Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   67611.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   DB-I-s-B-16956
Nume   Situl arheologic de la Adânca - Pod Pâscov
Județ   Dâmboviţa
Unitate administrativă   Gura Ocniţei
Localitate   Adânca
Punct   Pod Pâscov (Ghimpuri)
Reper   Situl este situat la extremitatea de S a comunei, în stânga râului Pascov.
Reper hidrografic - nume   Pâscov
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Data ultimei modificări a fişei   13.06.2017
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr.) geto-dacică  

 
DB-I-m-B-16956.02 
Aşezare  Epoca medievală neprecizată  

 
DB-I-m-B-16956.01 
tezaur monetar  greacă (sec. II aChr.)    

În acest punct a fost descoperit în 1953 un tezaur de monede antice de argint compus din 52 de piese: 46 didrahme getice (tip V\rteju-Bucure;ti) ;I 6 tetradrahme thasiene emise ]n anul 148 a.Chr.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de teren 1954

* PREDA Constantin

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1042-1043, poz.22, 23, 24 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al județului Dâmbovița, I (A-M), Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2002, 142 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, 1983, 134 [Dicționar]
5. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Condrea, Constantin, Date noi privind tezauruul monetar de la Adîncata, județul Dîmbovița, Valachica, 3, Târgoviște, 1971, 109-131 [Publicaţie]
6. Preda, Constantin, Pe marginea unor descoperiri monetare recente, Studii și Cercetări de Numismatică, II, 1958, 379-400, http://www.scnjournal.ro/sumare/1958.pdf [Publicaţie]
7. Mitrea, Bucur; Brob, Valentin, Note sur un trésor de tétradrachmes du type Alexandre le Grand, Dacia NS, 25, București, 1981, 349-351 [Publicaţie]
 
 
Scroll