Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   114612.04
Nume   Situl arheologic de la Albeşti - Sub Cetăţea
Județ   Mureş
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Albeşti
Punct   Sub Cetăţea
Reper   Situl se află pe o terasă înaltă, în dreapta văii Şapartocului, la baza fortificaţiei "La Cetăţea".
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Data ultimei modificări a fişei   18.07.2012
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

Nivelul inferior al stratului de depunere conţinea fragmente ceramice şi resturi osteologice.


 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Sighişoara - Wietenberg  

Existenţa unor pietre de vatră, a unor gropi rituale cu multă ceramică atestă urmele unor locuinţe de suprafaţă.


 
Aşezare  La Tène (sec. I p.Chr) geto-dacică  

Au fost descoperite locuinţe patrulatere cu colţurile rotunjite, fără vetre, gropi menajere şi gropi rituale, cu ceramică fragmentară.


 
mormânt dublu de inhumaţie  Latene geto-dacică   Groapa mormântului este în formă de clopot; conţinea ceramică şi inventar metalic  
Aşezare  Epoca romană romană  

 
 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. VII - VIII) neprecizată  

Aşezarea este locuită din nou în perioada prefeudală, fapt atestat de locuinţele monocelulare (una singură cu două camere), de formă patrulateră, adâncite în sol, cu instalaţii de încălzire, locuinţe-atelier, ceramică lucrată la roată.


 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - XI) neprecizată  

 
 

Bibliografie
1. Baltag, Gheorghe, Marisia, IX, 1979, 103 [Publicaţie]
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul Arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură ”Mureș”, Târgu Mureș, 1995, 42 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll