Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Select a criterion    Select keywords
To register a new site or update information for an existing site: download form (), fill form and send us the site record.

Procedură pentru înregistrarea siturilor arheologice în baza de date a Repertoriului Arheologic Național: descărcaţi ()
Total number of sites: 18723
 
Search by RAN code 
 
Search by LMI code 
 
  / 63  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (ascending) Chronology Last update (descending) Display map
133296.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Bozieni-Vatra satului. în vatra satului şi cimitirul vechi   locuire civilă   aşezare   Prahova   Bozieni, com. Fântânele   Epoca migraţiilor / sec. V - VII   20.11.2008 (actualizată)   Display map  
121885.03 Aşezarea Latene târziu de la Bozieni-La izvoare   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Bozieni, com. Bozieni   Latène / sec. II - III   06.11.2008 (creată)   Display map  
121885.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozieni - La Cenuşărie. la 500 m E de sat   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Bozieni, com. Bozieni   Latène, Epoca medievală / sec. II - III, sec. XV - XVII   28.10.2008 (actualizată)   Display map*  
33042.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozieş - Valea Bozieşului. lângă casa lui Peştină Liviu   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bozieş, com. Chiochiş   Hallstatt, Epoca romană, Neolitic, Epoca bronzului / sec. II - III p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
142275.08 Aşezarea medievală de la Bozieş - Grajduri. în apropiere de fostele grajduri CAP, mai jos de bazinele de apă, pe malul stâng al Pârâului Valea Mare   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Epoca medievală / sec. VIII-IX   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.07 Aşezarea medievală de la Bozieş - Aşezarea B. pe malul stâng al râului Barcău, la circa 500 m de localitate   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Epoca medievală / sec. VII-IX   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.06 Aşezarea medievală de la Bozieş - Aşezarea A. pe malul stâng al râului Barcău   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Epoca medievală / sec. VII-IX   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.05 Aşezarea Starčevo-Cris de la Bozieş - Din hotarul localităţii. Din hotarul localităţii   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Neolitic   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.04 Situl arheologic de la Bozieş - Între grajdurile CAP şi Moară. Între fostele grajduri ale CAP si Moară, la un cot al pârâului, pe prima terasă (malul stâng în aval) a pârâului Valea Mare   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Epoca romană, Epoca bronzului, Neolitic   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.03 Situl arheologic de la Bozieş - În apropierea grajdului CAP. În apropierea fostelor grajduri CAP, pe malul din stânga Văii Mari   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Epoca romană, Epoca bronzului   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.02 Situl arheologic de la Bozieş. Între malul din stânga Văii Mari si terasa înaltă din apropierea Morii   locuire   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Eneolitic, Epoca romană   26.11.2013 (creată)   Display map  
142275.01 Aşezările neolitice de la Bozieş- Ferma Nagy Lajos   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Bozieş, com. Boghiş   Neolitic   07.05.2009 (actualizată)   Display map  
33042.02 Aşezarea eneolitică de la Bozieş- Poderei   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bozieş, com. Chiochiş   Eneolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
45398.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru- La Biserică. la biserică şi cimitir, în vatra veche a satului   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. XIII-XVIII   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
45398.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bozioru. în centrul satului, în spatele şcolii   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Bozioru, com. Bozioru   Hallstatt / sec. VI - V a. Chr.   26.05.2009 (actualizată)   Display map  
139955.03 Aşezarea romană de la Bozna - La Comoară. Aşezarea se află la aproximativ 500 m sud-sud-est de Fortificaţia de la Vraniţele-Boznii (Cod RAN 139955.01), pe un mamelon înalt deasupra Văii Meseşului.   locuire   aşezare   Sălaj   Bozna, com. Treznea   Epoca romană   14.01.2020 (creată)   Display map*  
139955.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată hallstattiană de la Bozna - La Vraniţă. Cetatea este situată la 1,5 km de centrul localităţii Bozna şi 350 m sud de Măgura Boznii.   locuire   aşezare fortificată   Sălaj   Bozna, com. Treznea   Hallstatt   20.12.2019 (verificată)   Display map*  
51582.02 Aşezarea medievală de la Bozovici - Tăria''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Bozovici, com. Bozovici   Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51582.05 Aşezarea medievală de la Bozovici - Târgovişte''   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Bozovici, com. Bozovici   Epoca medievală / sec. XIV d. Chr.   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51582.04 Aşezarea Latene târziu de la Bozovici - Cimitirul Catolic''. la marginea sud-vestică a localităţii, pe panta Dealului Beclean   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Bozovici, com. Bozovici   Latène / sec. III-IV d. Chr   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51582.03 Fortificaţia dacică şi tezaurul roman de la Bozovici   fortificaţie   fortificaţie   Caraş-Severin   Bozovici, com. Bozovici   Epoca romană, Latène   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51582.01 Aşezarea preistorică de la Bozovici - Vărsături''. la 300 m de Valea Agrişului, pe malul drept al Nerei   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Bozovici, com. Bozovici   Preistorie   16.10.2009 (verificată)   Display map  
23662.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Brad - Zargidava/ La Stâncă. Situl se află în partea de nord a satului Brad, pe terasa stângă a Siretului.   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Bacău   Brad, com. Negri   Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală, Hallstatt, Eneolitic / secolele IV a.Chr.-II p.Chr., secolele XV-XVIII, sec. XV-XVIII   17.03.2020 (actualizată)   Display map*  
87308.06 Aşezarea din epoca romană de la Brad- Petrineşti. În hotarul localităţii   locuire   aşezare   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Epoca romană   04.11.2011 (creată)   Display map  
87308.02
 History Monuments List of 2010
Situl roman Treptele romane de la Brad   construcţie   drum   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Epoca romană / sec. II - III   04.11.2011 (actualizată)   Display map  
87308.01 Necropola romană de la Brad - La Petroneşti. pe terasa de pe înălţimea Muncelu (775 m), aflată la 12 km sud-est de oraşul Brad   descoperire funerară   necropolă   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Epoca romană / sec. II - III   04.11.2011 (actualizată)   Display map  
87308.05 Depozitul de bronzuri de la Brad   depozit/tezaur   depozit   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Hallstatt   29.03.2010 (creată)   Display map  
87308.04 Aşezarea Şoimuş de la Brad- Dealul Ştefanului   locuire   aşezare   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Epoca bronzului   29.03.2010 (creată)   Display map  
87308.03 Aşezarea Şoimuş de la Brad- Strada Oituz. la capătul străzii   locuire   aşezare   Hunedoara   Brad, com. Municipiul Brad   Epoca bronzului   29.03.2010 (creată)   Display map  
144072.05
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Noa de la Bradu. află în partea de est a satului Bradu, spre Avrig, în dreapta şoselei naţionale Sibiu-Făgăraş, în grădina din spatele casei locuitorului Dumitru Vasile.   locuire   aşezare   Sibiu   Bradu, com. Oraş Avrig   Epoca bronzului   16.03.2015 (creată)   Display map  
144072.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Bradu - Poiana cu şopruri. Aşezarea a fost identificată pe versantul Coşolţului, între Dealul Bradului şi Dealul Dracului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bradu, com. Oraş Avrig   Neolitic   05.01.2015 (actualizată)   Display map  
144072.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Bradu. Aşezarea se află în intravilan, pe o veche terasă a Oltului.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Bradu, com. Oraş Avrig   Hallstatt   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
172545.01
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră de la Cărbunari, la Bradu-Clocotici. la 300 m SV de biserică   structură de cult/religioasă   cruce   Vâlcea   Bradu-Clocotici, com. Racoviţa   Epoca medievală / sec. XVIII   08.01.2009 (verificată)   Display map  
179230.06
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bragadiru - La moară. Situl arheologic Bragadiru "La Moară" se află pe malul nordic al râului Sabar, la vest de şoseaua Bucureşti-Alexandria şi la nord-vest de Fabrica de nutreţuri combinate.   locuire   aşezare   Ilfov   Bragadiru, com. Oraş Bragadiru   Latène, Neolitic, Epoca medievală / secolele XV-XVII, secolele III-IV p.Chr., secolele II-I a.Chr   10.03.2020 (creată)   Display map  
179230.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bragadiru - La Moară. Situl este situat în partea stângă a pârâului Sabar.   locuire   aşezare   Ilfov   Bragadiru, com. Oraş Bragadiru   Latène, Epoca bronzului   10.03.2020 (creată)   Display map  
179230.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bragadiru-La Fosta Cărămidărie. Situl arheologic este situat pe malul stâng al Ciorogârlei, vis-a vis de fosta cărămidărie, până la hotarul cu comuna Măgurele; pe malul drept al Ciorogârlei, la est de localitate.   locuire   aşezare   Ilfov   Bragadiru, com. Oraş Bragadiru   Epoca geto-dacică, Epoca bronzului, Latène, Epoca romană, Epoca medievală, Neolitic / sec. III-IV, sec. XVII-XVIII   10.03.2020 (verificată)   Display map*  
179230.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bragadiru-Staţia de Epurare. Situl arheologic se află pe ambele maluri ale Sabarului, la E de podul şos. Bucureşti - Cornetu, în zona staţiei de epurare a apelor uzate.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Bragadiru, com. Oraş Bragadiru   Epoca medievală, Neolitic, Epoca bronzului, Latène, Epoca romană / sec. XIV-XVII, sec. III-IV p. Chr., sec. IX-XI   10.03.2020 (actualizată)   Display map*  
179230.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală de la Bragadiru. Aşezarea se află pe malul stâng al râului Ciorogârla, la cca. 1000 m aval de podul şos. Bucureşti - Cornetu.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Bragadiru, com. Oraş Bragadiru   Epoca medievală / sec. XIV-XVI, sec. IX-X   10.03.2020 (verificată)   Display map*  
179230.02 Situl arheologic de la Bragadiru. Situl este localizat pe ambele maluri al râului Ciorogârla, la E de localitate.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Bragadiru, com. Oraş Bragadiru   Latène, Epoca romană, Epoca medievală, Neolitic / sec. III-IV p. Chr., sec. IX-XI   10.03.2020 (actualizată)   Display map*  
152243.08 Tumulul de la Bragadiru - Măgura Lovii. Tumulul se află la 5,1 km est-nord-est de marginea de nord-vest a satului Bragadiru, la 5 km nord-est de intersecţia Dj 506 cu Dj 506B şi 730 m nord-est de canalul de irigaţii (parte a sistemului Giurgiu-Răzmireşti).   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Necunoscută   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.07 Tumulul de la Bragadiru - Măgura Giurgiului. Tumulul e aflat la 2,3 km est-nord-est de marginea de nord-vest a satului Bragadiru, la 2,1 km nord-est de intersecţia Dj 506 cu Dj 506B şi 2 km sud-vest de canalul de irigaţii (parte a sistemului Giurgiu-Răzmireşti).   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Necunoscută   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.06 Situl arheologic de la Bragadiru - BRG 005/ Roiba. Situl se află pe terasa joasă, de est, a râului Vedea, cu dimensiunile estimate la 110 m pe direcţia nord-vest - sud-est şi 80 m pe direcţia nord-est - sud-vest, traversată de Dj 506, la 160 de m sud-sud-est de partea de sud a satului Bragadiru.   locuire   aşezare   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Epoca medievală, Preistorie / sec. VIII-X   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.05 Aşezarea geto-dacică de la Bragadiru - BRG 004. Descoperirea izolată se găseşte pe terasa înaltă, de vest, a râului Vedea, la 5,5 km sud-sud-est de marginea sudică a satului Frumoasa, 2 km sud-vest de marginea de sud a satului Bragadiru, respectiv de Dj 506 şi 3,8 km sud de podul de peste râul Vedea (d   locuire   aşezare   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Latène / sec. II-I î. Hr.   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.04 Situl arheologic de la Bragadiru - BRG 003. Descoperirea izolată se găseşte la baza terasei înalte, de vest, a râului Vedea, în zona "Văii Rusca", la 5,7 km sud-sud-est de marginea sudică a satului Frumoasa, 2,1 km sud-vest de marginea de sud a satului Bragadiru, respectiv de Dj 506 şi 3,9 km sud d   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Latène, Epoca medievală, Preistorie / sec. VIII-X   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.02 Situl arheologic de la Bragadiru - BRG 001. Pe malul drept al râului Vedea, descoperirea întâmplătoare s-a realizat în urma inundaţiilor din iulie 2005, în imediata vecinătate de est a Dj 506B, la 750 m sud-sud-est de marginea sudică a satului Frumoasa, 1,2 km vest-sud-vest de marginea de nord-vest   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Neolitic, Eneolitic, Hallstatt, Epoca medievală / sec. VIII-X   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.03 Situl arheologic de la Bragadiru - BRG 002. Aşezarea e aflată la baza terasei înalte, de vest, a râului Vedea, cu o suprafaţă estimată la 45 m pe pe direcţia nord-sud, respectiv 65 m pe direcţia est-vest, la 20 m est de Dj 506B, la 1,3 km sud-sud-est de marginea sudică a satului Frumoasa, 1,4 km su   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Epoca medievală, Preistorie / sec. VIII-X   19.12.2018 (creată)   Display map*  
152243.01 Aşezarea preistorică de la Bragadiru - Măgură. pe Măgura de pe şoseaua Rădeanca - Bragadiru, lângă râul Vedea   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Bragadiru, com. Bragadiru   Hallstatt, Neolitic   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
40642.03
 History Monuments List of 2010
Ansamblul vămii de la Bran   construcţie   construcţie   Braşov   Bran, com. Bran   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVI - XVII, sec. XVIII   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40642.01 Tezaurul roman de la Bran   depozit/tezaur   tezaur monetar   Braşov   Bran, com. Bran   Epoca migraţiilor / sec. III-IV   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40642.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic Ansamblul castelului de la Bran   construcţie   castel   Braşov   Bran, com. Bran   Epoca medievală / 1377 - 1382, 1377-1382, 1377-sec. XVII, 1377-1382; 1622; 1929, 1622   17.05.2007 (creată)   Display map  
125864.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Coţofeni de la Braneţ - Piscul Rusului. la 600 m N de sat   locuire civilă   aşezare fortificată   Olt   Braneţ, com. Bârza   Epoca bronzului   10.11.2008 (actualizată)   Display map  
75720.04 Movila funerară de la Braniştea. Movila se află la marginea zonei irigată de la est de valea Greacă   funerar   movilă funerară   Galaţi   Braniştea, com. Braniştea   Neprecizată   26.08.2019 (creată)   Display map  
75720.03 Movila funerară de la Braniştea. Această movilă se află la 1, 2 km est de movila Jipa   funerar   movilă funerară   Galaţi   Braniştea, com. Braniştea   Neprecizată   26.08.2019 (creată)   Display map  
75720.02 Movila funerară de la Braniştea - Movila Braniştea. Movila este situată la est de comună, pe un interfluviu.   funerar   movilă funerară   Galaţi   Braniştea, com. Braniştea   Neprecizată   26.08.2019 (creată)   Display map  
75720.01 Movila Funerară de la Braniştea - Movila Jipa. Movila se află la 1,5 km nord de comună.   funerar   movilă funerară   Galaţi   Braniştea, com. Braniştea   Neprecizată   26.08.2019 (creată)   Display map*  
66161.01
 History Monuments List of 2010
Necropola tumulară de la Brăniştea - Movila. Necropola se află imediat la V de sat, pe ambele părţi ale drumului Braniştea - Dâmbovicioara.   descoperire funerară   necropolă tumulară   Dâmboviţa   Braniştea, com. Braniştea   Epoca bronzului   21.03.2017 (actualizată)   Display map*  
104537.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Braniştea - Măgura Mare. la S de sat, în apropierea cimitirului, malul drept al râului Comasca   locuire   locuire   Giurgiu   Braniştea, com. Oinacu   Epoca romană, Hallstatt, Epoca bronzului, Neolitic / sec. IV p. Chr.   07.02.2008 (actualizată)   Display map*  
40205.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Braşov - Dealul Sprenghi. Situl se află pe dealul Sprenghi, în marginea cartierului Bartolomeu, în stânga şoselei Braşov-Râşnov, între biserica Sf. Bartolomeu şi Stadionul Municipal.   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului, Latène / sec. XII-XIII, sec. II - III, sec. XIV-XV   04.05.2015 (actualizată)   Display map  
40205.11 Tezaurul roman de la Braşov   depozit/tezaur   tezaur monetar   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca romană   30.12.2014 (actualizată)   Display map  
40205.05 Situl arheologic de la Braşov - Pietrele lui Solomon. cartier Schei, intravilan   locuire   aşezare fortificată   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca bronzului, Latène / sec. II a. Chr. - 106 p. Chr   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
40205.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Braşov - Schneckenberg. intravilan   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca bronzului   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
40205.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Braşov - Uzinele ASTRA. cartier Noua (intravilan)   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca bronzului, Hallstatt   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
40205.04
 History Monuments List of 2010
Picture count: 4
Situl arheologic de la Braşov - Dealul Tâmpa. între Bastionul Ţesătorilor, Bastionul Frânghierilor şi Bastioanele Postăvarilor şi Tăbăcarilor   fortificaţie   fortificaţie   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Hallstatt, Latène, Epoca medievală / sec. XI - XIII   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
40205.09 Situl arheologic de la Braşov - Valea Cetăţii   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Neolitic, Eneolitic, Latène, Epoca medievală   19.09.2012 (actualizată)   Display map*  
40205.324
 History Monuments List of 2010
Crucea de piatră de la Braşov. Coasta Prundului   structură de cult/religioasă   cruce   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca modernă / 1713   24.02.2010 (verificată)   Display map  
40205.245 Bastionul Postăvarilor de la Braşov. Cetatea Braşovului   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1521   24.02.2010 (verificată)   Display map  
40205.244 Bastionul Frânghierilor de la Braşov. Cetatea Braşovului   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1416   24.02.2010 (verificată)   Display map  
40205.22
 History Monuments List of 2010
Picture count: 7
Biserica Sf. Martin de la Braşov   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XIV - XVIII   24.02.2010 (actualizată)   Display map  
40205.126 Bastionul Cojocarilor de la Braşov. Cetatea Braşovului   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1452   24.02.2010 (verificată)   Display map  
40205.99
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Ansamblul bisericii evangheliceSf. Bartolomeu de la Braşov   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XIII - XIX, sec. XIII-XIX   29.06.2009 (actualizată)   Display map  
40205.247 Bastionul ţesătorilor de la Braşov. latura de V a Cetăţii Braşovului   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1573   09.06.2009 (verificată)   Display map  
40205.312
 History Monuments List of 2010
Cruce de piatră la Braşov. La intersecţia str. Pajiştei cu str. Dr. Saftu Vasile   structură de cult/religioasă   cruce   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca modernă / sec. XVIII   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.318
 History Monuments List of 2010
Crucea Muşicoiului de la Braşov. Pe dealul Curcanilor   structură de cult/religioasă   cruce   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1671   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.319
 History Monuments List of 2010
Crucea de la Ştim (Crucea din Gruiu) de la Braşov   structură de cult/religioasă   cruce   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca modernă / 1781   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.320
 History Monuments List of 2010
Crucea Junilor Curcani la Braşov   structură de cult/religioasă   cruce   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1671   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.323
 History Monuments List of 2010
Crucea de pe Cacova de la Braşov. cartier Şchei   structură de cult/religioasă   cruce   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca modernă / sec. XVIII   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.116 Bastionul Porţii Thorbastei de la Braşov. în spatele curţii   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1515-1521   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.118 Turn de apărare de la Braşov - str. Mureşenilor nr. 1. Cetatea Braşovului, în spatele curţii   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.119 Turnul Alb de la Braşov. de-a lungul Canalului Graft, pe dealul Straja (Warthe)   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1494   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.13 Descoperiri post-romane la Braşov - Dealul Curmăturii   descoperire izolată   obiect izolat   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca post-romană / sec. IV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.06 Aşezarea dacică 1 de la Braşov - cartierul Bartolomeu. între cimitirul Central şi satul Stupini, în afara cartierului Bartolomeu   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Latène / sec. IV-III a.Ch.   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.07 Aşezarea şi necropola din Latene de la Braşov - Fabrica de acid sulfuric   locuire   aşezare şi necropolă   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Latène   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.08 Aşezarea dacică 2. de la Braşov - cartierul Bartolomeu   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Latène   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.10 Aşezarea de tip Latene de la Braşov - Piaţa Sfatului   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Latène   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.12 Aşezarea neolitică de la Braşov - Lutărie   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Neolitic   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.117 Turn de apărare de la Braşov - str. Mureşenilor nr. 9. Cetatea Braşovului, în spatele curţii   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.15 Aşezarea neo-eneolitică de la Braşov- La iepure. pe Valea Cetăţii   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Eneolitic, Neolitic   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.251 Turn de la Braşov - str. Gh. Bariţiu nr. 12. Cetatea Braşovului, alipit bisericii "Sf. Treime"   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.300 Turnul Studenţilor de la Braşov. Cetatea Braşovului, în spatele curţii   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.249 Bastionul Fierarilor de la Braşov. Cetatea Braşovului   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1521   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.123 Turn de apărare de la Braşov - str. Castelului nr. 76-78. Cetatea Braşovului, în spatele curţii   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.110 Turn de apărare de la Braşov - str. Castelului nr. 134-135. Cetatea Braşovului, în spatele curţii   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.241 Bastionul Măcelarilor de la Braşov. lângă Bastionul Fierarilor, latura nord   fortificaţie   bastion   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XV   11.05.2009 (verificată)   Display map  
40205.253 Turnul Negru de la Braşov. de-a lungul Canalului Graft, pe dealul Straja (Warthe)   fortificaţie   turn   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XIV   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.14 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Braşov - Măgurele. 5 km SV de Braşov, în stânga şoselei Braşov-Câmpulung Muscel   locuire civilă   aşezare   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca migraţiilor / sec IV   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.16
Picture count: 1
Vestigii medievale de la Braşov - Piaţa Enescu   locuire   locuire   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / sec. XII - XV   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
40205.211
 History Monuments List of 2010
Casa Sfatului de la Braşov, azi muzeu. Cetatea Braşovului   construcţie   construcţie   Braşov   Braşov, com. Municipiul Braşov   Epoca medievală / 1420, 1770   16.05.2007 (creată)   Display map  
144358.03 Cimitirul hallsttian de la Brateiu - La Zăvoi. Cimitirul a fost descoperit în nisipăria din locul numit "La Zăvoi", situată la 1 km de Bratei, spre Sighişoara.   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Sibiu   Brateiu, com. Brateiu   Epoca migraţiilor, Epoca medievală, Epoca fierului / sec. IV-VI, cca sec. XII-XIII d.Hr., sec. IV-V d.Hr.   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
144358.01 Situl arheologic de la Brateiu - La E de sat. Situl se află pe terasa Târnavei la E de sat, spre Aţel, între km 2-3 de DC Bratei - Aţel.   locuire civilă   aşezare   Sibiu   Brateiu, com. Brateiu   Eneolitic, Epoca migraţiilor, Latène, Epoca medievală, Epoca romană / sec. IV - VI d.Hr., sec. VI - VIII d.Hr., sec. XII - XIII d.Hr.   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
144358.02
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Brateiu   fortificaţie   cetate   Sibiu   Brateiu, com. Brateiu   Epoca medievală / sec. XIV - XVI d.Hr., sec. XIV - XVI, transf. sec. XVIII   28.01.2009 (actualizată)   Display map  
64014.03 Situl arheologic de la Brateş - Trestişul Rotund   locuire civilă   aşezare   Covasna   Brateş, com. Brateş   Epoca romană, Latène   28.11.2013 (actualizată)   Display map*  
64014.02 Situl arheologic de la Brateş - Bende   locuire civilă   aşezare   Covasna   Brateş, com. Brateş   Latène, Hallstatt / sec. I î.Chr - I d.Chr.   28.11.2013 (actualizată)   Display map*  
64014.04 Descoperirile celtice de la Brateş. din cuprinsul satului   descoperire izolată   descoperire izolată   Covasna   Brateş, com. Brateş   Latène, Epoca romană   25.11.2008 (verificată)   Display map  
64014.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brateş - Grădina lui Horváth. în vatra satului   locuire civilă   aşezare   Covasna   Brateş, com. Brateş   Epoca romană, Latène / sec. II - III, sec. I î.Chr - I d.Chr.   25.11.2008 (verificată)   Display map*  
101252.01 Aşezarea Latene de la Brazii. pe malul drept al Prahovei, cca. 300 m S de şcoală   locuire civilă   aşezare   Ialomiţa   Brazii, com. Raduleşti   Latène   07.11.2008 (actualizată)   Display map  
130721.02 Situl arheologic de la Brazii de Sus - La Nuc. Tarlaua la Nuc, la V-SV de sat, la sud de râul Viişoare.   locuire civilă   aşezare   Prahova   Brazii De Sus, com. Brazi   Epoca medievală, Latène / sec. XV-XVIII, sec. II - III d.Ch   02.02.2011 (creată)   Display map*  
130721.01 Aşezare Latene târziu de la Brazii de Sus - Tarlaua Bularu. Tarlaua Bularu, pe terasa râului Prahova, în locul numit de localnici Tarlaua Bularu, la nord de liniile de înaltă tensiune.   locuire civilă   aşezare   Prahova   Brazii De Sus, com. Brazi   Latène / sec. II - III d.Ch.   02.02.2011 (creată)   Display map*  
89106.01 Aşezarea preistorică de la Brădăţel- Deal. spre Boiu de Sus   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Brădăţel, com. Burjuc   Preistorie   01.03.2012 (actualizată)   Display map*  
45502.01 Situl arheologic din epoca migraţiilor de la Brădeanu - Movila Turcului. la 2,3 km E de sat, pe şoseaua spre Pogoanele   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Brădeanu, com. Brădeanu   Epoca migraţiilor / sec. III - V   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45502.02 Situl arheologic eneolitic de la Brădeanu   locuire   aşezare şi necropolă   Buzău   Brădeanu, com. Brădeanu   Eneolitic   26.05.2009 (verificată)   Display map  
144385.02
 History Monuments List of 2010
Necropola din epoca romană de la Brădeni - Dealul Bradului. Necropola a fost identificată pe versantul de S al dealului Bradului.   descoperire funerară   necropolă   Sibiu   Brădeni, com. Brădeni   Preistorie, Epoca romană / sec. II - III d.Hr.   20.08.2012 (actualizată)   Display map  
144385.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 5
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Brădeni   fortificaţie   cetate   Sibiu   Brădeni, com. Brădeni   Epoca medievală / 1476 - 1507   21.01.2009 (actualizată)   Display map  
71064.01
 History Monuments List of 2010
Cetatea dacică de la Brădeşti - Valea Rea. Punctul numit "Valea Rea" se află la 500 m, nord-est, de fost sat Valea Rea, azi desfiinţat şi înglobat în satul Brădeşti şi la la 3 km, nord-vest, de satul Brădeştii Bătrâni. Se găseşte la distanţa de 2866 m faţă de Biserica Brădeşti Dos   locuire civilă   cetate   Dolj   Brădeşti, com. Brădeşti   Latène / sec. II - IV   04.03.2018 (verificată)   Display map*  
83160.04 Ansamblul de cult medieval de la Brădeşti. La 280 m nord de sat, la NE de drumul judeţean şi la NE de râul Târnava Mare   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Harghita   Brădeşti, com. Brădeşti   Epoca medievală   19.06.2013 (verificată)   Display map*  
83160.03 Aşezarea geto-dacică de la Brădeşti - Balta de Jos. Aşezarea se află la NE de centrul satului, în stânga şoselei ce duce dinspre Miercurea Ciuc spre Odorheiu Secuiesc, pe terasa superioară a Târnavei Mari.   locuire civilă   aşezare   Harghita   Brădeşti, com. Brădeşti   Latène   19.06.2013 (actualizată)   Display map*  
83160.02 Turnul roman de piatră de la Brădeşti - Láz. Urmele turnului pot fi observate lângă biserică, sub panta abruptă.   fortificaţie   turn   Harghita   Brădeşti, com. Brădeşti   Epoca romană   19.06.2013 (actualizată)   Display map*  
83160.01 Aşezarea paleolitică de la Brădeşti - Máltetö. Aşezarea se află pe prima terasă de la Brădeşti spre Zetea.   locuire civilă   aşezare   Harghita   Brădeşti, com. Brădeşti   Paleolitic   19.06.2013 (actualizată)   Display map  
81219.01
 History Monuments List of 2010
Biserica Sf. Nicolae de la Brădiceni. cătun Mămăroi   structură de cult/religioasă   biserică   Gorj   Brădiceni, com. Peştişani   Epoca modernă / 1739, ref. 1828 - 1832   03.03.2008 (actualizată)   Display map  
96922.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brădiceşti - La Odaie. la cca. 700 m SV de sat   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Brădiceşti, com. Dolheşti   Epoca medievală, Latène, Epoca romană, Neolitic, Hallstatt / sec. XV - XVI, sec. V - I a. Chr., sec. II - III, sec. IV, sec. XI - XII   30.10.2008 (actualizată)   Display map  
51163.02 Aşezarea dacică de la Brădişorul de Jos. Descoperirea este plasată în hotarul localităţii.   locuire   aşezare   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Latène   19.03.2012 (creată)   Display map  
51163.07 Movilele de pamănt de epocă necunoscută de la Brădişoru de Jos. Descoperirile nu sunt precis localizate.   descoperire funerară   movilă   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Necunoscută   16.11.2011 (creată)   Display map  
51163.05 Aşezarea medievală de la Brădişoru de Jos   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Epoca medievală / sec. VIII-IX   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51163.04 Tezaurul monetar de la Brădişoru de Jos - Ogaşul Bogdanului''. între dealurile Bogdanu Mare şi Bogdanu Mic   depozit/tezaur   tezaur monetar   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51163.03 Aşezarea daco-romană de la Brădişoru de Jos - Cetate''. în apropierea staţiei CFR, în hotarul localităţii   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Latène / secolele III-IV d. Chr.   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51163.01 Descoperiri preistorice la Brădişoru de Jos   neprecizată   neprecizat   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Necunoscută, Neprecizată   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51163.06 Mina de aur Maidan de la Brădişoru de Jos   carieră/mine   exploatare aurifieră   Caraş-Severin   Brădişoru De Jos, com. Oraş Oraviţa   Epoca romană, Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
64050.01 Descoperirile paleolitice de la Brăduţ - Cormoş. în albia pârâului Cormoş   descoperire izolată   obiect izolat   Covasna   Brăduţ, com. Brăduţ   Paleolitic, Hallstatt   25.11.2013 (actualizată)   Display map*  
64050.02 Descoperirile paleolitice de la Brăduţ - Agriş. în albia pârâului Agriş   descoperire izolată   obiect izolat   Covasna   Brăduţ, com. Brăduţ   Paleolitic   25.11.2013 (actualizată)   Display map*  
64050.03
11 Picture count: 11
Situl arheologic de la Brăduţ - Dealul Rotund. la 4 km E de Brăduţ şi 3,5 km N de Biborţeni, pe platoul Dealului Rotund şi al Dealului cu Cioturi   descoperire funerară   aşezare şi necropolă   Covasna   Brăduţ, com. Brăduţ   Epoca bronzului, Neolitic   25.11.2013 (actualizată)   Display map*  
64050.05 Descoperirile Coţofeni de la Brăduţ   descoperire izolată   descoperire izolată   Covasna   Brăduţ, com. Brăduţ   Epoca bronzului   25.11.2013 (actualizată)   Display map  
64050.04 Deascoperirile din epoca bronzului de la Brăduţ - Văgăuna Hoţilor   descoperire izolată   descoperire izolată   Covasna   Brăduţ, com. Brăduţ   Epoca bronzului   22.12.2008 (verificată)   Display map*  
64050.06 Aşezarea neolitică de la Brăduţ   locuire civilă   aşezare   Covasna   Brăduţ, com. Brăduţ   Neolitic   25.11.2008 (actualizată)   Display map  
36382.08 Situl arheologic de la Brăeştii-Iazul de la Luncă. Sit arheologic în extravilan, situat în circa 1500 m est de sat, pe partea stângă a pârâului Brăiasca, în dreptul Iazului la Luncă   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Epoca medievală, Eneolitic, Neolitic / sec. XVII - XVIII, aprox. 4.500- 3.500 ani, 5500-5000 ani   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36382.02 Situl arheologic de la Brăeşti-Podişul La Stână. Sit arheologic în extravilan, situat pe pantele Dealului Şleau, pe partea stângă a pârâului Rateşului, la 1900 m nord-est de calea ferată Dorohoi-Leorda   locuire   aşezare   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Epoca medievală / sec. XVII - XVIII, sec. XV - XVI   29.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36382.01 Sitului arheologic de la Brăeşti-Vatra Satului. Sit arheologic în intravilan, situat de-a lungul pârâului Brăiasca, în vatra satului, la 400 m sud-vest de şcoală   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Eneolitic, Epoca bronzului, Epoca medievală / 1900-1500/1400 ani, sec. VIII-IX, sec. XVIII   26.03.2012 (creată)   Display map*  
36382.10 Aşezarea de epoca bronzului de la Brăeşti-Dealul Zârnei. Aşezare în extravilan, situată la 1700 m est-sud-est de halta Văculeşti, pe partea stângă a văii Zârnei şi la 1000 m nord-est de linia ferată Dorohoi-Leorda   locuire   aşezare   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Epoca bronzului / 1500/1400-1150 ani   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36382.09 Movilă la Brăeşti-Dealul Ţigăncii. Movilă în extravilan, situată la 1000 m vest de sat şi la 160 m nord-est de drumul comunal Brăeşti-Poiana (cartierul Busuioceni-Vale).   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Necunoscută   22.03.2012 (creată)   Display map*  
36382.07 Movilă la Brăeşti-Dealul Hopăi. Movilă în extravilan, situată la 1600 nord-est de Valea Rateşului, la 1200 m est-sud-est de Movila Cârţei   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Necunoscută   22.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36382.06 Movila Cârţei de la Brăeşti. Movilă în extravilan, situată la 2400 m nord-est de Brăeşti (cartierul Satul Nou) şi la 2340 m de Movila din Dealul Coşarilor   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36382.05 Movilă funerară la Brăeşti - Dealul Coşarelor. Movilă în extravilan, situată în 4300 m est-nord-est de sat, la 1400 m sud-vest de Iazul Mare.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Necunoscută   20.03.2012 (creată)   Display map*  
36382.03 Aşezarea hallstattiană de la Brăeşti - La Velniţă. Aşezare în extravilan, situată la nord de sat, în stânga liniei ferate Dorohoi-Botoşani şi la 500 m sud-vest de pârâul Mavrodin   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Brăeşti, com. Brăeşti   Hallstatt   19.03.2012 (creată)   Display map*  
42691.07
 History Monuments List of 2010
Ansamblul sitului medieval al bisericii Sf. Arhanghel Mihail Brăila. Ansamblul este localizat în centrul oraşului Brăila.   structură de cult/religioasă   biserică şi necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală, Epoca modernă, Necunoscută / sec. XV, 1828-1829, sf. séc. XIX (cca.1893), sec. XVII, 1667-1828, sec. XVIII   07.04.2020 (actualizată)   Display map*  
42691.06
Picture count: 2
Necropola medievală de la Brăila - cartier Biserica Veche. Necropola medievală se află în zona cuprinsă între Bdul A.I.Cuza, Calea Călăraşilor, str. Împăratul Traian, faleza Dunării (zona fostei mitropolii a Proilaviei), pe malul stâng al Dunării.   descoperire funerară   necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală / sec.XVIII-XIX   07.04.2020 (actualizată)   Display map*  
42691.01
 History Monuments List of 2010
16 Picture count: 16
Cetatea Medievală a Brăilei - cartier Biserica Veche. Situl este amplasat în zona cuprinsă între B-dul Sulina, Bdul Al.I. Cuza, str. Sergent Tătaru, str. Vadul Cazărmii, str. Vadul Schelei, pe malul stâng al Dunării (la vest de fluviu).   locuire civilă   cetate   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca modernă, Epoca medievală / sec. XVIII, sec. XI - XVI   07.04.2020 (actualizată)   Display map  
42691.04
Picture count: 4
Situl arheologic de la Brăila - Oraşul Vechi. Situl este localizat în zona dintre faleza Dunării şi bdul Al.I. Cuza, pe malul stâng al Dunării (la vest de fluviu).   locuire civilă   aşezare urbană şi necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală / sec. XIII - XIV   07.04.2020 (actualizată)   Display map  
42691.03
 History Monuments List of 2010
Picture count: 8
Situl arheologic de la Brăila - cartier Brăiliţa. Situl este amplsat în zonă cuprinsă între terasa Dunării şi digul Dunării la est, vechea terasă a Siretului, Vadul Turcului, Vadul Baldovineşti, str. Matei Basarab la nord, str. Gh. Munteanu-Murgoci, str. Andrei Cocş la vest, str. Mircea Mălăeru la sud. S   locuire   aşezare şi necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Eneolitic, Neolitic, Latène, Epoca medievală, Epoca bronzului, Hallstatt / 4500-4000 a. Chr., 4700-4500 a. Chr., sec. IV-II a. Chr., sec. IX - XI, 2.600 - 1.100 a. Chr., 1.000 - 600 a. Chr., sec. IV - II   07.04.2020 (actualizată)   Display map*  
42691.13 Situl arheologic de la Brăila. Situl se află pe terasa înaltă a Dunării.   locuire   aşezare şi necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală, Epoca modernă / sec. XVIII, sec. XVIII-XIX   02.04.2020 (actualizată)   Display map*  
42691.11 Necropola medievală de la Brăila. Necropola este localizată în vatra medievală a oraşului Brăila.   descoperire funerară   necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală / sec. XV   02.04.2020 (actualizată)   Display map  
42691.02
 History Monuments List of 2010
Picture count: 3
Situl arheologic din zona fostei mitropolii a Proilaviei. Situl este amplsat în zona cuprinsă între bd. Al. I. Cuza, Calea Călăraşilor, str. Împărat Traian, pe malul stâng al Dunării   locuire   aşezare şi necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală / sec. XVI - XIX   15.05.2019 (actualizată)   Display map*  
42691.12 Situl arheologic de la Brăila - str. Pensionatului nr. 14   locuire   aşezare şi necropolă   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Epoca medievală / sec. XVIII   12.12.2018 (creată)   Display map  
42691.05 Tumulul de la Brăila - Movila cu Pisică. L-35-104-B (A26)   descoperire funerară   tumul   Brăila   Brăila, com. Municipiul Brăila   Necunoscută   10.12.2014 (verificată)   Display map  
156856.01 Situl arheologic de la Brăneşti - Obiectiv 1. Situl se află la cca. 1054 m sud de Autostrada A1, 520 m vest de drumul DC 113 şi la cca. 2,6 km SE de Biserica din Băteşti, la cca. 132 m vest de Pârâul Perşa şi cca. 270 m vest de Pârâul Vădana. Situl este într-o stare de conservare bună, având în prez   locuire civilă   Aşezare deschisă   Timiş   Brăneşti, com. Oraş Făget   Neolitic, Epoca bronzului   20.05.2020 (creată)   Display map*  
101305.04 Aşezarea medieval timpurie de la Brăneşti-proprietatea Tudorie Dănuţ   locuire   aşezare   Ilfov   Brăneşti, com. Brăneşti   Epoca medievală / sec. IX-XI   11.03.2020 (actualizată)   Display map*  
101305.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Brăneşti-Ostrov. Aşezarea neolitică se află în mijlocul lacului Brăneşti, în partea de SV a satului.   locuire   aşezare   Ilfov   Brăneşti, com. Brăneşti   Neolitic   11.03.2020 (actualizată)   Display map*  
101305.01
Picture count: 4
Situl arheologic de la Brăneşti-malul lacului Pasărea. Situl arheologic de la Brăneşti se află pe malul lacului Pasărea.   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Brăneşti, com. Brăneşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. X - XI, sec.III - IV, sec.XIII - XIV   11.03.2020 (actualizată)   Display map*  
66018.02 Cuptorul de prelucrare a pietrei de var de la Brăneşti   Cuptor   Zonă de prelucrare   Dâmboviţa   Brăneşti, com. Brăneşti   sec. XVII-XVIII   21.03.2017 (creată)   Display map  
66018.01 Biserica de lemn de la Brăneşti   Lăcaş de cult   biserică   Dâmboviţa   Brăneşti, com. Brăneşti   sec. XVIII   21.03.2017 (creată)   Display map*  
101305.02
Picture count: 6
Situl arheologic de la Brăneşti - La Şanţuri   locuire   aşezare   Ilfov   Brăneşti, com. Brăneşti   Epoca medievală, Epoca romană / sec. IX - XI, XIII-XIV, sec. III-IV   28.06.2012 (actualizată)   Display map*  
79246.01
 History Monuments List of 2010
Picture count: 1
Biserica Sfîntul Nicolae şi Sfinţii Voievozi de la Brăneşti. pe DN 67 Tîrgu-Jiu - Filiaşi în satul Brăneşti, comuna Brăneşti, jud. Gorj.   construcţie de cult   biserică   Gorj   Brăneşti, com. Brăneşti   Epoca modernă / 1854-1859, sec. XIX   06.08.2010 (creată)   Display map  
88555.04 Situl arheologic de la Brănişca - Autostrada Lugoj - Deva, lotul nr. 4, Situl nr. 3, km 88+750-89+000 - Pescărie Est. Situl, denumit convenţional situl nr. 3 Brănişcă - "Pescărie Est", este poziţionat în extravilanul localităţii Brănişcă, la estul complexului piscicol Baza de agrement "Maria", în dreptul culoarului de delimitare dintre Iazul nr. 1 şi Iazul nr. 2 şi într   locuire   aşezare   Hunedoara   Brănişca, com. Brănişca   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Eneolitic   04.03.2016 (creată)   Display map  
88555.03 Situl arheologic de la Branişca - Autostrada Lugoj-Deva, lotul nr. 4, situl nr. 2, Pescărie Vest. Situl arheologic Brănişca - Pescărie (Situl nr. 2) se află situat în partea de vest a unui complex de agrement format din patru lacuri (pescării), pe partea dreaptă a drumului judeţean Băiţa - Ilia (DJ 706A), la o distanţă de 200 m faţă de ductul şoselei   locuire   aşezare   Hunedoara   Brănişca, com. Brănişca   Hallstatt   26.01.2016 (creată)   Display map  
88555.01 Aşezarea eneolitică de la Brănişca- Pe hotar. Aşezarea se află in icul format de drumul Brănişca- Bretea Mureşană şi drumul comunal spre Târnăviţa   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Brănişca, com. Brănişca   Neolitic   01.03.2012 (actualizată)   Display map*  
88555.02
 History Monuments List of 2010
Castelul contelui Jozsika de la Brănişca   construcţie   castel   Hunedoara   Brănişca, com. Brănişca   Epoca medievală / sec. XVIII   12.06.2008 (actualizată)   Display map  
101680.01
 History Monuments List of 2010
Tell-ul eneolitic de la Brăştinari - La Popina. Tellul este situat la SV de sat, la NE de râul Neajlov   locuire civilă   tell   Giurgiu   Brăniştari, com. Călugăreni   Neolitic   06.11.2019 (actualizată)   Display map*  
101680.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brăştinari - Gropile lui Sula. la 1 km E de sat, la N de râul Neajlov   locuire civilă   aşezare   Giurgiu   Brăniştari, com. Călugăreni   Neolitic, Epoca medievală / sec. VIII p. Chr.   08.10.2008 (actualizată)   Display map*  
120799.02 Necropola medievală de la Brăşăuţi - Vatra satului. Pe malul stâng al Bistriţei, de-a lungul drumului dintre şcoală şi biserică, pe terasa râului.   descoperire funerară   necropolă   Neamţ   Brăşăuţi, com. Dumbrava Roşie   Epoca medievală / sec. XV - XVIII   27.08.2014 (creată)   Display map*  
120799.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea medievală timpurie de la Brăşăuţi - La Şcoală. în vatra satului, zona S   locuire civilă   aşezare   Neamţ   Brăşăuţi, com. Dumbrava Roşie   Epoca medievală / sec. VIII - IX   05.01.2011 (actualizată)   Display map*  
34495.01 Aşezarea hallstattiană de la Brăteni - Colţul Tăului. la NE de sat   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Brăteni, com. Sânmihaiu De Câmpie   Hallstatt   10.12.2014 (verificată)   Display map  
37164.02 Aşezare de epoca bronzului la Brăteni-Ciritei. Sit în extravilan situat la 600 m sud-vest de sat, pe partea dreaptă a văii Găinăria.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Brăteni, com. Dobârceni   Epoca bronzului / 1500/1400-1150 ani   20.11.2014 (actualizată)   Display map*  
37164.03 Movila de la Brăteni - Dealul Brăteni. Sit in extravilan situat la 1100 m vest-sud-vest de sat, la 700 m sud-vest de drumul judeţean Brăteni-Dângeni   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brăteni, com. Dobârceni   Necunoscută   20.11.2014 (creată)   Display map*  
37164.01 Aşezare Cucuteni la Brăteni - Vatra Satului. Sit extravilan situat la 600 m sud-est de sat, pe ambele părţi ale drumului comunal Brăteni-Dobârceni   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Brăteni, com. Dobârceni   Eneolitic   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
135459.01 Situl arheologic de la Brăteşti. Sit amplasat la N de satul Brăteşti pe terasa primară joasă de pe partea de N a pârâului Pribeag.   locuire   aşezare   Prahova   Brăteşti, com. Şirna   Epoca medievală, Latène / sec. II-III d.Ch.   30.04.2014 (creată)   Display map*  
135459.02 Aşezarea Sântana de Mureş - Cerneahov de la Brăteşti. Aşezarea este situată la E de sat, pe terasa primară joasă de pe partea de N a pârâului Pribeag.   locuire   aşezare   Prahova   Brăteşti, com. Şirna   Epoca migraţiilor / sec. II-III d.Ch.   24.04.2013 (creată)   Display map*  
135459.03 Situl arheologic de la Brăteşti - La Piscicola. Situl se află la E de sat, pe terasa primară joasă de pe partea de E a pârâului Pribeag.   locuire   aşezare   Prahova   Brăteşti, com. Şirna   Epoca medievală, Epoca migraţiilor   24.04.2013 (creată)   Display map*  
69278.03
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca bronzului de la Brăteştii de Jos - Izvorul Ibalaca. la 0,5 km V de cătunul Bărbuleşti, pe dreapta pârâului Gârliţa   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Epoca bronzului   11.02.2010 (actualizată)   Display map  
69278.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Brăteştii de Jos -IAS. în cătunul Bărbuleşti, pe dreapta pârâului Gârliţa   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Epoca migraţiilor / sec. IV   11.02.2010 (actualizată)   Display map  
69278.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca migraţiilor de la Brăteştii de Jos - Biserică. în cătunul Bărbuleşti, imediat la S de biserică, pe stânga pârâului Gîrliţa   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Epoca migraţiilor / sec. IV   11.02.2010 (actualizată)   Display map  
69278.07 Situl arheologic de la Brăteştii de Jos- Tarlaua lui Îmbulzitu. pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa, pe o lungime de 100 m şi o suprafaţă de 2,5-3 ha   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Epoca migraţiilor, Epoca medievală / sec. XVI-XIX   18.01.2010 (creată)   Display map  
69278.06 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Brăteştii de Jos- Bărbuleşti. pe malul stâng al pârâului Gârliţa   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Epoca migraţiilor / sec. IV   18.01.2010 (creată)   Display map  
69278.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brăteştii de Jos - Delniţa. la 0,25 km V de halta Cazaci, până la hotarul cu comuna Nucet (Cazaci), pe ambele maluri ale pârâului Gârliţa.   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Brăteştii De Jos, com. Văcăreşti   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XV - XVIII, sec. IV   18.01.2010 (actualizată)   Display map  
97946.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brătuleni - La Râpa. la cca. 1 km N de sat   locuire civilă   aşezare   Iaşi   Brătuleni, com. Miroslava   Eneolitic, Epoca romană, Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. IV, sec. VI - VII, sec. XV - XVII   30.10.2008 (actualizată)   Display map  
152261.16 Tumulul de la Brânceni - T - BRN 011. Tumulul se află la 30 m nord-vest de tumulul T- BRN 009 "Măgura Mare" (Cod RAN - 152261.14).   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.15 Tumulul de la Brânceni - T - BRN 010. Se află la la 15 m sud-vest de T- BRN 009 "Măgura Mare" (Cod RAN - 152261.14).   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.14 Tumulul de la Brânceni - Măgura Mare - T - BRN 009. Tumulul se află la la cca. 570 m sud de DC 10.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.13 Tumulul de la Brânceni - Măgura lui Perişor - T - BRN 008. Tumulul se află la cca. 140 m nord-vest de DC 10.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.12 Tumulul de la Brânceni - T - BRN 007. Tumulul se află la cca. 2,6 km sud-est de DC 10 şi 3,2 km sud de biserica din Brânceni.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.11 Tumulul de la Brânceni - Măgura Covăceşti - T - BRN 006. Tumulul se află la cca. 2,3 km sud-est de DC 10 şi 3,2 km sud-sud-vest de biserica din Brânceni.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.10 Tumulul de la Brânceni - T - BRN 005. Tumulul se află la cca. 1,6 km sud-est de DC 10 şi 2,6 km sud-sud-vest de biserica din Brânceni.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.09 Tumulul de la Brânceni - Măgura Curvei - T - BRN 004. Tumulul se află la cca. 800 m sud-est de DC 10 şi 1,7 km sud-vest de biserica din Brânceni.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.07 Tumulul de la Brânceni - Măgura Oneciului - T - BRN 002. Tumulul se află la cca. 750 m nord-nord-vest de DC 10 şi 1,9 km vest de biserica din Brânceni.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.08 Tumulul de la Brânceni - La Trifoaie - T - BRN 003. Tumulul este la cca. 300 m sud de DC 10 şi 2,1 km sud-vest de biserica din Brânceni. Totodată, acesta este mărginit în partea de sud-vest de un drum de exploatare.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.06 Tumulul de la Brânceni - Măgura lui Guţu - T - BRN 001. Tumulul se află la cca. 1,2 km nord de DC 10 şi 4,2 km vest-sud-vest de biserica din Brânceni.   descoperire funerară   tumul   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Necunoscută   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.05 Aşezarea de la Brânceni - Balta Larga - BRN 005. Aşezarea se află pe terasa de est şi pe panta lină a acesteia, pe malul stâng al râului Găuriciu, respectiv al "Bălţii Larga", la cca. 1,4 km sud de DC 10.   locuire   aşezare   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Epoca medievală / sec. VIII-X d. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.04 Descoperirea izolată de la Brânceni - BRN 004. Descoperirea se află pe terasa înaltă, de nord a râului Găuriciu, la cca. 1,1 km sud a DC 10.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Epoca medievală / sec. VIII-X   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.03 Aşezarea de la Brânceni - BRN 003. Aşezarea se află pe panta lină a terasei de est, a râului Găuriciu, la cca. 1,5 km sud de DC 10 şi 400 m sud de punctul (BRN 002 - Cod RAN - 152261.02).   locuire   aşezare   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Epoca medievală, Preistorie / sec VIII-X, sec II-III d. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.02 Aşezarea de la Brânceni - BRN 002. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de est, a râului Găuriciu, la cca. 1 km sud de DC 10.   locuire   aşezare   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Hallstatt / 1200-850 î. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
152261.01 Descoperirea izolată de la Brânceni - BRN 001. Descoperirea se află în vecinătatea de sud a DC 10, pe terasa de est a râului Găuriciu.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Brânceni, com. Brânceni   Preistorie   15.04.2019 (creată)   Display map  
153669.02 Descoperirea izolată de epoca bronzului de la Brâncoveanca. Descoperirea se află într-un punct de pe terasa înaltă a Oltului, în imediata vecinătate sudică a unei râpe, la cca. 360 m est de biserica din sat, 450 m est de Dj.546 (Turnu-Măgurele - Beciu) şi 700 m est de râul Sâi.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Brâncoveanca, com. Plopii-Slăviteşti   Epoca bronzului   06.03.2020 (creată)   Display map*  
153669.01 Aşezarea neolitică de la Brâncoveanca. Aşezarea se află într-un punct, aflat pe terasa înaltă a Oltului, în vecinătatea de nord a unei râpe, la 880 m nord - nord-est de biserica din sat, 540 m est de Dj.546 (Turnu-Măgurele - Beciu), respectiv 930 m est de râul Sâi.   locuire   aşezare   Teleorman   Brâncoveanca, com. Plopii-Slăviteşti   Neolitic   18.02.2020 (creată)   Display map  
68360.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brâncoveanu - Voineasa. Situl arheologic se află la V de sat, pe terasa pârâului Răstoaca (Sabar)   locuire   aşezare şi necropolă   Dâmboviţa   Brâncoveanu, com. Odobeşti   Epoca romană, Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală / sec. II - I a. Chr., sec. XV - XIX   07.09.2017 (actualizată)   Display map  
68360.02 Tezaurul monetar de la Brâncoveanu- Proprietatea C-tin Ion   depozit/tezaur   tezaur   Dâmboviţa   Brâncoveanu, com. Odobeşti   Epoca greco-romană   18.01.2010 (creată)   Display map  
115904.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brâncoveneşti - Castel. Situl se află la 11 km de Reghin, la marginea nordică a localităţii, pe malul drept al Mureşului.   locuire   castel, castru şi aşezare civilă   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Epoca romană, Neolitic, Epoca medievală / sec. II - III   21.03.2019 (actualizată)   Display map*  
115904.05 Situle de bronz hallstattiene de la Brâncoveneşti - Pârâul de la Cetatea Fetei. Vasele au fost descoperite pe malul de deasupra pârâului.   depozit/tezaur   depozit   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Hallstatt   20.07.2012 (actualizată)   Display map  
115904.04 Necropola de la Brâncoveneşti - Pădure. Necropola se află în pădurea din apropierea localităţii.   descoperire funerară   necropolă   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Necunoscută   20.07.2012 (actualizată)   Display map  
115904.03 Drumul roman de la Brâncoveneşti - Râpă. Drumul se află la NV de castrul de la "Castel".   construcţie   drum   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Epoca romană   20.07.2012 (actualizată)   Display map  
115904.02 Aşezarea romană de la Brâncoveneşti - Sălaş. Aşezarea se află în pădure la N de castru, pe un loc mai înalt, numit "Grădina engleză".   locuire civilă   aşezare   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Epoca romană   20.07.2012 (actualizată)   Display map  
115904.06
 History Monuments List of 2010
Castelul Kendy-Kemeny de la Brâncoveneşti   construcţie   castel   Mureş   Brâncoveneşti, com. Brâncoveneşti   Epoca medievală / sec. XVI   22.12.2008 (actualizată)   Display map  
126031.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brâncoveni. pe partea stângă a şoselei Slatina - Caracal, la 2 km V de Mănăstirea Brâncoveni   locuire civilă   aşezare   Olt   Brâncoveni, com. Brâncoveni   Epoca romană, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec. II - III, sec. XIV - XVI, 1800 a. Chr.   10.11.2008 (actualizată)   Display map  
126031.03
 History Monuments List of 2010
Ruinele Curţii Domneşti de la Brâncoveni   construcţie   curte domnească   Olt   Brâncoveni, com. Brâncoveni   Epoca medievală / sec. XVI - XVIII, 1634, 1634; ref. 1881   03.03.1999 (creată)   Display map  
45628.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Breaza - La fântâna lui Carpen. pe Dealul Istriţa, sub vârf şi în vecinătatea releului TV   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca bronzului, Epoca medievală, Latène / sec. IX - X, sec. V a. Chr. - I p. Chr.   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
45628.02 Situl arheologic de la Breaza - marginea de V a satului. la marginea de V a satului, în curţile lui Avram Manole şi vecinii, deasupra Văii Hodorogului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Epoca medievală / sec. IV, mil. I   10.12.2014 (actualizată)   Display map  
41364.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Breaza - Cetate. la 5 km S de satul Breaza, pe un platou de la confluenţa Văii Pojorâţii cu Valea Brescioarei   fortificaţie   fortificaţie   Braşov   Breaza, com. Lisa   Latène, Epoca medievală / sec. I a. Chr. - I p. Chr., sec. XIII-XVI, sec. XIII, sec. XIII-XIV, sec. IX-X   10.12.2014 (actualizată)   Display map*  
115860.03 Situl arheologic de la Breaza - Moară. Situl se află în stânga şoselei care duce la Reghin, între Valea Luţului şi dosul morii.   locuire   locuire   Mureş   Breaza, com. Breaza   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor, Hallstatt, Epoca romană, Latène / sec. VI   20.07.2012 (actualizată)   Display map  
115860.02 Aşezarea eneolitică de la Breaza - Ogorul lui Santa Mihaly   locuire civilă   aşezare   Mureş   Breaza, com. Breaza   Eneolitic   20.07.2012 (actualizată)   Display map  
115860.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Breaza - Cariera de pietriş. Situl se află între drumul care duce la şoseaua spre Bistriţa şi drumul de câmp ce coteşte la stânga spre satul Sântu, numit "Vechea carieră de pietriş", în apropiere de "Moară".   locuire civilă   aşezare   Mureş   Breaza, com. Breaza   Latène, Epoca migraţiilor, Epoca bronzului   20.07.2012 (actualizată)   Display map*  
45628.07 Cruce de piatră la Breaza- Bătrânele. în vii   structură de cult/religioasă   cruce   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca medievală / 1740   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45628.04 Aşezarea Monteoru de la Breaza - Piatra Şoimului. cca. 3 km N de sat, pe creasta stâncii   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca bronzului   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45628.05 Aşezarea hallstattiană de la Breaza. în marginea de S a satului   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Hallstatt   26.05.2009 (verificată)   Display map  
45628.06 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Breaza - Râpa Calului. la N de sat   locuire civilă   aşezare   Buzău   Breaza, com. Breaza   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   26.05.2009 (verificată)   Display map  
41364.03 Tezaurul monetar de la Breaza- La Turn   depozit/tezaur   tezaur monetar   Braşov   Breaza, com. Lisa   Latène   11.05.2009 (actualizată)   Display map  
41364.02 Aşezarea civilă Latene de la Breaza. la poalele dealului Cetăţuia, între pârâiele Pojorâta şi Brescioara   locuire civilă   aşezare   Braşov   Breaza, com. Lisa   Latène   11.05.2009 (verificată)   Display map  
32973.01 Obiecte eneolitice de la Breaza   descoperire izolată   obiect izolat   Bistriţa-Năsăud   Breaza, com. Negrileşti   Neolitic   13.04.2009 (verificată)   Display map  
131121.01 Tezaurul monetar medieval de la Breaza. Tezaurul monetar a fost descoperit pe vârful unui martor de eroziune, la est de drumul principal din localitate la cca. 3 km de Comarnic.   depozit/tezaur   tezaur   Prahova   Breaza De Sus, com. Oraş Breaza   Epoca medievală   27.12.2016 (creată)   Display map*  
91072.04 Cărămidăria romană de la Breazova. la sud de sat, între drum şi Apa Mare   construcţie   carămidărie   Hunedoara   Breazova, com. Sarmizegetusa   Epoca romană   29.03.2010 (creată)   Display map  
91072.03 Villa rustica de la Breazova- Dealul Drăgaia   construcţie   villa rustica   Hunedoara   Breazova, com. Sarmizegetusa   Epoca romană, Necunoscută   29.03.2010 (creată)   Display map  
91072.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea romană de la Breazova - La Pădure. pe drumul spre Poieni   locuire civilă   aşezare   Hunedoara   Breazova, com. Sarmizegetusa   Epoca romană   06.05.2008 (actualizată)   Display map*  
91072.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia de la Breazova - Tapae. Porţile de Fier ale Transilvaniei, pe versantul SE al dealului (parţial în loc. Bucova, jud. CS)   locuire militară   fortificaţie   Hunedoara   Breazova, com. Sarmizegetusa   Epoca medievală, Latène / sec.XVIII   06.05.2008 (actualizată)   Display map*  
108428.05 Tumulul de la Breb - punctul La Dâmburel. Movila se află în estul satului Breb, la hotarul dintre localităţile Breb şi Sârbi, în imediata apropiere a văii Dărasca şi în proximitatea drumului comunal DC14.   descoperire funerară   tumul   Maramureş   Breb, com. Ocna Şugatag   Epoca bronzului   24.04.2020 (creată)   Display map*  
108428.04 Aşezarea de Epoca Bronzului de la Breb - Misărnia Turcului. Situl este localizat în vecinătatea cimitirului actual, în curtea bisericii noi ortodoxe.   locuire   aşezare   Maramureş   Breb, com. Ocna Şugatag   Epoca bronzului   23.04.2020 (creată)   Display map*  
108428.03 Aşezarea medievală de la Breb - Copăciş. Situl se află în vestul satului Breb.   locuire   aşezare   Maramureş   Breb, com. Ocna Şugatag   Epoca medievală   23.04.2020 (creată)   Display map*  
126004.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Brebeni- Ogaşul lui Ioniţă Ţiganul. pe malul drept al pârâului Oboga, la 2 km vest de sat, peste terasa Dârjovului   locuire civilă   aşezare şi necropolă   Olt   Brebeni, com. Brebeni   Eneolitic   11.06.2009 (actualizată)   Display map  
140707.11 Turnul roman de la Brebi - Dealu Mare 5. Turnul se găseşte la nord-vest de localitatea Brebi, la est de Dealul Pleşu.   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană / sec. II-III   10.06.2020 (creată)   Display map  
140707.10 Turnul roman de la Brebi - Dealu Mare 4. Turnul se găseşte la nord-vest de localitatea Brebi, pe Dealu mare.   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană / sec. II-III   09.06.2020 (creată)   Display map  
140707.09 Turnul de epocă romană de la Brebi - Dealul Mănăstirii. Turnul este amplasat la nord de sat, la 300 m nord de vârful propriu-zis, cam la 850 m de turnul din punctul Comorâste (Cod RAN 140707.09).   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană / sec. II-III   22.05.2020 (actualizată)   Display map*  
140707.08 Turnul de epocă romană de la Brebi - Comorâşte. Turnul se află la nord - nord-vest de sat, pe panta ce urcă spre Dealul Mănăstirii.   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană   30.09.2019 (creată)   Display map*  
140707.04
 History Monuments List of 2010
Vallum de pământ de la Brebi - Roata Dungii   fortificaţie   val   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană / sec. II - III   29.11.2013 (verificată)   Display map  
140707.07 Turnul de epocă romană de la Brebi - Dealul Racova. În panta de nord-vest a dealului, aproape de capătul de jos, la 50 de m de liziera pădurii, la 1600 m de turnul din punctul Comorâste   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană   28.11.2013 (creată)   Display map  
140707.06 Turnul de epocă romană de la Brebi - La Tău Valerii. La nord-vest de sat, cam în dreptul ultimelor case din Ortelec, sub Vârful Dealul Mare,   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană   28.11.2013 (creată)   Display map  
140707.05 Turnul de epocă romană de la Brebi - Dealul Mare. la nord-vest de sat, pe un deal împădurit   fortificaţie   turn   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană   28.11.2013 (creată)   Display map  
140707.01
 History Monuments List of 2010
Burgus-ul roman de la Brebi - La şcoală. la dreapta şoselei Zalău - Creaca   fortificaţie   burgus   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Epoca romană / sec. II - III   07.05.2009 (verificată)   Display map  
140707.02 Aşezarea neolitică de la Brebi   locuire civilă   aşezare   Sălaj   Brebi, com. Creaca   Neolitic   07.05.2009 (verificată)   Display map  
154031.10 Aşezarea de la Brebina - SCR 014. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de vest a pârâului Burdea, la cca. 1,5 km est de DJ 612A şi 3,1 km sud-sud-est de biserica din Satul Vechi (Muţi).   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca bronzului   16.04.2019 (creată)   Display map  
154031.09 Aşezarea de la Brebina - SCR 013. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de vest a pârâului Burdea, la cca. 1,3 km est de DJ 612A şi 2,8 km sud-sud-est de biserica din Satul Vechi (Muţi).   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca bronzului, Neolitic   16.04.2019 (creată)   Display map  
154031.01
 History Monuments List of 2010
Tell-ul neolitic de la Brebina - Măgura din Vale. Tell-ul amplasat în lunca Vedei, la baza terasei, la 200 m est de malul râului şi în proximitatea sud-vestică a satului.   locuire civilă   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Eneolitic   16.04.2019 (actualizată)   Display map*  
154031.08 Descoperirea izolată de la Brebina - SCR 012. Descoperirea se află pe terasa înaltă, de vest a pârâului Burdea, la cca. 1,1 km est de DJ 612A şi 2,3 km sud-sud-est de biserica din Satul Vechi (Muţi).   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca bronzului   15.04.2019 (creată)   Display map  
154031.07 Aşezarea de la Brebina - SCR 011. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de vest a pârâului Burdea, pe o proeminenţă a acesteia, la cca. 850 m est de DJ 612A şi 1,9 km sud de biserica din Satul Vechi (Muţi).   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca bronzului / 2500 î. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
154031.06 Aşezarea de la Brebina - SCR 010. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de vest a pârâului Burdea, la cca. 230 m est de DJ 612A şi 2 km sud de biserica din Satul Vechi (Muţi).   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Eneolitic, Epoca bronzului / 4700-4300 î. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
154031.05 Aşezarea de la Brebina - SCR 009. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de est a râului Vedea, la cca. 790 m est de calea ferată Roşiorii de Vede - Costeşti şi 2,6 km sud-est de biserica din Brebina, aproape de limita de sud-est a teritoriul administrativ al comunei, în vecinătatea graniţei   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca bronzului, Neolitic   15.04.2019 (creată)   Display map  
154031.04 Aşezarea de la Brebina - SCR 008. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de est a râului Vedea, la cca. 550 m est de calea ferată Roşiorii de Vede - Costeşti şi 1,9 km sid-est de biserica din Brebina.   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Hallstatt, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. II-I î. Hr., 1200-850 î. Hr., sec. IV d. Hr., 4500-4300 î. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
154031.03 Aşezarea de la Brebina - SCR 007. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de est a râului Vedea, la cca. 630 m est de calea ferată Roşiorii de Vede - Costeşti şi 1,9 km sud-est de biserica din Brebina.   locuire   aşezare   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. IV d. Hr., 4500-4300 î. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
154031.02 Descoperirea izolată de la Brebina - SCR 006. Aşezarea se află pe terasa înaltă, de est a râului Vedea, la cca. 460 m est de calea ferată Roşiorii de Vede - Costeşti şi 1,7 km sud-est de biserica din Brebina, în vecinătatea de sud-est a satului Brebina.   descoperire izolată   descoperire izolată   Teleorman   Brebina, com. Scrioaştea   Epoca migraţiilor, Neolitic / sec. IV d. Hr.   15.04.2019 (creată)   Display map  
51635.11
 History Monuments List of 2010
Castrul roman de la Brebu - Caput Bubali. Castrul se află la 1 km SV de gara C.F.R. şi la 500 m N de şoseaua Reşiţa - Caransebeş, în Pădurea Puiu.   locuire militară   castru   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Hallstatt, Epoca romană / sec. II - III   15.04.2020 (actualizată)   Display map  
51635.01
 History Monuments List of 2010
Construcţia de tip mansio de la Brebu - Gura Văii. la 3 km NE de sat, la baza Dealului Cozlarul, la 40 m de drumul Reşiţa-Caransebeş   construcţie   construcţie   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Epoca romană / sec. II - III   10.12.2014 (verificată)   Display map  
51635.08 Mănăstirea ortodoxă de la Brebu   structură de cult/religioasă   mănăstire   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Necunoscută   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51635.04 Zgură de fier descoperită la Brebu - Cărpiniş''   descoperire izolată   obiect izolat   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Neprecizată   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51635.05 Aşezarea daco-romană de la Brebu. pe coama Dealului Cerăgău, în apropierea drumului roman   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Latène   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51635.07 Aşezarea medievală de la Brebu- Pustiniş. la intrarea dinspre Caransebeş, pe partea dreaptă a drumului   locuire civilă   aşezare   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Epoca medievală / sec. VIII - X   16.10.2009 (actualizată)   Display map  
51635.02 Mormântul de incineraţie de la Brebu. pe partea dreaptă a şoselei dinspre Caransebeş, la 2 km SE de comună   descoperire funerară   mormânt   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Hallstatt / sec. V î. Chr.   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51635.06 Movile medievale la Brebu - Cozlar, La Brazi''   neprecizată   tumul   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Epoca medievală   16.10.2009 (verificată)   Display map  
51635.03 Obiecte din fier descoperite la Brebu - Câmpia Laiului''   depozit/tezaur   depozit   Caraş-Severin   Brebu, com. Brebu   Neprecizată / neprecizată   02.06.2009 (verificată)   Display map  
39756.01 Situl arheologic de la Brehuieşti - Imaşul Capului. Situl se află extravilan, la sud de sat, pe partea dreaptă a drumului comunal Brehuieşti-Corni.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Brehuieşti, com. Vlădeni   Epoca medievală, Paleolitic / sec V-VI, 65.000-38.000/40.000-35.000 ani   05.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39756.02 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Brehuieşti - Peste Iaz. Aşezarea este situată extravilan, la nord-vest de sat, pe lângă drumul de ţară care merge spre Vlădeni.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Brehuieşti, com. Vlădeni   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
39756.04 Movila Vârful Costişei de la Brehuieşti. Movila este situată extravilan, la 2100 m sud de biserica satului, pe culmea dealului Pietrăriei şi la 900 m est de iazul format pe cursul pârâului Bulgăriilor.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brehuieşti, com. Vlădeni   Necunoscută   21.03.2012 (creată)   Display map*  
39756.03 Movila Fundoaia de la Brehuieşti. Movila este situată extravilan, la 2950 est-nord-est de biserica satului şi la 1700 m sud-est de Movila din Dealul Baisa.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Brehuieşti, com. Vlădeni   Necunoscută   21.03.2012 (creată)   Display map*  
156160.01 Aşezarea dacică de la Brestovăţ-Dâmb. Descoperirea se află situată la NV de localitate.   locuire   aşezare   Timiş   Brestovăţ, com. Brestovăţ   Necunoscută   16.11.2011 (creată)   Display map  
34814.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bretea - Fântâna Jugastrului   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bretea, com. Şieu-Odorhei   Epoca bronzului, Latène, Epoca romană, Eneolitic / sec. II-III p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
34814.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea Sântana de Mureş-Cerneahov de la Bretea - Coasta lui Balint. la NE de sat   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bretea, com. Şieu-Odorhei   Epoca migraţiilor / sec. III - IV   10.12.2014 (verificată)   Display map  
34814.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bretea - În pruni. la S de sat   locuire civilă   aşezare   Bistriţa-Năsăud   Bretea, com. Şieu-Odorhei   Epoca bronzului, Epoca romană, Epoca medievală / sec. II - III p. Chr.   10.12.2014 (verificată)   Display map  
34814.04 Topoare eneolitice la Bretea- Colnic   descoperire izolată   obiect izolat   Bistriţa-Năsăud   Bretea, com. Şieu-Odorhei   Eneolitic   13.04.2009 (actualizată)   Display map  
89883.03 Aşezarea dacică de la Bretea- Mureşană-Măgura Brănişca. În zona afectată de cariera Derobau   locuire   aşezare   Hunedoara   Bretea Mureşană, com. Ilia   Necunoscută   01.03.2012 (creată)   Display map*  
89883.04 Aşezarea de epocă romană de la Bretea- Mureşană   locuire   aşezare   Hunedoara   Bretea Mureşană, com. Ilia   Epoca romană   04.11.2011 (creată)   Display map  
89883.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea fortificată Latene de la Bretea Mureşană - La Măgura. între Bretea Mureşană şi Brănişca; râul Bozu, pe malul drept al Mureşului   locuire civilă   aşezare fortificată   Hunedoara   Bretea Mureşană, com. Ilia   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   04.11.2011 (actualizată)   Display map*  
88680.01 Situl arheologic de la Bretea Streiului- Grumedea. între pasajul CFR Plopi şi drumul spre Bretea Română, la sud de DN 66   locuire   aşezare   Hunedoara   Bretea Streiului, com. Bretea Română   Neolitic, Epoca bronzului   12.12.2011 (creată)   Display map  
88680.02 Posibila aşezare romană de la Bretea Streiului. în hotarul localităţii   locuire   aşezare   Hunedoara   Bretea Streiului, com. Bretea Română   Epoca romană   29.03.2010 (creată)   Display map  
64103.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Breţcu - Cetatea doamnei Veneturne. la NE de sat, în faţa pasului Oituz, pe partea dreapta a Văii Breţcului, la vărsarea pârâului Breţcu în râul Negru   locuire militară   castru   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Epoca romană / sec. II - III   15.04.2020 (verificată)   Display map  
64103.05 Descoperirile preistorice de la Breţcu. în cuprinsul satului   descoperire izolată   descoperire izolată   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Epoca bronzului   02.02.2015 (actualizată)   Display map  
64103.02
 History Monuments List of 2010
Termele romane de la Breţcu. la 150 - 200 m de Cetatea doamnei Veneturne   construcţie   terme   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Epoca romană / sec. II - III   02.12.2013 (verificată)   Display map  
64103.03
 History Monuments List of 2010
Canabele castrului de la Breţcu. pe terasa Cetatea Lupului   locuire civilă   castru   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Epoca romană / sec. II - III   29.11.2013 (verificată)   Display map  
64103.04 Fortificaţia medievală de la Breţcu - Cetatea Fetei. în faţa satului, la E de sat, pe dreapta drumului ce duce spre pasul Oituz   locuire civilă   cetate   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Epoca medievală / sec. XVII   10.09.2012 (actualizată)   Display map*  
64103.06 Descoperirile geto-dacice de la Breţcu. la intrarea în Pasul Oituzului, în malul drept al dealului   neprecizată   descoperire izolată   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Latène   25.11.2008 (actualizată)   Display map*  
64103.07 Turnul roman de la Breţcu. la ieşirea din Pasul Oituzului, pe partea stângă a drumului naţional, la confluenţa pârâurilor Oituz şi Tulgheş   fortificaţie   turn   Covasna   Breţcu, com. Breţcu   Epoca romană   25.11.2008 (actualizată)   Display map*  
110839.01 Situl arheologic de la Brezniţa-Ocol. în spatele Poliţiei, pe malul pârâului   locuire civilă   aşezare   Mehedinţi   Brezniţa-Ocol, com. Brezniţa-Ocol   Hallstatt, Epoca medievală, Epoca bronzului / sec.VII a.Ch., sec. XIV   15.12.2008 (verificată)   Display map  
101350.01 Aşezarea de epoca bronzului de la Brezoaele. pe malul râului Dâmboviţa   locuire civilă   aşezare   Dâmboviţa   Brezoaele, com. Brezoaele   Epoca bronzului   11.02.2010 (actualizată)   Display map  
101350.02
 History Monuments List of 2010
Biserica Adormirea Maicii Domnului de la Brezoaele- Cruceru   structură de cult/religioasă   biserică   Dâmboviţa   Brezoaele, com. Brezoaele   Epoca medievală / 1758-1759   19.01.2010 (actualizată)   Display map*  
122490.01 Aşezarea de la Briţcani - Pe Briţcani 2. Situl este amplasat la o altitudine situată între 297 şi 306 m pe axul NNV-SSE, pe un promontoriu natural format între pârâul Briţcani şi un afluent pe stânga.   locuire   aşezare   Neamţ   Briţcani, com. Dulceşti   sec. II-IV d. Hr.   13.11.2019 (creată)   Display map*  
36435.10
Picture count: 4
Situl arheologic de la Broscăuţi - Hârtop. Situl se află la sud-est de satul Broscăuţi, pe un platou la altitudinea de 145 m. Pe latura sudică, înspre Valea Iepăriei, versantul este puternic afectat de eroziune, iar în nord şi est coboară în pantă lină spre valea Jijiei. Locul este cunoscut de loc   locuire şi descoperire funerară   groapă şi mormânt   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Epoca romană, Eneolitic / secolele II-III d.CHr.   29.01.2020 (creată)   Display map  
36435.09 Situl arheolgic de la Broscăuţi - Dealul Beldiman. Sit arheologic în extravilan, situat în panta vestică a Dealului Beldiman, la 800 m vest de iazul Ruginoasa, de-a lungul liniei ferate Dorohoi - Leorda   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Eneolitic, Epoca medievală / 4.500- 3.500 ani, sec. VIII -IX   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
36435.08 Situl arheolgic de la Broscuţi - Bariera Broscăuţi. Sit arheologic în extravilan, situat în panta nord-vestică a Dealului Beldiman, la sud de Bariera Broscăuţi şi 1000 m vest de barajul iazului Ruginoasa   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Epoca bronzului, Hallstatt / 3.500-2.500 ani   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
36435.04 Movilă funerară la Broscăuţi - La Stadolă I. Movilă în extravilan, situată la 1075 m nord de podul de cale ferată de peste râul Jijia şi la 150 m sud-est de Movila La Stadolă II   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Necunoscută   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
36435.02 Aşezarea din epoca migraţiilor de la Broscăuţi - La Coşere. Aşezare în extravilan şi intravilan, situat în dreptul podului de beton al şoselei Dorohoi-Corlăteni şi al podului de fier care traversează râul Jijia   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Epoca migraţiilor / sec. IV - V   29.01.2020 (actualizată)   Display map*  
36435.01 Aşezarea cucuteniana de la Broscăuţi - Dealul Anistoroaiei. Aşezare în extravilan, situată în marginea de sud-vest a satului, la circa 1200 m sud-vest de şcoală şi la sud-est de Iazul Ruginoasa.   locuire civilă   aşezare   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Eneolitic   30.10.2012 (actualizată)   Display map*  
36435.05 Movilă funerară la Broscăuţi-La Stadolă II. Movilă în extravilan, situată la 150 m nord-vest de Movila La Stadolă I   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Necunoscută   04.04.2012 (actualizată)   Display map*  
36435.07 Movila la Broscăuţi - Dealul Florii II. Movilă în extravilan, situată la 2400 m sud-est-sud de marginea estică a satului şi la 1150 m vest de satul Recea Verbia   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36435.06 Movila de la Broscăuţi - Dealul Florii I. Movilă în extravilan, situată la 2800 m sud-est-sud de marginea estică a satului şi la 850 m vest-sud-vest de satul Recea Verbia   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
36435.03 Movilă funerară la Broscăuţi - Podişul Broscăuţi. Movilă în extravilan, situată în capătul estic al Podişului Broscăuţi, la 2050 m est-sud-est de biserica satului şi la 750 m sud-vest de calea ferată Dorohoi-Iaşi   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broscăuţi, com. Broscăuţi   Necunoscută   20.03.2012 (actualizată)   Display map*  
68547.02
 History Monuments List of 2010
Tumulul de la Broşteni - Movila. Tumulul se afl[ imediat la E de localitate şi la 1 km N de biserică, pe malul drept al pârâului. Spălătura   descoperire funerară   tumul   Dâmboviţa   Broşteni, com. Produleşti   Epoca bronzului / mil. II a.Hr.   25.02.2019 (actualizată)   Display map  
68547.01
 History Monuments List of 2010
Necropola tumulară de la Broşteni- Măgura. Necropola tumulară se află la 2 km ENE de capătul de N al localităţii şi la 1,5 km V de calea ferată Târgovişte - Titu.   descoperire funerară   necropolă tumulară   Dâmboviţa   Broşteni, com. Produleşti   Epoca bronzului / mil. II a.Hr.   25.02.2019 (actualizată)   Display map  
37253.03 Aşezarea Noua de la Broşteni-Iaz Băbiceni. Situl arheologic se află în extravilan la nord-nord-vest de Iazul Mare, la 2100 m sud-est de biserica satului Broşteni   locuire   aşezare   Botoşani   Broşteni, com. Durneşti   Epoca bronzului   28.09.2015 (creată)   Display map*  
37253.02 Movila de la Broşteni - La Cărare. Aşezarea este situată extravilan, la S de sat, pe un platou aflat între văile Bulhac la E, Guranda la V şi Iazul Mare la S.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broşteni, com. Durneşti   Necunoscută   21.03.2012 (actualizată)   Display map*  
37253.01 Movila de la Broşteni - Pe Huci. Movila se află în extravilan, la 1400 m NE de biserica din satul Băbiceni şi la 1400 m E-SE de Movila La Moară.   descoperire funerară   tumul   Botoşani   Broşteni, com. Durneşti   Necunoscută   20.03.2012 (actualizată)   Display map*  
  / 63  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Search by RAN code 
 
Search by LMI code