Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   114612.07
Nume   Aşezarea şi necropola din Albeşti - Şcoală
Județ   Mureş
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Albeşti
Punct   Şcoală
Reper   Situl se află intravilan, în curtea şcolii din localitate.
Reper hidrografic - nume   Târnava Mare
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Data descoperirii   1978
Suprafața sitului   0,818272 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 28.09.2022
Regim de proprietate   public
Proprietar   Primăria Albeşti
Data ultimei modificări a fişei   28.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor (secolele al VII-lea-al XI-lea)    

Au fost descoperite 25 de locuinţe.

 
Necropolă de inhumaţie  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea p. Chr.)    

În apropierea locuinţelor au fost descoperite şase morminte în gropi, cu inventar sărac, constituit din piese de port şi podoabă (mărgele poliedrice din pastă de sticlă) şi ceramică. Mormintele sunt parţial devastate.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1980

Muzeul de Istorie Sighișoara BALTAG Gheoghe
HARHOIU Radu
2. cercetare sistematică 1979

Muzeul de Istorie Sighișoara BALTAG Gheorghe
HARHOIU Radu
3. cercetare sistematică 1978

Muzeul de Istorie Sighișoara BALTAG Gheorghe

Bibliografie
1. Baltag, Gheorghe, Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighişoara, Marisia, IX, Târgu Mureș, 1979, 102, 2, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11976-date-pentru-un-studiu-arheologic-al-zonei-municipiului-sighisoara--marisia--ix-1979 [Publicaţie]
2. Babeş, Mircea, Studii și cercetări de istorie veche, 39, 1, 1988, 13-15, 29, 3/18 [Publicaţie]
3. Lazăr, Valeriu, Repertoriul Arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură ”Mureș”, Târgu Mureș, 1995, 43 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. Anghel, Viorica, Steaua Roșie, XXXI, 161, 1979, 3 [Publicaţie]
5. Baltag, Gheorghe; Amlacher, E., Noi contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Târnava Mare, Marisia, XXIII-XXIV, Târgu Mureș, 1994, 172, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=15118-noi-contributii-la-repertoriul-arheologic-al-zonei-tirnava-mare--marisia--xxiii-xxiv-1994 [Publicaţie]
6. Lazăr, Valeriu, Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș, Revista Bistriței, VII, Casa Editorială şi de Presă „Glasul Bucovinei”, Iași, 1993, 77-89, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72634-marturii-arheologice-ale-continuitatii-daco-romane-din-judetul-mures--revista-bistritei--vii-1993 [Publicaţie]
 
 
Scroll