Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   60954.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-A-02577; CT-I-s-A-02579
Nume   Situl arheologic de la Albeşti - La Cetate
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Albeşti
Punct   La Cetate
Reper   Situl arheologic este situat la 2 km sud-vest de satul Albeşti şi cca. 15 km vest/sud-vest de Mangalia, pe panta abruptă a malului sudic al unei văi antice actualmente secată.
Forma de relief   platou
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Acest sit prezintă un perimetru fortificat cu dimensiunile de 40 x 70 m şi o locuire extinsă pe cca. 12 ha.
Observații   Aşezarea fortificată de la Albeşti este singura aşezare de epocă greacă cercetată sistematic în chora (teritoriul din jurul unui oraş - polis, în speţă a oraşului Callatis) unei colonii doriene din spaţiul vest-pontic.
Stare de conservare   medie / 29.01.2018
Riscuri naturale   Cutremur: 2 / 29.01.2018; Animale: 3 / 29.01.2018; Tornade: 2 / 29.01.2018; Alunecări de teren: 3 / 29.01.2018
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 29.01.2018; Vandalism: 3 / 29.01.2018; Furturi: 3 / 29.01.2018
Regim de proprietate   publică
Data ultimei modificări a fişei   20.05.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  Elenistică (mijlocul sec. IV a Chr. - sfârşitul sec. III a. Chr.)    

Fortificaţia prezintă trei etape mari de construcţie surprinse atât pe zidurile de apărare, cât şi în organizarea planimetrică şi distribuţia construcţiilor din interiorul acesteia. Fortificaţia din prima etapă, datată la mijlocul sec. IV a. Chr., avea planul pătrat orientat N/S cu laturile lungi de 39,75 (pe exterior), zidurile groase de 1,65 m (la nivelul plintei de la bază) şi intrarea pe latura sudică. Fortificaţia din etapa a doua, datată cel mai probabil la sfârşitul sec. IV a. Chr. – începutul sec. III a. Chr., păstrează acelaşi amplasament şi configuraţie planimetrică iar la colţul de SV al fortificaţiei se adaugă un turn de apărare şi observaţie. Fortificaţia din etapa a treia se prezintă ca o extindere a spaţiului fortificat spre sud şi vest, păstrând de la incinta anterioară laturile de N, E şi parţial S şi V, care sunt demantelate pe cea mai mare parte a traseului lor, la fel ca şi turnul de colţ. Etapa a III-a se poate data în sec. III a. Chr.

 
Aşezare civilă  Elenistică (sec. IV - IIII a. Chr)    

Anterior construirii fortificaţiei, se constată o locuire pe platou în zonele sudice şi vestice. Descoperirile au caracter sporadic şi presupun un nucleu de locuire sau un loc de schimb şi contact al grecilor cu populaţia autohtonă. Spre mijlocul sec. IV a. Chr. aşezarea capătă un caracter stabil şi organizat. Mai organizată este partea de nord, unde se va ridica fortificaţia. O raportare a locuinţelor exterioare la cele din spaţiul intra muros evidenţiază aceeaşi aliniere pe direcţia nord-sud.

 
Aşezare civilă  Epocă romană (sec. I - IV p.Chr.)    

Dovezile materiale descoperite la Vest şi la Sud, dincolo de zidurile cetăţii, documentează doar o locuire pasageră în secolele I - IV p. Chr.

În urma cercetărilor din Campania 2014 la aproximativ 550 m SE de cetate au fost descoperite fragmente ceramice aparţinând epocii romane timpurii – fragmente de căniţe cu nervură sub buză sau toarte de amfore şi ceramica lucrată la mână. În zonă au fost identificate două structuri constructive patrulatere situate la cca 40 de metri una de cealaltă, dar materialul recoltat aici s-a dovedit a fi elenistic în proporţie covârşitoare.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2017

Campania arheologică din 2017 şi-a propus săpături în zona extra muros, în partea de SE a platoului. Materialele recuperate, în special ceramice, susţin o datare în limitele sec. III a.Chr.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa NASTASI Irina
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
cercetător independent ALEXANDRU Nicolae
2. cercetare sistematică 2016

Colectivul de specialişti şi-a propus o cercetare în suprafaţă în zona de V a sectorului A, prin desfiinţarea unor martori de săpătură, dar şi deschiderea de noi carouri. Cercetarea a început în luna iulie, cu finanţare din partea muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi a continuat în septembrie cu finanţarea Ministerului Culturii. S-a desfășurat și o campanie de prospecţiuni non-invazive în două puncte identificate în periegheză, la aproximativ 500 m S de cetate.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BUZOIANU Livia
NASTASI Irina
LASCU Marius
cercetător independent, Mangalia ALEXANDRU Nicolae
3. cercetare sistematică 2014

Campania arheologică din 2014 şi-a propus o cercetare în suprafaţă în zona de NV din sectorul A, prin desfiinţarea unor martori de săpătură. Împingerea începerii campaniilor arheologice 2014 în a doua jumătate a lunii septembrie a dus la imposibilitatea angajării forţei de muncă necesară pentru atingerea scopului propus în proiectul de cercetare a sitului Albeşti - Cetate. Condiţionată de acest aspect campania s-a desfăşurat între 17-30 Septembrie.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BUZOIANU Livia
4. cercetare sistematică 2012

Campania arheologică din 2012 a urmărit deschiderea unor carouri noi în sectorul A, pe linia de vest a platoului. A fost realizată și o investigație în teritoriu prin metode magnetometrice şi electrometrice.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BUZOIANU Livia
NASTASI Irina
BODOLICĂ Vitalie
Universitatea Ovidius Constanța BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
5. cercetare sistematică 2011

Campania arheologică din 2011 şi-a propus cercetarea zonei de SV a fortificaţiei (în paralel şi cu efectuarea unor lucrări de conservare primară). Materialele arheologice descoperite, preponderent ceramice, se plasează în limitele sec. III a.Chr.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BUZOIANU Livia
NASTASI Irina
BODOLICĂ Vitalie
Universitatea Ovidius Constanța BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
6. cercetare sistematică 2010

Campania arheologică din 2010 şi-a propus efectuarea unor lucrări de conservare primară a complexelor de locuire L1-L3 din sectorul A. Au fost demontaţi martori și au fost dezafectate pavaje din interiorul spaţiilor locuite; au fost reconstituite trasee ale zidurilor: zidurile de V şi de E din L2 şi zidul de E din L3. A fost cercetată şi o suprafaţă din sectorul A, respectiv între limita sudică a L1 şi zidul Z („falsa incintă”).

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa BĂRBULESCU Maria
NASTASI Irina
Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia ALEXANDRU Nicolae
Universitatea "Ovidius", Constanţa BUZOIANU Livia
7. cercetare sistematică 2009

Cercetarea arheologică din 2009 a avut ca obiect zona de V din sectorul A. S-a urmărit de la S, la N linia carourilor 58- 63 (între curtina de S a incintei a III-a şi turnul de colţ al incintei a II-a); 53-56, 46-47 (spaţii din interiorul fortificaţiei delimitate de ziduri de locuinţe şi pavaje) şi spre V, c. 66.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa CLIANTE Laurențiu
NASTASI Irina
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
8. cercetare sistematică 2008

Obiectivul campaniei arheologice 2008 a fost cercetarea unor carouri din sectorul C, zona extra muros, de-a lungul incintei de E din sector A

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa CLIANTE Laurențiu
NASTASI Irina
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
9. cercetare sistematică 2007

Campania de cercetări arheologice din 2007 şi-a propus: verificarea măsurătorilor şi înregistrărilor grafice în latura de E a turnului; efectuarea unui sondaj perpendicular pe latura de S a turnului pentru stabilirea fazelor şi tehnicilor de construcţie ale fortificaţiei în acest punct; deschiderea unor carouri noi în sectorul A; executarea unor lucrări de conservare primară pentru încăperile situate pe latura de V a incintei a II-a din sector B.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa CLIANTE Laurențiu
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
10. cercetare sistematică 2006

A continuat investigarea cu metode geofizice a platoului pe care se află așezarea.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie Callatis CLIANTE Laurenţiu
ALEXANDRU Nicolae
Universitatea Ovidius Constanţa BĂRBULESCU Maria
11. cercetare sistematică 2005

Campania 2005 şi-a propus cercetări ale complexelor de locuire din zona de extindere a spaţiului fortificat în sectorul A şi eventuale locuiri extra-muros (prin verificarea datelor obţinute prin măsurători geofizice).

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie Callatis NICOLAE Alexandru
Universitatea Ovidius Constanța BĂRBULESCU Maria
12. cercetare sistematică 2004

Cercetările arheologice din 2004 au vizat spaţiul de extindere a fortificaţiei spre S (desemnat ca sector A şi lucrări de conservare primară a două locuinţe din sectorul B (situat imediat, spre N şi în continuarea sectorului A).

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa CLIANTE Laurențiu
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
13. cercetare sistematică 2003

Campania arheologică 2003 şi-a propus cercetarea carourilor 59-62 din sectorul A. Carourile sunt situate pe linia presupusei incinte de pe latura de V a fortificaţiei. Pentru o mai bună corelare, au fost reluate carourile SA, c. 53-55 din săpăturile anterioare.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BĂRBULESCU Maria
BUZOIANU Livia
CLIANTE Laurențiu
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
14. cercetare sistematică 2002

Cercetarea arheologică din campania 2002 a vizat sectorul A, carourile 6-7-13-20 şi sectorul C, caroul 58. Obiectivele urmărite au vizat raporturile între incintele păstrate şi nivelurile de amenajare a terenului; raporturile între incinte şi pavajele care urmează, la exterior, traseele acestora; complexele de locuire din interiorul spaţiului fortificat.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa GEORGESCU Nicolae
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis ALEXANDRU Nicolae
15. cercetare sistematică 2001

Săpătura arheologică din anul 2001 a urmărit cercetarea carourilor din apropierea incintei de S a sectorului B.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BĂRBULESCU Maria
BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie Callatis GEORGESCU Nicolae
ALEXANDRU Nicolae
16. cercetare sistematică 2000

Campania arheologică 2000 a avut ca obiective lămurirea situaţiei incintei de Sud a sectorului B şi surprinderea eventualelor amenajări apropiate ei din sectorul A. Au fost cercetate două carouri din imediata apropiere a incintei şi alte trei din interiorul zonei fortificate a sectorului A. În viitor urmează a se investiga în special sectorul A şi, mai departe, relaţiile dintre spaţiul fortificat şi restul aşezării de pe platou.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BĂRBULESCU Maria
BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie Callatis GEORGESCU Nicolae
ALEXANDRU Nicolae
17. cercetare sistematică 1999

Campania arheologică a avut ca obiective cercetarea zonei de NV a aşezării şi surprinderea, în spatiul exterior incintelor, a unor sisteme auxiliare de apărare.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa BĂRBULESCU Maria
ARSENIE Lucian
RĂDULESCU Adrian
BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie Callatis GEORGESCU Nicolae
18. cercetare sistematică 1998

În campania arheologică din 1998 s-a cercetat zona de NV din interiorul suprafeţei fortificate, sectorul B, caroul 68 şi caroul 69; a fost analizată delimitarea compartimentărilor aflate în partea de nord a aşezării, cu evidenţierea fazelor de construcţie.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa ARSENIE Lucian
BĂRBULESCU Maria
BUZOIANU Livia
RĂDULESCU Adrian
Muzeul de Arheologie Callatis GEORGESCU Nicolae
19. cercetare sistematică 1997

Campania arheologică din 1997 a urmărit verificarea ipotezelor privind etapele amenajărilor spaţiului de nord şi nord-est al zonei fortificate. Desfiinţarea unor martori a creat suprafeţe mai mari de lucru şi a permis raportarea noilor situaţii la obiectivele cercetate anterior.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa RĂDULESCU Adrian
BĂRBULESCU Maria
BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie Callatis CHELUȚĂ-GEORGESCU Nicolae
20. cercetare sistematică 1996

Cercetările arheologice de la Albeşti s-au desfăşurat în sectoare apropiate incintei de Est şi Nord. Situaţia surprinsă în sectorul C, caroul 64 documentează etapele amenajării fortului în acest sector, într-o succesiune cronologică coerentă; 1) incintă faza I; încetarea funcţionării incintei I; 2) incintă faza a II-a; stradă Est-Vest contemporană amenajării incintei a II-a; 3) în faza a III-a strada îşi încetează funcţionarea şi pe ea se amenajează locuinţe din S.B, c.5.

Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa RĂDULESCU Adrian
BĂRBULESCU Maria
BUZOIANU Livia
Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia GEORGESCU Nicolae
21. cercetare sistematică 1995

Cercetările s-au desfăşurat în interiorul fortificaţiei, în câteva carouri situate în apropierea laturii de est a incintei. Au fost cercetate două complexe de locuire în sectorul B şi raportarea acestora la căile de acces interioare.

Muzeul de Arheologie Callatis GEORGESCU Nicolae
Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa RĂDULESCU Adrian
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
22. cercetare sistematică 1994

Tehnica de cercetare arheologică a cetății Albești a urmat sistemul caroiajului de 4 x 4 m (cu martori de 1 m). O observaţie care s-a conturat în primele campanii de săpătură are în vedere dispunerea locuinţelor de-a lungul laturilor incintelor; spaţiul central al fortului rămâne în continuare neocupat de locuinţe şi pare a fi folosit ca loc de schimburi comerciale, dovadă cantitatea mare de ceramică recoltată de aici.

Muzeul de Istorie Naţională şi arheologie - Constanţa RĂDULESCU Adrian
BUZOIANU Livia
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie Callatis GEORGESCU Nicolae

Bibliografie
1. Albeşti (départ. Constantza) - site fortifié greco-indigène, Talata. Black Sea Region on the Greek, Roman and Byzantine Period, 189-204 [Publicaţie]
2. Bărbulescu, Maria, Albeşti - La Cetate, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Bărbulescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 28-29, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=861 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Bărbulescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 36-37, 13, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1866 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 938, 65 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
6. Albeşti, Fortificaţie elenistică, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
7. Bărbulescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, 67, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3593 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=685 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=89 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=223 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=388&d=Albesti-Constanta-Cetate-1996 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=475 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1542 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=905 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1234 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2161 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3058 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
18. Bărbulescu, Maria, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3314 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Scurtu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3594 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Buzoianu, Livia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3825 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
22. Buzoianu, Livia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4207&d=Albesti-Constanta-Cetate-2008 [Publicaţie]
23. Rădulescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campaniile 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=685 [Publicaţie]
24. Scurtu, Florin, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3315 [Publicaţie]
25. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4275 [Publicaţie]
26. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4502 [Publicaţie]
27. Buzoianu, Livia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucuresti, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4687&d=Albesti-Constanta-Cetate-2011 [Publicaţie]
28. Buzoianu, Livia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, Bucuresti, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4911&d=Albesti-Constanta-Cetate-2012 [Publicaţie]
29. Buzoianu, Livia, Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, 22-23, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5285&d=Albesti-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
30. Buzoianu, Livia; Bărbulescu, Maria, Monografie arheologică. I., Bibliotheca Tomitana, IV, Ex Ponto, Constanța, 2008, http://www.minac.ro/assets/bt4-albesti.pdf [Publicaţie]
31. Rădulescu, Adrian, Bărbulescu, Maria, Buzoianu, Livia, Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Heracleea Pontică, Pontica, XIX, 1986, 33-60 [Publicaţie]
32. Bărbulescu, Maria, Buzoianu, Livia, Cheluță-Georgescu, N., Importuri amforice la Albeşti (jud. Constanța): Thasos, Pontica, XIX, 1986, 61-74 [Publicaţie]
33. Buzoianu, Livia et all, Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5634&d=Albesti-Constanta-Cetate-2016 [Publicaţie]
34. Buzoianu, Livia et all, Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6051&d=Albesti-Constanta-Cetate-2017 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll