009 (actualizată)   Display map  
147973.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de la Călineşti - Dealul Zamca. la cca. 500 m E de sat   fortificaţie   fortificaţie de pământ   Suceava   Călineşti, com. Dărmăneşti   Epoca medievală / sec. XIII-XV   04.02.2009 (actualizată)   Display map  
167810.01
 History Monuments List of 2010
Biserica Cuvioasa Paraschiva de la Călineşti. cartierul Călineşti, în cimitir   structură de cult/religioasă   biserică   Vâlcea   Călineşti, com. Oraş Brezoi   Epoca modernă / 1775   08.01.2009 (verificată)   Display map  
137238.03 Aşezarea paleolitică de la Călineşti-Oaş - Bocoghiţa. şoseaua Călineşti_Oaş - Gherţa Mică, la ieşirea din Călineşti, în dreapta ei   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Călineşti-Oaş, com. Călineşti-Oaş   Paleolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
137238.04 Aşezarea paleolitică de la Călineşti-Oaş - Cremenari. drumul dintre Călineşti şi Lechinţa   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Călineşti-Oaş, com. Călineşti-Oaş   Paleolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
137238.05 Aşezarea paleolitică de la Călineşti-Oaş - Lichihorb. cimitirul satului Călineşti   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Călineşti-Oaş, com. Călineşti-Oaş   Paleolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
137238.02
Picture count: 4
Situl arheologic de la Călineşti-Oaş - Dâmbul Sfintei Mării. la S şi SE de dealurile Heighiul Mare şi Coasta, la V de culmea Făgeţelului, la 0,5 km NE de sat şi la 100-130 m de izvorul Sfintei Mării şi troiţa acestuia   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Călineşti-Oaş, com. Călineşti-Oaş   Paleolitic, Neolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map*  
137238.01
Picture count: 7
Situl arheologic de la Călineşti-Oaş - Dealul Hurca. platou cu margini abrupte, în zona cea mai îngustă a Văii Turului, pe malul de N al lacului de acumulare Călineşti, pe cursul râului Tur   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Călineşti-Oaş, com. Călineşti-Oaş   Hallstatt, Paleolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map*  
137238.06 Situl arheologic de la Călineşti-Oaş- Strada Horburilor. dl. Gavrău Vasile   locuire   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Călineşti-Oaş, com. Călineşti-Oaş   Epoca bronzului, Hallstatt   26.01.2009 (verificată)   Display map  
116616.01
 History Monuments List of 2010
77 Picture count: 77
Aşezarea şi castrul de la Călugăreni - Ţinutul Cetăţii. Aşezarea se află pe terenul cetăţii sau Cetatea Veche, la sud-vest de sat, la stânga drumului judeţean Călugăreni - Dămieni.   locuire civilă   aşezare fortificată   Mureş   Călugăreni, com. Eremitu   Epoca romană / sec. II - III d.Hr.   15.01.2020 (verificată)   Display map*  
66802.01 Aşezarea de epoca bronzului de la Călugăreni - Zăvoi. Aşezarea se află pe partea dreaptă a Colentinei, la 500 m SE de podul dinspre Mereni.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Călugăreni, com. Conţeşti   Epoca bronzului   12.04.2017 (actualizată)   Display map*  
84969.01 Aşezarea neolitică de la Călugăreni. Aşezarea se află spre nordul satului.   locuire civilă   aşezare   Harghita   Călugăreni, com. Mărtiniş   Neolitic   28.06.2013 (verificată)   Display map  
116616.05 Drumul roman de la Călugăreni - Drumul lui Traian   construcţie   drum   Mureş   Călugăreni, com. Eremitu   Epoca romană   23.07.2012 (actualizată)   Display map  
116616.04 Termele castrului şi aşezării civile de la Călugăreni - Palat. Punct situat la V de castru, dincolo de şoseaua actuală, la 130 paşi de colţul de NV al castrului.   construcţie   terme   Mureş   Călugăreni, com. Eremitu   Epoca romană   23.07.2012 (actualizată)   Display map  
116616.03 Depozitul de bronzuri de la Călugăreni - Arnic. Punct situat în sud-estul localităţii, pe a doua terasă a Mureşului.   depozit/tezaur   depozit de bronzuri   Mureş   Călugăreni, com. Eremitu   Necunoscută   23.07.2012 (actualizată)   Display map  
132468.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Călugăreni - La puţul popii. Aşezarea se află pe izvor, spre Afina Galeş, la puţul popii, pe pârâul Pucioasa.   locuire civilă   aşezare   Prahova   Călugăreni, com. Călugăreni   Latène   07.05.2012 (actualizată)   Display map*  
39444.01 Movila Perişorul de la Călugăreni. Movila este situată extravilan, la 1900 m nord-nord-est de biserica satului, pe culmea dealului Vornicesei.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Călugăreni, com. Ungureni   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
116616.02
18 Picture count: 18
Aşezarea neolitică de la Călugăreni   locuire civilă   aşezare   Mureş   Călugăreni, com. Eremitu   Neolitic   19.12.2008 (verificată)   Display map  
66615.01 Siliştea satului Chiliani   locuire civilă   silişte   Dâmboviţa   Călugăreni, com. Cobia   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   02.12.2008 (verificată)   Display map  
81102.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de la Călugăreni - Peştera. la 500 m S de sat, pe malul stâng al Motrului   locuire civilă   aşezare   Gorj   Călugăreni, com. Padeş   Epoca bronzului, Hallstatt, Epoca medievală / sec. XVI   03.03.2008 (actualizată)   Display map*  
116670.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Căluşeri - Fântâna Sf. Petru. Aşezarea se află în vatra satului.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Căluşeri, com. Ernei   Epoca romană   25.07.2012 (actualizată)   Display map*  
116670.02 Aşezarea feudală de la Căluşeri - Sălişte. Aşezarea se află în Valea lui Bogdan.   locuire civilă   aşezare   Mureş   Căluşeri, com. Ernei   Epoca medievală   25.07.2012 (actualizată)   Display map  
56531.01 Aşezarea neolitică de la Cămăraşu   locuire civilă   aşezare   Cluj   Cămăraşu, com. Cămăraşu   Neolitic   02.08.2012 (actualizată)   Display map  
137283.01 Aşezarea de la Cămărzana   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Cămărzana, com. Cămărzana   Preistorie   26.01.2009 (verificată)   Display map  
136571.02 Situl arheologic de la Cămin - Malul Crasnei. între km 6 - 6,1, pe digul de pe malul stâng al Crasnei   locuire   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Cămin, com. Cămin   Epoca bronzului, Hallstatt, Latène / sec. V-IV a. Chr, sec. II a. Chr   10.12.2014 (verificată)   Display map  
136571.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cămin - Podul Crasnei. la 1 km de sat, pe malul drept al Crasnei   locuire   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Cămin, com. Cămin   Eneolitic, Epoca bronzului   15.02.2012 (actualizată)   Display map  
105008.01 Situl arheologic de la Cămineasca - Măgura. Situl se află la cca 350 m sud de satul Cămineasca, despătţit de acesta de râul Câlniştea, pe o măgură înaltă de 6-7 m, de formă ovală   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Cămineasca, com. Schitu   Epoca bronzului, Latène   10.12.2014 (creată)   Display map  
92024.01 Aşezarea neolitică de la Căoi. Aşezarea se află pe un promontoriu, pe partea stângă a pârâului "Valea Caoiului".   locuire   aşezare   Hunedoara   Căoi, com. Veţel   Neolitic   24.09.2019 (creată)   Display map*  
10024.04 Aşezarea deschisă de la Căpâlnaş. Situl se află 1,8 km SEE de biserica ortodoxă din Căpâlnaş, 2,91 km SVV de biserica ortodoxă din Căprioara şi 11,9 km NNNE de biserica ortodoxă din Temereşti; la 100 m nord de o vână temporară de apă şi la 200 m nord de balta aflată în vestul localităţi   locuire   Aşezare deschisă   Arad   Căpălnaş, com. Birchiş   Neolitic   07.12.2018 (creată)   Display map*  
10024.03 Cetatea medievală de la Căpâlnaş-Bârlălău. Pe dealul din localitate.   construcţie   cetate de piatră   Arad   Căpălnaş, com. Birchiş   Epoca medievală   21.11.2011 (creată)   Display map  
10024.02 Fortificaţia de epocă medievală de la Căpâlnaş-Coasta Cimernic. Între şoseaua care duce la Făget şi drumul spre Groşi   fortificaţie   fortificaţie   Arad   Căpălnaş, com. Birchiş     21.11.2011 (creată)   Display map  
10024.01 Situl arheologic de epocă medievală de la Căpâlnaş-Valea Grosului. Situl este imprecis localizat pe Valea Grosului.   descoperire funerară   movilă   Arad   Căpălnaş, com. Birchiş   Epoca medievală   21.11.2011 (creată)   Display map  
14076.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele cetăţii Poenari de la Căpăţânenii Ungureni   locuire civilă   cetate   Argeş   Căpăţânenii Ungureni, com. Arefu   Epoca medievală / sec. XIII, modificări sec. XV, sec. XIV-XV   26.03.2009 (actualizată)   Display map  
14076.02
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Căpăţânenii Ungureni. La vest de biserică   structură de cult/religioasă   cruce   Argeş   Căpăţânenii Ungureni, com. Arefu   Epoca medievală / sec. XVII   26.03.2009 (verificată)   Display map  
141161.09
 History Monuments List of 2010
Turn roman la Căpâlna - Casa urieşilor. Turnul se află în partea de nord-nord-vest faţă de confluenţa Văii Maotecu Căpâlniţa.   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III   08.01.2020 (actualizată)   Display map*  
141161.08
 History Monuments List of 2010
Turn roman la Căpâlna - Hotroapă. Turnul se află la aproximativ 750 m nord-nord-vest faţă de confluenţa Văii Maotecu Căpâlniţa.   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III   08.01.2020 (actualizată)   Display map*  
141161.10 Turnul roman de la Căpâlna - Casa popii 2. Turnul este amplasat pe o înălţime dominantă.   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II-III d.Hr.   08.01.2020 (creată)   Display map  
141161.11 Turnul roman de la Căpâlna - Vârfu Lăzueţi. Turnul se află la 1.85 k nord-nord-vest faţă de Gura Vladesei, pe un pinten de deal.   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II-III   08.01.2020 (creată)   Display map*  
141161.04 Posibilă aşezare neolitică de la Căpâlna. Aşezarea se află la confluenţa văii Moatei cu Căpâlniţa.   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Neolitic   02.10.2019 (verificată)   Display map*  
141161.03
 History Monuments List of 2010
Turn roman de la Căpâlna - Casa popii. Turnul se află la aproximativ 250 m nord-nord-vest faţă de locul numit Casa Popii, pe deal, unde se văd urmele unei gospodării.   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III d. Hr.   02.10.2019 (actualizată)   Display map*  
141161.07
 History Monuments List of 2010
Turn roman la Căpâlna - Dealul lui Galoş. Turnul se află la aproximativ 1.9 km nord-nord-vest de confluenţa Văii Moatei cu Căpâlniţa, pe un vârf de deal împădurit.   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III d.Hr.   01.10.2019 (actualizată)   Display map*  
141161.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Căpâlna - Podul Delniţii. Aşezarea se află la cca. 1,5 km est-sud-est de sat, la nord de situl Izvoarele cele mari (Cod RAN - 141161.02).   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca bronzului   01.10.2019 (actualizată)   Display map*  
141161.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Căpâlna - Izvoarele cele mari, Izvoarele cele mici. Aşezarea se află la sud-est de sat, deasupra Cantonului CFR, pe o terasă care veghează desupra râului Someş.   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca bronzului   01.10.2019 (actualizată)   Display map*  
141161.06
 History Monuments List of 2010
Turn roman la Căpâlna - Homorâşa   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III   03.12.2013 (actualizată)   Display map  
141161.05
 History Monuments List of 2010
Turn roman la Căpâlna - Cărămida   fortificaţie   turn   Sălaj   Căpâlna, com. Gâlgău   Epoca romană / sec. II - III   03.12.2013 (actualizată)   Display map  
7115.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea dacică de la Căpâlna. la 1000 m SSV de podul peste Sebeş   locuire civilă   cetate   Alba   Căpâlna, com. Săsciori   Latène / sec. I a. Chr. - II p. Chr.   19.03.2009 (verificată)   Display map*  
118236.01 Aşezarea aparţinând epocii Latene de la Căpâlna de Sus   locuire civilă   aşezare   Mureş   Căpâlna De Sus, com. Mica   Latène   26.07.2012 (actualizată)   Display map  
83972.01 Topor din piatră de la Căpâlniţa   descoperire izolată   obiect izolat   Harghita   Căpâlniţa, com. Căpâlniţa   Epoca bronzului   19.06.2013 (actualizată)   Display map  
63483.03 Aşezarea dacică de la Căpeni - Sat. în cuprinsul satului şi spre mina de cărbuni   locuire civilă   aşezare   Covasna   Căpeni, com. Oraş Baraolt   Latène   09.01.2015 (actualizată)   Display map*  
63483.02 Situl arheologic de la Căpeni - Mina de Cărbuni. lângă mina de cărbuni   locuire civilă   aşezare   Covasna   Căpeni, com. Oraş Baraolt   Epoca migraţiilor, Epoca romană, Epoca bronzului   05.11.2013 (actualizată)   Display map*  
63483.06 Tezaurul monetar de la Căpeni. în strada bisericii   depozit/tezaur   depozit/tezaur   Covasna   Căpeni, com. Oraş Baraolt   Epoca medievală / sec. XVII-XVIII   01.11.2013 (creată)   Display map*  
63483.01 Mormintele medievale de la Căpeni - Köksukk. La hotarul comunei, pe movila Köksukk   locuire civilă   aşezare   Covasna   Căpeni, com. Oraş Baraolt   Epoca medievală / sec. XI   01.11.2013 (verificată)   Display map*  
136562.02 Situl arheologic de la Căpleni-Staţia de Epurare   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Căpleni, com. Căpleni   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XI - XIII   15.02.2012 (actualizată)   Display map  
136562.06 Aşezarea neolitică de la Căpleni- Grădinărie I   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Căpleni, com. Căpleni   Epoca bronzului   29.01.2009 (actualizată)   Display map  
136562.03 Aşezarea şi mormintele de la Căpleni-Tagul lui Rock   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Satu Mare   Căpleni, com. Căpleni   Neolitic   26.01.2009 (verificată)   Display map  
136562.04 Situl arheologic de la Căpleni- Cantonul CFR   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Căpleni, com. Căpleni   Eneolitic, Epoca bronzului   26.01.2009 (verificată)   Display map  
136562.05 Aşezarea neolitică de la Căpleni - Grădinărie II   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Căpleni, com. Căpleni   Neolitic   26.01.2009 (verificată)   Display map  
136562.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Otomani de la Căpleni - La Cetate. la 1 km NE de sat   locuire civilă   aşezare fortificată   Satu Mare   Căpleni, com. Căpleni   Epoca bronzului   26.01.2009 (verificată)   Display map  
79503.01 Situl arheologic de la Căpreni - Sit 3. Situl arheologic se află în extravilanul localităţii, pe maulul stâng al Amaradiei.   locuire   Aşezare   Gorj   Căpreni, com. Căpreni   Epoca modernă, Hallstatt / sec. XVII-XX, sec. VI-V î.Hr.   11.03.2019 (creată)   Display map  
59158.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Coţofeni de la Căprioara - Tarniţa-Lupoaia   locuire civilă   aşezare   Cluj   Căprioara, com. Recea-Cristur   Epoca bronzului   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
59158.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căprioara - Sălişte. Situl se află la căpătul nordic al satului, între şosea şi stâlpii de înaltă tensiune.   locuire civilă   aşezare   Cluj   Căprioara, com. Recea-Cristur   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Neolitic, Epoca romană   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
11860.06 Descoperirea tumulară de la Căprioara-Trei Gomili. Descoperirea este plasată în hotarul localităţii.   descoperire funerară   movilă   Arad   Căprioara, com. Săvârşin   Necunoscută   21.11.2011 (creată)   Display map  
11860.05 Construcţia de epoca daco-romană de la Căprioara-Dealul Babei. Situl este plasat la SE de localitate.   construcţie   construcţie de piatră   Arad   Căprioara, com. Săvârşin   Epoca romană / sec.III-IV d.Hr.   21.11.2011 (creată)   Display map  
11860.04 Ansamblul rupestru de la Căprioara-Peştera lui Adi. Peştera se localizează în Munţii Poiana Ruscă, carstul de la Căprioara, malul din stânga Mureşului, bazinul Văii Fundata.   locuire în peşteră   Ansamblu rupestru   Arad   Căprioara, com. Săvârşin   Necunoscută   21.11.2011 (creată)   Display map  
11860.03 Ansamblul rupestru de la Căprioara-Gaura Scrofii. Peştera se localizează în Munţii Poiana Ruscă, malul din stânga Mureşului, bazinul Văii Dieneş.   locuire în peşteră   ansamblu rupestru   Arad   Căprioara, com. Săvârşin   Neolitic   21.11.2011 (creată)   Display map  
11860.02 Ansamblul rupestru de la Căprioara-Peştera cu Izlaz. Peştera se localizează în Munţii Poiana Ruscă,malul din stânga Mureşului, bazinul Văii Căpriorişca.   locuire în peşteră   ansamblu rupestru   Arad   Căprioara, com. Săvârşin   Necunoscută   21.11.2011 (creată)   Display map  
11860.01 Ansamblul rupestru de la Căprioara-Peştera lui Sinesie. Peştera se localizează în Munţii Poiana Ruscă,malul din stânga Mureşului, bazinul Văii Căpriorişca.   locuire în peşteră   aşezare în peşteră   Arad   Căprioara, com. Săvârşin   Neolitic   21.11.2011 (creată)   Display map  
160500.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Căprioara. pe valea de la N de sat   locuire civilă   aşezare fortificată   Tulcea   Căprioara, com. Hamcearca   Epoca romană   21.09.2009 (verificată)   Display map  
68949.03 Tezaurul monetar de la Căprioru - Siminoc. Tezaurul monetar a fost descoperit la nord de localitate, pe versantul sudic al dealului Moşneagul.   descoperire monetară   tezaur monetar   Dâmboviţa   Căprioru, com. Tătărani   Epoca romană   14.03.2019 (creată)   Display map  
68949.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căprioru - Dealul Mlaca. Aşezarea se află pe platoul dealului cu acelaşi nume, la 0,5 km NV de sat.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Căprioru, com. Tătărani   Epoca romană, Latène / sec. II - III p.Chr., sec. II - I a. Chr.   14.03.2019 (actualizată)   Display map  
8121.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căpud - La Măgura. pe malul stâng al Mureşului, pe un deal cu platou, în dreptul localităţii Teiuş, cota 511 m   locuire civilă   aşezare fortificată   Alba   Căpud, com. Oraş Teiuş   Eneolitic, Epoca bronzului   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
117685.01 Depozitul de bronzuri de la Căpuşu de Cîmpie   depozit/tezaur   depozit   Mureş   Căpuşu De Câmpie, com. Iclănzel   Hallstatt / sec. XI î.Hr.   19.12.2008 (actualizată)   Display map  
56577.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căpuşu Mare - Cânepişte. Situl se află la E de sat, pe un platou din stânga văii Căpuşului, delimitat spre E de pârâul Cânepiştii (Chinderău).   locuire   aşezare şi necropolă   Cluj   Căpuşu Mare, com. Căpuşu Mare   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului / sec. VI d.Hr.   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
87772.03 Exploatarea din epoca romană de la Căraci- Adamul Nou   carieră/mine   exploatare aurifieră   Hunedoara   Căraci, com. Baia De Criş   Epoca romană   05.03.2012 (creată)   Display map*  
87772.02 Exploatarea din epoca romană de la Căraci- Valea Şteampurilor   carieră/mine   exploatare aurifieră   Hunedoara   Căraci, com. Baia De Criş   Epoca romană   01.03.2012 (creată)   Display map*  
10355.01 Aşezarea eneolitică de la Cărand- Cărămzel   locuire civilă   aşezare   Arad   Cărand, com. Cărand   Eneolitic   24.03.2009 (actualizată)   Display map  
28781.01 Aşezarea eneolitică de la Cărăsău- La Cetate   locuire civilă   aşezare   Bihor   Cărăsău, com. Cociuba Mare   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
51859.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cărbunari - Peştera Urzicari   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Neolitic, Paleolitic   10.12.2014 (verificată)   Display map  
51859.01
 History Monuments List of 2010
Construcţie romană de la Cărbunari - Boişte. la 5 km SE de sat, pe malul stâng al pârâului Boişte   construcţie   villa rustica   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Epoca romană / sec. II - III   10.12.2014 (verificată)   Display map  
51859.03 Depozitele de cremene la Cărbunari- Lacul cu Trestie   depozit/tezaur   depozit   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Necunoscută   08.01.2014 (verificată)   Display map  
51859.09 Aşezarea Coţofeni de la Cărbunari - Tâlva Bălanului''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51859.08 Aşezarea Coţofeni de la Cărbunari - Moara Turcului''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51859.07 Aşezarea Coţofeni de la Cărbunari - Padina Seacă''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51859.06 Aşezarea de la Cărbunari - Valea Porcului''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51859.05 Aşezarea de la Cărbunari - Şagar''. punctul este situat între Cărbunari şi Şopotul Nou   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51859.04 Aşezarea de la Cărbunari - Poieni''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Cărbunari, com. Cărbunari   Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
132495.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele bisericii vechi (altarul) de la Cărbuneşti   structură de cult/religioasă   biserică   Prahova   Cărbuneşti, com. Cărbuneşti   Epoca modernă / sec. XVIII   (creată)   Display map  
89721.02 Situl arheologic de la Cărmăzăneşti- Peştera D1. La nord vest de ieşirea din localitate, pe dreapta văii Cărmăzăneştiului, într-un perete calcaros   locuire   locuire în peşteră   Hunedoara   Cărmăzăneşti, com. Gurasada   Epoca bronzului, Neolitic   07.11.2011 (actualizată)   Display map  
89721.03 Situl arheologic de la Cărmăzăneşti- Peştera D3. nu departe de punctul Peştera D   locuire   aşezare în peşteră   Hunedoara   Cărmăzăneşti, com. Gurasada   Epoca bronzului, Epoca medievală   13.04.2010 (creată)   Display map  
87692.06 Aşezarea neolitică de la Cărpiniş- La Plasa Peşterii   locuire   aşezare   Hunedoara   Cărpiniş, com. Oraş Simeria   Eneolitic   19.03.2012 (creată)   Display map  
156222.01 Descoperirea tumulară de la Cărpiniş. În vatra satului, spre Iecea Mică.   descoperire funerară   movilă   Timiş   Cărpiniş, com. Cărpiniş   Epoca medievală   21.11.2011 (creată)   Display map  
87692.03 Cariera de epocă romană de la Cărpiniş. pe vaea Mureşului   carieră/mine   carieră de piatră   Hunedoara   Cărpiniş, com. Oraş Simeria   Epoca romană   07.11.2011 (creată)   Display map  
87692.05 Aşezarea neolitică de la Cărpiniş- Cornu   locuire   aşezare   Hunedoara   Cărpiniş, com. Oraş Simeria   Eneolitic   07.11.2011 (creată)   Display map  
87692.04 Aşezarea neolitică de la Cărpiniş- Între Peri   locuire în peşteră   aşezare în peşteră   Hunedoara   Cărpiniş, com. Oraş Simeria   Neolitic   07.11.2011 (creată)   Display map  
87692.01 Aşezărea din epoca neolitică de la Cărpiniş- Piatra Morii   locuire în peşteră   aşezare în peşteră   Hunedoara   Cărpiniş, com. Oraş Simeria   Neolitic   07.11.2011 (verificată)   Display map  
87692.02 Aşezarea din epoca bronzului de la Cărpiniş- Comoara. în hotarul localităţii, pe un deal   locuire   aşezare   Hunedoara   Cărpiniş, com. Oraş Simeria   Epoca bronzului   13.04.2010 (creată)   Display map  
6814.01 Situl arheologic de la Cărpiniş - Şesul Cucilor (01 02 05). În vecinătatea vestică a "Troaşului Târşicuţii", la cca. 200m în linie dreaptă   locuire   locuire   Alba   Cărpiniş, com. Roşia Montană   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVI   19.03.2009 (verificată)   Display map  
6814.02 Aşezarea modernă de la Cărpiniş - Dâmbuleu (01 02 06). La vest de Şesul Cucilor şi cca. 250m de şoseaua asfaltată   locuire   locuinţă   Alba   Cărpiniş, com. Roşia Montană   Epoca modernă   13.03.2009 (actualizată)   Display map  
101733.11 Situl arheologic de la Căscioarele-Suharna. Situl arheologic se află în partea de est a satului Pe terasa joasă şi mijlocie a Dunării, între Chirnogi şi Căscioarele, la 2,5 km est de comuna Căscioarele,şi la 500 m vest de Şuviţa Hotarului   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène, Epoca medievală   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.08 Situl arheologic de la Căscioarele-Ruinele Mănăstirii Cătălui. Ruinele mânăstirii Cătălui se află vizavi de satul Căscioarele, pe malul de E al lacului Cătălui   construcţie de cult   mănăstire   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Epoca medievală, Latène, Epoca bronzului, Eneolitic / sec. XVI-XVIII, sec. VI-VII, sec. II-I a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.16 Situl arheologic de la Căscioarele-Borovină. Situl se află la 1 km vest de lacul Cătălui   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Epoca migraţiilor, Latène / sec. IV, sec. IV - III a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map  
101733.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căscioarele - Şuviţa Hotarului. Situl arheologic se află la 3 km est de comună, pe terasa mijlocie şi înaltă a Dunării, dintre Chirnogi şi Căscioarele, la sud de pădurea Tufele Grecului. Pe partea dreaptă a Şuviţei Hotarului, şaezarea se află pe malul văii şi pe marginea terasei.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Latène / sec. VI - VII, sec. IX - X, sec. IV - I a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căscioarele - Ostrovel. Situl este localizat pe un ostrov, la SV de punctul Mănăstirea Cătălui, în mijlocul lacului Cătălui   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Hallstatt, Latène, Neolitic, Eneolitic, Epoca bronzului / sec. II-I a.Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.04
 History Monuments List of 2010
19 Picture count: 19
Situl arheologic de la Căscioarele - D-aia parte. Situl se află la 500 m N de Mănăstirea Cătălui, pe malul de E al lacului Cătălui, vizavi de satul Căscioarele   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène, Epoca bronzului, Neolitic, Eneolitic / sec.IV-III a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.09 O movilă aplatizată la Căscioarele. Movila se află pe malul de est al lacului Cătălui, la 500 m depărtatre de situl "D-aia Parte"   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.13 Necropola eneolitică de la Căscioarele-Vizavi de Puţul Popii. Necropola se află la est de sat pe un bot de terasă, vizavi de "Puţul Popii",la 50 m vest de necropola de la "D-aia parte"   descoperire funerară   necropolă   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Eneolitic   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.12 Necropola eneolitică de la Căscioarele-D-aia parte. Necropola se află vizavi de satul Căscioarele, la 300 m nord de situl arheologic de la "D-aia Parte", pe malul de est al lacului Cătălui, pe un bot de terasă, în pantă   descoperire funerară   necropolă   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Neolitic, Eneolitic   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.07 Movila Mare de la Căscioarele. Movila se află pe malul de est al lacului Cătălui, la 500 m depărtare spre est de situl arheologic de la D'aia Parte   descoperire funerară   tumul   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Epoca bronzului   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latène de la Căscioarele. Aşezarea este poziţionată la E de pescăria de pe malul lacului Greaca, în dreptul drumului spre Căscioarele   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène   09.01.2020 (actualizată)   Display map  
101733.10 Aşezarea Glina de la Căscioarele - Pe Coastă. Aşezarea este localizată în partea de est a lacului Cătălui, spre Gura Cătăluiului   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Epoca bronzului   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.06 Aşezarea getică de la Pescărie-Valea Coşarului. Aşezarea se află la S de sat, la E de fosta pescărie de pe malul lacului Greaca, în dreptul drumului spre Căscioarele.   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène / sec. II-I a.Chr., sec. IV-III a.Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.18 Aşezarea getică de la Căscioarele-Coinea II. Aşezarea getică se află la sud de sat, pe un bot de terasa joasă a fostului lac Coinea   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène / sec. IV-III a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.15 Aşezarea getică de la Căscioarele-Valea Zboiului. Aşezarea se află la marginea de vest a satului Căscioarele pe Valea Cătăluiului, pe partea dreaptă, aproape de pădure, dincolo de punctul "Băşica", pe un bot de terasă cu panta înclinată spre sud.   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène / sec. IV - III a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.17 Aşezarea getică de la Căscioarele-Coinea I. Aşezarea getică se află la sud de sat, pe terasa mijlocie a fostului lac Coinea.   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène / sec. IV-III   09.01.2020 (actualizată)   Display map  
101733.19 Aşezare eneolitică din Căscioarele-Ostrov. Aşezarea eneolitică se află pe Valea Zboiului, pe partea dreaptă a şoselei Olteniţa-Giurgiu, la 3 km vest de comuna Căscioarele, aproape de limita de vest a judeţului Călăraşi   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Eneolitic   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.14 Aşezare getică de la Căscioarele-Milescu. Aşezarea getică de află pe un bot de terasă, pe malul de est al lacului Cătălui, vizavi de satul Căscioarele   locuire   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Latène / sec. II-I a. Chr.   09.01.2020 (actualizată)   Display map*  
101733.05 Aşezarea Dridu de la Căscioarele. Situl arheologic se află la 3 km E de comună, pe terasa mijlocie şi înaltă a Dunării, dintre Chirnogi şi Căscioarele şi la 500 m E de pădurea Tufele Grecului   locuire civilă   aşezare   Călăraşi   Căscioarele, com. Căscioarele   Epoca medievală / sec. IX-X p.Chr.   09.09.2009 (creată)   Display map*  
122301.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căşăria - Dealul Mătăhuia. la 2 km N de sat, pe o înălţime dominantă ce constituie terasa superioară a râului Cracău, la o altitudine absolută de 520 m,   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Căşăria, com. Dobreni   Eneolitic, Epoca bronzului   06.06.2017 (actualizată)   Display map*  
56675.02
 History Monuments List of 2010
10 Picture count: 10
Situl arheologic de la Căşeiu (SAMVM) - Cetăţele. Urmele castrului pot fi identificate la 1,5 km E de sat, la 300 m de râul Someş, pe malul drept al râului Someş, la confluenţa cu pârâul Sălătruc.   locuire militară   castru   Cluj   Căşeiu, com. Căşeiu   Epoca bronzului, Epoca romană / sec. II - III d.Hr.   15.03.2017 (actualizată)   Display map*  
38090.01 Situl arheologic de la Mihai Eminescu-La Salcâmii lui Cramă. Situl se află în extravilan, la E de sat, pe panta uşoară a dealului aflat între sat şi Dealul La Movile.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cătămăreşti, com. Mihai Eminescu   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Eneolitic, Epoca bronzului / sec. IV - V, sec. XVII - XVIII, aprox. 4.500- 3.500 ani, aprox. 1500/1400-1150 ani   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38090.02 Situl arheologic de la Cătămăreşti - La Ţintirim. Situl se află în extravilan, pe partea dreaptă a pârâului Dresleuca, la 300-400 m V de podul spre Brăiasca.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cătămăreşti, com. Mihai Eminescu   Epoca medievală, Hallstatt / sec. XI - XIII, aprox. 650-450/300 ani, sec. XVII - XVIII, sec. XIII - XIV   03.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38107.02 Situl arheologic de la Cătămăreşti-Deal - La Sălişte. Situl se află în extravilan, la 1400 m E de sat, pe malul stâng al pârâului şi iazului Luizoaia, în dreptul Cantonului CFR.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Cătămăreşti-Deal, com. Mihai Eminescu   Epoca medievală / sec. VIII-IX, aprox.3.500-2.500 ani   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38107.01 Situla arheologic de la Cătămăreşti-Deal - La Podul spre Brăiasca. Situl se află extravilan, pe panta sud-estică a Dealului Brăiasca, între iazul Brăiasca şi podul de peste pârâul Dresleuca.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cătămăreşti-Deal, com. Mihai Eminescu   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / aprox. 1500/1400-1150 ani, sec. IV - V, sec. VI - VII, sec. VII - VII, sec.VIII-IX, sec. XI-XII, sec. XIII-XIV   02.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38107.04 Situl arheologic de la Cătămăreşti-Deal - Botoşanca. Situl se află în extravilan, la 3500 m NV de sat, pe terenul în pantă uşoară aflat pe partea stângă a şoselei Botoşani-Roman.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Cătămăreşti-Deal, com. Mihai Eminescu   Neolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / aprox.3.500-2.500 ani, sec. XVII - XVIII, sec. IV-V   28.03.2012 (actualizată)   Display map*  
38107.03 Movila La Steag de la Cătămăreşti-Deal. Movila este situată extravilan, la NE de sat, pe platoul Dealului Sitna, la 700 m NE de pârâul Armeanului şi calea ferată Botoşani-Leorda.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Cătămăreşti-Deal, com. Mihai Eminescu   Necunoscută   23.03.2012 (actualizată)   Display map*  
133376.08 Necropola medievală târzie de la Cătina - La Biserică. Situl se află lângă la cca 100 m est de biserica monument istoric (PH-II-m-A-16387), în partea de est a satului.   descoperire funerară   necropolă   Prahova   Cătina, com. Floreşti   Epoca medievală / 1647-1900   27.04.2016 (creată)   Display map*  
133376.04 Tumulul de la Cătina - La vest de sat. La vest de sat şi la 110 m sud de DJ 720, ce leaga Calineşti de Filipeştii de Pădure   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cătina, com. Floreşti   Epoca bronzului   19.04.2016 (creată)   Display map*  
133376.07
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Cătina - La terenul de fotbal. La vest de sat şi la 40 m SV terenul de fotbal   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cătina, com. Floreşti   Epoca bronzului   19.04.2016 (creată)   Display map*  
133376.06 Tumulul de la Catina - La Izlaz. La vest de sat şi la 430 m sud de DJ 720 ce leagă Călineşti de Filipeştii de Pădure   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cătina, com. Floreşti     19.04.2016 (creată)   Display map*  
133376.05 Tumulul de la Cătina - La nord de drum. La vest de sat şi la 130 m nord de DJ 720 ce leagă Calineşti de Filipeştii de Pădure   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cătina, com. Floreşti   Epoca bronzului   19.04.2016 (creată)   Display map*  
133376.02 Tumulul de la Cătina-La Biserică. Tumul aflat la 150 km N de biserica din Călineşti ;i la 10 m V de DJ 101P   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cătina, com. Floreşti   Epoca bronzului   10.04.2014 (creată)   Display map*  
133376.03 Tumulul de la Catina - În sat. În curţile proprietarilor cu nr. 74-76, la 390 m sud de ruinele conacului Mavros Cantacuzino   descoperire funerară   tumul   Prahova   Cătina, com. Floreşti   Epoca bronzului   10.04.2014 (creată)   Display map*  
105053.03 Aşezarea geto-dacică de la Cătruneşti. în satul Cătruneşti, pe malul stâng al Mostiştei, pe terasa ce coboară spre malul stâng al apei   locuire civilă   aşezare   Ialomiţa   Cătruneşti, com. Sineşti   Latène / sec. II-I a.Chr.   04.02.2015 (actualizată)   Display map*  
105053.02 Aşezarea pluristratificată de la Cătruneşti. la 500 m sud de satul Cătruneşti, malul stâng al văii Mostiştea   locuire civilă   aşezare   Ialomiţa   Cătruneşti, com. Sineşti   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. IV p.Chr., sec. IX-X   04.02.2015 (actualizată)   Display map*  
105053.01 Situl arheologic de la Cătruneşti. între satele Cătruneşti şi Mataraua, pe malul stâng al văii Mostiştea   locuire civilă   aşezare   Ialomiţa   Cătruneşti, com. Sineşti   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. II - III p.Chr., sec. IV p.Chr., sec. IX - X   04.02.2015 (actualizată)   Display map*  
67041.07 Tezaurul de monede romane imperiale de la Cătunu. Descoperirea a fost făcută pe malul Ialomiţei.   depozit/tezaur   tezaur monetar   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Epoca romană   26.05.2017 (actualizată)   Display map  
67041.06 Aşezarea Sântana de Mureş - Cerneahov de la Cătunu - Mătâcă. Aşezarea este localizată la circa 1 km sud de sat, pe terasa stângă a Ialomiţei şi la 1 km de podul drumului naţional Bucureşti - Buftea - Ploieşti.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Epoca migraţiilor / sec. IV p.Chr.   26.05.2017 (actualizată)   Display map*  
67041.05 Aşezarea neolitică de la Cătunu - Olteni II. A;ezarea se află la 200 m N de punctul "Olteni I"   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Neolitic   26.05.2017 (actualizată)   Display map*  
67041.04 Situl arheologic de la Cătunu - Olteni I. Situl arheologic se află la 1 km est de localitate, în stânga drumului comunal Cornesti - Crivăţu, şi la 500 m NNE de punctul Viişoara.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Epoca romană, Epoca bronzului / sec. II-III   26.05.2017 (actualizată)   Display map*  
67041.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cătunu - Viişoara. Aşezarea este localizată la 0,3 km E de sat şi imediat la S de drumul comunal spre Crivăţu (cota 128,4), pe malul stâng al Ialomiţei.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Epoca bronzului, Epoca romană, Latène / sec. II - III, sec. I a.Chr - I p.Chr.   24.05.2017 (actualizată)   Display map*  
67041.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Latene de la Cătunu - Moviliţa. Aşezarea este amplasată pe malul stâng al râului Ialomiţa, la 1,5 km SE de sat.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Latène / sec. II - I a. Chr.   24.05.2017 (actualizată)   Display map*  
67041.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Cătunu - Islaz. Situl arheologic se află situat imediat în căpatul de V al satului, pe malul stâng al râului Ialomiţa.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Epoca romană, Latène / sec. II - III, sec. II-I a.Chr.   24.05.2017 (actualizată)   Display map*  
67041.08 Denar roman republican de la Cătunu- Vatra satului   descoperire izolată   obiect izolat   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Latène / sec. II-I a.Chr.   19.01.2010 (actualizată)   Display map  
67041.09 Stater de tip Alexandru cel Mare - Cătunu   descoperire izolată   obiect izolat   Dâmboviţa   Cătunu, com. Corneşti   Epoca elenistică / sec. IV-III a.Chr.   19.01.2010 (actualizată)   Display map  
179365.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căţelu-malul drept al Dâmboviţei. pe malul de N al Dâmboviţei, din partea de SV a satului, până la şoseaua Căţelu-Glina   locuire   aşezare   Ilfov   Căţelu, com. Glina   Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. IX-XI   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
179365.01 Situl arheologic de la Căţelu-Malul stâng al Dâmboviţei. la V de şoseaua Căţelu - Bobeşti, pe partea de SV a satului   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Căţelu, com. Glina   Latène, Epoca romană / sec. II - IV p. Chr.   31.10.2008 (verificată)   Display map*  
137309.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Căuaş - Sighetiu. la 4 km V de sat, la confluenţa canalelor pârâurilor Kubik şi Gat   locuire civilă   aşezare   Satu Mare   Căuaş, com. Căuaş   Hallstatt, Eneolitic, Epoca bronzului   07.03.2016 (verificată)   Display map*  
76200.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia Latene de la Căuieşti - Cetăţuia. la 500 m SE de sat   fortificaţie   fortificaţie   Galaţi   Căuieşti, com. Drăguşeni   Latène / sec. IV-III a. Chr.   30.01.2008 (actualizată)   Display map  
51886.02 Aşezarea paleolitică de la Căvăran - Dealu Păning. cca. 2 km NNE de podul peste Timiş   locuire   locuire   Caraş-Severin   Căvăran, com. Constantin Daicoviciu   Paleolitic   13.12.2013 (actualizată)   Display map  
51886.03
 History Monuments List of 2010
Biserica medievală de la Căvăran. la intrarea în sat, pe partea stângă a drumului, lângă grajdurile fostului CAP   structură de cult/religioasă   biserică   Caraş-Severin   Căvăran, com. Constantin Daicoviciu   Epoca medievală / sec. XIV - XV   13.12.2013 (actualizată)   Display map  
51886.01 Fortificaţia medievală de la Căvăran   fortificaţie   fortificaţie de pământ   Caraş-Severin   Căvăran, com. Constantin Daicoviciu   Epoca medievală   13.12.2013 (verificată)   Display map  
161874.01 Situl arheologic de la Căzăneşti - Malul înalt. Situl arheologic se află pe botul de deal, numit Malul Inalt, situat între Dealul Căzăneştilor la est şi sud est şi Dealul Movilei la vest şi sud est.   locuire   locuire   Vaslui   Căzăneşti, com. Oraş Negreşti   Hallstatt, Latène   20.04.2016 (creată)   Display map*  
91848.02 Aşezarea din epoca bronzului de la Căzăneşti- Târsa   locuire   aşezare   Hunedoara   Căzăneşti, com. Vaţa De Jos   Epoca bronzului   07.11.2011 (actualizată)   Display map  
91848.03 Exploatarea medievală de cupru de la Căzăneşti   carieră/mine   exploatare   Hunedoara   Căzăneşti, com. Vaţa De Jos   Epoca medievală   13.04.2010 (creată)   Display map  
169137.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Câinenii Mari. la V de podul peste Olt şi pe malul podului   locuire   locuire   Vâlcea   Câinenii Mari, com. Câineni   Epoca medievală, Epoca romană / sec.XVIII   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
169137.03
 History Monuments List of 2010
Fragmente din drumul austriac Via Carolina. La 400 m N, pe D.N.7   construcţie   drum   Vâlcea   Câinenii Mari, com. Câineni   Epoca medievală / sec.XVIII   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
169128.02
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Câinenii Mici. În curtea bisericii "Sf. Voievozi"   structură de cult/religioasă   cruce   Vâlcea   Câinenii Mici, com. Câineni   Epoca medievală / sec. XVII   08.01.2009 (actualizată)   Display map  
50816.01 Topor de piatră de la Câlnic   descoperire izolată   obiect izolat   Caraş-Severin   Câlnic, com. Municipiul Reşiţa   Neprecizată   02.06.2009 (verificată)   Display map  
4115.02
 History Monuments List of 2010
Cetatea medievală de la Câlnic (Burgviertel)   locuire civilă   cetate   Alba   Câlnic, com. Câlnic   Epoca medievală, Necunoscută / sec. XIII - XV, sec. XIII, sec. XV-XVI, sec.XIII, mijl. sec. XVI, sec. XIII-XV, sf. sec. XIV - sec. XVI, sec. XIX, sec. XVI - XVIII   19.03.2009 (actualizată)   Display map  
4115.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea rurală medievală de la Câlnic   locuire civilă   aşezare rurală   Alba   Câlnic, com. Câlnic   Epoca medievală / sec. XIII - XIX   19.03.2009 (actualizată)   Display map*  
4115.01 Aşezarea Turdaş de la Câlnic- în Vii   locuire civilă   aşezare   Alba   Câlnic, com. Câlnic   Neolitic, Eneolitic   19.03.2009 (actualizată)   Display map  
48502.02 Situl arheologic preistoric de la Câlţeşti - Vladimirescu. la N şi NE de sat, pe platou   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Câlţeşti, com. Pietroasele   Neolitic, Epoca bronzului   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
48502.01 Aşezarea Latene de la Câlţeşti. la V de sat, în dreptul pîlcului de case de pe malul pârâului Gîrla Dunării pe malul stâng al pârâului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Câlţeşti, com. Pietroasele   Latène / sec. II - IV   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
28718.01 Aşezarea neolitică de la Câmpani- Peştera Dâmbul Colibi   locuire civilă   locuire în peşteră   Bihor   Câmpani, com. Câmpani   Neolitic   06.04.2009 (actualizată)   Display map  
55712.01
 History Monuments List of 2010
Tumuli de la Câmpeneşti - Măgheruş. Tumulii se găsesc la V de sat.   descoperire funerară   tumul   Cluj   Câmpeneşti, com. Apahida   Necunoscută   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
55712.02 Aşezarea din epoca fierului de la Cîmpeneşti - Ambraveghi. Pe malul stâng al văii Feiurdului   locuire   aşezare   Cluj   Câmpeneşti, com. Apahida   Epoca fierului   13.05.2013 (creată)   Display map*  
38606.06 Situl arheologic de la Câmpeni - Confluenţa pârâului Leahu cu Miletinul. Situl se află în extravilan, la SE de sat, pe partea stângă a pârâului Leahu şi pe dreapta pârâului Miletin.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Câmpeni, com. Prăjeni   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVII - XVIII, sec. IV - V   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38606.03 Situl arheologic de la Câmpeni - La Iezătura Veche. Situl se află în extravilan, la SV de sat, pe partea dreaptă a pârâului Leahu.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Câmpeni, com. Prăjeni   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. IV - V   03.04.2012 (actualizată)   Display map*  
38606.04 Situl arheologic de la Câmpeni - La Han. Situl se află în marginea de N a satului, pe fruntea unei cueste din dreapta Miletinului, care formează un interfluviu înalt spre pârâul Leahu.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Câmpeni, com. Prăjeni   Eneolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XVIII, sec. IV-V   29.03.2012 (creată)   Display map*  
44881.01 Necropola medievală de la Câmpeni   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Câmpeni, com. Amaru   Epoca medievală / sec. XVIII   26.05.2009 (verificată)   Display map  
54136.01 Aşezare din epoca bronzului de la Câmpia - Via lui Ioanovici''   locuire   locuire   Caraş-Severin   Câmpia, com. Socol   Epoca bronzului   16.10.2009 (verificată)   Display map  
54136.02 Situl arheologic de la Câmpia - Vidara''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Câmpia, com. Socol   Hallstatt   16.10.2009 (verificată)   Display map  
54136.03 Situl arheologic de la Câmpia - Bara''. la 1 km vest de sat   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Câmpia, com. Socol   Latène, Epoca medievală, Hallstatt / sec. III-IV d. Chr   16.10.2009 (verificată)   Display map  
  / 61  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code