Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   36140.01
Nume   Situl arheologic de la Albeşti-Malul Mare
Județ   Botoşani
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Albeşti
Punct   Malu Mare
Reper   Sit aflat în marginea de nord-vest a satului, în extravilan, pe terasa înaltă de pe malul stâng al râului Jijia care domină lunca cu aproximativ 15 m, la 1000 m est de calea ferată Dorohoi-Iaşi.
Reper hidrografic - nume   Jijia
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descoperitor   N. Zaharia
Data descoperirii   1955
Suprafața sitului   97942.176215 mp
Stare de conservare   medie / 28.02.2011
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 28.02.2011
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 28.02.2011
Data ultimei modificări a fişei   04.04.2012
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / A      
Aşezare  La Tène        
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV - XV)        
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII - XVIII)        
Aşezare  Hallstatt        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1982

Colectivul Repertoriului Arheologic Botoșani * *

Bibliografie
1. Păunescu, Alexandru; Şadurschi, Paul, Repertoriul arheologic al României, judeţul Botoşani, comuna Albeşti, Hierasus, V, 1983, 225 [Publicaţie]
2. Zaharia, N.; Petrescu-Dîmboviţa, M.; Zaharia, Em., Aşezări din Moldova, Iaşi, 1970, p. 226
3. Şovan, Liviu Octavian, 2004 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Şovan, Liviu Octavian, 2008 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
5. Petrescu-Dîmboviţa, M şi colab.,, Şantierul arheologic Truşeşti, Studii și cercetări de istorie veche, 1-2, 6, 1955, 165-194 [Publicaţie]
6. Păunescu, Al., Şadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, vol. I, Bucureşti, 1976, 39 [Publicaţie]
7. Petrescu-Dîmboviţa, M., Florescu, M., Florescu, A.C., Truşeşti-monografie arheologică, Bucureşti-Iaşi, 643 [Publicaţie]
 
 
Scroll