Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   114612.04
Nume   Situl arheologic de la Albeşti - Sub Cetăţea
Județ   Mureş
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Albeşti
Punct   Sub Cetăţea
Reper   Situl se află pe o terasă înaltă, în dreapta văii Şapartocului, la baza fortificaţiei „La Cetăţea", la 3 km sud de Albeşti.
Reper hidrografic - nume   Cociumba; Pârâul Viilor
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Suprafața sitului   5,543187 ha
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 28.09.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   28.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Nivelul inferior al stratului de depunere conţinea fragmente ceramice şi resturi osteologice.

 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Sighişoara - Wietenberg  

Existenţa unor pietre de vatră, a unor gropi rituale cu multă ceramică atestă urmele unor locuinţe de suprafaţă.

 
Aşezare  La Tène (sec. I p.Chr) dacică  

Au fost descoperite locuinţe patrulatere cu colţurile rotunjite, fără vetre, gropi menajere şi gropi rituale, cu ceramică fragmentară.

 
mormânt dublu de inhumaţie  Latene geto-dacică   Groapa mormântului este în formă de clopot; conţinea ceramică şi inventar metalic  
Aşezare  Epoca romană romană    
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VII - VIII) neprecizată  

Aşezarea este locuită din nou în perioada prefeudală, fapt atestat de locuinţele monocelulare (una singură cu două camere), de formă patrulateră, adâncite în sol (0,40-0,60 m), cu instalaţii de încălzire (cuptoare din piatră), locuinţe-atelier de redus minereul de fier, ceramică lucrată la roată, gropi menajere şi gropi rituale.

 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - XI) neprecizată      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 1989

Muzeul de Istorie Sighișoara BALTAG Gheorghe
2. sondaj 1987

Muzeul de Istorie Sighișoara BALTAG Gheorghe
3. sondaj 1980

Muzeul de Istorie Sighișoara BALTAG Gheorghe

Bibliografie
1. Baltag, Gheorghe, Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighişoara, Marisia, IX, Târgu Mureș, 1979, 103, LXIII/2, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11976-date-pentru-un-studiu-arheologic-al-zonei-municipiului-sighisoara--marisia--ix-1979 [Publicaţie]
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul Arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 1995, 42 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Baltag, Gheorghe, Aşezarea de la Albeşti-Sighişoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X, Revista Bistriței, VIII, Casa Editorială şi de Presă "Glasul Bucovinei", Iași, 1994, 75-78, I-VII, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72693-asezarea-de-la-albesti-sighisoara-elemente-inedite-in-cultura-materiala-din-sec-ix-x--revista-bistritei--viii-1994 [Publicaţie]
4. Baltag, Gheorghe; Amlacher, E., Acta Historiae Artium (AHA), XXVIII, Akadémiai Kiadó, Budapesta, 1987-1988, 98, 2a [Publicaţie]
5. Baltag, Gheorghe, Noi contribuţii la repertoriul arheologic al zonei Târnava Mare, Marisia, XXIII-XXIV, Târgu-Mureș, 1994, 172, 1, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=15118-noi-contributii-la-repertoriul-arheologic-al-zonei-tirnava-mare--marisia--xxiii-xxiv-1994 [Publicaţie]
6. Savu, Alexandru Gheorghe, IMPR, 1, 1984, 221 [Publicaţie]
7. Lazăr, Valeriu, Autohtoni şi alogeni în spaţiul judeţului Mureş în perioada prefeudală (sec. III - X), Revista Bistriței, VIII, Casa Editorială şi de Presă "Glasul Bucovinei", Iași, 1994, 55-56; 58, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72692-autohtoni-si-alogeni-in-spatiul-judetului-mures-in-perioada-prefeudala-sec-iii-x--revista-bistritei--viii-1994 [Publicaţie]
8. Lazăr, Valeriu, Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș, Revista Bistriței, VII, Casa Editorială şi de Presă "Glasul Bucovinei", Iași, 1993, 77-89, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72634-marturii-arheologice-ale-continuitatii-daco-romane-din-judetul-mures--revista-bistritei--vii-1993 [Publicaţie]
9. Nemeti, Sorin; Fodorean, Florin-Gheorghe, Studiu Istoric și arheologic, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Albești, județul Mureș, Cluj-Napoca, 2013 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll