Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   114612.02
Nume   Aşezarea de epoca bronzului - Şesul ţiglelor
Județ   Mureş
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Albeşti
Punct   Şesul ţiglelor
Reper   Aşezarea este situată în sudul localităţii, lângă parcul Muzeului Petofi, la vest de pârâul Cociumba.
Reper hidrografic - nume   Viilor
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Suprafața sitului   0,418706 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 26.09.2022
Data ultimei modificări a fişei   26.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Asociate ceramicii Coţofeni erau numeroase fragmente ceramice, chirpic şi aşchii din silex aparţinând epocii bronzului.

 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată      
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică

     

Bibliografie
1. Baltag, Gheorghe; Amlacher, E., Noi contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Târnavei Mari, Marisia, XXIII-XXIV, 1, 1994, 172, 1 [Publicaţie]
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul Arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 1995, 41 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Nemeti, Sorin; Fodorean, Florin-Gheorghe, Studiu istoric și arheologic comuna Albești, Jud. Mureș, Plan Urbanistic General, comuna Albești, județul Mureș, Cluj- Napoca, 2013, 70-71 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll