Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   49563.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BZ-I-s-B-02192
Nume   Situl arheologic de la Albeşti - Pe muchia spre Moisica
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Smeeni
Localitate   Albeşti
Punct   Pe muchia spre Moisica
Reper   la cca. 1 km V de Albeşti şi pe movila Albeşti, între DN 2C şi râul Călmăţui, pe partea dreaptă a râului.
Reper hidrografic - nume   Călmăţui
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află în marginea de vest a satului Albeşti, astăzi suprafaţa sa cea mai mare este acoperită de culturi agricole. Marginea estică a sitului este suprapusă de ultimele case din sat. De pe suprafaţa sitului au fost adunate numeroase fragmente ceramice aparţinând culturii Sântana de Mureş (sec. IV d. Hr.). În marginea de nord-vest a suprafeţei cercetate, sub terasă (în lunca Călmăţuiului) au fost găsite şi fragmente ceramice lucrate la mână, care pot fi atribuite sfârşitului epocii bronzului (cultura Noua).
Observații   Sunt menţionate şi descoperiri atribuite culturii Boian, dar cercetările recente nu au evidenţiat prezenţa acestor materiale.
Descoperitor   Victor Teodorescu
Data descoperirii   A doua jumătate a sec. al XX-lea.
Suprafața sitului   cca. 35 ha.
Stare de conservare   medie / 17.03.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 17.03.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   17.03.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian  

 
 
Aşezare  Hallstatt neprecizată  

 
 
Aşezare  antichitate (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş  

 
 
Aşezare  Finalul epocii bronzului (1800-1200 a. Chr.) Noua  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

* DINU Cătălin
* GARVĂN Daniel
* MATEI Sebastian
* MUNTEANU Roxana
* STĂICUȚ Gabriel
Muzeul Judeţean Buzău * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 648, poz. 16-18 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Garvăn, Daniel, nepublicat, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll